Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1426-МИ
София, 11.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списък с нови представители на ПП ГЕРБ

Постъпило е заявления с вх. № 1211/11.11.2016 г. на ОИК Столична община от ПП ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез Александър Руменов Ненков-преупълномощен чрез Цветомир Петров Паунов, в качеството му пълномощник, с което е представен списък с общо 9 представители на партията във втори тур в частичните изборите за кмет на район Младост  на 13.11.2016г.  . Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в район Младост - Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

За предложените 9 представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.6 от ИК и Решение № 3347-МИ/05.08.2016 г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 Р Е Ш И:

Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 9 представители на ПП ГЕРБ за втори тур в частичните изборите за  кмет на район Младост  на 13.11.2016г.  при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

            Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 11.11.2016 в 14:51 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения