МК "БСП лява България"

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Аглика Стефчева Виденова148 / 19.10.2015 г.
Адриана Крумова Стоименова898 / 19.10.2015 г.
Айсел Адма Хюсеин501 / 19.10.2015 г.
Алберт Борисов Янев402 / 19.10.2015 г.
Александър Иванов Шарков777 / 19.10.2015 г.
Александър Ненков Иванов263 / 19.10.2015 г.
Александър Николаев Анчев250 / 19.10.2015 г.
Александър Николов Иванов370 / 19.10.2015 г.
Александър Петров Иванов257 / 19.10.2015 г.
Александър Райчев Александров6 / 30.10.2015 г.
Ангел Георгиев Ганчев617 / 19.10.2015 г.
Ангел Иванов Гаджев883 / 19.10.2015 г.
Ангел Стефанов Вълков303 / 19.10.2015 г.
Ангел Стоицов Николов283 / 19.10.2015 г.
Ангел Съев Бочев245 / 19.10.2015 г.
Ангел Шишманов Методиев608 / 19.10.2015 г.
Ангелина Василева Петрова622 / 19.10.2015 г.
Ангелина Георгиева Янкова852 / 19.10.2015 г.
Ангелина Кирилова Магардичева-Христова753 / 19.10.2015 г.
Андрей Василев Гиндев34 / 19.10.2015 г.
Андрей Костадинов Севдин218 / 19.10.2015 г.
Андрей Найденов Андреев75 / 19.10.2015 г.
Андрей Сашков Андреев226 / 19.10.2015 г.
Анелия Борисова Кокалова173 / 19.10.2015 г.
Анелия Маринова Канева414 / 19.10.2015 г.
Ани Боянова Граховска401 / 19.10.2015 г.
Ани Петрова Йосифова604 / 19.10.2015 г.
Анка Александрова Недялкова427 / 19.10.2015 г.
Анка Атанасова Стоимчева462 / 19.10.2015 г.
Анка Борисова Андреева730 / 19.10.2015 г.
Анка Василева Вучкова466 / 19.10.2015 г.
Анка Грозданова Спасова503 / 19.10.2015 г.
Анка Петрова Михайлова628 / 19.10.2015 г.
Анка Стефанова Зарчева435 / 19.10.2015 г.
Анна Илиева Кръстева511 / 19.10.2015 г.
Анна Кунчева Стефанова439 / 19.10.2015 г.
Анна Павлова Зумерова592 / 19.10.2015 г.
Анна Спасова Милева858 / 19.10.2015 г.
Анни Николова Куфарджиева323 / 19.10.2015 г.
Антигона Георги Асими-Димитрова886 / 19.10.2015 г.
Антон Атанасов Лапчев510 / 19.10.2015 г.
Антон Георгиев Генев467 / 19.10.2015 г.
Антон Димитров Антонов334 / 19.10.2015 г.
Антон Иванов Симеонов308 / 19.10.2015 г.
Антон Славчев Христов208 / 19.10.2015 г.
Антони Светославов Сотиров307 / 19.10.2015 г.
Антула Паскалева Градинарова10 / 19.10.2015 г.
Асен Илиев Порчев35 / 19.10.2015 г.
Асен Марков Чубриев72 / 19.10.2015 г.
Асен Младенов Трайков603 / 19.10.2015 г.
Атанас Александров Александров576 / 19.10.2015 г.
Атанас Георгиев Панев426 / 19.10.2015 г.
Бистра Николова Петрова482 / 19.10.2015 г.
Бистра Томова Герова141 / 19.10.2015 г.
Благой Павлов Петров483 / 19.10.2015 г.
Божидар Стефанов Петров380 / 19.10.2015 г.
Божидар Христов Недков598 / 19.10.2015 г.
Божил Цветанов Божилов601 / 19.10.2015 г.
Бойка Методиева Димитрова172 / 19.10.2015 г.
Бойка Стоянова Янева874 / 19.10.2015 г.
Бойко Димитров Борисов422 / 19.10.2015 г.
Бончи Стефанова Братоева556 / 19.10.2015 г.
Борис Йорданов Мишев393 / 19.10.2015 г.
Борис Кирилов Борисов259 / 19.10.2015 г.
Борис Стефанов Вълков317 / 19.10.2015 г.
Борислав Бориславов Цеков849 / 19.10.2015 г.
Борислав Илиянов Кичашки857 / 19.10.2015 г.
Борислав Методиев Стоименов433 / 19.10.2015 г.
Борислав Наумов Вучков642 / 19.10.2015 г.
Борислав Райчев Борисов319 / 19.10.2015 г.
Борислав Янков Борисов149 / 19.10.2015 г.
Борислава Александрова Иванова389 / 19.10.2015 г.
Борислава Митова Стоянова854 / 19.10.2015 г.
Боряна Димитрова Истаткова12 / 19.10.2015 г.
Боряна Миладинова Младенова444 / 19.10.2015 г.
Боян Димитров Стоянов284 / 19.10.2015 г.
Валентин Благоденов Цветков419 / 19.10.2015 г.
Валентин Валентинов Велинов773 / 19.10.2015 г.
Валентин Валентинов Коцев365 / 19.10.2015 г.
Валентин Георгиев Крумов459 / 19.10.2015 г.
Валентин Георгиев Симеонов890 / 19.10.2015 г.
Валентин Горанов Георгиев572 / 19.10.2015 г.
Валентин Русев Русев127 / 19.10.2015 г.
Валентина Василева Богданова178 / 19.10.2015 г.
Валентина Владимирова Кънчева26 / 19.10.2015 г.
Васиана Райкова Христова754 / 19.10.2015 г.
Васил Георгиев Белев36 / 19.10.2015 г.
Васил Георгиев Георгиев616 / 19.10.2015 г.
Васил Кирилов Николов37 / 19.10.2015 г.
Васил Николов Василев159 / 19.10.2015 г.
Васил Руменов Гечев574 / 19.10.2015 г.
Васил Стоянов Стоянов38 / 19.10.2015 г.
Василена Димитрова Якова151 / 19.10.2015 г.
Василка Георгиева Митовска116 / 19.10.2015 г.
Васка Тодорова Милетинова190 / 19.10.2015 г.
Велика Колева Калейчева830 / 19.10.2015 г.
Велимил Иванов Георгиев338 / 19.10.2015 г.
Велин Стойнев Методиев39 / 19.10.2015 г.
Величко Николов Мърков619 / 19.10.2015 г.
Вельо Тодоров Спасов638 / 19.10.2015 г.
Венелин Костов Великов328 / 19.10.2015 г.
Венета Бонева Бешкова432 / 19.10.2015 г.
Венетка Асенова Стоилова348 / 19.10.2015 г.
Венцислав Иванов Агайн267 / 19.10.2015 г.
Венцислав Иванов Йочколовски455 / 19.10.2015 г.
Венцислава Венциславова Младенова500 / 19.10.2015 г.
Вероника Кирилова Кирилова225 / 19.10.2015 г.
Веселин Борисов Манолов651 / 19.10.2015 г.
Веселин Нанков Ненов227 / 19.10.2015 г.
Веселин Радославов Димитров360 / 19.10.2015 г.
Веселин Симов Никифоров180 / 19.10.2015 г.
Веселин Славчев Васев236 / 19.10.2015 г.
Веселина Йорданова Йорданова29 / 19.10.2015 г.
Веско Тодоров Спасов351 / 19.10.2015 г.
Виктор Костов Зидаров40 / 19.10.2015 г.
Виктор Цанков Везиев24 / 19.10.2015 г.
Виктория Георгиева Калчева239 / 19.10.2015 г.
Виктория Пламенова Томова15 / 19.10.2015 г.
Виолета Ангелова Бозева-Миланова387 / 19.10.2015 г.
Виолета Ангелова Ганева359 / 19.10.2015 г.
Виолета Георгиева Алексиева438 / 19.10.2015 г.
Виолета Димитрова Кръстева750 / 19.10.2015 г.
Виолета Стоянова Георгиева595 / 19.10.2015 г.
Виолета Ценова Велкова344 / 19.10.2015 г.
Виолин Георгиев Накев255 / 19.10.2015 г.
Виолина Венелинова Васова515 / 19.10.2015 г.
Виргили Борисов Пейнов583 / 19.10.2015 г.
Вихра Александрова Попова41 / 19.10.2015 г.
Владимир Кирилов Манов82 / 19.10.2015 г.
Владислав Недялков Недялков652 / 19.10.2015 г.
Владислав Огнянов Тонов418 / 19.10.2015 г.
Владислав Юлианов Велков42 / 19.10.2015 г.
Владо Славчев Божилов675 / 19.10.2015 г.
Володя Иванов Киров43 / 19.10.2015 г.
Вутьо Томов Ботев395 / 19.10.2015 г.
Вълко Кръстев Иванов371 / 19.10.2015 г.
Вяра Димитрова Гогова23 / 19.10.2015 г.
Вяра Чавдарова Минчева544 / 19.10.2015 г.
Галина Атанасова Димитрова764 / 19.10.2015 г.
Галя Иванова Царевска497 / 19.10.2015 г.
Галя Костадинова Гарванова133 / 19.10.2015 г.
Ганка Николова Цветкова337 / 19.10.2015 г.
Георги Асенов Михайлов633 / 19.10.2015 г.
Георги Благоев Василев206 / 19.10.2015 г.
Георги Борисов Найденов596 / 19.10.2015 г.
Георги Борисов Харамлийски95 / 19.10.2015 г.
Георги Генадиев Георгиев83 / 19.10.2015 г.
Георги Димитров Кунов579 / 19.10.2015 г.
Георги Димитров Цамбов96 / 19.10.2015 г.
Георги Драганов Алексиев9 / 19.10.2015 г.
Георги Иванов Черганов381 / 19.10.2015 г.
Георги Игнатов Свещников567 / 19.10.2015 г.
Георги Йорданов Димитров588 / 19.10.2015 г.
Георги Красимиров Тучев44 / 19.10.2015 г.
Георги Петров Кръстев85 / 19.10.2015 г.
Георги Руйчев Костов137 / 19.10.2015 г.
Георги Стоилов Цветанов275 / 19.10.2015 г.
Георги Страхилов Свиленски525 / 19.10.2015 г.
Георги Цветанов Георгиев412 / 19.10.2015 г.
Гергана Василева Белева736 / 19.10.2015 г.
Гергана Величкова Маринова382 / 19.10.2015 г.
Гергана Рашева Благиева152 / 19.10.2015 г.
Гергин Витанов Стоянов714 / 19.10.2015 г.
Гинка Пачева Панова183 / 19.10.2015 г.
Гинка Спасова Асенова454 / 19.10.2015 г.
Гинка Христова Кръстева541 / 19.10.2015 г.
Григор Христов Стоянов774 / 19.10.2015 г.
Данаил Рудев Михайлов14 / 19.10.2015 г.
Даниел Бориславов Каменов578 / 19.10.2015 г.
Даниел Сергеев Тунчев437 / 19.10.2015 г.
Даниела Иванова Стаменова479 / 19.10.2015 г.
Даниела Петрова Найденова363 / 19.10.2015 г.
Дарина Маркова Пачева142 / 19.10.2015 г.
Деница Златкова Златева273 / 19.10.2015 г.
Десислава Здравкова Таранова-Андонова111 / 19.10.2015 г.
Десислава Красимирова Миленова842 / 19.10.2015 г.
Десислава Светозарова Христева866 / 19.10.2015 г.
Десислава Спасова Спасова767 / 19.10.2015 г.
Десислава Стефанова Славчева702 / 19.10.2015 г.
Детелина Йорданова Илиева891 / 19.10.2015 г.
Джемиле Алидинова Дангова468 / 19.10.2015 г.
Джована Марчева Гайдурска297 / 19.10.2015 г.
Диана Николова Пеева421 / 19.10.2015 г.
Диана Чернева Йотова-Митова897 / 19.10.2015 г.
Димитрина Георгиева Смолева214 / 19.10.2015 г.
Димитрина Димова Георгиева20 / 19.10.2015 г.
Димитринка Александрова Колева711 / 19.10.2015 г.
Димитринка Маркова Лазарова271 / 19.10.2015 г.
Димитринка Цветанова Стоянова205 / 19.10.2015 г.
Димитър Атанасов Костадинов424 / 19.10.2015 г.
Димитър Борисов Гронев90 / 19.10.2015 г.
Димитър Георгиев Даскалов409 / 19.10.2015 г.
Димитър Йорданов Костов329 / 19.10.2015 г.
Димитър Йорданов Павлов101 / 19.10.2015 г.
Димитър Михайлов Маринов97 / 19.10.2015 г.
Димитър Петров Петров609 / 19.10.2015 г.
Димитър Рангелов Гургов138 / 19.10.2015 г.
Димитър Стефанов Куцаров502 / 19.10.2015 г.
Димитър Трифонов Здравков45 / 19.10.2015 г.
Димитър Христов Апостолов185 / 19.10.2015 г.
Димитър Янков Попов285 / 19.10.2015 г.
Димчо Славчев Йосифов599 / 19.10.2015 г.
Добри Григоров Матеин302 / 19.10.2015 г.
Добриела Василева Димитрова640 / 19.10.2015 г.
Добрин Ангелов Вълканов618 / 19.10.2015 г.
Донка Василева Иванова499 / 19.10.2015 г.
Дора Илиева Пачева766 / 19.10.2015 г.
Драгомир Георгиев Коцев224 / 19.10.2015 г.
Драгомир Димитров Димитров677 / 19.10.2015 г.
Евгения Любомирова Костова164 / 19.10.2015 г.
Евгения Николова Деянова493 / 19.10.2015 г.
Едуард Ардаш Парсехян458 / 19.10.2015 г.
Екатерина Константинова Каралеева266 / 19.10.2015 г.
Елена Цветанова Николова641 / 19.10.2015 г.
Елеонора Йорданова Горанова888 / 19.10.2015 г.
Ели Христова Иванова193 / 19.10.2015 г.
Елинка Григорова Ковачева663 / 19.10.2015 г.
Елка Георгиева Христова547 / 19.10.2015 г.
Емил Борисов Златев16 / 19.10.2015 г.
Емил Крумов Гледжарски270 / 19.10.2015 г.
Емил Любенов Костов157 / 19.10.2015 г.
Емил Тодоров Николов349 / 19.10.2015 г.
Емил Цветанов Войнов523 / 19.10.2015 г.
Емилия Василева Юнашкова46 / 19.10.2015 г.
Емилия Иванова Николова47 / 19.10.2015 г.
Енчо Панайотов Митев879 / 19.10.2015 г.
Желязко Марянов Димитров48 / 19.10.2015 г.
Жени Вълчева Тодорова584 / 19.10.2015 г.
Живаели Недялкова Николова779 / 19.10.2015 г.
Живко Иванов Джаджаров354 / 19.10.2015 г.
Жоро Панайотов Стоянов703 / 19.10.2015 г.
Жулиян Христов Михалев223 / 19.10.2015 г.
Запрянка Панайотова Милкинска721 / 19.10.2015 г.
Захари Михайлов Захариев132 / 19.10.2015 г.
Захари Станимиров Захариев49 / 19.10.2015 г.
Здравка Алексиева Антонова130 / 19.10.2015 г.
Здравка Владимирова Кръстева850 / 19.10.2015 г.
Здравко Стефанов Нечев545 / 19.10.2015 г.
Златинка Цонева Вретенарова536 / 19.10.2015 г.
Златка Георгиева Рангелова522 / 19.10.2015 г.
Златка Емилова Василева50 / 19.10.2015 г.
Зорка Иванова Лалова340 / 19.10.2015 г.
Зоя Димитрова Милева516 / 19.10.2015 г.
Зоя Николова Борисова729 / 19.10.2015 г.
Ивайло Веселинов Василев336 / 19.10.2015 г.
Ивайло Илиянов Илиев460 / 19.10.2015 г.
Ивайло Лазаров Венчев346 / 19.10.2015 г.
Ивайло Райчев Стоянов878 / 19.10.2015 г.
Ивайло Сергеев Добрев461 / 19.10.2015 г.
Иван Александров Карагьозов347 / 19.10.2015 г.
Иван Атанасов Атанасов5 / 30.10.2015 г.
Иван Георгиев Коцев238 / 19.10.2015 г.
Иван Кирилов Захариев540 / 19.10.2015 г.
Иван Коев Митев534 / 19.10.2015 г.
Иван Костадинов Куков93 / 19.10.2015 г.
Иван Костадинов Стоилов533 / 19.10.2015 г.
Иван Крумов Куцов562 / 19.10.2015 г.
Иван Миланов Петров213 / 19.10.2015 г.
Иван Петров Вигенин107 / 19.10.2015 г.
Иван Тотев Рачев446 / 19.10.2015 г.
Иван Христов Ненов309 / 19.10.2015 г.
Иван Цветанов Иванов51 / 19.10.2015 г.
Ивана Петрова Цекова330 / 19.10.2015 г.
Иваничка Парашкевова Николчева244 / 19.10.2015 г.
Иванка Вълева Александрова379 / 19.10.2015 г.
Иванка Дакова Георгиева615 / 19.10.2015 г.
Иванка Димитрова Цветкова875 / 19.10.2015 г.
Иванка Райчева Бакърджиева217 / 19.10.2015 г.
Иванка Симеонова Давидова887 / 19.10.2015 г.
Иванка Тодорова Зарева521 / 19.10.2015 г.
Иванка Цоцова Вълкова366 / 19.10.2015 г.
Ивелина Стоянова Паранова491 / 19.10.2015 г.
Иво Ангелов Сейменов221 / 19.10.2015 г.
Иво Боянов Атанасов294 / 19.10.2015 г.
Иво Илиев Илиев457 / 19.10.2015 г.
Иво Йорданов Златанов369 / 19.10.2015 г.
Иво Йорданов Цветанов341 / 19.10.2015 г.
Иво Стефанов Георгиев237 / 19.10.2015 г.
Иво Стефанов Инджов862 / 19.10.2015 г.
Иво Цветанов Димов737 / 19.10.2015 г.
Иглика Христофорова Велева397 / 19.10.2015 г.
Илилия Милчова Аксентиева506 / 19.10.2015 г.
Илия Захариев Игликин143 / 19.10.2015 г.
Илиян Любомиров Димитров550 / 19.10.2015 г.
Илиян Младенов Цветанов707 / 19.10.2015 г.
Илияна Младенова Илиева52 / 19.10.2015 г.
Илияна Николова Касабова508 / 19.10.2015 г.
Ирен Костадинова Цонова53 / 19.10.2015 г.
Ирена Василева Стефанова86 / 19.10.2015 г.
Ирена Иванова Петкова678 / 19.10.2015 г.
Ирина Владимирова Гаристова396 / 19.10.2015 г.
Ирина Милчева Петрова-Георгиева241 / 19.10.2015 г.
Ирина Петкова Тодорова451 / 19.10.2015 г.
Ирина Цонева Стоянова557 / 19.10.2015 г.
Ицо Христов Тодоров560 / 19.10.2015 г.
Йолита Михайлова Дончева398 / 19.10.2015 г.
Йордан Атанасов Загорски431 / 19.10.2015 г.
Йордан Йорданов Йорданов28 / 19.10.2015 г.
Йордан Костадинов Щръклев286 / 19.10.2015 г.
Йордан Петров Павлов136 / 19.10.2015 г.
Йордан Стоянов Горанов870 / 19.10.2015 г.
Йордан Стоянов Караиванов368 / 19.10.2015 г.
Йордан Траянов Шопов607 / 19.10.2015 г.
Йордана Стефанова Челебиева586 / 19.10.2015 г.
Йорданка Божинова Кирилова298 / 19.10.2015 г.
Йорданка Димитрова Стоянова408 / 19.10.2015 г.
Йорданка Добрева Мичева254 / 19.10.2015 г.
Йорданка Иванова Иванова558 / 19.10.2015 г.
Йорданка Пеева Василева876 / 19.10.2015 г.
Калин Ангелов Петров416 / 19.10.2015 г.
Калин Викторов Божков158 / 19.10.2015 г.
Калин Кунчев Нинов428 / 19.10.2015 г.
Калин Орлинов Първанов526 / 19.10.2015 г.
Калина Живкова Чавдарова374 / 19.10.2015 г.
Калоян Евгениев Кирилов54 / 19.10.2015 г.
Каля Стоянова Димова696 / 19.10.2015 г.
Каля Стоянова Димова747 / 19.10.2015 г.
Камелия Георгиева Димитрова-Ангарева1 / 19.10.2015 г.
Камелия Михайлова Исаева199 / 19.10.2015 г.
Камен Кирилов Донков140 / 19.10.2015 г.
Капка Веселинова Пандърска207 / 19.10.2015 г.
Катерина Кирилова Виденова655 / 19.10.2015 г.
Катя Николова Димитрова554 / 19.10.2015 г.
Катя Цветанова Йонова335 / 19.10.2015 г.
Кирил Асенов Йосифов472 / 19.10.2015 г.
Кирил Георгиев Георгиев896 / 19.10.2015 г.
Кирил Георгиев Начев256 / 19.10.2015 г.
Кирил Емануилов Ангелов88 / 19.10.2015 г.
Кирил Петков Кирев233 / 19.10.2015 г.
Кирка Евгениева Мангейна126 / 19.10.2015 г.
Кольо Кирилов Борисов606 / 19.10.2015 г.
Константин Велчев Велев287 / 19.10.2015 г.
Константин Георгиев Пенков144 / 19.10.2015 г.
Константин Николаев Данков251 / 19.10.2015 г.
Костадин Любенов Диклиев571 / 19.10.2015 г.
Костадин Стоилков Костадинов104 / 19.10.2015 г.
Костантин Валентинов Каменов872 / 19.10.2015 г.
Красимир Павлов Кушев453 / 19.10.2015 г.
Кремена Виденова Гъргорова343 / 19.10.2015 г.
Кристиан Илиев Дочев355 / 19.10.2015 г.
Кристина Любомирова Иванова320 / 19.10.2015 г.
Кристина Людмилова Петрова55 / 19.10.2015 г.
Кръстьо Рангелов Рангелов770 / 19.10.2015 г.
Лако Христов Лаков656 / 19.10.2015 г.
Латинка Георгиева Геланова708 / 19.10.2015 г.
Лидия Любомирова Ацева201 / 19.10.2015 г.
Лидия Руменова Симова899 / 19.10.2015 г.
Лили Петрова Милошева246 / 19.10.2015 г.
Лилия Георгиева Иванова634 / 19.10.2015 г.
Лилия Иванова Цекова865 / 19.10.2015 г.
Лилия Илиева Паралюзова310 / 19.10.2015 г.
Лилия Карамфилова Лозанова498 / 19.10.2015 г.
Лиляна Борисова Трифонова645 / 19.10.2015 г.
Лиляна Иванова Златева252 / 19.10.2015 г.
Лиляна Любенова Димитрова11 / 19.10.2015 г.
Лозка Кирилова Петрова411 / 19.10.2015 г.
Любен Манасиев Симеонов69 / 19.10.2015 г.
Любка Ангелова Райнова715 / 19.10.2015 г.
Любка Димитрова Митрева748 / 19.10.2015 г.
Любомир Борисов Кичев260 / 19.10.2015 г.
Любомир Иванов Станков174 / 19.10.2015 г.
Любомир Йорданов Караиванов367 / 19.10.2015 г.
Любомир Симеонов Колев860 / 19.10.2015 г.
Любомира Атанасова Гълъбова404 / 19.10.2015 г.
Любомира Йорданова Веселинова318 / 19.10.2015 г.
Любчо Траянов Маринов333 / 19.10.2015 г.
Людмила Каменова Зидарова436 / 19.10.2015 г.
Людмила Тодорова Лозанова203 / 19.10.2015 г.
Магдалена Гюрова Спасова719 / 19.10.2015 г.
Мадежда Николова Илиева752 / 19.10.2015 г.
Майя Валентинова Петрова27 / 19.10.2015 г.
Мара Маринова Карапетрова305 / 19.10.2015 г.
Маргарита Борисова Канацева176 / 19.10.2015 г.
Маргарита Захариева Илиева469 / 19.10.2015 г.
Маргарита Здравкова Велинова543 / 19.10.2015 г.
Маргарита Йосифова Тодорова625 / 19.10.2015 г.
Маргарита Николова Спиридонова542 / 19.10.2015 г.
Мариан Атанасов Георгиев429 / 19.10.2015 г.
Мариан Иванов Вигенин128 / 19.10.2015 г.
Мариана Атанасова Георгиева288 / 19.10.2015 г.
Мариана Георгиева Шарлопова877 / 19.10.2015 г.
Мариана Любомирова Иванова17 / 19.10.2015 г.
Марин Боянов Клещаков859 / 19.10.2015 г.
Марин Владимиров Гацев712 / 19.10.2015 г.
Марин Илиев Станимиров119 / 19.10.2015 г.
Марин Стефанов Пачеджиев552 / 19.10.2015 г.
Марина Николаева Христова242 / 19.10.2015 г.
Марина Тонева Йорданова390 / 19.10.2015 г.
Марио Томов Трайков147 / 19.10.2015 г.
Мария Димитрова Арсова657 / 19.10.2015 г.
Мария Иванова Петрова751 / 19.10.2015 г.
Мария Йорданова Димитрова589 / 19.10.2015 г.
Мария Йорданова Чичкова154 / 19.10.2015 г.
Мария Нинова Велева538 / 19.10.2015 г.
Мария Петрова Кантарева56 / 19.10.2015 г.
Мария Петрова Русева162 / 19.10.2015 г.
Мария Христова Горанова200 / 19.10.2015 г.
Мария Христова Ненова25 / 19.10.2015 г.
Мартин Драгомиров Цуцуманов289 / 19.10.2015 г.
Маруся Алуксандрова Григорова265 / 19.10.2015 г.
Мая Кирилова Александрова279 / 19.10.2015 г.
Мая Климентова Куртева535 / 19.10.2015 г.
Мая Недялкова Петкова57 / 19.10.2015 г.
Мая Петрова Димитрова620 / 19.10.2015 г.
Мая Станкова Андонова325 / 19.10.2015 г.
Методи Киров Петров605 / 19.10.2015 г.
Методи Теохаров Костадинов274 / 19.10.2015 г.
Мика Миткова Ангелова856 / 19.10.2015 г.
Милен Божидаров Георгиев194 / 19.10.2015 г.
Милен Нешев Царевски496 / 19.10.2015 г.
Милена Евгениева Кичашка853 / 19.10.2015 г.
Милети Стефанов Фъртунков407 / 19.10.2015 г.
Милка Атанасова Папазова356 / 19.10.2015 г.
Милка Пенева Попова166 / 19.10.2015 г.
Милко Владимиров Хараланов352 / 19.10.2015 г.
Милко Ворчов Стефанов447 / 19.10.2015 г.
Милослав Петков Миков313 / 19.10.2015 г.
Милчо Тонев Рангелов551 / 19.10.2015 г.
Мирослав Пламенов Григоров3 / 30.10.2015 г.
Мирослав Цветанов Стоянов710 / 19.10.2015 г.
Митка Атанасова Христова378 / 19.10.2015 г.
Митко Боянов Първанов249 / 19.10.2015 г.
Митко Радков Симеонов658 / 19.10.2015 г.
Михаела Стоянова Савова762 / 19.10.2015 г.
Михаил Желев Стефанов253 / 19.10.2015 г.
Михаил Янакиев Янакиев400 / 19.10.2015 г.
Младен Трайков Младенов600 / 19.10.2015 г.
Моис Нисим Кохенов563 / 19.10.2015 г.
Момчил Стефанов Неков425 / 19.10.2015 г.
Надежда Александровна Караджинова629 / 19.10.2015 г.
Надежда Владимирова Соколова706 / 19.10.2015 г.
Надежда Илийчова Николова889 / 19.10.2015 г.
Надежда Смиленова Кокалова170 / 19.10.2015 г.
Надежда Стоилова Иванова653 / 19.10.2015 г.
Надя Спасова Спасова505 / 19.10.2015 г.
Наталия Симеонова Кунова582 / 19.10.2015 г.
Невена Стефанова Георгиева315 / 19.10.2015 г.
Неделина Любчева Стоянова22 / 19.10.2015 г.
Неделчо Добрев Шишков77 / 19.10.2015 г.
Нели Денчова Ненова131 / 19.10.2015 г.
Нели Илиева Трайкова79 / 19.10.2015 г.
Нестор Иванов Мильов855 / 19.10.2015 г.
Нешка Гетова Маркова430 / 19.10.2015 г.
Никола Гаврилов Николов848 / 19.10.2015 г.
Никола Георгиев Петканин78 / 19.10.2015 г.
Никола Дянков Лижев94 / 19.10.2015 г.
Никола Евстатиев Симеонов312 / 19.10.2015 г.
Никола Еленов Василев392 / 19.10.2015 г.
Никола Николаев Душков58 / 19.10.2015 г.
Николай Ангелов Драгов759 / 19.10.2015 г.
Николай Василев Ников765 / 19.10.2015 г.
Николай Георгиев Георгиев581 / 19.10.2015 г.
Николай Денчев Ковачев59 / 19.10.2015 г.
Николай Константинов Андреев261 / 19.10.2015 г.
Николай Костов Янев358 / 19.10.2015 г.
Николай Лазаров Константинов311 / 19.10.2015 г.
Николай Найденов Николов757 / 19.10.2015 г.
Николай Никитов Николов768 / 19.10.2015 г.
Николай Николов Белев735 / 19.10.2015 г.
Николай Пламенов Ваклинов175 / 19.10.2015 г.
Николина Александрова Порожанова441 / 19.10.2015 г.
Николина Иванова Табакова580 / 19.10.2015 г.
Николина Иванова Филова504 / 19.10.2015 г.
Николинка Иванова Даскалова364 / 19.10.2015 г.
Нина Иванова Попова644 / 19.10.2015 г.
Нонка Иванова Лалева8 / 19.10.2015 г.
Нонка Христова Шулева666 / 19.10.2015 г.
Огнян Боянов Миланов353 / 19.10.2015 г.
Огнян Траянов Ванков602 / 19.10.2015 г.
Орфей Николаев Петков150 / 19.10.2015 г.
Павел Димитров Тинков372 / 19.10.2015 г.
Павел Евгение Ковачев756 / 19.10.2015 г.
Павел Лосков Павлов60 / 19.10.2015 г.
Павла Цветанова Цветкова861 / 19.10.2015 г.
Паскал Тодоров Желязков74 / 19.10.2015 г.
Пенка Винева Павлова202 / 19.10.2015 г.
Пенка Йотова Аврамова383 / 19.10.2015 г.
Пенка Петрова Илиева198 / 19.10.2015 г.
Пенка Танчева Начева161 / 19.10.2015 г.
Пепи Цветанов Кацаров339 / 19.10.2015 г.
Петър Бойков Витанов570 / 19.10.2015 г.
Петър Василев Терзиев763 / 19.10.2015 г.
Петър Георгиев Стоев524 / 19.10.2015 г.
Петър Димитров Негушевски445 / 19.10.2015 г.
Петър Лазаров Коев120 / 19.10.2015 г.
Петър Минков Вълев537 / 19.10.2015 г.
Петър Михайлов Юнашков61 / 19.10.2015 г.
Петър Петров Катинчев509 / 19.10.2015 г.
Петър Първанов Иванов490 / 19.10.2015 г.
Петър Славчев Петров565 / 19.10.2015 г.
Петър Стефанов Георгиев258 / 19.10.2015 г.
Петя Бойкова Божилова197 / 19.10.2015 г.
Петя Маринова Петева160 / 19.10.2015 г.
Пламен Асенов Лазаров548 / 19.10.2015 г.
Пламен Иванов Славов513 / 19.10.2015 г.
Победа Николаева Кирилова881 / 19.10.2015 г.
Полина Викторова Александрова189 / 19.10.2015 г.
Радина Христова Йорданова587 / 19.10.2015 г.
Радка Василева Абаджиева167 / 19.10.2015 г.
Радка Генчова Кирилова376 / 19.10.2015 г.
Радка Христова Бончева235 / 19.10.2015 г.
Радко Николов Трайков713 / 19.10.2015 г.
Радослав Найденов Стипчеков276 / 19.10.2015 г.
Радослав Руменов Маринов851 / 19.10.2015 г.
Радослав Савов Комитов62 / 19.10.2015 г.
Радостин Христов Каракерезов456 / 19.10.2015 г.
Райна Александрова Александрова559 / 19.10.2015 г.
Райна Първанова Ботева327 / 19.10.2015 г.
Райна Тодорова Божкова212 / 19.10.2015 г.
Райчо Цветанов Гешев300 / 19.10.2015 г.
Ралица Георгиева Янева139 / 19.10.2015 г.
Ралица Димитрова Раковска673 / 19.10.2015 г.
Ралица Кирилова Златкова129 / 19.10.2015 г.
Рангел Митов Станачков717 / 19.10.2015 г.
Рачо Генов Недков282 / 19.10.2015 г.
Ребека Йорданова Велчева182 / 19.10.2015 г.
Розита Антонова Стоянова624 / 19.10.2015 г.
Росен Маринов Маринов650 / 19.10.2015 г.
Росица Стефанова Богданова177 / 19.10.2015 г.
Румен Василев Василев611 / 19.10.2015 г.
Румен Илиев Радев63 / 19.10.2015 г.
Румен Йорданов Ноев415 / 19.10.2015 г.
Румен Красимиров Ценов610 / 19.10.2015 г.
Румен Недев Недев18 / 19.10.2015 г.
Румен Петков Паунов195 / 19.10.2015 г.
Румен Радков Симеонов659 / 19.10.2015 г.
Румен Христов Стефанов725 / 19.10.2015 г.
Румяна Борисова Гандуркова5 / 19.10.2015 г.
Румяна Вълчева Трайкова494 / 19.10.2015 г.
Румяна Друмева Друмева532 / 19.10.2015 г.
Румяна Илиева Гледжарска269 / 19.10.2015 г.
Сава Христова Стоименова299 / 19.10.2015 г.
Саша Евтимова Георгиева549 / 19.10.2015 г.
Светла Георгиев Мудева761 / 19.10.2015 г.
Светла Димчева Каменова873 / 19.10.2015 г.
Светла Христова Анчова291 / 19.10.2015 г.
Светлана Митова Стоянова869 / 19.10.2015 г.
Светлин Ленинов Тишев665 / 19.10.2015 г.
Светлозар Николов Дончев399 / 19.10.2015 г.
Светлозара Ангелова Пеева391 / 19.10.2015 г.
Светослава Михайлова Петрова630 / 19.10.2015 г.
Севдалина Вълкова Праматарова440 / 19.10.2015 г.
Сергей Миланов Миланов386 / 19.10.2015 г.
Сеферина Миронова Колева738 / 19.10.2015 г.
Силвия Бранимирова Даргова168 / 19.10.2015 г.
Симеон Божинов Венков755 / 19.10.2015 г.
Симеон Борисов Андонов109 / 19.10.2015 г.
Симеон Цветанов Миланов345 / 19.10.2015 г.
Симеон Цветанов Цветанов679 / 19.10.2015 г.
Симеонка Станимирова Пенчева191 / 19.10.2015 г.
Симона Борисова Янкова517 / 19.10.2015 г.
Славейко Димитров Дафовски155 / 19.10.2015 г.
Славка Иванова Стефчева179 / 19.10.2015 г.
Снежана Борисова Корчева4 / 19.10.2015 г.
Снежана Иванова Генина470 / 19.10.2015 г.
Снежана Методиева Китанова410 / 19.10.2015 г.
Снежанка Атанасова Попова230 / 19.10.2015 г.
Снежина Иванова Коцина171 / 19.10.2015 г.
Соня Григорова Костова709 / 19.10.2015 г.
Соня Стоилова Цветанова301 / 19.10.2015 г.
София Огнянова Михова643 / 19.10.2015 г.
Софрони Бориславов Софрониев740 / 19.10.2015 г.
Спас Димитров Колев84 / 19.10.2015 г.
Спас Стоянов Янев885 / 19.10.2015 г.
Станимир Бойков Янев863 / 19.10.2015 г.
Станимир Димитров Танев623 / 19.10.2015 г.
Станимира Цветанова Иванова64 / 19.10.2015 г.
Станислав Цветанов Кочков292 / 19.10.2015 г.
Станка Божкова Ангелова-Петрова413 / 19.10.2015 г.
Станко Петров Кирчев564 / 19.10.2015 г.
Стефан Венев Василев514 / 19.10.2015 г.
Стефан Веселинов Митранов210 / 19.10.2015 г.
Стефан Георгиев Карагьозов357 / 19.10.2015 г.
Стефан Милотинов Божков211 / 19.10.2015 г.
Стефан Минков Босев631 / 19.10.2015 г.
Стефан Руменов Пелов306 / 19.10.2015 г.
Стефан Юриев Данев575 / 19.10.2015 г.
Стефания Стефанова Петрова518 / 19.10.2015 г.
Стефанка Петрова Йовчева716 / 19.10.2015 г.
Стефка Василева Радославова6 / 19.10.2015 г.
Стефка Димитрова Каракашева726 / 19.10.2015 г.
Стефка Йорданова Чавдарова375 / 19.10.2015 г.
Стефка Колева Алексиева322 / 19.10.2015 г.
Стилиян Ангелов Стоименов530 / 19.10.2015 г.
Стойна Милева Станкова465 / 19.10.2015 г.
Стойчо Георгиев Стойков71 / 19.10.2015 г.
Стойчо Георгиев Стойчев135 / 19.10.2015 г.
Стоян Асенов Димитров776 / 19.10.2015 г.
Стоян Георгиев Калев597 / 19.10.2015 г.
Стоян Димитров Дъбов314 / 19.10.2015 г.
Стоян Михайлов Мирчев434 / 19.10.2015 г.
Стоян Стефанов Шатов70 / 19.10.2015 г.
Стоянка Йорданова Терзийска718 / 19.10.2015 г.
Стоянка Стоилова Филипова654 / 19.10.2015 г.
Суска Йорданова Костадинова769 / 19.10.2015 г.
Събка Борисова Апостолова181 / 19.10.2015 г.
Събка Недялкова Митова204 / 19.10.2015 г.
Тамара Иванова Енева463 / 19.10.2015 г.
Таня Пеева Иванова882 / 19.10.2015 г.
Таня Тодорова Мешкова229 / 19.10.2015 г.
Татяна Григорова Грозданова361 / 19.10.2015 г.
Татяна Димитрова Пазийска262 / 19.10.2015 г.
Татяна Минкова Николова362 / 19.10.2015 г.
Татяна Славчева Симеонова527 / 19.10.2015 г.
Теменуга Николова Йорданова593 / 19.10.2015 г.
Теменужка Борисова Ангелова847 / 19.10.2015 г.
Теодана Георгиева Кирилова760 / 19.10.2015 г.
Теодор Симеонов Славев65 / 19.10.2015 г.
Теодора Мариова Георгиева316 / 19.10.2015 г.
Теофил Огнянов Тодоров66 / 19.10.2015 г.
Тинка Илиева Георгиева464 / 19.10.2015 г.
Тодор Ангелов Дочев81 / 19.10.2015 г.
Тодор Иванов Костадинов146 / 19.10.2015 г.
Тодор Канев Канев417 / 19.10.2015 г.
Тодор Лазаров Радев80 / 19.10.2015 г.
Тодор Любенов Тодоров145 / 19.10.2015 г.
Тодорка Лазарова Пеева377 / 19.10.2015 г.
Тони Владов Попов264 / 19.10.2015 г.
Тони Димитров Станишев295 / 19.10.2015 г.
Тотка Танева Христова169 / 19.10.2015 г.
Тошко Петков Тошков553 / 19.10.2015 г.
Трайко Методиев Иванов612 / 19.10.2015 г.
Трифонка Борисова Николова569 / 19.10.2015 г.
Фанка Петрова Гайдарска326 / 19.10.2015 г.
Филип Александров Мачев8 / 30.10.2015 г.
Христина Бойкова Петрова184 / 19.10.2015 г.
Христина Борисова Борисова724 / 19.10.2015 г.
Христо Ванев Видулов373 / 19.10.2015 г.
Христо Георгиев Босолов639 / 19.10.2015 г.
Христо Дачев Панков484 / 19.10.2015 г.
Христо Иванов Тонков661 / 19.10.2015 г.
Христо Ивов Шумански577 / 19.10.2015 г.
Христо Христов Атанасов591 / 19.10.2015 г.
Цанко Каменов Илиев103 / 19.10.2015 г.
Цвета Методиева Ценева293 / 19.10.2015 г.
Цвета Теофилова Деянова222 / 19.10.2015 г.
Цветан Борисов Веселинов705 / 19.10.2015 г.
Цветан Илиев Атанасов342 / 19.10.2015 г.
Цветан Марков Василев76 / 19.10.2015 г.
Цветан Петков Тръпков741 / 19.10.2015 г.
Цветан Стефанов Цветанов187 / 19.10.2015 г.
Цветанка Василева Янева867 / 19.10.2015 г.
Цветанка Георгиева Трифонова568 / 19.10.2015 г.
Цветанка Петкова Георгиева555 / 19.10.2015 г.
Цветелин Николов Софрониев449 / 19.10.2015 г.
Цветко Борисов Цветков385 / 19.10.2015 г.
Цветко Стоянов Калев614 / 19.10.2015 г.
Цвятко Георгиев Ценов220 / 19.10.2015 г.
Цезарин Иванов Милев443 / 19.10.2015 г.
Цеко Михайлов Михайловски216 / 19.10.2015 г.
Цецка Младенова Барбалова672 / 19.10.2015 г.
Чавдар Динков Петров778 / 19.10.2015 г.
Чавдар Костов Станков272 / 19.10.2015 г.
Чавдар Крумов Петков722 / 19.10.2015 г.
Чавдар Николов Минчев531 / 19.10.2015 г.
Юлиан Иванов Георгиев92 / 19.10.2015 г.
Юлия Иванова Иванова880 / 19.10.2015 г.
Юлия Петкова Лилов476 / 19.10.2015 г.
Юлия Петкова Николова13 / 19.10.2015 г.
Юлиян Асенов Генов67 / 19.10.2015 г.
Юлиян Венелинов Аврамов405 / 19.10.2015 г.
Юлиян Симеонов Иванов243 / 19.10.2015 г.
Юлияна Костадинова Пенева32 / 19.10.2015 г.
Юра Константинова Димитрова864 / 19.10.2015 г.
Юрий Стефанов Данев585 / 19.10.2015 г.
Явор Руменов Петков196 / 19.10.2015 г.
Явор Цочев Полендаков394 / 19.10.2015 г.
Яка Петрова Панева30 / 19.10.2015 г.
Яне Ненов Якимов240 / 19.10.2015 г.
Янка Атанасова Янева7 / 19.10.2015 г.
Янка Маринова Козлева420 / 19.10.2015 г.
Янко Петров Илиев406 / 19.10.2015 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения