НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александрина Александрова Петрова493/21.10.2015 г.
Александрия Богомилова Иванова504/21.10.2015 г.
Александър Бойко Караджов559/21.10.2015 г.
Александър Василев Карталски459/21.10.2015 г.
Александър Евгениев Димитров525/21.10.2015 г.
Александър Емилов Михайлов418/21.10.2015 г.
Александър Иванов Станев62/21.10.2015 г.
Александър Милчев Миланов697/21.10.2015 г.
Александър Младенов Янков575/21.10.2015 г.
Александър Светославов Иванов484/21.10.2015 г.
Александър Яворов Евтимов381/21.10.2015 г.
Алисия Анжелова Иванова933/21.10.2015 г.
Ангел Иванов Николов748/21.10.2015 г.
Ангел Костадинов Костов568/21.10.2015 г.
Ангел Недков Караиванов12/21.10.2015 г.
Ангел Тодоров Ангелов21/21.10.2015 г.
Ангелина Борисова Цветанова339/21.10.2015 г.
Ангелина Първанова Тошева438/21.10.2015 г.
Анджело Петев Димитров55/21.10.2015 г.
Ани Светозарова Коева563/21.10.2015 г.
Аника Василева Иванова535/21.10.2015 г.
Анита Пламенова Иванова338/21.10.2015 г.
Анна Захариева Събева4/21.10.2015 г.
Антоанета Георгиева Крумова711/21.10.2015 г.
Антон Маринов Митев917/21.10.2015 г.
Антонио Христов Присадников49/21.10.2015 г.
Антонио Юлиев Иванов58/21.10.2015 г.
Антония Йорданова Велева251/21.10.2015 г.
Антония Пламенова Чакърова590/21.10.2015 г.
Ася Кирилова Асенова925/21.10.2015 г.
Атанас Георгиев Величков903/21.10.2015 г.
Атанас Сашко Витанов703/21.10.2015 г.
Атанас Стоянов Спиров684/21.10.2015 г.
Беатрис Кирилова Георгиева539/21.10.2015 г.
Беатрис Кирилова Иванова585/21.10.2015 г.
Биляна Петрова Кирилова533/21.10.2015 г.
Бисерка Сотирова Костова920/21.10.2015 г.
Благовест Валентинов Тодоров723/21.10.2015 г.
Благой Добромиров Мечкаров936/21.10.2015 г.
Богдан Стефчов Атанасов56/21.10.2015 г.
Боголюб Михайлов Симов530/21.10.2015 г.
Божидар Николов Минев366/21.10.2015 г.
Борис Петров Боров686/21.10.2015 г.
Борис Стефанов Стефанов429/21.10.2015 г.
Борислав Светозаров Атанасов363/21.10.2015 г.
Борислава Василева Василева13/21.10.2015 г.
Боряна Ангелова Стоименова648/21.10.2015 г.
Боряна Илкова Накова473/21.10.2015 г.
Боряна Йорданова Шолева253/21.10.2015 г.
Боряна Якимова Колева34/21.10.2015 г.
Боян Пенков Мерджанов508/21.10.2015 г.
Боян Стефанов Лазаров260/21.10.2015 г.
Валентин Валериев Пекин374/21.10.2015 г.
Валентин Велчев Василев636/21.10.2015 г.
Валентина Атанасова Паунова270/21.10.2015 г.
Валентина Василева Добрева498/21.10.2015 г.
Валентина Георгиева Николова753/21.10.2015 г.
Валентина Грозданова Грозданова556/21.10.2015 г.
Валентина Недкова Илчева23/21.10.2015 г.
Валери Димитров Христов60/21.10.2015 г.
Валери Павлов Спасов99/21.10.2015 г.
Ванета Димитрова Димитрова379/21.10.2015 г.
Ваня Благоева Герова467/21.10.2015 г.
Ваня Методиева Божинова446/21.10.2015 г.
Васил Александров Александров346/21.10.2015 г.
Васил Димов Кардашев423/21.10.2015 г.
Васил Йорданов Евтимов372/21.10.2015 г.
Васил Стефанов Янков440/21.10.2015 г.
Василена Кирилова Асенова924/21.10.2015 г.
Велизар Георгиев Ставрев910/21.10.2015 г.
Велин Бисеров Велков28/21.10.2015 г.
Величка Стоянова Иванова102/21.10.2015 г.
Велко Йотов Цоков57/21.10.2015 г.
Венелин Костадинов Петров334/21.10.2015 г.
Венера Захариева Маринова470/21.10.2015 г.
Венера Росенова Димитрова3/21.10.2015 г.
Венета Георгиева Панева341/21.10.2015 г.
Венета Иванова Кастелова96/21.10.2015 г.
Венцислав Божилов Кърпачев742/21.10.2015 г.
Венцислав Йосифов Атанасов689/21.10.2015 г.
Венцислав Тодоров Марков437/21.10.2015 г.
Венцислав Цветанов Вълчев43/21.10.2015 г.
Вера Мирчева Савова638/21.10.2015 г.
Вергиния Спасова Иванова499/21.10.2015 г.
Верка Велкова Чолакова47/21.10.2015 г.
Весела Андонова Гогушева490/21.10.2015 г.
Веселин Траянов Мазаков320/21.10.2015 г.
Веселина Владимирова Видолова388/21.10.2015 г.
Веселина Евгениева Асенова469/21.10.2015 г.
Веска Тодорова Калинкина345/21.10.2015 г.
Виктор Розев Китанов931/21.10.2015 г.
Виктория Десиславова Сергиева706/21.10.2015 г.
Виктория Петрова Йосифова578/21.10.2015 г.
Вили Александров Карталски454/21.10.2015 г.
Виолетка Йорданова Димитрова734/21.10.2015 г.
Виолетка Траянова Савова751/21.10.2015 г.
Владимир Димитров Балев704/21.10.2015 г.
Владимир Стойчев Русенов10/21.10.2015 г.
Владислав Богомилов Стоичков38/21.10.2015 г.
Владислав Христов Семков77/21.10.2015 г.
Владислава Кънчева Миланова595/21.10.2015 г.
Върбан Недков Върбанов375/21.10.2015 г.
Вяра Емилова Русева – Тодорова408/21.10.2015 г.
Габриела Бисерова Славчова494/21.10.2015 г.
Габриела Георгиева Кирева337/21.10.2015 г.
Габриела Евлогиева Беличева922/21.10.2015 г.
Габриела Чавдарова Найденова463/21.10.2015 г.
Габриела Юлиянова Георгиева368/21.10.2015 г.
Галина Здравкова Стоянова512/21.10.2015 г.
Галя Николова Георгиева514/21.10.2015 г.
Георги Асенов Димитров569/21.10.2015 г.
Георги Асенов Колев551/21.10.2015 г.
Георги Богданов Петков719/21.10.2015 г.
Георги Бойков Караджов558/21.10.2015 г.
Георги Василев Матеев685/21.10.2015 г.
Георги Величков Ставрев909/21.10.2015 г.
Георги Дойнов Василев487/21.10.2015 г.
Георги Ивайлов Ценев376/21.10.2015 г.
Георги Иванов Георгиев608/21.10.2015 г.
Георги Колев Георгиев428/21.10.2015 г.
Георги Любомиров Костов669/21.10.2015 г.
Георги Минчев Георгиев26/21.10.2015 г.
Георги Николов Страшимиров45/21.10.2015 г.
Георги Петров Петров266/21.10.2015 г.
Георги Пламенов Зарков680/21.10.2015 г.
Георги Руменов Ангелов450/21.10.2015 г.
Георги Спасов Тичков577/21.10.2015 г.
Георги Стефанов Янков434/21.10.2015 г.
Георги Стоянов Крумов710/21.10.2015 г.
Георги Цветков Петров25/21.10.2015 г.
Гергана Георгиева Миткова333/21.10.2015 г.
Гергана Емилова Димитрова702/21.10.2015 г.
Гергина Николова Михайлова64/21.10.2015 г.
Горица Людмилова Борисова31/21.10.2015 г.
Григор Цецов Димитров561/21.10.2015 г.
Гроздан Грозданов Грозданов555/21.10.2015 г.
Грозьо Стоянов Цонев739/21.10.2015 г.
Данаил Кирилов Димитров103/21.10.2015 г.
Даниел Георгиев Кацарски570/21.10.2015 г.
Даниел Данаилов Димчев267/21.10.2015 г.
Даниел Христов Иванов433/21.10.2015 г.
Даниел Цветанов Димитров916/21.10.2015 г.
Даниела Асенова Илиева336/21.10.2015 г.
Даниела Красимирова Младенова541/21.10.2015 г.
Даниела Кръстева Тодорова597/21.10.2015 г.
Даниела Станимирова Манолова678/21.10.2015 г.
Даринка Иванова Мандова693/21.10.2015 г.
Дафина Петрова Захариева Павлово285/21.10.2015 г.
Дафинка Георгиева Димитрова564/21.10.2015 г.
Денис Сюлейман Орхан Рамадан377/21.10.2015 г.
Денислав Лидиянов Цветанов386/21.10.2015 г.
Деница Георгиева Христова625/21.10.2015 г.
Деница Димитрова Иванова36/21.10.2015 г.
Десислава Емилова Кръстева352/21.10.2015 г.
Десислава Лулчева Чолакова48/21.10.2015 г.
Десислава Николаева Мишева937/21.10.2015 г.
Десислава Стефанова Ставрева908/21.10.2015 г.
Десислава Тихомирова Нисторова520/21.10.2015 г.
Детелина Йорданова Колева264/21.10.2015 г.
Деян Петров Петров278/21.10.2015 г.
Джулия Георгиева Янева358/21.10.2015 г.
Диана Петрова Петрова444/21.10.2015 г.
Диана Пламенова Чакърова589/21.10.2015 г.
Диимитър Стефанов Ангелов939/21.10.2015 г.
Диляна Павлова Кънчева361/21.10.2015 г.
Димитринка Николова Лазарова552/21.10.2015 г.
Димитринка Спасова Ташева85/21.10.2015 г.
Димитричка Петкова Такева416/21.10.2015 г.
Димитър Емилов Михайлов24/21.10.2015 г.
Димитър Иванов Марков934/21.10.2015 г.
Димитър Красимиров Петров351/21.10.2015 г.
Димитър Нанчев Каракашев356/21.10.2015 г.
Димитър Николаев Милев378/21.10.2015 г.
Динко Благоев Миров42/21.10.2015 г.
Динко Минчев Господинов447/21.10.2015 г.
Диян Симеонов Иванов547/21.10.2015 г.
Дора Костова Евтова712/21.10.2015 г.
Дорина Панталеева Пашмакова486/21.10.2015 г.
Дочка Веселинова Симова406/21.10.2015 г.
Драгомир Георгиев Каравелов901/21.10.2015 г.
Драгомира Евгениева Русева400/21.10.2015 г.
Евгения Михалова Илкова707/21.10.2015 г.
Екатерина Руменова Сапунджиева50/21.10.2015 г.
Елена Георгиева Ганева87/21.10.2015 г.
Елеонора Бориславова Воденичарова27/21.10.2015 г.
Елисавета Георгиева Томова478/21.10.2015 г.
Еллина Здравкова Тончева531/21.10.2015 г.
Емануела Георгиева Миткова332/21.10.2015 г.
Емил Димитров Русев409/21.10.2015 г.
Емил Йосифов Лазаров340/21.10.2015 г.
Емил Омуртаг Караханов90/21.10.2015 г.
Емилия Борисова Галенова336/21.10.2015 г.
Емилия Никифорова Младенова-Ружина268/21.10.2015 г.
Емилия Николова Щерева651/21.10.2015 г.
Жан Изидор Соломон673/21.10.2015 г.
Жоро Юлиянов Захариев387/21.10.2015 г.
Здравка Николова Търкаланова39/21.10.2015 г.
Здравко Бориславов Дамяновски593/21.10.2015 г.
Здравко Симеонов Стоименов11/21.10.2015 г.
Златка Йорданова Костадинова70/21.10.2015 г.
Златко Владов Петров747/21.10.2015 г.
Зорница Стефанова Станкова337/21.10.2015 г.
Ива Атанасова Георгиева479/21.10.2015 г.
Ивайло Димитров Димитров350/21.10.2015 г.
Ивайло Кирилов Максимов1/21.10.2015 г.
Ивайло Тодоров Янев682/21.10.2015 г.
Иван Димитров Василев122/21.10.2015 г.
Иван Лозанов Вълов650/21.10.2015 г.
Иван Николов Търкаланов40/21.10.2015 г.
Иван Руменов Атанасов19/21.10.2015 г.
Иванка Ангелова Велинова343/21.10.2015 г.
Иванка Георгиева Цекова635/21.10.2015 г.
Иванка Рускова Семкова75/21.10.2015 г.
Иво Григоров Дяков500/21.10.2015 г.
Ивон Жекова Минчева674/21.10.2015 г.
Илиана Стефанова Гергова905/21.10.2015 г.
Илинка Иванова Кръстева752/21.10.2015 г.
Илия Атанасов Какарадов692/21.10.2015 г.
Илия Иванов Рангелов384/21.10.2015 г.
Илиян Иванов Велков53/21.10.2015 г.
Илко Тодоров Тодоров407/21.10.2015 г.
Ина Иванова Вълова649/21.10.2015 г.
Ина Иванова Кирилова414/21.10.2015 г.
Ирен - Вяра Георгиевна Иванова741/21.10.2015 г.
Ирен Кирилова Тодорова89/21.10.2015 г.
Ирен Тодорова Станчева72/21.10.2015 г.
Ирена Ангелова Делчева357/21.10.2015 г.
Ирена Михайлова Василева-Петрова86/21.10.2015 г.
Ирина Стоянова516/21.10.2015 г.
Искра Дикова Дикова80/21.10.2015 г.
Йордан Владимиров Осенов16/21.10.2015 г.
Йордан Димитров Димитров380/21.10.2015 г.
Йордан Иванов Търкаланов41/21.10.2015 г.
Йордан Спасов Димитров902/21.10.2015 г.
Йорданка Миткова Михайлова422/21.10.2015 г.
Калин Владойчев Тодоров91/21.10.2015 г.
Калин Иванов Михайлов74/21.10.2015 г.
Калин Мариов Стефанов658/21.10.2015 г.
Калин Петков Тошев439/21.10.2015 г.
Калина Богомилова Митова515/21.10.2015 г.
Калинка Славчева Петкова718/21.10.2015 г.
Калоян Миланов Георгиев495/21.10.2015 г.
Калоян Руменов Такев256/21.10.2015 г.
Камелия Росенова Ангелова111/21.10.2015 г.
Камен Захариев Тасков695/21.10.2015 г.
Камен Николаев Николов389/21.10.2015 г.
Кармен Венкова Китова549/21.10.2015 г.
Катя Руменова Здравкова492/21.10.2015 г.
Кирил Антонов Велков435/21.10.2015 г.
Кирил Борисов Стоянов114/21.10.2015 г.
Кирил Димитров Дачевски532/21.10.2015 г.
Кирил Кочев Василев587/21.10.2015 г.
Кирил Росенов Петков497/21.10.2015 г.
Колю Георгиев Колев426/21.10.2015 г.
Константин Валериев Спасов98/21.10.2015 г.
Константин Константинов Митушев7/21.10.2015 г.
Константин Стоянов Стоянов258/21.10.2015 г.
Констанца Георгиева Пенева687/21.10.2015 г.
Коста Георгиев Димитров81/21.10.2015 г.
Костадин Димчов Костадинов417/21.10.2015 г.
Костадин Христов Бойчин627/21.10.2015 г.
Красимир Динев Арнаудов583/21.10.2015 г.
Красимира Великова Иванова542/21.10.2015 г.
Кристиан Емилов Спасов445/21.10.2015 г.
Кристина Миленова Миланова594/21.10.2015 г.
Кристина Тодорова Янкова14/21.10.2015 г.
Кристиян Ангелов Кънчев371/21.10.2015 г.
Кристиян Пламенов Киров679/21.10.2015 г.
Кристиян Славов Дичев51/21.10.2015 г.
Кръстьо Арсов Иванов733/21.10.2015 г.
Леда Славчова Димитрова534/21.10.2015 г.
Лидия Георгиева Николова113/21.10.2015 г.
Лилия Георгиева Костова670/21.10.2015 г.
Лилия Каменова Чолева399/21.10.2015 г.
Лилия Тодорова Стаменова101/21.10.2015 г.
Лиляна Драганова Славкова721/21.10.2015 г.
Луиза Димитрова Тодорова573/21.10.2015 г.
Любомир Милков Рангелов932/21.10.2015 г.
Любомир Стоянов Иванов921/21.10.2015 г.
Любчо Якимов Димитров280/21.10.2015 г.
Люси Николова Митушева9/21.10.2015 г.
Максим Кирилов Сандулов382/21.10.2015 г.
Малина Стефанова Иванова82/21.10.2015 г.
Мара Стойчева Савова643/21.10.2015 г.
Маргарита Ангелова Христова413/21.10.2015 г.
Маргарита Антонова Николова104/21.10.2015 г.
Маргарита Арсова Гърлянска347/21.10.2015 г.
Маргарита Атанасова Колева250/21.10.2015 г.
Маргарита Василева Стойнева442/21.10.2015 г.
Маргарита Веселинова Томова528/21.10.2015 г.
Маргарита Григорова Трендафилова571/21.10.2015 г.
Маргарита Игнатова Костова567/21.10.2015 г.
Маргарита Николова Ванкова340/21.10.2015 г.
Маргарита Спасова Начкова485/21.10.2015 г.
Мариана Недялкова Моминова574/21.10.2015 г.
Мариана Огнянова Маринова419/21.10.2015 г.
Марин Иванов Киричков29/21.10.2015 г.
Марин Петров Маринков488/21.10.2015 г.
Марин Пламенов Дилов402/21.10.2015 г.
Марина Димитрова Георгиева502/21.10.2015 г.
Мария Асенова Дзивева17/21.10.2015 г.
Мария Валентинова Вълова481/21.10.2015 г.
Мария Йончева Симеонова452/21.10.2015 г.
Мария Лазарова Димитрова919/21.10.2015 г.
Мария Любомирова Алексиева425/21.10.2015 г.
Мария Любомирова Попова335/21.10.2015 г.
Мария Николаева Евтимова671/21.10.2015 г.
Мариян Данков Балабанов930/21.10.2015 г.
Марияна Панайотова Найденова100/21.10.2015 г.
Мартин Вълков Вълков383/21.10.2015 г.
Мартин Гошев Иванов424/21.10.2015 г.
Мартин Кирилов Георгиев538/21.10.2015 г.
Мартин Любомиров Маринов412/21.10.2015 г.
Мартин Пенчев Лесов415/21.10.2015 г.
Мартин Станимиров Стоянов365/21.10.2015 г.
Методи Киров Литов763/21.10.2015 г.
Мила Миланова Марина411/21.10.2015 г.
Милен Маринов Миланов596/21.10.2015 г.
Милена Милкова Маринова330/21.10.2015 г.
Миленка Владимирова Колева427/21.10.2015 г.
Милчо Йорданов Мирчев271/21.10.2015 г.
Мими Бисерова Грозданова553/21.10.2015 г.
Мина Пейчева Китова550/21.10.2015 г.
Минка Маринова Григорова92/21.10.2015 г.
Мирела Андреева Маджарова5/21.10.2015 г.
Мирена Маринова Баталова529/21.10.2015 г.
Мирослав Стефанов Щерев653/21.10.2015 г.
Мирослава Александрова Бежанска279/21.10.2015 г.
Мирослава Арсенова Младенова491/21.10.2015 г.
Мирослава Гергинова Китова95/21.10.2015 г.
Михаил Петков Михайлов93/21.10.2015 г.
Младен Кирилов Рангелов476/21.10.2015 г.
Момчил Юлиянов Узунов20/21.10.2015 г.
Моника Симеонова Симеонова33/21.10.2015 г.
Надя Желева Стефанова657/21.10.2015 г.
Надя Илиева Тичкова576/21.10.2015 г.
Найденка Димитрова Христова121/21.10.2015 г.
Наташа Александрова Сотирова940/21.10.2015 г.
Наца Георгиева Цветанова510/21.10.2015 г.
Невена Валентинова Богданова527/21.10.2015 г.
Недю Христов Христов8/21.10.2015 г.
Недялка Антонова Стойкова265/21.10.2015 г.
Недялка Делкова Асенова343/21.10.2015 г.
Недялка Стоянова Маркова935/21.10.2015 г.
Недялко Сашов Михайлов420/21.10.2015 г.
Нейко Иванов Нейков715/21.10.2015 г.
Нели Веселинава Георгиева354/21.10.2015 г.
Нели Станиславова Станева37/21.10.2015 г.
Нери Ивайлова Иванова52/21.10.2015 г.
Никодина Каменова Якимова344/21.10.2015 г.
Никола Дельов Тодев681/21.10.2015 г.
Никола Милков Дафинов79/21.10.2015 г.
Николай Илиев Драганов403/21.10.2015 г.
Николай Николов Григоров59/21.10.2015 г.
Николай Нисторов Нисторов522/21.10.2015 г.
Николай Симеонов Живков639/21.10.2015 г.
Николай Славчев Митров482/21.10.2015 г.
Николета Николаева Витанова401/21.10.2015 г.
Ния Тодорова Кондева923/21.10.2015 г.
Огнян Христов Христов941/21.10.2015 г.
Огняна Димитрова Брусева339/21.10.2015 г.
Олег Димитров Тонев562/21.10.2015 г.
Оля Борисова Галенова335/21.10.2015 г.
Павел Петров Крондев94/21.10.2015 г.
Павлина Георгиева Иванова536/21.10.2015 г.
Параскева Тодорова Василева904/21.10.2015 г.
Паска Валериев Маринов471/21.10.2015 г.
Пенка Георгиева Илиева431/21.10.2015 г.
Пенка Стефанова Стоилова119/21.10.2015 г.
Петко Генадиев Георгиев511/21.10.2015 г.
Петко Найденов Йончев560/21.10.2015 г.
Петко Стоянов Христов120/21.10.2015 г.
Петър Георгиев Христов364/21.10.2015 г.
Петър Иванов Петров54/21.10.2015 г.
Петър Николаев Радев30/21.10.2015 г.
Петър Седефов Симов405/21.10.2015 г.
Петър Стоянов Стоянов517/21.10.2015 г.
Петър Христов Войнов642/21.10.2015 г.
Петър Цветанов Цеков915/21.10.2015 г.
Петя Веселинова Георгиева355/21.10.2015 г.
Пламен Благоев Такев410/21.10.2015 г.
Пламен Владимиров Маринов451/21.10.2015 г.
Пламен Трифонов Иванов385/21.10.2015 г.
Пламена Димитрова Данева338/21.10.2015 г.
Полина Ангелова Славоева598/21.10.2015 г.
Преслав Момчилов Пеев929/21.10.2015 г.
Преслав Светославов Пироев565/21.10.2015 г.
Рада Владимирова Герова370/21.10.2015 г.
Радосвета Данаилова Димовска88/21.10.2015 г.
Радослав Кирилов Христов647/21.10.2015 г.
Радослава Минчева Манчова466/21.10.2015 г.
Радост Стефанова Станчева – Стойчева66/21.10.2015 г.
Райко Аврамов Цветанов509/21.10.2015 г.
Райна Георгиева Миткова331/21.10.2015 г.
Райна Кирилова Хикова474/21.10.2015 г.
Ренета Николова Вълова647/21.10.2015 г.
Рени Асенова Стоянова259/21.10.2015 г.
Рени Владимирова Георгиева483/21.10.2015 г.
Роза Руменова Маринова449/21.10.2015 г.
Роза Светославова Кукучева32/21.10.2015 г.
Роза Стоянова Христова942/21.10.2015 г.
Росен Кирилов Ангелов110/21.10.2015 г.
Росица Василева Копчева124/21.10.2015 г.
Росица Иванова Димитрова749/21.10.2015 г.
Росица Неделкова Йосифова582/21.10.2015 г.
Росица Тошкова Тодорова736/21.10.2015 г.
Росица Фиданова Димитрова926/21.10.2015 г.
Румен Бориславов Трайков443/21.10.2015 г.
Румен Димитров Кръстев362/21.10.2015 г.
Румяна Димитрова Косева432/21.10.2015 г.
Румяна Димитрова Панова360/21.10.2015 г.
Румяна Иванова Раднева496/21.10.2015 г.
Румяна Кирилова Андреева252/21.10.2015 г.
Самуел Лилянов Лилов659/21.10.2015 г.
Светлана Асенова Добринова620/21.10.2015 г.
Светлана Красимирова Металова67/21.10.2015 г.
Светослав Благоев Такев404/21.10.2015 г.
Светослав Симеонов Симеонов373/21.10.2015 г.
Сийка Иванова Евтимова521/21.10.2015 г.
Силвия Николова Стоянова513/21.10.2015 г.
Симеон Димитров Здравков462/21.10.2015 г.
Симеон Красимиров Тахов348/21.10.2015 г.
Симона Андреева Йонченва349/21.10.2015 г.
Славина Юриева Велинова677/21.10.2015 г.
Славка Славчева Василева586/21.10.2015 г.
Славчо Димитров Димитров71/21.10.2015 г.
Славчо Димитров Михайлов269/21.10.2015 г.
Славчо Здравков Пирков668/21.10.2015 г.
Славчо Киров Славков720/21.10.2015 г.
Снежана Георгиева Димитрова912/21.10.2015 г.
Снежана Милчова Гешарова359/21.10.2015 г.
Снежанка Георгиева Канзова105/21.10.2015 г.
Снежанка Георгиева Стоянова928/21.10.2015 г.
Соня Димитрова Карталска453/21.10.2015 г.
София Георгиева Христова545/21.10.2015 г.
Станислав Живков Стоилов68/21.10.2015 г.
Станислав Траянов Иванов537/21.10.2015 г.
Станка Николова Петрова73/21.10.2015 г.
Стефан Ангелов Асенов421/21.10.2015 г.
Стефан Гърдев Кисьов84/21.10.2015 г.
Стефан Мирославов Щерев654/21.10.2015 г.
Стефан Светозаров Ашиков640/21.10.2015 г.
Стефан Славов Славов694/21.10.2015 г.
Стефанка Недялкова Милева580/21.10.2015 г.
Стефка Вълкова Милева644/21.10.2015 г.
Стефка Димитрова Чакърова591/21.10.2015 г.
Стефка Павлова Календерска257/21.10.2015 г.
Стефко Иванов Стоянов744/21.10.2015 г.
Стойчо Стойнев Стойнев441/21.10.2015 г.
Стоян Богомилов Стоянов112/21.10.2015 г.
Стоян Трифонов Иванов544/21.10.2015 г.
Таня Костова Иванчева-Тодорова276/21.10.2015 г.
Теменужка Стоева Томова918/21.10.2015 г.
Теодор Милков Булградов735/21.10.2015 г.
Теодора Божидарова Димитрова46/21.10.2015 г.
Теодора Кирилова Петкова501/21.10.2015 г.
Теодора Сандова Ушатска-Гьорова78/21.10.2015 г.
Тихомир Симеонов Бижев523/21.10.2015 г.
Тихомир Чан Ким367/21.10.2015 г.
Тодор Иванов Евтимов524/21.10.2015 г.
Тодорка Алескандрова Икова430/21.10.2015 г.
Тони Иванова Илиева344/21.10.2015 г.
Тотка Лалева Спасовска622/21.10.2015 г.
Трънка Стефанова Георгиева750/21.10.2015 г.
Христина Кирилова Димитрова342/21.10.2015 г.
Христина Стоянова Маркова436/21.10.2015 г.
Христина Христова Манолова624/21.10.2015 г.
Христинка Кънчова Делчева61/21.10.2015 г.
Християн Стоянов Стоянов255/21.10.2015 г.
Християна Константинова Иванова-Спасова97/21.10.2015 г.
Христо Иванов Болпачов672/21.10.2015 г.
Христо Недков Христов6/21.10.2015 г.
Христо Петьов Величков69/21.10.2015 г.
Христо Стефчев Йосифов465/21.10.2015 г.
Христо Цветанов Христов15/21.10.2015 г.
Христо Цветков Семков76/21.10.2015 г.
Цветана Атанасова Теофилова83/21.10.2015 г.
Цветанка Борисова Гяурска277/21.10.2015 г.
Цветанка Георгиева Василева123/21.10.2015 г.
Цветанка Георгиева Христова2/21.10.2015 г.
Цветанка Михайлова Симова623/21.10.2015 г.
Цветанка Стойкова Клисурска275/21.10.2015 г.
Цветелин Стефанов Цолов938/21.10.2015 г.
Цветелина Михова Михова342/21.10.2015 г.
Цветин Мариов Стефанов281/21.10.2015 г.
Цветина Иванова Ташева-Търчийска526/21.10.2015 г.
Цветина Тошкова Тодорова572/21.10.2015 г.
Цветомир Христов Павлов369/21.10.2015 г.
Ценка Стоянова Грънчева505/21.10.2015 г.
Юлия Благоева Милева579/21.10.2015 г.
Юлия Красимирова Панева283/21.10.2015 г.
Юлия Трайкова Ковачева261/21.10.2015 г.
Юлиян Янев Янев44/21.10.2015 г.
Яна Йорданова Николова489/21.10.2015 г.
Янита Борисова Костова35/21.10.2015 г.
Ярослав Христов Кожухаров22/21.10.2015 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения