РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-СОФИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Eкатерина Христова Мирчева290/23.10.2015
 Полина Ивайлова Николова 452/23.10.2015
Аглика Петкова Икономова485/22.10.2015
Адриан Евгениев Стефков117/22.10.2015
Алекс Александров Камарски240/23.10.2015
Александър Ангелов Атанасов583 /29.10.2015
Александър Бойков Новков586 /29.10.2015
Александър Павлов Кошничаров622 /29.10.2015
Александър Стоянов Танев687 /29.10.2015
Аленсандър Иванов Цветков128/22.10.2015
Алина Божкова Тодоринова495/22.10.2015
Альоша Атанасов Костов461/23.10.2015
Анастасия Георгиева Карагитлиева320/23.10.2015
Анатолий Любомиров Георгиев511/42301
Ангел Руменов Бойчев372/23.10.2015
Ангел Стайков Ангелов123/22.10.2015
Ангел Стойчев Михайлов120/22.10.2015
Ангела Веселинова Михайлова121/22.10.2015
Ангелина Георгиева Георгиева324/23.10.2015
Ангелина Николова Петрова124/22.10.2015
Ангелина Николова Хубенова459/23.10.2015
Анелия Кирилова Цветанова258/23.10.2015
Анелия Симеонова Велева246/23.10.2015
Анелия Стойчова Цолова38/22.10.2015
Анета Атнасова Димитрова385/23.10.2015
Анета Викторова Попова520/42301
Анка Станчева Стефанова228/23.10.2015
Антоан Кирил Найденов454/23.10.2015
Антон Василев Андонов146/22.10.2015
Антонио Стоилов Радоев102/22.10.2015
Асен Асенов Мерджанов359/23.10.2015
Асен Иванов Асенов542/42301
Ася Божидарова Стоянова51/22.10.2015
Атанас Методиев Тановски327/23.10.2015
Атанаска Валентинова Василева353/23.10.2015
Атанаска Пламенова Янчева310/23.10.2015
Батур Баязид Батран45/22.10.2015
Биляна Горанова Дишлиева377/23.10.2015
Бисерка Стойчова Тончева27/22.10.2015
Благой Даниелов Благоев602 /29.10.2015
Божидар Вангелов Павлов361/23.10.2015
Божидар Стефанов Ангелов579 /29.10.2015
БОЙКО АСЕНОВ ПЕЙЧЕВ408/23.10.2015
Бойко Лев Страхилов571 /29.10.2015
БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ401/23.10.2015
Борис Георгиев Аврамов784 /29.10.2015
Борис Йорданов Иванов217/22.10.2015
Борис Симеонов Цветанов362/23.10.2015
Борис Юлиянов Петков562/30.10.2015
Борислав Андреев Петков161/22.10.2015
Борислав Светозаров Примов753 /29.10.2015
БОРИСЛАВА ИВАНОВА ИЛЧЕВА396/23.10.2015
Боряна Андреева Георгиева517/42301
Боряна Иванова Велинова331/23.10.2015
Боряна Йорданова Георгиева269/23.10.2015
Боян Еней Енчев532/42301
Боян Иванов Иванов714 /29.10.2015
Боян Неделчев Бенев236/23.10.2015
Валентин Иванов Василев681 /29.10.2015
Валентин Иванов Павлов609 /29.10.2015
Валентин Маринов Вълев604 /29.10.2015
Валентин Недялков Митков623 /29.10.2015
Валентин Петров Тошев563/30.10.2015
Валентин Петрович Китински280/23.10.2015
Валентин Цанков Добреков528/42301
Валентина Здравкова Янкова339/23.10.2015
Валентина Кирилова Чобанова574 /29.10.2015
Валентина Христоскова Гъркова224/23.10.2015
Валери Славчев Андонов3/22.10.2015
Вангелия Костадинова Щукова448/23.10.2015
Ванда Събие Макзум297/23.10.2015
Васил Йорданов Василев287/23.10.2015
Васил Руменов Юруков595 /29.10.2015
Велико Иванов Маринчевски101/22.10.2015
Велин Стоянов Георгиев615 /29.10.2015
Величка Борисова Иванова250/23.10.2015
Венета Богданова Котова-Гелева266/23.10.2015
Венцислав Василев Кръстев762 /29.10.2015
Венцислав Любомиров Котелников589 /29.10.2015
Вера Стоянова Кипрова7/22.10.2015
Вергиния Ивова Николова316/23.10.2015
Вержиния Венциславова Куле379/23.10.2015
Весела Петрова Манова - Георгиева111/22.10.2015
Веселин Иванов Лангов30/22.10.2015
Веселин Павлов Тодоров94/22.10.2015
Веселина Маринова Климентова576 /29.10.2015
Веселка Георгиева Александрова216/22.10.2015
Веселка Петкова Димитрова39/22.10.2015
Веска Василева Пичурова621 /29.10.2015
Ветренка Тодорова Янкова131/22.10.2015
Виктор Александров Кирилов87/22.10.2015
Виктор Викторов Еленков440/23.10.2015
Виктор Владимиров Йочев564/30.10.2015
Вилислав Георгиев Иванов122/22.10.2015
Виолета Борисова Симова251/23.10.2015
Виолета Кирилова Йосифова599 /29.10.2015
Виолета Цанкова Петрова305/23.10.2015
Витан Йорданов Влахов626 /29.10.2015
Владимир Атанасов Борисов118/22.10.2015
Владимир Бойков Стоичков96/22.10.2015
Владимир Веселинов Недялков192/22.10.2015
Владислав Даринов Борисов343/23.10.2015
Владислав Плаемен Лилов531/42301
ВОЛОДЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ406/23.10.2015
Вяра Павлова Сиракова470/23.10.2015
Галина Борисова Горанова351/23.10.2015
Галина Василева Цветкова370/23.10.2015
Галина Димитрова Иванова307/23.10.2015
Галина Кирилова Трайкова413/23.10.2015
Галина Руменова Стойнева493/22.10.2015
Галя Паскова Цветкова450/23.10.2015
Генади Ванков Антов171/22.10.2015
ГЕНЧО ГЕНЕВ ГЕНЕВ393/23.10.2015
Георги Александров Атанасов596 /29.10.2015
Георги асенов Стоилов547/42301
Георги Атанасов Георгиев613 /29.10.2015
Георги Борисов Иванов110/22.10.2015
Георги Борисов Костов158/22.10.2015
Георги Висенте Родригес139/22.10.2015
Георги Димитров Брънчев684 /29.10.2015
Георги Димитров Георгиев686 /29.10.2015
Георги Иванов Михайлов175/22.10.2015
Георги Кирилов Съдразанов298/23.10.2015
Георги Красимиров Георгиев152/22.10.2015
Георги Любенов Станоев707 /29.10.2015
Георги Младенов Цветанов259/23.10.2015
Георги Неделчев Заяков581 /29.10.2015
Георги Петров Стоилов155/22.10.2015
Георги Стефанов Цветанов215/22.10.2015
Георги Христов Мавродиев10/22.10.2015
Гергана Ганчева Николова147/22.10.2015
Гергана Цветанова Вучева264/23.10.2015
Гинка Стефанова Францова134/22.10.2015
Господин Манев Манев292/23.10.2015
Грозданка Русева Стамова365/23.10.2015
Гълбина Иванова Манолева178/22.10.2015
Данаил Калинов Нинов513/42301
Даниела Бориславова Илиева479/23.10.2015
Даниела Борисова Стойчкова422/23.10.2015
Даниела Георгиева Василева354/23.10.2015
Даниела Димитрова Спасова658 /29.10.2015
Даниела Емилова Добрева366/23.10.2015
Даниела Живкова Дикова565/30.10.2015
Даниела Иванова Горанова237/23.10.2015
Дарина Владимирова Павлова335/23.10.2015
Дафина Георгиева Куцева289/23.10.2015
Дафинка Димитрова Добрева243/23.10.2015
Дафинка Илчова Маринова2/22.10.2015
Даяна Ангелова Крумова380/23.10.2015
Дейвид Владимиров Пенчев582 /29.10.2015
Деница Веселинова Георгиева16/22.10.2015
Десислава Владимирова Николова234/23.10.2015
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА395/23.10.2015
Диана Босашка443/23.10.2015
Диана Димитрова Стоянова329/23.10.2015
Диана Стефанова Стоянова457/23.10.2015
Диана Яворова Тончева225/23.10.2015
Димитрина Венелинова Павлова364/23.10.2015
Димитринка Димитрова Люцканова572 /29.10.2015
Димитър Василев Георгиев291/23.10.2015
Димитър Димитров Димитров33/22.10.2015
Димитър Добрев Димитров688 /29.10.2015
Димитър Емилов Бачев262/23.10.2015
Димитър Иванов Бончев89/22.10.2015
Димитър Иларионов Тодоров54/22.10.2015
Димитър Николов Димитров754 /29.10.2015
Димитър Петров Иванов273/23.10.2015
Димка Тодорова Сурeкова61/22.10.2015
Дина Димитрова Кралева755 /29.10.2015
Добринка Николова Божилова656 /29.10.2015
Дора Дешова Иванова573 /29.10.2015
Драган Христов Драганов411/23.10.2015
Евгени Василиевич Паничерски472/23.10.2015
Евгени Евгениев Сираков469/23.10.2015
Евгени Николаев Иванов26/22.10.2015
Евгени Пламенов Първанов338/23.10.2015
Евгени Стоянов Дудов 184/22.10.2015
Евгени Христов Петков113/22.10.2015
Евдокия Симеонова Цветкова129/22.10.2015
Евелина Александрова Асенова445/23.10.2015
Евелина Георгиева Кръстева336/23.10.2015
Евелина Евгениева Данева114/22.10.2015
Евтим Танков Чифлиджанов23/22.10.2015
Екатерина Ангелова Камарска242/23.10.2015
Екатерина Славчева Димитрова624 /29.10.2015
Екатерина Тодорова Благоева92/22.10.2015
Елена Бойкова Николова369/23.10.2015
Елена Генадиева Цолова439/23.10.2015
Елена Костадинова Григорова486/22.10.2015
Елена Николаева Петрова465/23.10.2015
Елена Николова Дамянова277/23.10.2015
Ели Велинова Георгиева132/22.10.2015
Елиета Бисерова Стефанова593 /29.10.2015
Елисавета Николова Михайлова185/22.10.2015
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА397/23.10.2015
Емануела Иванова Севастакиева29/22.10.2015
Емил Димитров Лещарски603 /29.10.2015
Емилия Иларионова Митева58/22.10.2015
Ервин Мустафа Неби52/22.10.2015
Ефтим Георгиев Ефтимов159/22.10.2015
Жан Илиев Илиев416/23.10.2015
Жанет Йорданова Йорданова55/22.10.2015
Жени Любомирова Шиер107/22.10.2015
Женя Георгиева Георгиева758 /29.10.2015
Жечка Димитрова Димитрова255/23.10.2015
Живка Николова Тотева278/23.10.2015
Живко Иванов Георгиев218/22.10.2015
Зара Димитрова Бояджиева782 /29.10.2015
Здравка Василева Вълчанова181/22.10.2015
Здравка Маринова Христова261/23.10.2015
Зинаида Крумова Иванова620 /29.10.2015
Златина Живкова Жекова47/22.10.2015
Златко Димитров Илиев172/22.10.2015
Златко Иванов Хубенов460/23.10.2015
Зоя Георгиева Бекова272/23.10.2015
Зоя Тодорова Деянова40/22.10.2015
Ива Илиянова Апостолова125/22.10.2015
Ива Кирилова Алексиева150/22.10.2015
Ива Руменова Първанова230/23.10.2015
Ивайло Димитров Димитров103/22.10.2015
Ивайло Венциславов Петров154/22.10.2015
Ивайло Добрев Николов382/23.10.2015
Ивайло Илиев Петрунов86/22.10.2015
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ405/23.10.2015
Ивайло Николаев Николов721 /29.10.2015
Ивайло Стоянов Гунев375/23.10.2015
Ивайло Христов Таслаков227/23.10.2015
Ивалина Трендафилова Петкова308/23.10.2015
Иван Ангелов Марковски367/23.10.2015
Иван Асенов Асенов90/22.10.2015
Иван Борисов Тончев28/22.10.2015
ИВАН ВЕСКОВ ИВАНЧЕВ403/23.10.2015
Иван Динчев Динев625 /29.10.2015
Иван Костадинов Фиданин42/22.10.2015
Иван Милчев Минков5/22.10.2015
Иван Милчев Петров473/23.10.2015
Иван Николаев Николов371/23.10.2015
Иван Петков Велков119/22.10.2015
Иванка Гутева Стоянова303/23.10.2015
Иванка Иванова Цонева169/22.10.2015
ИВАНКА ЦОНЕВА ЖЕКОВА398/23.10.2015
Ивелина Стефчова Кръстева508/22.10.2015
Ивелина Стойкова Иванова748 /29.10.2015
Ивелина Цветанова Петрова466/23.10.2015
Ивета Любенова Гълъбова283/23.10.2015
Иво Георгиев Гергов142/22.10.2015
Илиан Георгиев Ценов341/23.10.2015
Илиан Пламен Хинов93/22.10.2015
Илия Димитров Илиев689 /29.10.2015
Илия Костадинов Ковачев66/22.10.2015
Илия Цветков Илиев515/42301
Илиян Иванов Петков458/23.10.2015
Илиян Илиев Костов318/23.10.2015
Илияна Величкова Булакиева363/23.10.2015
Ирена Василева Вутова18/22.10.2015
Ирена Димитрова Димитрова34/22.10.2015
Ирина Димитрова Александрова247/23.10.2015
Ирина Константинова Константинова468/23.10.2015
Ирина Николова Коева350/23.10.2015
Йовка Кръстева Кирова484/23.10.2015
Йордан Ганчев Йорданов88/22.10.2015
Йорданка Богомилова Апостолова35/22.10.2015
Йорданка Георгиева Асенова545/42301
Йорданка Михайлова Чалева31/22.10.2015
Калин Николаев Николов700 /29.10.2015
Калин Николов Георгиев533/42301
Калоян Георгиев Кръстев346/23.10.2015
Катерина Стоименова Ангелова104/22.10.2015
Катрин Стойчева Вангомет59/22.10.2015
Катрин Стоянова Ценова342/23.10.2015
Катя Добрева Йорданова168/22.10.2015
Катя Иванова Цветкова127/22.10.2015
Катя Линкова Илиева285/23.10.2015
КАТЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА389/23.10.2015
Керачка Бедрос Михаел629 /29.10.2015
Кирил Ваньов Любенов57/22.10.2015
Кирил Георгиев Садразанов294/23.10.2015
Кирил Йорданов Димитров56/22.10.2015
Кирил Петров Горгоров50/22.10.2015
Кирил Стефанов Николов309/23.10.2015
Кирил Стоянов Халачев605 /29.10.2015
Клара Павлова Милошева462/23.10.2015
Костадин Николаев Николов698 /29.10.2015
Красимир Асенов Цеков587 /29.10.2015
Красимир Божидаров Иванов433/23.10.2015
Красимир Димитров Йорданов98/22.10.2015
Красимир Илиев Илиев319/23.10.2015
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ525/42301
Красимир Пламенов Кирилов481/23.10.2015
Красимира Йорданова Величкова304/23.10.2015
Красимира Петрова Христова713 /29.10.2015
Кремена Николова Николова53/22.10.2015
Кристиан Бориславов Кирилов630 /29.10.2015
Кристина Боянова Димитрова757 /29.10.2015
Кристина Владимирова Томова105/22.10.2015
Кристина Димитрова Тодорова19/22.10.2015
Кристина Петкова Желева388/23.10.2015
Кристиян Ангелов Пейчев524/42301
Кристиян Димитров Костадинов611 /29.10.2015
Кристиян Красимиров Гигов275/23.10.2015
Кънчо Валентинов Кунев497/22.10.2015
Леонтия Кирилова Стаменова312/23.10.2015
Лидия Валентинова Стоименова116/22.10.2015
Лидия Иванова Величкова253/23.10.2015
Лидия Иванова Лобушка492/22.10.2015
Лидия Кирилова Манчева759 /29.10.2015
ЛИЛИ БОЖИЛОВА МАРЕКОВА400/23.10.2015
Лилия Емилова Райкова435/23.10.2015
Лилия Кирилова Киркова160/22.10.2015
ЛИЛЯНА ИГНАТОВА СТАНОЕВА394/23.10.2015
Лиляна Людмилова Кинкова322/23.10.2015
Лиляна Радкова Пенчева317/23.10.2015
Лиляна Трайчова Тодорова376/23.10.2015
Лина Христова Богданова306/23.10.2015
Личо Миладинов Гогов1/22.10.2015
Лъчезар Василев Стефанов551/30.10.2015
Любен Тодоров Иванов580 /29.10.2015
Любка Иванова Апостолова301/23.10.2015
Любляна Борисова Трендафилова293/23.10.2015
Любов Яворова Младенова6/22.10.2015
Любомир Иванов Марковски368/23.10.2015
Любомир Кръстев Рангелов540/42301
Любомир Любенов Спасов112/22.10.2015
Любослав Викторов Еленков441/23.10.2015
Людмил Иванов Иванов174/22.10.2015
Малинка Ангелова Банкова135/22.10.2015
Малинка Китанова Китанова133/22.10.2015
Малинка Тодорова Кончарска543/42301
Маргарита Асенова Димитрова249/23.10.2015
Маргарита Викторова Тончева577 /29.10.2015
Маргарита Георгиева Александрова491/22.10.2015
Маргарита Горунова Митова489/22.10.2015
Маргарита Маркова Петрова245/23.10.2015
Маргарита Светозарова Иванова431/23.10.2015
Маргарита Христова Бъчварова170/22.10.2015
Мариан Христов Косовски601 /29.10.2015
Мариана Савова Миранджиева137/22.10.2015
Мариана Христова Данговска-Рангелова143/22.10.2015
Мариела Димитрова Ранова20/22.10.2015
Мариела Тончова Станева607 /29.10.2015
Мариета Тодорова Танчева358/23.10.2015
Марийка Атанасова Йосифова541/42301
Марин Петров Петров430/23.10.2015
Марин Тодоров Геров173/22.10.2015
Марина Николаева Манчева326/23.10.2015
Маринела Нечева Величкова252/23.10.2015
Марио Пламенов Гърбов597 /29.10.2015
Мария Абделкадер Зеруал211/22.10.2015
Мария Банева Димитрова544/42301
Мария Георгиева Велинова238/23.10.2015
Мария Горинова Горанова436/23.10.2015
Мария Желева Желева600 /29.10.2015
Мария Йорданова151/22.10.2015
Мария Крумова Велкова233/23.10.2015
Марияна Иванова Будинова386/23.10.2015
Мариянка Йорданова Великова423/23.10.2015
Мартин Ангелов Дишлиев378/23.10.2015
Мартин Николаев Кампхи415/23.10.2015
Мая Кирилова Точевска60/22.10.2015
Милена Атанасова Иванова25/22.10.2015
Милена Бисерова Величкова167/22.10.2015
Милена Борисова Стоянова153/22.10.2015
Милена Милчева Маджирска496/22.10.2015
Мими Спасова Рецкова - Димитрова521/42301
Мирослава Миленова Рункьова478/23.10.2015
Михаела Александрова Асенова446/23.10.2015
Михаела Ивайлова Жотева588 /29.10.2015
Михаил Василев Кьосев205/22.10.2015
Моника Иванова Грозданова182/22.10.2015
Надежда Йорданова Младенова183/22.10.2015
Надежда Николова Илиева284/23.10.2015
Надя Беткова Маркова330/23.10.2015
Наталия Петрова Трайкова414/23.10.2015
Наташа Ангелова Геренчева692 /29.10.2015
Невяна Николова Динекова41/22.10.2015
НЕЛИ ЖИВКОВА ЖЕКОВА404/23.10.2015
Нели Здравкова Пешакова229/23.10.2015
Нели Стефанова Николова126/22.10.2015
Ник Петков Тодоров355/23.10.2015
Никола Георгиев Георгиев356/23.10.2015
Никола Георгиев Михайлов475/23.10.2015
Николай Валериев Николаев95/22.10.2015
Николай Василев Василев720 /29.10.2015
Николай Георгиев Станоев279/23.10.2015
Николай Захариев Владимиров476/23.10.2015
Николай Иванов Николов349/23.10.2015
Николай Илиев Петров464/23.10.2015
Николай Недев Славов43/22.10.2015
Николинка Рангелова Модева332/23.10.2015
Нина Ангелова Димова456/23.10.2015
Нина Кирилова Дървенякова347/23.10.2015
Олга Егоровна Давидкова381/23.10.2015
Олга Рангелова Мандева274/23.10.2015
Олег Любомиров Митов676 /29.10.2015
Орлин Първанов Първанов537/42301
Павлин Колев Колев91/22.10.2015
Павлина Атанасова Кирянска420/23.10.2015
Павлина василева Димитрова451/23.10.2015
Павлина Петрова Христова575 /29.10.2015
Павлинка Симеонова Катина455/23.10.2015
Петранка Георгиева Герасимова165/22.10.2015
Петър Георгиев Карчев348/23.10.2015
Петър Иванов Краликов157/22.10.2015
Петър Любенов Миланов140/22.10.2015
Петър Мирчев Петров427/23.10.2015
Петър Петров Кокошков530/42301
Петър Ясенов Маринов627 /29.10.2015
Петя Василева Панайотова44/22.10.2015
Петя Ганчева Стоянова334/23.10.2015
Петя Жекова Пешунова387/23.10.2015
Петя Игнатова Малчова162/22.10.2015
Пламен Иванов Антов63/22.10.2015
Пламена Сименова Симеонова683 /29.10.2015
Полина Валентинова Иванова24/22.10.2015
Полина Димитрова Иванова282/23.10.2015
Полина Емилова Димитрова340/23.10.2015
Полина Иванова Петрова526/42301
Радина Красимирова Шипковенска13/22.10.2015
Радина Стоянова Цанева14/22.10.2015
Радка Янкулова Стоименова410/23.10.2015
Радко Георгиев Чонков176/22.10.2015
Радослав Антонов Илиев241/23.10.2015
Райна Борисова Николова226/23.10.2015
Райна Иванова Несторова164/22.10.2015
Райна Сотирова Георгиева130/22.10.2015
Ралица Василева Маринчева222/22.10.2015
Ралица Веселинова Христова8/22.10.2015
Рангел Георгиев Дойчинов570 /29.10.2015
Рени Иванова Иванова434/23.10.2015
Рина Георгиева Воденичарска-Узунова141/22.10.2015
Роза Димитрова Василева270/23.10.2015
Роза Иванова Вангелова429/23.10.2015
Розета Михайлова Кьосева204/22.10.2015
Росана Борисова Въжарова590 /29.10.2015
Росен Димитров Борисов191/22.10.2015
Росен Димитров Кайнаров444/23.10.2015
Росица Георгиева Димитрова64/22.10.2015
Росица Георгиева Маджева21/22.10.2015
Росица Момчева Петрова383/23.10.2015
Румен Асенов Страшилов231/23.10.2015
Румен Йорданов Борисов311/23.10.2015
Румяна Атанасова Холиолчева37/22.10.2015
Румяна Иванова Илиева449/23.10.2015
Румяна Славейкова Фереджанова260/23.10.2015
Сашо Петров Серафимов4/22.10.2015
Светла Илиева Ангелова321/23.10.2015
Светла Петрова Манова - Георгиева108/22.10.2015
Светлана Василева Недялкова617 /29.10.2015
Светлана Христова Балахурова9/22.10.2015
Светлин - Страхил Светлинов Страхилов325/23.10.2015
Светлин Кирилов Тодоров527/42301
Светломир Минчев Колев561/30.10.2015
Севдалина Кръстева Иванова257/23.10.2015
Сергей Петров Петков198/22.10.2015
Силвия Борисова Иванова254/23.10.2015
Силвия Любенова Марковска373/23.10.2015
Силвия Маринова Стефанова189/22.10.2015
Силвия Стоянова Андонова156/22.10.2015
Силвия Тодорова Комитска697 /29.10.2015
Силвия Христова Димитрова197/22.10.2015
Симеон Венциславов Кръстев509/22.10.2015
Симеон Георгиев Янчев384/23.10.2015
Симона Александрова Петрова706 /29.10.2015
Славейка Методиева Василева432/23.10.2015
Славейко Димитров Йорданов248/23.10.2015
Славея Бончева Демирева15/22.10.2015
Славка Атанасова Зафирова539/42301
СЛАВКА НИКОЛОВА ЛЕНКОВА409/23.10.2015
Славомира Валентинова Василева352/23.10.2015
Славян Богданов Николов144/22.10.2015
Снежана Ангелова Ананиева265/23.10.2015
Снежанка Александрова Александрова333/23.10.2015
СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА399/23.10.2015
Снежина Стоянова Календжиева85/22.10.2015
Соня Младенова Венчева232/23.10.2015
София Димитрова Янакиева567/30.10.2015
Спартак Атанасов Геренчев699 /29.10.2015
Спасимир Вангелов Каменов288/23.10.2015
Станислав Атанасов Стоянов49/22.10.2015
Станислав Валентинов Маринов12/22.10.2015
Станислав Лазаров Станев608 /29.10.2015
Станислава Емилова Асенова614 /29.10.2015
Станислава Иванова Иванова22/22.10.2015
Станислава Йорданова Пинтева715 /29.10.2015
Станка Христова Недялкова501/22.10.2015
Стела Петрова Чапкънова480/23.10.2015
Стела Пламенова Йорданован490/22.10.2015
Стефан Адемов Кръстев499/22.10.2015
Стефан Благоев Станчев412/23.10.2015
Стефан Борисов Чанев418/23.10.2015
Стефан Василев Цончев328/23.10.2015
Стефан Иванов Стефанов195/22.10.2015
Стефан Маринов Стефанов48/22.10.2015
Стефан Цветков Ангелов659 /29.10.2015
Стефанка Валентинова Танчева360/23.10.2015
Стефанка Христова Николова300/23.10.2015
Стефка Донова Христова442/23.10.2015
Стефка ЛазароваЛазова256/23.10.2015
Стефка Стефанова Иванова598 /29.10.2015
Стилиан Валентинов Матев344/23.10.2015
Стоян Иванов Дировски100/22.10.2015
Страшимир Симов Божилов578 /29.10.2015
Сълзица Краева Исмаил296/23.10.2015
Таня Асенова Иванчева180/22.10.2015
Таня Василева Страшилова263/23.10.2015
Таня Иванова Варадинова149/22.10.2015
Таня Маринова Лозанова276/23.10.2015
Таня Руменова Александрова685 /29.10.2015
Татяна Димитрова Димитрова32/22.10.2015
Татяна Николова Йорданова591 /29.10.2015
Теменужка Атанасова Мерджанова467/23.10.2015
Теодор Красинов Георгиев628 /29.10.2015
Теодор Николаев Николов529/42301
Теодора Валентинова Танчева357/23.10.2015
Теодора Цонева Петкова281/23.10.2015
Тина Огнянова Милушева417/23.10.2015
Тихомир Иванов Ненов196/22.10.2015
Тодор Езекиев Грозданов62/22.10.2015
Тодор Иванов Делирадев616 /29.10.2015
Тоедора Георгиева Иванова424/23.10.2015
Томи Любенов Илиев421/23.10.2015
Трайко Величков Митов190/22.10.2015
Траян Павлов Тодоров199/22.10.2015
Трона Димитрова Тошева235/23.10.2015
Херман Евалд Алберт194/22.10.2015
Хирстомир Юлий Христомиров534/42301
Хито Гечев Хитов67/22.10.2015
Христина Бойкова Съдразанова299/23.10.2015
Христина Кирилова Христова36/22.10.2015
Христина Руменова Михайлова760 /29.10.2015
Христина Христова Недкова223/23.10.2015
Християн Ивайлов Мишаковски315/23.10.2015
Христо Василев Анастасов193/22.10.2015
Христо Минчев Гюровски488/22.10.2015
Христо Нешев Нешев221/22.10.2015
Христо Петров Беков271/23.10.2015
Христо Сергеев Накев606 /29.10.2015
Христомир Стефков Лазаров11/22.10.2015
Хюлия Ахмедова Хасанова584 /29.10.2015
Цвета Цочева Василева17/22.10.2015
Цветан Латинов Митев109/22.10.2015
Цветан Петков Апостолов302/23.10.2015
Цветан Чавдаров Дограмаджиев487/22.10.2015
Цветанка Георгиева Петкова239/23.10.2015
Цветанка Иванова Янкова337/23.10.2015
Цветанка Петкова Петкова 145/22.10.2015
Цветелина Ангелова Николова438/23.10.2015
Цветелина Венциславова Михайлова510/22.10.2015
Цветелина Каменова Николова512/42301
Цветелина Маринова Стефанова46/22.10.2015
Цветелина Радославова Ванева148/22.10.2015
Цветослав Николаев Николов610 /29.10.2015
Чавдар Любенов Йорданов682 /29.10.2015
Чавдар Чавдаров Босилков425/23.10.2015
Юлий Николов Добрев244/23.10.2015
Юлия Яворова Стоименова220/22.10.2015
Юлиян Георгиев Цветанов437/23.10.2015
Юлиян Ивайлов Христов506/22.10.2015
Юндина Кирилова Беева267/23.10.2015
ЯНА МИЛАН БЛАГОЕВИЧ402/23.10.2015
Янко Николов Джамбазов179/22.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения