Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 370-МИ
София, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 267/21.09.2015г. от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ подписано от Владимир Димитров Николов-представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 19(деветнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 8 на 21.09.2015г. в 10.30 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-19 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-19 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-19бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕза участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. , както следва:

номер по ред в кандидатската листа

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Владимир Димитров Николов

 

2

Валентин Симеонов Симов

 

3

Христо Христов Дунчев

 

4

Светослав Титов Нончев

 

5

Владимир Милчев Апостолов

 

6

Румен Георгиев Манолов

 

7

Мария Йорданова Йончева

 

8

Райна Веселинова Милева

 

9

Цветан Стоименов Ночев

 

10

Светослава Иванова Горанова

 

11

Любомир Димитров Кьосев

 

12

Людмила Русланова Вичева

 

13

Здравко Желязков Кръстев

 

14

Милена Кирова Иванова

 

15

Никола Танчев Николов

 

16

Антон Георгиев Пасков

 

17

Любимир Иванов Денчев

 

18

Иван Иванов Георгиев

 

19

Николай Георгиев Георгиев

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 21.09.2015 в 20:16 часа

Свързани решения:

873-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения