Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 942-МИ
София, 30.09.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в РЕШЕНИЕ № 937 -МИ/НР/29.09.2015г.на ОИК Столична община

 Във връзка с констатирана допусната явна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № 937 -МИ/НР/29.09.2015г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 13 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

 

РЕШИ

 

            ДОПУСКА поправка на техническа грешка в РЕШЕНИЕ № 937 -МИ/НР/29.09.2015г.  на ОИК Столична община, като разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии да се чете  „Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 100 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 59 бр. членове, , Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 57 БР.;.., като в това число ръководство - Коалиция БСП лява България -  25 бр. членове,  Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 7 бр.; Партия АТАКА – 16 бр. членове”, вместо посоченото разпределение за изброените партии и коалиции от партии в горецитираното решение.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 30.09.2015 в 22:15 часа

Свързани решения:

937-МИ/29.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения