Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1411-МИ
София, 04.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на ПП Глас Народен.

Постъпило е заявления с вх. № 1194 /04.11.2016 г.  на ОИК Столична община от ПП Глас Народен, представлявана от Светослав Емилов Витков чрез Венцислав Емилов Мицов, в качеството си на пълномощник , с което е представен списък с 31 представители в частичните избори за кмет на район „Младост“ на 6 ноември 2016г.. Посочени са  три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в район „Младост“ - Столична община.

Списъците с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Екатерина Ангелова Коцева

  хххххххххх

Лицето е регистрирано за представител от МК „БСП лява България“

2

Петър Пламенов Кърджилов

  хххххххххх

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 29 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Екатерина Ангелова Коцева

  хххххххххх

Лицето е регистрирано за представител от МК „БСП лява България“

2

Петър Пламенов Кърджилов

  хххххххххх

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 

Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, списък с 29 представители на ПП Глас Народен за частичните изборит за общински кмет на район „Младост“ на 06.11.2016г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 04.11.2016 в 15:25 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения