Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 937-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 50/ петдесет броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Студентски” и утвърждаване списъците с резервните членове.  

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски” с вх. № 371/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 50/ петдесет броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 124 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  58 бр. членове, ПП ДПС – 54 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 34 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -27бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 21 бр.; Партия АТАКА – 16 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 16 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 50 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  26 бр. членове, ПП ДПС – 24 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 15 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 12бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 9 бр.; Партия АТАКА – 7 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 7 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 50/ петдесет броя /  броя /СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК № 22461600...

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛОНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН ГАТЕВ МИНЧЕВ

 

1

СЕКРЕТАР

АЛИ ФАХРИ ХАСАН

 

1

ЧЛЕН

АДЕЛИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

 

1

ЧЛЕН

ДЕНИЦА МАРИАНОВА ДИМИТРОВА

 

1

ЧЛЕН

МАРИНЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

1

ЧЛЕН

РОСЕН СВЕТЛОЗАРОВ НЕДЕВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОЯНОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КЕМАЛ РЕДЖЕБ ХАЗИМ

 

2

СЕКРЕТАР

ВАНЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

2

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРИНА НИКОЛАЕВА

 

2

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ РУБЕНОВ ИКОВ

 

2

ЧЛЕН

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

 

2

ЧЛЕН

СЕВГИ РЕМЗИ ЯШАР

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЗЕР ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ

 

3

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

 

3

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

 

3

ЧЛЕН

БОЯН РУМЕНОВ ХАДЖИЙСКИ

 

3

ЧЛЕН

РЕНИ ИВАНОВА МИЛУШЕВА

 

3

ЧЛЕН

ТУНДЖАЙ САБРИ МУСТАФА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ГОШЕВ АТАНАСОВ

 

4

СЕКРЕТАР

ДРАГА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛКОВА

 

4

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ РОСЕНОВ ЛИЦОВ

 

4

ЧЛЕН

МАРТИН ЕНЮВ АНГЕЛОВ

 

4

ЧЛЕН

МАРТИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ТОДОРОВА

 

4

ЧЛЕН

СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН ПЕТРОВ РАДЛОВ

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН НЕНКОВ КОЛЕВСКИ

 

5

СЕКРЕТАР

САШКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

5

ЧЛЕН

АНТОАН КАЛИНОВ ЙОРДАНОВ

 

5

ЧЛЕН

ВЕНЦЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВА

 

5

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА

 

5

ЧЛЕН

РАДОСЛАВА МИХАЙЛОВА

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИЛИЯНА РУМЕНОВА ИВАНОВА

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

6

СЕКРЕТАР

СЕЛВЕР ГЮРЕЛ ТЮРК

 

6

ЧЛЕН

ЛЮБКА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

 

6

ЧЛЕН

МАРТИН АСЕНОВ СТАНИШЕВ

 

6

ЧЛЕН

МАРТИНА КАЛИНОВА ЙОРДАНОВА

 

6

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА ТЕНЕВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОРОТЕЯ ТОДОРОВА ТЕНЧЕВА

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА-

 

7

СЕКРЕТАР

МУРАД ГЮРЕЛ ТЮРК

 

7

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

7

ЧЛЕН

ЖЕЛЯЗКО АСЕНОВ СТАНИШЕВ

 

7

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ЕНЮВ АНГЕЛОВ

 

7

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ПЕНЕВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ДИМИТРОВА БЕЛЕВА

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ВЛАДОВ

 

8

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ СТЕФАНОВ МАРИНОВ

 

8

ЧЛЕН

БЕТИНА РАЙЧЕВА ПЕТКОВА

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

8

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ТЕНЕВА ВОЙНОВА

 

8

ЧЛЕН

СТОЯНА ЙОВЧЕВА НИКОЛОВА

 

8

ЧЛЕН

ЮСЕИН МЮМЮН МЮМЮН

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИДАНКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ КИРИЛОВА КИРЧЕВА

 

9

СЕКРЕТАР

СНЕЖАНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

 

9

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВОЛВАЧЕВА

 

9

ЧЛЕН

ЕЛИЗА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

 

9

ЧЛЕН

КЪДРИЕ МАХМУДОВА ЧОЛАКОВА

 

9

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЯКИМОВ

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ БАЕВ

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦЕНКО ВАСИЛЕВ ЦОКОВ

 

10

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВА БЛАГОВЕСТОВА

 

10

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА

 

10

ЧЛЕН

ГЮЛТЕН ФИКРИЕВА ИСМАИЛОВА

 

10

ЧЛЕН

ЕЛЕНА МИТКОВА ШАЛЕВА

 

10

ЧЛЕН

КЪНЧО МИЛУШЕВ ВЕЛЧЕВ

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ДИМИТРОВА ЦОКОВА

 

11

СЕКРЕТАР

АНЕТА ИВАНОВА КЪНЕВА

 

11

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ БЛАГОЕВА НИКОЛОВА

 

11

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

 

11

ЧЛЕН

МИМИ КИРИЛОВА МАНТАРКОВА

 

11

ЧЛЕН

ШЕКВЕ АХМЕД ХАДЖЪСАИД

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЯНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНСКА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ЦЕНКОВ ЦОКОВ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

13

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

13

ЧЛЕН

EРАЛ ДУРМУШ МУРАД

 

13

ЧЛЕН

МАРИЯ ИЛИЕВА ЛОЗАНСКА

 

13

ЧЛЕН

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ МАКСИМОВ

 

13

ЧЛЕН

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА-

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ДЕШЛИЕВ

 

14

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН КАЛИНОВ КУЧЕВ

 

14

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЦАНКОВ

 

14

ЧЛЕН

ИРЕНА ТИМЧОВА ИВАНОВА

 

14

ЧЛЕН

СОНЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

14

ЧЛЕН

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН МИНЧЕВ СЪБИНОВ

 

15

СЕКРЕТАР

БОРИС ГЕОРГИЕВ КАДИНОВ

 

15

ЧЛЕН

БОРИС ЗАХАРИНОВ АНГЕЛОВ

 

15

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ЗАХАРИЕВА МИТОВА

 

15

ЧЛЕН

ДЕНИЗ ТУНДЖАЙ ТАСИМ

 

15

ЧЛЕН

МАРТИН НИКОЛАЕВ НИНОВ

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

УЛЯНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА-

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ РУМЕНОВА СТОИМЕНОВА

 

16

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ИВАНОВА КАШМЕРОВА

 

16

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

16

ЧЛЕН

ЕРАЙ НЕДИМ КАСИМ

 

16

ЧЛЕН

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА

 

16

ЧЛЕН

ТОДОР АНГЕЛОВ КУНЧЕВ

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАМАРА СТЕПАНОВНА НЕДОВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХАЛИЛ ХАЛИЛ ЛАПАНЧ

 

17

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА ВАЦЛАВ ВЕЛКОВА

 

17

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КИРОВ ВРАГОВСКИ

 

17

ЧЛЕН

ДИМИТЪР БОНЕВ МИТЕВ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

17

ЧЛЕН

КРИСТИНА СТОЙКОВА БОСАКОВА

 

17

ЧЛЕН

РОСЕН АНГЕЛОВ НЕНОВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ЖЕКОВ МИЛЕВ

 

18

СЕКРЕТАР

ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ КУТЕВ

 

18

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХУБЕВ

 

18

ЧЛЕН

ЕВА МИЛКОВА ДЕМИРЕВА

 

18

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

18

ЧЛЕН

ИВАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

 

19

СЕКРЕТАР

САНИЕ МЮМЮН МЮМЮН

 

19

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ЦЕНКОВА ИЛИЕВА

 

19

ЧЛЕН

КОНСТАНТИНА СТЕФАНОВА

 

19

ЧЛЕН

МАРИАНА ДРАГОМИРОВА НЕНОВА

 

19

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ЙОСИФОВ ПЕТКОВ

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИМОЗА ТОДОРОВА МИЛЕВА

 

20

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

 

20

ЧЛЕН

ГЕОРГИ БОРИСОВ МИМИНСКИ

 

20

ЧЛЕН

ИЛТЕР ХАЛИЛ МЮМЮН

 

20

ЧЛЕН

КАТЕРИНА КИРИЛОВА ЦОНЕВА

 

20

ЧЛЕН

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ КИПРОВ

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЖИЕ ЮЗДЖАН АЛИ

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ХРИСТОВ АНАСТАСОВ

 

21

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА

 

21

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИВАНОВА ВОЛОГАРОВА

 

21

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕЙЧЕВА

 

21

ЧЛЕН

ТАНЯ НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА

 

21

ЧЛЕН

ЯНА ХРИСТОВА ДИЛОВА

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКО ДИМЧЕВ ДИМОВ

 

22

СЕКРЕТАР

ПЕНКА КОСТАДИНОВА ЦВЕТАНОВА

 

22

ЧЛЕН

БИРДЖАН БАСРИ САЛИ

 

22

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ГРИГОРОВ ДОЙЧИНОВ

 

22

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАПЛАНОВ

 

22

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА АТАНАСОВА ПИЩАЧЕВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНА ИВАНОВА СТОЕВА

 

23

СЕКРЕТАР

ВАНЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

23

ЧЛЕН

БОРИС НЕДЕЛЧЕВ БОРИСОВ

 

23

ЧЛЕН

ЗОЯ ДИМИТРОВА КАШМИРОВА

 

23

ЧЛЕН

ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

 

23

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ БОРИСОВ КАДИНОВ

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ИВАНОВА ГРОЗЕВА

 

24

СЕКРЕТАР

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАКОВА

 

24

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА ГОРАНОВА

 

24

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ГОЛЕМАНОВА

 

24

ЧЛЕН

ПЕТЪР МИТКОВ ШАЛЕВ

 

24

ЧЛЕН

СЕМИ НЕЖМИЕВ ДОРМУШЕВ

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБИМА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГРОЗЕВ СТОЕВ

 

25

СЕКРЕТАР

МАРТИН КРАСИМИРОВ КИРИЛОВ

 

25

ЧЛЕН

ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

 

25

ЧЛЕН

КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ГОРАНОВ

 

25

ЧЛЕН

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

 

25

ЧЛЕН

САМЕТ ЕРДЖАН МЮМЮН

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛКА ДОЙЧИНОВА МИЦКУЛЕВА

 

26

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КЪНЕВ

 

26

ЧЛЕН

ИВАН АНГЕЛОВ КАРАСТОЯНОВ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

26

ЧЛЕН

МАРИЯ-ЛИЯ КОНСТАНТИНОВА

 

26

ЧЛЕН

ПЕТЯ ТИХОМИРОВА ПЕТКОВА

 

26

ЧЛЕН

СЕБАХТИН РАСИМ АХМЕД

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МАНЧЕВ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИ- МОНИКА ДИЯН ИВАНОВА

 

27

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

 

27

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

27

ЧЛЕН

ДЖЕВДЖЕТ ШЕНОЛОВ ДЖЕВДЖЕТОВ

 

27

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ПЕЙЧЕВА ДРАГОЕВА

 

27

ЧЛЕН

МАРИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЖАФЕР АХМЕД СААТЧЪ

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

 

28

СЕКРЕТАР

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

 

28

ЧЛЕН

АЙЛИН КРАСЕНОВА БЪСКОВА

 

28

ЧЛЕН

ВЕСКА МАРИНОВА МОСКОВСКА

 

28

ЧЛЕН

ИВАНКА КИРИЛОВА РИБОЛОВСКА

 

28

ЧЛЕН

РУМЯНА ЦВЕТКОВА ЗАМФИРОВА-

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛИ АЗИМ АТИП

 

29

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АРНАУТСКИ

 

29

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА

 

29

ЧЛЕН

ИВАН ВЛАДИМИРОВ СТАНОЕВ

 

29

ЧЛЕН

РАЛИЦА РУМЕНОВА РУСАНОВА

 

29

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОРЛИН ВЕЛИНОВ ИВАНОВ

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВОЛОДЯ МЕТОДИЕВ КРУМОВ

 

30

СЕКРЕТАР

ПЕТКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

 

30

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА ТАСКОВА

 

30

ЧЛЕН

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

 

30

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ЧАВДАРОВА РАДИНСКА

 

30

ЧЛЕН

СИНАН ФЕВЗИ ЧЕЛЕБИ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ РАДЕВ

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕЯН ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ

 

31

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ СЛАВОВ

 

31

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАСКОВ

 

31

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

 

31

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ПЕТКОВА КРУМОВА

 

31

ЧЛЕН

НАСЪФ НИХАТОВ БЕКИРОВ

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕНОВЕВА ВЪЛКОВА ЧЕРКЕЗОВА

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЮЛБИЕ ИСМАИЛОВА ИБРАХИМОВА

 

32

СЕКРЕТАР

МИРЕНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

 

32

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦОЛОВ

 

32

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР КОСТОВ БАЛЕВ

 

32

ЧЛЕН

ЛЮБОСЛАВ ИВАЙЛОВ КРЪСТЕВ

 

32

ЧЛЕН

МАЯ ИВАНОВА ПЕОВСКА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВAСИЛ ВАСИЛЕВ ЛЕЧЕВ

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

 

33

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ КИРИЛОВ

 

33

ЧЛЕН

АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ВЪЛЧЕВ

 

33

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ КОДЖАНИКОЛОВ

 

33

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

33

ЧЛЕН

ЕМРЕ ХАЛИЛ ЛАПАНЧ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБЕН ПЕТРОВ ШОТОРОВ

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕДЖЛЯ ФЕВЗИ ЧЕЛЕБИ

 

34

СЕКРЕТАР

ИРЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

 

34

ЧЛЕН

АНАТОЛИЙ МАРИНОВ ТОДОРОВ

 

34

ЧЛЕН

ЗОЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

 

34

ЧЛЕН

ПАМЕЛА БЛАГОМИЛОВА ВЪРБАНОВА

 

34

ЧЛЕН

СТОЯН ИВАНОВ МИЛЕНКОВ

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНКА СТЕФАНОВА РАЛЕВА

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПИРОНКОВ

 

35

СЕКРЕТАР

СУЗАНА ЦВЕТАНОВА МАРИНСКА

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

35

ЧЛЕН

ВИОЛЕТКА АСПАРУХОВА МАРКОВА

 

35

ЧЛЕН

ДЕНИ ЦВЕТАНОВ ЛИЛКОВ

 

35

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ МИХАЙЛОВА АТЕВА-

 

35

ЧЛЕН

НЕВЕН ДИАНОВ ИВАНОВ

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЖАНАН ИСМАИЛ ЕМИН

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТА МИРЧЕВА СТОЙЧЕВА

 

36

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ТРАЯНОВА ДЕСКОВА

 

36

ЧЛЕН

ЙОАН СВЕТОСЛАВОВ ПРОДАНОВ

 

36

ЧЛЕН

ПОЛИКСЕНА ХРИСТОВА ШАЛЕВА

 

36

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ИВАНОВ ЛУКАРСКИ

 

36

ЧЛЕН

ЯВОР ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЙШЕ ИСМАИЛОВА ЧАВДАРОВА

 

37

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА ВЕНЧОВА КИРИЛОВА

 

37

ЧЛЕН

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

 

37

ЧЛЕН

НЕВЯНА НИКОЛАЕВА ВЪЛКОВА

 

37

ЧЛЕН

ФАТМЕ НЕЖДЕТ КАСИМ

 

37

ЧЛЕН

ХРИСТИНА БОГДАНОВА БАЛЕВА

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ МИТКОВ МИЛЕНКОВ

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

 

38

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ГЕШЕВА МИТРЕВА

 

38

ЧЛЕН

АСЯ СТОИЛОВА СТОИЛОВА

 

38

ЧЛЕН

ДАФИНКА ЯНАКИЕВА ДИМИТРОВА

 

38

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ АСЕНОВА ТАНОВА

 

38

ЧЛЕН

САБРИ АХМЕДОВ ХАДЖИЕВ

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ АНГЕЛОВА МИТРЕВА

 

39

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА СТАЙКОВА МИЛЕНКОВА

 

39

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ

 

39

ЧЛЕН

ГАЛИНА СИМЕОНОВА ПЪРВОВА-

 

39

ЧЛЕН

ДЕНИС ЦЕНКОВ МАСЛАРСКИ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

39

ЧЛЕН

РЕДЖЕП БАКИЯ ЧЕРКЕЗ

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА БОЯНОВА

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ АТАНАСОВА ДАНАИЛОВА

 

40

СЕКРЕТАР

ФЕЛИС МЕХМЕДОВА МЕТУШЕВА

 

40

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

40

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

 

40

ЧЛЕН

ИРИНА ТОМОВА ТЕРЗИЕВА

 

40

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН МЕТОДИЕВ ПИЦИН

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНКО СПАСОВ БОЖАНОВ

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

41

СЕКРЕТАР

САФИЕ МЕХМЕДОВА ИБРАХИМОВА

 

41

ЧЛЕН

АЛБЕНА РУМЕНОВА ВОЛВАЧЕВА

 

41

ЧЛЕН

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ АРНАУТСКИ

 

41

ЧЛЕН

ВИКТОР АНГЕЛОВ КИРОВ

 

41

ЧЛЕН

ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА МАРИОВА ХРИСТОВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

42

СЕКРЕТАР

ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

 

42

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДОНЧЕВА БОГОЕВА

 

42

ЧЛЕН

МАРИЯНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА

 

42

ЧЛЕН

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

 

42

ЧЛЕН

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АНАНИЕВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕРИХАН ЕРКАН СЮЛЕЙМАН

 

43

СЕКРЕТАР

ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

 

43

ЧЛЕН

АСЕН ИЛИЕВ ТРАХАНАРОВ

 

43

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

43

ЧЛЕН

НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

43

ЧЛЕН

СТАНКА ПЕНЧЕВА СИМЕОНОВА

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ШИРИН СЕЗГИН МУСТАФА

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ИДАКИЕВ ВЕЛИНСКИ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

44

СЕКРЕТАР

АННА ПЕТРОВА ПИСКУЛИЙСКА

 

44

ЧЛЕН

АНТОН НИКОЛАЕВ ЦИНДОМОВ

 

44

ЧЛЕН

ВЕРА СТОЯНОВА КИПРОВА

 

44

ЧЛЕН

ИВЕТ ИВАЙЛОВА АТАНАСОВА

 

44

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА ИГНАТОВА БЛАГОЕВА

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН РАДОСТИНОВ МИЛЧЕВ

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

 

45

СЕКРЕТАР

ВИЛИЯ МИТКОВА МИХОВА

 

45

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВА

 

45

ЧЛЕН

ДЕНИС EРСАН ИСМЕТ

 

45

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКСАНДРОВА ЛАТЕВА

 

45

ЧЛЕН

МАРИЯ ЦВЕТКОВА МЕТАНОВА

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ БЛАГОВЕСТОВ МИХОВ

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОТА СТЕФАНОВА ГЕНЧЕВА

 

46

СЕКРЕТАР

НИКОЛ АНТОНОВА БУРОВА

 

46

ЧЛЕН

ГЕНОВЕВА ПАВЛОВА КОНДЕВА

 

46

ЧЛЕН

ГЬОКХАН ФИКРЕТ PЕДЖЕБ

 

46

ЧЛЕН

ТАТЯНА ВЕЛИКОВА ТРАЙКОВА

 

46

ЧЛЕН

ЩЕРЬО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ПЕНЧЕВА КОЦЕВА

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

 

47

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ПЛАМЕНОВА БУЛГАРЕНСКА

 

47

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

47

ЧЛЕН

ИВАНЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

 

47

ЧЛЕН

ИВАНКА КОСТАДИНОВА САРАНДЕВА

 

47

ЧЛЕН

СЕЛЧУК СЕЛЯМИ АХМЕД

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИН СТЕЛИЯНОВ НАЙДЕНОВ

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА НЕНЧЕВА

 

48

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖИЛЕВА-

 

48

ЧЛЕН

ВАНИНА ФИЛИПОВА ГАБРОВСКА

 

48

ЧЛЕН

ИВА ПЕТЕВА ПЕТКОВА

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

48

ЧЛЕН

ЛЮБОВ КОНСТАНТИНОВА ЙОТОВА-

 

48

ЧЛЕН

ФЕРИХА ИЛВЕР ХЮСЕИН

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ХРИСТОФОРОВА ГУГАЛОВА

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЕКИЕ ЮЗДЖАНОВА КОСОВА

 

50

СЕКРЕТАР

ЗЛАТКО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

 

50

ЧЛЕН

АННА РУМЕНОВА ПАСКАЛЕВА

 

50

ЧЛЕН

ВЕРГИЛ ЗАХАРИЕВ РУСИНОВ

 

50

ЧЛЕН

МИХАЕЛА ВАЛЕНТИНОВА КОНЯРСКА

 

50

ЧЛЕН

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИНОВ

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ ДРАГОВ СИМЕОНОВ

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛЧАЙ МУХИДИН ШАБАН

 

51

СЕКРЕТАР

БОРИС СТОЯНОВ ЗОТЕВ

 

51

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

 

51

ЧЛЕН

МАРТИН АСЕНОВ ВЕЛИКОВ

 

51

ЧЛЕН

НЕВЕНА ДИМИТРОВА БАЕВА

 

51

ЧЛЕН

НЕЛИ РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

52

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ПАВЛОВА ОГНЯНОВА-САВОВА

 

52

ЧЛЕН

БАКИЯ БАКИЯ ЧЕРКЕЗ

 

52

ЧЛЕН

БЛАГОЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

 

52

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИВАНОВ БОНЧЕВ

 

52

ЧЛЕН

СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Студентски”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:46 часа

Свързани решения:

942-МИ/30.09.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения