Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1415-МИ
София, 05.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на МК „БСП лява България“.

Постъпило е заявления с вх. № 1203/05.11.2016 г. на ОИК Столична община от МК „БСП лява България“, представлявана от Калоян Драгомиров Паргов, чрез Христо Танчев Проданов, в качеството му пълномощник, с което е представен списък с общо 8 представители на партията в частичните изборите за  кмет на район Младост  на 06.11.2016г.. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в район Младост - Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

За предложените 8 представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 3347-МИ/05.08.2016 г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 Р Е Ш И:

Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 8 представители на МК „БСП лява България“ за частичните избори за кмет на район Младост  на 06.11.2016г.  при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 05.11.2016 в 16:08 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения