Заседания

Заседание от дата 21.09.2015 от 18:00 часа.

Решения

№ 504-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЖИВКА ДОНЬО ДОНЕВА за кандидат за кмет на кметство Волуяк в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 503-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ за кандидат за кмет на кметство Мрамор в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 502-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на МИРОСЛАВ СВИЛЕНОВ ПАВЛОВ за кандидат за кмет на кметство Подгумер в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 501-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЗДРАВКОВ за кандидат за кмет на кметство Кубратово в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 500-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЦВЕТАН КОПРИЕВ ПРАМАТАРОВ за кандидат за кмет на кметство Световрачане в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 499-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ за кандидат за кмет на район Овча купел в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 498-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ВИТАНОВА за кандидат за кмет на район Надежда в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 497-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на КРИСТИЯН БОРИСОВ РУСИНОВ за кандидат за кмет на район Панчарево в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 496-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЦАНКОВА за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 495-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 494-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ГЕОРГИ СЕРГЕЕВ БОРИСОВ за кандидат за кмет на район Нови Искър в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 493-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ за кандидат за кмет на район Младост в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 492-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на СТЕФАНИЯ ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА-ТОДОРОВА за кандидат за кмет на район Подуяне в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 491-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА КОСТОВА за кандидат за кмет на район Кремиковци в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 490-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ХРИСТО ХРИСТОВ ПЕТКОВ за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 489-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на КИРИЛ АНГЕЛОВ КИРИЛОВ за кандидат за кмет на район Сердика в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 488-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ВЕРКА НИКОЛОВА РУСИНОВА за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 487-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на КРАСИМИР СТАНЕВ СТОЕВ за кандидат за кмет на район Красно село в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 486-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДУЛОВ за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 485-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на АНГЕЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ за кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 484-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ПИЕРЕТА РАЧЕВА ЧАЛЪКОВА за кандидат за кмет на район Искър в Столична община, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 483-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на КРЪСТЬО МИЛАДИНОВ КРЪСТЕВ за кандидат за кмет на район Банкя в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 482-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ВАСИЛ СТЕФАНОВ КАРАИВАНОВ за кандидат за кмет на район Красна Поляна в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 481-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на АГОП ОВАГИМ ОВАГИМЯН за кандидат за кмет на район Слатина в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 480-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ КОЛИШКИН за кандидат за кмет на район Люлин в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 479-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ИСКРЕН ЧАВДАРОВ ЦВЕТКОВ за кандидат за кмет на район Връбница в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 478-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на БРАНИМИР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ за кандидат за кмет на район Възраждане в Столична община, предложен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – ДЗ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 477-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 476-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Стефан Титков Иванов за кандидат за кмет на Столична община, предложен от ПП“ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 475-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Вземане на решение за определяне ден и час, за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 25 октомври 2015 г.

№ 474-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Насрочване на дата и час за провеждане на жребии за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК, Стоична община в бюлетините за гласуване в общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

№ 473-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Цветелина Йорданова Георгиева за кандидат за кмет на кметство Мировяне в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 472-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Петя Иванова Станчева за кандидат за кмет на кметство Владая в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 471-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Асен Стоянов Цветанов за кандидат за кмет на кметство Казичане в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 470-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Радев Трайков за кандидат за кмет на кметство Световрачане в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 469-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Димитър Владимиров Везенков за кандидат за кмет на кметство Кокаляне в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 468-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Гергин Радев Георгиев за кандидат за кмет на кметство Мърчаево в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 467-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Вера Иванова Грозданова за кандидат за кмет на кметство Иваняне в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 466-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Асен Захариев Николов за кандидат за кмет на район Възраждане в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 465-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Ленков Балчев за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 464-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Мирославов Бакалов за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 463-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Ясенов Желязков за кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 462-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Григоров Върлаков за кандидат за кмет на район Банкя в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 461-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Любомир Емилов Милошев за кандидат за кмет на район Красно Село в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 460-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Бранимира Георгиева Велчева за кандидат за кмет на район Надежда в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 459-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Мирчо Руменов Войчин за кандидат за кмет на район Панчарево в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 458-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Петя Петкова Илиева за кандидат за кмет на район Красна поляна в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 457-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Георгиев Марков за кандидат за кмет на район Нови Искър в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 456-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Одисей Спиридонов Спасов за кандидат за кмет на район Подуяне в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 455-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Маргарита Величкова Недкова за кандидат за кмет на район Младост в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 454-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Евгения Каменова Каменова за кандидат за кмет на район Сердика в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 453-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Стоянов Стоянов за кандидат за кмет на район Витоша в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 452-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Веселин Георгиев Теофилов за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 451-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Цветан Петков Александров за кандидат за кмет на район Връбница в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 450-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Роберт Адриянов Цветанов за кандидат за кмет на район Овча Купел в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 449-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Александър Христов Янев за кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 448-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Иво Илиев Иванов за кандидат за кмет на район Слатина в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 447-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Петър Чавдаров Елмазов за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 446-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Илко Василев Илиев за кандидат за кмет на район Искър в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 445-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Александър Христов Димитров за кандидат за кмет на район Кремиковци в Столична община, предложен от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 444-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 443-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Ангел Чавдаров Джамбазки за кандидат за кмет на Столична община, предложена от Партия “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 442-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Соня Ангелова Стоянова за кандидат за кмет на кметство Чепинци в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 441-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Асен Никифоров Костов за кандидат за кмет на кметство Световрачене в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 440-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Магдалина Костадинова Богданова за кандидат за кмет на кметство Негован в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 439-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Нели Георгиева Мишева за кандидат за кмет на кметство Лозен в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 438-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Вълев Демирев за кандидат за кмет на кметство Волуяк в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 437-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Евлоги Койчев Недев за кандидат за кмет на кметство Войнеговци в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 436-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Методиев Иванов за кандидат за кмет на кметство Владая в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 435-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Николов Ганчев за кандидат за кмет на район Банкя в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 434-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Симеон Михайлов Иванов за кандидат за кмет на район Нови Искър в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 433-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Пламен Кимонов Илиев за кандидат за кмет на район Връбница в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 432-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Даниел Ангелов Тодоров за кандидат за кмет на район Люлин в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 431-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Павел Тодоров Нинов за кандидат за кмет на район Надежда в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 430-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Михаил Войнов Цветанов за кандидат за кмет на район Красна поляна в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 429-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Янко Панчов Джигов за кандидат за кмет на район Искър в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 428-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Анатоли Захариев Малионов за кандидат за кмет на район Слатина в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 427-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Димитър Пейов Нейков за кандидат за кмет на район Подуяне в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 426-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Крум Бойков Пеев за кандидат за кмет на район Сердика в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 425-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Таня Христова Цанева-Борси за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 424-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Иван Христов Вачков за кандидат за кмет на район Възраждане в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 423-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Сашо Стойчев Катев за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 422-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Димитрина Кирилова Николова за кандидат за кмет на район Панчарево в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 421-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Габриела Николаева Иванова за кандидат за кмет на район Витоща в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 420-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Мирослав Любенов Вардаров за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 419-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Илия Веселинов Милушев за кандидат за кмет на район Младост в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 418-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Виктор Михайлов Матев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 417-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Бисер Александров Борисов за кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 416-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Иван Витанов Милев за кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община, предложен от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 415-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Красимира Станева Георгиева за кандидат за кмет на район Красно село в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 414-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 413-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Станка Веселинова Станчева за кандидат за кмет на кметство Световрачене в Столична община, предложена от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 412-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Йордан Георгиев Йорданов за кандидат за кмет на кметство Кътина в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 411-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Христо Благоев Стоименов за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 410-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Юлиян Юлиянов Стоянов за кандидат за кмет на район Връбница в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 409-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Пламен Георгиев Велков за кандидат за кмет на район Слатина в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 408-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Елена Йорданова Телкийска за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложенa от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 407-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Васил Емилов Петковски за кандидат за кмет на район Възраждане в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 406-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Веселин Стефанов Сотиров за кандидат за кмет на район Витоша в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 405-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Милена Тодорова Атанасова за кандидат за кмет на район Сердика в Столична община, предложенa от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 404-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Стелка Петрова Великова за кандидат за кмет на район Панчарево в Столична община, предложенa от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 403-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Димитър Валериев Токалов за кандидат за кмет на район Люлин в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 402-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Антоний Минев Найденов за кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 401-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Димитров Петев за кандидат за кмет на район Кремиковци в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 400-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Валентин Кръстев Хаджимитов за кандидат за кмет на район Банкя в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 399-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Красимир Драганов Зарев за кандидат за кмет на район Искър в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 398-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Милко Христов Петров за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 397-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Иво Венциславов Буюклийски за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 396-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Красимир Иванов Димитров за кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 395-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Ангел Георгиев Калайджиев за кандидат за кмет на район Надежда в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 394-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Ася Кръстева Найденова за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложенa от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 393-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Валериев Върбанов за кандидат за кмет на район Подуяне в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 392-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Петров Марков за кандидат за кмет на район Нови Искър в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 391-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Манол Петров Станков за кандидат за кмет на район Красно село в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 390-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Антон Янков Терзиев за кандидат за кмет на район Красна поляна в Столична община, предложен от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 389-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Елена Валериева Токалова-Маринова за кандидат за кмет на район Овча купел в Столична община, предложенa от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 388-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Мария Йорданова Цветкова за кандидат за кмет на район Младост в Столична община, предложенa от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 387-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 386-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Силвия Чавдарова Трендафилова за кандидат за кмет на Столична община, предложена от ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 385-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ за кандидат за кмет на район СЕРДИКА в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 384-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ за кандидат за кмет на район ИЛИНДЕН в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 383-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЛЮБОМИР ИВАНОВ ДЕНЧЕВ за кандидат за кмет на район КРАСНО СЕЛО в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 382-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЗДРАВКО ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ за кандидат за кмет на район СЛАТИНА в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 381-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ХРИСТО ХРИСТОВ ДУНЧЕВ за кандидат за кмет на район ОВЧА КУПЕЛ в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 380-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на НИКОЛА ТАНЧЕВ НИКОЛОВ за кандидат за кмет на район НОВИ ИСКЪР в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 379-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОНЧЕВА за кандидат за кмет на район ПОДУЯНЕ в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 378-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на РАЙНА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА за кандидат за кмет на район НАДЕЖДА в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 377-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КЬОСЕВ за кандидат за кмет на район ИЗГРЕВ в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 376-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЛЮДМИЛА РУСЛАНОВА ВИЧЕВА за кандидат за кмет на район ЛЮЛИН в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 375-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на СВЕТОСЛАВ ТИТОВ НОНЧЕВ за кандидат за кмет на район ИСКЪР в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 374-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на МИЛЕНА КИРОВА ИВАНОВА за кандидат за кмет на район ЛОЗЕНЕЦ в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 373-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ЦВЕТАН СТОИМЕНОВ НОЧЕВ за кандидат за кмет на район ВИТОША в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 372-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ АПОСТОЛОВ за кандидат за кмет на район МЛАДОСТ в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 371-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СИМОВ за кандидат за кмет на район ОБОРИЩЕ в Столична община, предложен от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 370-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 369-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Даниел Янков Янков за кандидат за кмет на кметство Горни Богров в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 368-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Калина Иванова Стойкова за кандидат за кмет на район Банкя в Столична община, предложена от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 367-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Меглена Иванова Пешева за кандидат за кмет на район Кремиковци в Столична община, предложена от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 366-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Венцислав Илиев Митовски за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 365-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Арсени Василев Байздренков за кандидат за кмет на район Слатина в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 364-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Владимир Ценков Цоков за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 363-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Димитър Славов Димитров за кандидат за кмет на район Сердика в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 362-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Христо Ташев Панайотов за кандидат за кмет на район Красно село в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 361-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Мариан Николов Мутафчиев за кандидат за кмет на район Лозенец в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 360-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Стефан Георгиев Сталев за кандидат за кмет на район Възраждане в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 359-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Станчо Цветанов Станков за кандидат за кмет на район Изгрев в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 358-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Радостин Василев Василев за кандидат за кмет на район Искър в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 357-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Калин Иванов Пейков за кандидат за кмет на район Витоша в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 356-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Добрин Александров Савов за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 355-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Радослав Николов Ненов за кандидат за кмет на район Люлин в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 354-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Николай Емилов Михов за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 353-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Никола Димитров Занев за кандидат за кмет на район Красна поляна в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 352-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Величка Борисова Георгиева за кандидат за кмет на район Надежда в Столична община, предложена от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 351-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Първолетка Борисова Йорданова за кандидат за кмет на район Връбница в Столична община, предложена от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 350-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Георги Михайлов Сенгалевич за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 349-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Васил Георгиев Кацов за кандидат за кмет на район Младост в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 348-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Кристиян Роберт Димитров за кандидат за кмет на район Панчарево в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 347-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Станил Станиславов Станилов за кандидат за кмет на район Подуяне в Столична община, предложен от ПП "АТАКА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 346-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП АТАКА за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 345-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Явор Божилов Нотев за кандидат за кмет на Столична община, предложена от ПП АТАКА за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения