НАРОДЕН СЪЮЗ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Адриана Василева Семкова70/20.10.2015 г.
Албена Стоилова Петкова58/20.10.2015 г.
Алекс Димитров Димитров5/20.10.2015 г.
Александра Радостинова Русева173/20.10.2015 г.
Александра Руменова Богданова140/20.10.2015 г.
Александрина Спартак Спасова101/20.10.2015 г.
Александър Валентинов Славов86/20.10.2015 г.
Александър Недялков Билев218/20.10.2015 г.
Александър Феодоров Кръстев237/20.10.2015 г.
Ангел Николов Ангелов128/20.10.2015 г.
Ангелина Пламенова Семкова67/20.10.2015 г.
Андрей Минков Христов189/20.10.2015 г.
Анелия Иванова Радкова266/22.10.2015 г.
Анета Иванова Иванова283/22.10.2015 г.
Анжел Ивова Йорданова175/20.10.2015 г.
Анита Бойкова Грозданова282/22.10.2015 г.
Анна Димитрова Лазарова197/20.10.2015 г.
Антоанета Николова Глухчева64/20.10.2015 г.
Антони Светлинов Андонов180/20.10.2015 г.
Апостол Божков Златанов216/20.10.2015 г.
Бетина Венциславова Петрова14/20.10.2015 г.
Биляна Димитрова Митова318/22.10.2015 г.
Бисер Страхилов Георгиев246/21.10.2015 г.
Блага Николаева Николова273/22.10.2015 г.
Богатин Константинов Богатинов72/20.10.2015 г.
Божидар Георгиев Илиев28/20.10.2015 г.
Божидар Златанов Борисов311/22.10.2015 г.
Борис Венциславов Ненов209/20.10.2015 г.
Борис Владимиров Вълканов181/20.10.2015 г.
Борислав Калинов Митев316/22.10.2015 г.
Борислав Ценков Ценков213/20.10.2015 г.
Валентин Демирев Вълчев61/20.10.2015 г.
Валентин Стоянов Атанасов335/22.10.2015 г.
Валентина Живкова Желязкова288/22.10.2015 г.
Валентина Любомирова Велева143/20.10.2015 г.
Валери Иванов Тодоров190/20.10.2015 г.
Ваня Койчева Добрева289/22.10.2015 г.
Ваня Тодорова Милушева127/20.10.2015 г.
Васил Асенов Илиев268/22.10.2015 г.
Васил Георгиев Манолов228/20.10.2015 г.
Васил Иванов Иванов191/20.10.2015 г.
Васил Йорданов Георгиев244/21.10.2015 г.
Васил Йосифов Бекяров220/20.10.2015 г.
Васил Карамфилов Кисьов195/20.10.2015 г.
Василен Антонов Антонов97/20.10.2015 г.
Василка Григорова Петкова145/20.10.2015 г.
Василка Миленкова Виденова66/20.10.2015 г.
Василка Райчова Георгиева323/22.10.2015 г.
Величка Андонова Ковачева122/20.10.2015 г.
Венета Василева Йончовска105/20.10.2015 г.
Вера Иванова Мирчева-Къньова243/21.10.2015 г.
Вержиния Леонова Христова76/20.10.2015 г.
Верка Велева Атанасова334/22.10.2015 г.
Веселин Ивайлов Денев99/20.10.2015 г.
Веселин Маринов Арабаджиев208/20.10.2015 г.
Веселина Василева Георгиева153/20.10.2015 г.
Веселина Димитрова Добрева44/20.10.2015 г.
Веселинка Иванова Иванова30/20.10.2015 г.
Веселка Николова Стоянова120/20.10.2015 г.
Виктор Пламенов Вангелов196/20.10.2015 г.
Виктория Станчева Стоянова142/20.10.2015 г.
Вилиана Славеева Парушева159/20.10.2015 г.
Виолета Георгиева Данева135/20.10.2015 г.
Владимир Атанасов Григоров302/22.10.2015 г.
Владимир Горанов Филипов171/20.10.2015 г.
Владимир Красимиров Стоименов108/20.10.2015 г.
Георги Антониев Коларов231/20.10.2015 г.
Георги Валентинов Милев227/20.10.2015 г.
Георги Величков Андреев310/22.10.2015 г.
Георги Димитрачков Георгиев262/22.10.2015 г.
Георги Димитров Димитров95/20.10.2015 г.
Георги Димитров Лепоев85/20.10.2015 г.
Георги Ивайлов Димов219/20.10.2015 г.
Георги Иванов Тотев147/20.10.2015 г.
Георги Петров Георгиев92/20.10.2015 г.
Георги Пламенов Георгиев162/20.10.2015 г.
Гергана Благоева Иванова6/20.10.2015 г.
Гергана Бориславова Петкова271/22.10.2015 г.
Гергана Стефанова Петкова198/20.10.2015 г.
Гинчо Красимиров Грудев230/20.10.2015 г.
Господинка Викторова Паланска332/22.10.2015 г.
Даниел Илиев Танев343/22.10.2015 г.
Даниел Маринов Николов90/20.10.2015 г.
Даниел Михайлов Митев207/20.10.2015 г.
Данита Петрова Бърдарова160/20.10.2015 г.
Дафинка Атанасова Караджова205/20.10.2015 г.
Дафинка Панкова Величкова314/22.10.2015 г.
Даяна Зафирова Илкова303/22.10.2015 г.
Дебора Росенова Желязкова297/22.10.2015 г.
Денислав Георгиев Кънчев201/20.10.2015 г.
Деница Георгиева Георгиева168/20.10.2015 г.
Деница Стефанова Славчева215/20.10.2015 г.
Десислава Андреева Замфирова308/22.10.2015 г.
Десислава Василева Крумова338/22.10.2015 г.
Десислава Иванова Куртева317/22.10.2015 г.
Десислава Тодорова Маркова276/22.10.2015 г.
Диана Георгиева Гетова75/20.10.2015 г.
Диана Иванова Минкова62/20.10.2015 г.
Диана Иванова Стоянова79/20.10.2015 г.
Димитринка Бойчева Митова248/21.10.2015 г.
Димитър Антонов Димитров33/20.10.2015 г.
Димитър Василев Димитров57/20.10.2015 г.
Димитър Георгиев Клинков46/20.10.2015 г.
Димитър Димов Димитров187/20.10.2015 г.
Димитър Иванов Колев293/22.10.2015 г.
Димитър Николаев Вихренов329/22.10.2015 г.
Драгослава Драгославова Стоянович20/20.10.2015 г.
Евгени Руменов Лазов158/20.10.2015 г.
Евелина Евгениева Генчева194/20.10.2015 г.
Екатерина Младенова Йосифова34/20.10.2015 г.
Елена Грозданова Христова342/22.10.2015 г.
Елена Йорданова Аврадалиева94/20.10.2015 г.
Елена Руменова Везенкова301/22.10.2015 г.
Ели Йорданчова Динова-Ноева245/21.10.2015 г.
Емил Гочев Русев48/20.10.2015 г.
Емил Павлов Петров250/21.10.2015 г.
Емилиян Руменов Лазов200/20.10.2015 г.
Жанета Георгиева Атанасова2/20.10.2015 г.
Женя Валентинова Тодорова164/20.10.2015 г.
Живко Лъчезаров Маринов203/20.10.2015 г.
Запрянка Стефанова Лянина123/20.10.2015 г.
Здравка Руменова Димитрова119/20.10.2015 г.
Здравко Йотов Петров71/20.10.2015 г.
Златко Петров Златков15/20.10.2015 г.
Златомира Вичева Шопова287/22.10.2015 г.
Зоя Анкова Петрова3/20.10.2015 г.
Ива Красимирова Тодорова78/20.10.2015 г.
Ива Миткова Тодорова188/20.10.2015 г.
Ивайло Войков Христов31/20.10.2015 г.
Ивайло Евгениев Стоянов80/20.10.2015 г.
Ивайло Росенов Владимиров178/20.10.2015 г.
Иван Бойков Кърджев222/20.10.2015 г.
Иван Кирилов Къналиев35/20.10.2015 г.
Иванка Александрова Стоянова144/20.10.2015 г.
Иванка Васкова Иванова130/20.10.2015 г.
Ивелина Иванова Манчева131/20.10.2015 г.
Илия Анастасов Ангелов233/20.10.2015 г.
Ира Стоименова Червенякова36/20.10.2015 г.
Ирена Николова Вутова96/20.10.2015 г.
Ирина Николаева Тюфекчиева286/22.10.2015 г.
Йозджан Юксел Али110/20.10.2015 г.
Йордан Илиянов Топлодолски309/22.10.2015 г.
Йорданка Желева Дойчева199/20.10.2015 г.
Йорданка Иванова Джапунова21/20.10.2015 г.
Йорданка Ѝорданова Костадинова331/22.10.2015 г.
Йорданка Костова Рельовска68/20.10.2015 г.
Йорданка Трайкова Михова252/21.10.2015 г.
Калина Иванова Даскалова270/22.10.2015 г.
Камелия Колева Давидова298/22.10.2015 г.
Камелия Руменова Паланска333/22.10.2015 г.
Камен Тончев Бюрюлев211/20.10.2015 г.
Катерина Атанасова Богоева91/20.10.2015 г.
Катя Траянова Йорданова321/22.10.2015 г.
Катя Христова Костадинова42/20.10.2015 г.
Кирил Иванов Кирилов103/20.10.2015 г.
Клара Динкова Бомбалова225/20.10.2015 г.
Константин Константинов Диков182/20.10.2015 г.
Константин Христос Генемуна54/20.10.2015 г.
Костадин Кирилов Милушев126/20.10.2015 г.
Костадинка Василева Дюзова161/20.10.2015 г.
Красимира Маринова Коцева22/20.10.2015 г.
Красимира Николова Николова328/22.10.2015 г.
Кристиана Димитрова Христова179/20.10.2015 г.
Кристиян Георгиев Статков89/20.10.2015 г.
Кристиян Емануилов Димитров176/20.10.2015 г.
Кристиян Калинов Петров82/20.10.2015 г.
Кристиян Пламенов Тошков98/20.10.2015 г.
Кръстан Донков Кръстанов47/20.10.2015 г.
Лилия Иванова Петрова239/21.10.2015 г.
Лиляна Георгиева Гайдарова121/20.10.2015 г.
Лиляна Петрова Стоянова249/21.10.2015 г.
Лиляна Славчова Петкова83/20.10.2015 г.
Лиляна Чудомирова Георгиева132/20.10.2015 г.
Линх Зйуе Нго165/20.10.2015 г.
Лия Георгиева Чаушева117/20.10.2015 г.
Любина Динкова Павлова210/20.10.2015 г.
Любомир Валентинов Лалов259/22.10.2015 г.
Любомир Велинов Ангелов264/22.10.2015 г.
Любомир Костов Пасков204/20.10.2015 г.
Любомир Николов Симеонов102/20.10.2015 г.
Любомир Серьожев Барбалов87/20.10.2015 г.
Людмила Станчева Бачева150/20.10.2015 г.
Манол Михайлов Ангелов156/20.10.2015 г.
Маргарита Александрова Величкова337/22.10.2015 г.
Маргарита Мартинова Николова242/21.10.2015 г.
Мариана Василева Маринова43/20.10.2015 г.
Мариела Стоянова Стоянова100/20.10.2015 г.
Мариета Емилова Найденова221/20.10.2015 г.
Марин Петев Петков292/22.10.2015 г.
Марио Байков Никодинов312/22.10.2015 г.
Мария Владимирова Петрова299/22.10.2015 г.
Мария Георгиева Димитрова186/20.10.2015 г.
Мария Иванова Димитрова10/20.10.2015 г.
Мария Николаева Попова118/20.10.2015 г.
Мария Цветанова Златкова65/20.10.2015 г.
Мартин Диянов Петков275/22.10.2015 г.
Мая Илиева Христова107/20.10.2015 г.
Мелани Красимирова Захариева281/22.10.2015 г.
Миланка Стойнева Генемуна53/20.10.2015 г.
Милена Веселинова Лафчиева236/20.10.2015 г.
Милена Найденова Георгиева247/21.10.2015 г.
Милена Петрова Колева327/22.10.2015 г.
Мирела Ивайлова Тодорова154/20.10.2015 г.
Мирослав Илчев Арсов88/20.10.2015 г.
Михаела Венциславова Атанасова93/20.10.2015 г.
Михаела Веселинова Везенкова185/20.10.2015 г.
Михаела Михайлова Огнянова285/22.10.2015 г.
Михаела Петрова Еринска304/22.10.2015 г.
Михаил Делчев Мушев274/22.10.2015 г.
Михаил Димитров Бабанов336/22.10.2015 г.
Михаил Димитров Велев307/22.10.2015 г.
Михаил Петров Михайлов40/20.10.2015 г.
Моника Петкова Петкова272/22.10.2015 г.
Моника Донева Куртева226/20.10.2015 г.
Монка Георгиева Митева315/22.10.2015 г.
Надежда Рангелова Грозданова258/22.10.2015 г.
Наджие Ибрям Ибрям125/20.10.2015 г.
Надя Асенова Ангелова234/20.10.2015 г.
Наташа Евлогиева Динчова141/20.10.2015 г.
Нели Стефанова Тодорова45/20.10.2015 г.
Нели Цветанова Милкова256/21.10.2015 г.
Никола Тодоров Танаков157/20.10.2015 г.
Николай Ваньов Николов214/20.10.2015 г.
Николай Миладинов Христов306/22.10.2015 г.
Николай Пламенов Йосифов241/21.10.2015 г.
Николинка Галинова Начова124/20.10.2015 г.
Нина Тенчева Милова174/20.10.2015 г.
Павел Димитров Михайлов269/22.10.2015 г.
Патриция Михайлова Димитрова73/20.10.2015 г.
Пенка Спирова Катранджиева104/20.10.2015 г.
Петър Генов Вихрогонов217/20.10.2015 г.
Петър Иванов Александров38/20.10.2015 г.
Петър Николов Джугански212/20.10.2015 г.
Петя Даниелова Грънчарова172/20.10.2015 г.
Полина Руменова Христова229/20.10.2015 г.
Полина Тошкова Белева59/20.10.2015 г.
Радка Иванова Цветанова16/20.10.2015 г.
Радослав Митков Миленков149/20.10.2015 г.
Радослав Николов Николов26/20.10.2015 г.
Радослава Борисова Илиева113/20.10.2015 г.
Радостина Венциславова Стаменова134/20.10.2015 г.
Радостина Димитрова Гълъбова193/20.10.2015 г.
Радостина Стефанова Стефонова37/20.10.2015 г.
Роза Първанова Видова13/20.10.2015 г.
Росица Лазарова Григорова41/20.10.2015 г.
Румен Иванов Каменов11/20.10.2015 г.
Самуил Константинов Коров254/21.10.2015 г.
Сашо Александров Петров238/21.10.2015 г.
Светла Иванова Димитрова39/20.10.2015 г.
Светлозария Кирилова Кидерова277/22.10.2015 г.
Светослав Благовестов Господинов136/20.10.2015 г.
Светослав Владимир Христов202/20.10.2015 г.
Светослава Красимирова Апостолова167/20.10.2015 г.
Свилен Христов Колев290/22.10.2015 г.
Сефтора Иванова Димитрова19/20.10.2015 г.
Силвия Данаилова Илиева32/20.10.2015 г.
Силвия Едик Лазарова295/22.10.2015 г.
Силвия Костадинова Милашевска183/20.10.2015 г.
Силвия Христова Михайлова133/20.10.2015 г.
Симеон Йорданов Бакалов257/21.10.2015 г.
Симона Александрова Бонева106/20.10.2015 г.
Симона Спасова Михова18/20.10.2015 г.
Симона Тимчова Стефанова291/22.10.2015 г.
Славенка Петрова Бонева155/20.10.2015 г.
Снежана Димитрова Богоева111/20.10.2015 г.
Снежанка Атанасова Николова25/20.10.2015 г.
Снежанка Цветкова Георгиева56/20.10.2015 г.
Соня Василева Илиева55/20.10.2015 г.
Станимир Пенев Стаматев278/22.10.2015 г.
Станислав Ангелов Ангелов129/20.10.2015 г.
Станислав Богомилов Янчев232/20.10.2015 г.
Станислав Божидаров Манолков114/20.10.2015 г.
Станислав Венциславов Стоянов192/20.10.2015 г.
Станислав Стефанов Зарев320/22.10.2015 г.
Станислава Христова Вачкова294/22.10.2015 г.
Станка Атанасова Димитрова253/21.10.2015 г.
Стела Георгиева Тупарова279/22.10.2015 г.
Стефан Димитров Петров223/20.10.2015 г.
Стефан Иванов Добрев163/20.10.2015 г.
Стефан Красимиров Вановски.177/20.10.2015 г.
Стефка Желязкова Ганева138/20.10.2015 г.
Стоян Георгиев Силвовски166/20.10.2015 г.
Стоян Чавдаров Стоянов169/20.10.2015 г.
Страхил Димитров Василев69/20.10.2015 г.
Таня Петрова Стефанова305/22.10.2015 г.
Таня Сашкова Борисова112/20.10.2015 г.
Таня Стойчева Симеонова206/20.10.2015 г.
Татяна Кънева Петрова50/20.10.2015 г.
Теменужка Свиленова Велева23/20.10.2015 г.
Теодор Александров Илиев17/20.10.2015 г.
Теодор Владков Качаков146/20.10.2015 г.
Теодор Пенев Стаматов224/20.10.2015 г.
Теодора Ефтимова Тодорова138/20.10.2015 г.
Теодора Николова Кирилова152/20.10.2015 г.
Теодора Христова Кирилова151/20.10.2015 г.
Тихомир Цонков Гетов74/20.10.2015 г.
Тодор Маринов Варадинов116/20.10.2015 г.
Тодор Нейчев Нейчев184/20.10.2015 г.
Тодор Петров Атанасов4/20.10.2015 г.
Тодор Пламенов Иванов255/21.10.2015 г.
Тодорка Първанова Танева49/20.10.2015 г.
Тошко Петров Якимов1/20.10.2015 г.
Траян Руменов Живков109/20.10.2015 г.
Фелис Мехмедова Метушева284/22.10.2015 г.
Христина Ангелова Кръстанова261/22.10.2015 г.
Христина Антонова Александрова170/20.10.2015 г.
Христина Николаева Арсенова300/22.10.2015 г.
Християн Александров Александров81/20.10.2015 г.
Християн Владимиров Русимов313/22.10.2015 г.
Християна Иванова Дънкова280/22.10.2015 г.
Цвета Георгиева Цонева251/21.10.2015 г.
Цветанка Дашова Ангелова8/20.10.2015 г.
Цветелина Бориславова Георгиева137/20.10.2015 г.
Цветелина Трифонова Тодорова322/22.10.2015 г.
Цветомира Минкова Петрова29/20.10.2015 г.
Юлиана Веселинова Христова51/20.10.2015 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения