БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АДЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ДЖУРИЧ№ 462 от 21.10.2015
Аделина Стефанова Иванова№ 893 от 21.10.2015
Адриана Димитрова Рамаданова№ 1117 от 21.10.2015
Адриана Петрова Михайлова№ 1051 от 21.10.2015
Айше Салихова Люманова№ 486 от 21.10.2015
АКСИНИЯ ДРАГАНОВА ВОДЕНИЧАРСКА№ 128 от 21.10.2015
АКСИНИЯ ЧАВДАРОВА МЕТОДИЕВА№ 1158 от 21.10.2015
АЛБЕНА АСЕНОВА ДОНЕВА№ 205 от 21.10.2015
АЛБЕНА БОРИСЛАВО СТОИЛОВА№ 852 от 21.10.2015
АЛБЕНА ЗДРАВЧОВА КОСТАДИНОВА№ 117 от 21.10.2015
АЛБЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА№ 848 от 21.10.2015
АЛБЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА№ 450 от 21.10.2015
Албена Стойлова Мутафчийска№ 1116 от 21.10.2015
АЛБЕРТ БЕНЦИОН ЗАХАРИЯ№ 1200 от 21.10.2015
АЛБЕРТ МИХАЙЛОВ РАЙКОВ№ 1159 от 21.10.2015
АЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ№ 421 от 21.10.2015
Алег Галунов Олегов№ 911 от 21.10.2015
Алекс Маринов Добрев№ 245 от 21.10.2015
АЛЕКСАНДРИЯ ЙОРДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА№ 771 от 21.10.2015
Александър Александров Манев№ 935 от 21.10.2015
Александър Андреев Чистяков№ 055 от 21.10.2015
АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ ГЪЛЪБОВ№ 777 от 21.10.2015
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЪНДЕВ№ 219 от 21.10.2015
Александър Иванов Александров№ 1082 от 21.10.2015
АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ БОРИСОВ№ 1160 от 21.10.2015
АЛЕКСАНДЪР ОЛЕГОВ ЛЮБОМИРОВ№ 362 от 21.10.2015
АЛЕКСАНДЪР СЛАВКОВ АНДРЕЕВ№ 1161 от 21.10.2015
АЛЕСАНДЪР КРАСИМОР РАДЕВ№ 772 от 21.10.2015
АНА ДИМИТРОВА БЕЛИЧАНСКА№ 841 от 21.10.2015
Ана Иванова Кирилова№ 044 от 21.10.2015
АНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА№ 874 от 21.10.2015
АНАСТАСИЯ ДОЙЧИНОВА АЛЕКСАНДРОВА№ 217 от 21.10.2015
АНГЕЛ БОЯНОВ ИВАНОВ№ 172 от 21.10.2015
АНГЕЛ ГЕОРГИЕ МЕРИНЧЕШКИ№ 837 от 21.10.2015
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ№ 178 от 21.10.2015
Ангел Дойчинов Ангелов№ 481 от 21.10.2015
Ангел Емилов Богомилов№ 513 от 21.10.2015
Ангел Петров Георгиев№ 378 от 21.10.2015
Ангел Ранчов Николов№ 477 от 21.10.2015
Ангел Стоянов Христов№ 244 от 21.10.2015
Ангел Траянов Методиев№ 385 от 21.10.2015
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА КЪНЕВА№ 749 от 21.10.2015
АНГЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АНТОВА№ 717 от 21.10.2015
Ангелина Стефанова Иванова№ 1135 от 21.10.2015
Ангелинка Иванова Николова № 357 от 21.10.2015
Андрей Ангелов Андреев№ 1100 от 21.10.2015
Андрей Иванов Андреев№ 480 от 21.10.2015
АНЕЛИЯ ВЕЛИЧКОВА ГАЦЕВА№ 721 от 21.10.2015
АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЯНЕВА№ 1162 от 21.10.2015
Анелия Димитрова Иванова№ 039 от 21.10.2015
Анелия Иванова Велчева№ 525 от 21.10.2015
Анелия Пламенова Будилярска№ 106 от 21.10.2015
Анелия Симеонова Божкова№ 1067 от 21.10.2015
Анета Иванова Пиролска№ 509 от 21.10.2015
Ани Иванова Ангелова№ 1018 от 21.10.2015
Ани Костадинова Рогачева№ 1097 от 21.10.2015
Анита Антонова Николаева№ 1015 от 21.10.2015
АНКА АНГЕЛОВА ДУНГЬОЛОВА№ 767 от 21.10.2015
АНКА АСЕНОВА ОВЧАРСКА№ 225 от 21.10.2015
Анка Найденова Сандова№ 111 от 21.10.2015
Анка Сашкова Илиева№ 386 от 21.10.2015
АННА АНГЕЛОВА МАРИНОВА№ 1220 от 21.10.2015
Анна Димитрова Александрова№ 1072 от 21.10.2015
Антоанета Василева Павлова№ 112 от 21.10.2015
АНТОН НИКОЛОВ ПОПОВ№ 1221 от 21.10.2015
Антонио Иванов Иванов№ 910 от 21.10.2015
Арсени Боянов Каменов№ 577 от 21.10.2015
Асен Коцев Мутляшки№ 900 от 21.10.2015
АСЕН НАЙДЕНОВ АСЕНОВ№ 764 от 21.10.2015
Асен Рачев Караджов№ 1056 от 21.10.2015
Ася Атанасова Близнакова№ 1053 от 21.10.2015
АСЯ НИКОЛОВА ТРИФОНОВА№ 758 от 21.10.2015
АСЯ РАНГЕЛОВА КРУМОВА№ 452 от 21.10.2015
АСЯ СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА№ 456 от 21.10.2015
АТАНАС ЙОРДАНОВ ФИЛКОВ№ 208 от 21.10.2015
Атанас Йорданов Шиников№ 899 от 21.10.2015
АТАНАС СЪЙКОВ СЪЙНОВ№ 770 от 21.10.2015
Биляна Христова Трайкова№ 1080 от 21.10.2015
БИСЕР ДАВИДОВ ПЕНКОВ№ 185 от 21.10.2015
БИСЕР КРУМОВ РУЛЕВ№ 821 от 21.10.2015
БИСТРА ГЕОРГИЕВА ГЬОШЕВА№ 824 от 21.10.2015
Бистра Мартинова Динчева№ 052 от 21.10.2015
Благойка Димитрова Калова№ 001 от 21.10.2015
БЛАГОРОДНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА№ 1231 от 21.10.2015
БОГДАН ДЕТЕЛИНОВ КРУМОВ№ 210 от 21.10.2015
БОГДАН ПАВЛОВ ЖИВКОВ№ 231 от 21.10.2015
Богомил Красимиров Ставрев№ 949 от 21.10.2015
БОЖИДАР АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ№ 803 от 21.10.2015
Божидар Костадинов Гюлев№ 056 от 21.10.2015
БОЖИДАРКА МАРИНОВА ПАВЛОВА№ 825 от 21.10.2015
БОЖИН ВЛАДИМИРОВА ГАВРИЛОВА№ 858 от 21.10.2015
Бойка Бойкова Зарева№ 518 от 21.10.2015
Бойка Цветанова Петрова№ 1081 от 21.10.2015
БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ№ 859 от 21.10.2015
Бойко Красимиров Иванов№ 916 от 21.10.2015
Бойко Тасев Деянов№ 1033 от 21.10.2015
Борис Антонов Божилов№ 1112 от 21.10.2015
Борис Венциславов Велков№ 608 от 21.10.2015
БОРИС ВЕНЧОВ КОСТАДИНОВ№ 832 от 21.10.2015
БОРИС ГЕОРГИЕВ ШИРКОВ№ 233 от 21.10.2015
Борис Димитров Паунов№ 564 от 21.10.2015
Борислав Антониов Младенов№ 912 от 21.10.2015
Борислав Антонов Стойчев№ 048 от 21.10.2015
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЛАГОЕВ№ 1253 от 21.10.2015
БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ АВДЖИЙСКИ№ 831 от 21.10.2015
Боряна Войчова Шиникова№ 254 от 21.10.2015
БОСИЛКА ИВАНОВА МИЛЕТИЕВА№ 228 от 21.10.2015
Боян Василев Вушков№ 946 от 21.10.2015
БОЯН ВЕЛИЧКОВ ЦАНКОВ№ 1232 от 21.10.2015
БОЯН СЛАВЧЕВ КИРОВ№ 216 от 21.10.2015
Бояна Теодорова Драгостинова№ 521 от 21.10.2015
Боянка Гойлашка№ 1040 от 21.10.2015
Валентин Емилов Христов№ 531 от 21.10.2015
ВАЛЕНТИН ЙОНКОВ ЯНЕВ№ 1163 от 21.10.2015
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ПАЛПУРИН№ 1233 от 21.10.2015
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ТАБАКОВ№ 1246 от 21.10.2015
Валентин Радков Маринов№ 490 от 21.10.2015
ВАЛЕНТИН СПАСОВ МАЛЧЕВ№ 757 от 21.10.2015
ВАЛЕНТИНА ЛЮБОМИРОВА ИСТИЛЯНОВА№ 1165 от 21.10.2015
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА НОВАК№ 417 от 21.10.2015
Валентина Самуилова Душкова№ 554 от 21.10.2015
Валентина Толева Денкова№ 1046 от 21.10.2015
ВАЛЕРИ ВАНЬОВ СЛАВКОВ№ 152 от 21.10.2015
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ АРСЕНОВ№ 355 от 21.10.2015
ВАЛЕРИЯ ЙОРДАНОВА КАБАКОВА№ 136 от 21.10.2015
ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА№ 140 от 21.10.2015
Ванина Любомирова Василева№ 034 от 21.10.2015
Ваня Тодорова Тодорова№ 083 от 21.10.2015
ВАСЕЛИН ИВАНОВ ЯНКОВ№ 742 от 21.10.2015
Васил Александров Антонов№ 022 от 21.10.2015
ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ№ 763 от 21.10.2015
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ РУДАРСКИ№ 853 от 21.10.2015
ВАСИЛ ОГНЯНОВ ШУШКОВ№ 155 от 21.10.2015
ВАСИЛ СЕРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ№ 847 от 21.10.2015
Васил Чавдаров Милошев№ 069 от 21.10.2015
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ДОНКОВА№ 1166 от 21.10.2015
Василка Георгиева Дончева№ 1011 от 21.10.2015
ВАСИЛКА ЛУКОВА АНДОНОВА№ 1167 от 21.10.2015
Василка Найденова Симеонова№ 014 от 21.10.2015
Василка Панова Николова№ 11121 от 21.10.2015
Василка Петрова Йосифова№ 094 от 21.10.2015
ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА МЕТОДИЕВА№ 1168 от 21.10.2015
ВАСИЛКА СТРАХИЛОВА БОРИСОВА№ 1169 от 21.10.2015
Васко Илиев Панов№ 915 от 21.10.2015
ВАЯ АСЕНОВА КРУМОВА№ 167 от 21.10.2015
Ввенцислав Любенов Пейчев№ 1176 от 21.10.2015
ВЕЛА БОРИСОВА ЕЛЕНКОВА№ 856 от 21.10.2015
ВЕЛИЗАР ВАСКОВ ГЕЧЕВ№ 860 от 21.10.2015
Велислав Красимиров Пенов№ 1140 от 21.10.2015
Велислав Николчев Витков№ 028 от 21.10.2015
ВЕЛИСЛАВА МИХАЙЛОВА ХАФУЗОВА№ 1175 от 21.10.2015
Велислава Пеева Дренска№ 1136 от 21.10.2015
Величка Величкова Симеонова№ 586 от 21.10.2015
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА№ 865 от 21.10.2015
ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ№ 1170 от 21.10.2015
Венера Илянова Николова№ 1138 от 21.10.2015
ВЕНЕРА НИКОЛОВА КОСТОВА№ 846 от 21.10.2015
Венета Михайлова Господинова№ 1052 от 21.10.2015
ВЕНЕТА ТЕОФИЛОВА ХРИСТОВА№ 761 от 21.10.2015
Венцислав Анатолиев Костадинов№ 536 от 21.10.2015
Венцислав Василев Петровски№ 502 от 21.10.2015
Венцислав Василев Попов№ 539 от 21.10.2015
Венцислав Венциславов Зашев№ 512 от 21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ№ 133 от 21.10.2015
Венцислав Георгиев Хинкински№ 595 от 21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КИРИН№ 160 от 21.10.2015
Венцислав Кирилов Балабанов№ 590 от 21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ЕЛЕНКОВ№ 834 от 21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ СВИЛЕНОВ АНДРЕЕВ№ 173 от 21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ№ 836 от 21.10.2015
Вера Божидарова Николова№ 393 от 21.10.2015
Вера Петрова Петкова,№ 596 от 21.10.2015
Верка Владева Генкова№ 1105 от 21.10.2015
Верка Найденова Иванова№ 037 от 21.10.2015
Вероника Петрова Христова№ 388 от 21.10.2015
ВЕСЕЛА ИВАНОВА ВЪЛКОВА№ 1177 от 21.10.2015
Весела Младенова Цанева№ 108 от 21.10.2015
Весела Сашова Петрова№ 1078 от 21.10.2015
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МОСКОВ№ 431 от 21.10.2015
Веселина Кирилова Гогова№ 888 от 21.10.2015
Веселина Свиленова Жекова№ 398 от 21.10.2015
Веселка Христова Фиданова№ 1139 от 21.10.2015
ВЕСИСЛАВ ДАМЕНОВ ПЕНЕВ№ 864 от 21.10.2015
ВЕСКА ГОСПОДИНОВА КОСТАДИНОВА№ 118 от 21.10.2015
Веска Христова Тунева№ 1118 от 21.10.2015
ВИКТОР АЛЕСАНДРОВИЧ ГИРЕНКО№ 115 от 21.10.2015
Виктория Димитрова Димитрова№ 914 от 21.10.2015
Виолета Петрова Стойкова№ 615 от 21.10.2015
Виолета Христова Михайлова№ 040 от 21.10.2015
Вирджиния Горанова Горанова№ 504 от 21.10.2015
ВИТКА ИЛИЕВА СТАНОВА№ 828 от 21.10.2015
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ КАСЪРОВ№ 343 от 21.10.2015
ВЛАДИМИР АНДОНОВ БРОЗЕВ№ 207 от 21.10.2015
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ДОНЧЕВ№ 1178 от 21.10.2015
Владимир Йорданов Ичевски№ 1101 от 21.10.2015
ВЛАДИМИР РУСИНОВ ДОНЧЕВ№ 1179 от 21.10.2015
Владимир Стефанов Цанков№ 087 от 21.10.2015
Владислав Бойков Гойлашки№ 1039 от 21.10.2015
Владислав Ботев Божилов№ 078 от 21.10.2015
ВЛАДИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА СТАНИМИРОВА№ 827 от 21.10.2015
ВЛАДКО ДУШАНОВ АЛЕКСАНДРОВ№ 1180 от 21.10.2015
ВЯРА КИРИЛОВА НИКОЛОВА№ 466 от 21.10.2015
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА РАНЧОВА№ 1181 от 21.10.2015
ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА№ 441 от 21.10.2015
ГАЛИНА ТОДОРОВА СТАЙКОВА№ 204 от 21.10.2015
Галя Милчева Михайлова№ 603 от 21.10.2015
ГЕОГИ ВАЛЕНТИНОВ МАРКОВ№ 838 от 21.10.2015
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ№ 426 от 21.10.2015
ГЕОРГИ АЛЕСАНДРОВ КЛЕНОВСКИ№ 845 от 21.10.2015
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИРАЗЧИЕВ№ 125 от 21.10.2015
Георги Божидаров Миланов№ 025 от 21.10.2015
Георги Бориславов Тупаров№ 257 от 21.10.2015
Георги Борисов Славов№ 381 от 21.10.2015
ГЕОРГИ БОРИСОВ ШИРКОВ№ 236 от 21.10.2015
Георги Венциславов Хинкински№ 594 от 21.10.2015
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ№ 226 от 21.10.2015
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕРОВ№ 170 от 21.10.2015
Георги Георгиев Илиев№ 920 от 21.10.2015
Георги Димитров Мирославов№ 390 от 21.10.2015
Георги Иванов Гогов№ 889 от 21.10.2015
Георги Иванов Сандов№ 110 от 21.10.2015
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ№ 739 от 21.10.2015
Георги Наполеонов Игов№ 1070 от 21.10.2015
ГЕОРГИ НИКИФОРОВ МЛАДЕНОВ№ 218 от 21.10.2015
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ№ 459 от 21.10.2015
ГЕОРГИ ТОШЕВ КЕКОВ№ 726 от 21.10.2015
Гергана Василева Василева№ 589 от 21.10.2015
ГЕРГАНА ЕЛИНИОВА ХРИСТОВА№ 1222 от 21.10.2015
Гергана Иванова Георгиева№ 1025 от 21.10.2015
Гергана Стоянова Бонева№ 1137 от 21.10.2015
Горан Атанасов Горанов№ 584 от 21.10.2015
ГОРИЦА АТАНАСОВА ПЕТКОВА№ 472 от 21.10.2015
ГРИГОР ИВАНОВ ЯНКОВ№ 743 от 21.10.2015
Гриша Гошов Георгиев№ 715 от 21.10.2015
Данаил Тродскиев Бърдарски№ 540 от 21.10.2015
Даниел Дончев Нонкин№ 361 от 21.10.2015
Даниел Емилов Донев№ 051 от 21.10.2015
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ВЕТКОВ№ 840 от 21.10.2015
Даниела Асенова Танова№ 489 от 21.10.2015
ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА САДИКОВА№ 844 от 21.10.2015
ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА ЯНКОВА№ 740 от 21.10.2015
ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ИВАНОВА№ 1171 от 21.10.2015
ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА СТОЙНОЕВА№ 861 от 21.10.2015
Даниела Мирославова Младенова№ 896 от 21.10.2015
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ИГНАТИЕВА-КЕРАНОВА№ 351 от 21.10.2015
Даниела Симеонова Данова№ 1074 от 21.10.2015
Даниела Спасова Кръстева№ 1037 от 21.10.2015
Даниела Стефанова Борисова№ 925 от 21.10.2015
ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВ ДАНАИЛОВ№ 429 от 21.10.2015
ДАНЧО БОРИСОВ ОГНЯНОВ№ 1172 от 21.10.2015
ДАРИНА СТАНИМИРОВА ВЪРБАНОВА№ 1182 от 21.10.2015
Даринка Петрова Христова№ 544 от 21.10.2015
Декра Назар Салех№ 500 от 21.10.2015
ДЕНИС ТОДОРИНОВ СИРАКОВ№ 360 от 21.10.2015
Деница Асенова Русева№ 947 от 21.10.2015
ДЕНИЦА ЕВГЕНИЕВА ПОРОЖНЯШКА№ 863 от 21.10.2015
Десислав Иванов Петров№ 475 от 21.10.2015
Десислава Венциславова Давидова№ 1094 от 21.10.2015
ДЕСИСЛАВА ДАНИЕЛОВА НИКОЛОВА№ 211 от 21.10.2015
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЕРИША№ 855 от 21.10.2015
Десислава Огнянова Александрова№ 104 от 21.10.2015
Десислава Симеонова Миланова№ 541 от 21.10.2015
Десислава Стоянова Капанъкова№ 904 от 21.10.2015
ДЕСИСЛАВА ЦЕКОВА ИВАНОВА№ 1183 от 21.10.2015
ДЕСИСЛВА АПОСТОЛОВА ЗАХАРИЕВА№ 857 от 21.10.2015
Детелина Методиева Джиголова№ 1086 от 21.10.2015
ДЕЯНА ЙОРДАНОВА ЙОВЧЕВА№ 209 от 21.10.2015
ДИАН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ№ 1185 от 21.10.2015
Диана Йорданова Ичевска№ 1102 от 21.10.2015
ДИАНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА№ 1184 от 21.10.2015
ДИАНА КИРИЛОВА МАРКОВА№ 1234 от 21.10.2015
ДИАНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА№ 416 от 21.10.2015
ДИАНКА АТАНАСОВА РАДЕВА№ 1235 от 21.10.2015
ДИКРАН ДОЙЧЕВ ДИКРАНОВ№ 1236 от 21.10.2015
ДИЛЯНА ДАНАИЛОВА РАДОЕВА№ 1237 от 21.10.2015
ДИМАНА РОСЕНОВА СЛАВОВА№ 130 от 21.10.2015
ДИМИТРИНКА СТАНИЛОВА ИВАНОВА№ 744 от 21.10.2015
ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА МАНОВА№ 762 от 21.10.2015
ДИМИТЪР БОРИСОВ ОРТАКЧИЙСКИ№ 213 от 21.10.2015
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ№ 447 от 21.10.2015
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ№ 367 от 21.10.2015
Димитър Георгиев Ганчев№ 1044 от 21.10.2015
Димитър Георгиев Димитров№ 930 от 21.10.2015
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ№ 451 от 21.10.2015
Димитър Иванов Цветанов№ 049 от 21.10.2015
Димитър Игнатов Симеонов№ 380 от 21.10.2015
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СЕРГЕВ№ 806 от 21.10.2015
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ГРОЗЛЕКОВ№ 1238 от 21.10.2015
Димитър Петров Крумов№ 071 от 21.10.2015
Димитър Петров Нинов№ 510 от 21.10.2015
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТАФРАДЖИЙСКИ№ 423 от 21.10.2015
Димитър Стилиянов Димитров№ 484 от 21.10.2015
Димитър Цветанов Петров№ 021 от 21.10.2015
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ АСЬОВ№ 223 от 21.10.2015
ДИМКА БОРИСОВА ИЛИЕВА№ 1239 от 21.10.2015
ДИМО РАДОСЛАВОВ ГРИГОРОВ№ 1252 от 21.10.2015
ДИМЧО ДОЧЕВ ДЖИГОВСКИ№ 124 от 21.10.2015
ДИНЕТА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА№ 1223 от 21.10.2015
Дияна Димитрова Коновалова№ 1109 от 21.10.2015
Добринка Любенова Рангелова№ 534 от 21.10.2015
ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ№ 1240 от 21.10.2015
ДОБРОМИР МИЛАНОВ МИЛАНОВ№ 1241 от 21.10.2015
Добромир Стоянов Ненов№ 565 от 21.10.2015
Доброслав Христов Шопов№ 523 от 21.10.2015
ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА№ 1186 от 21.10.2015
ДОНКА НАНЕВА КРУШКИНА№ 1187 от 21.10.2015
ДОНЧО ДОНЧЕВ НОНКИН№ 365 от 21.10.2015
ДОРА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА№ 352 от 21.10.2015
Достенка Стойнева Ганчева№ 082 от 21.10.2015
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ№ 206 от 21.10.2015
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДОБРИНОВ№ 862 от 21.10.2015
ЕВА МИТОВА БОГОЕВА№ 148 от 21.10.2015
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ№ 849 от 21.10.2015
Евгени Генадиев Павлов№ 258 от 21.10.2015
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТАНЕВ№ 1243 от 21.10.2015
Евгени Руменов Попов№ 1045 от 21.10.2015
Евгения Йорданова Дикова№ 240 от 21.10.2015
Евгения Йорданова Михайлова№ 1028 от 21.10.2015
Евдокия Иванова Димитрова№ 1092 от 21.10.2015
ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВА ИВАНОВА№ 457 от 21.10.2015
ЕВЕЛИНА ВЛАДКОВА АТАНАСОВА№ 1244 от 21.10.2015
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА№ 1245 от 21.10.2015
ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА№ 1247 от 21.10.2015
ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА№ 422 от 21.10.2015
Евлоги Стефанов Христов№ 575 от 21.10.2015
Едуард Асенов Ваклинов№ 955 от 21.10.2015
ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА БАЛАБАНОВА№ 145 от 21.10.2015
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА№ 1248 от 21.10.2015
Екатерина Спасова Илиева№ 391 от 21.10.2015
Екатерина Стефанова Попова№ 487 от 21.10.2015
Елена Александрова Кленовска№ 091 от 21.10.2015
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЗЛАТКОВА№ 851 от 21.10.2015
Елена Борисова Паунова№ 563 от 21.10.2015
Елена Боянова Димитрова№ 1009 от 21.10.2015
Елена Здравкова Костова№ 061 от 21.10.2015
Елена Иванова Кошлукова № 600 от 21.10.2015
Еленка Петърчова Стойкова№ 1030 от 21.10.2015
Елисавета Александрова Тафраджийска№ 054 от 21.10.2015
Елица Георгиева Даскалова№ 478 от 21.10.2015
ЕМА МАРКОВА КАИН№ 1188 от 21.10.2015
ЕМИЛ ВЕНЦЕСЛАВОВ ВАСИЛЕВ№ 1249 от 21.10.2015
Емил Жулиянов Симеонов№ 029 от 21.10.2015
Емил Серафимов Петров№ 405 от 21.10.2015
ЕМИЛ СТОЙНЕВ МИЛАНОВ№ 427 от 21.10.2015
Емил Цветанов Цветков№ 581 от 21.10.2015
Емилия Георгиева Галева№ 1017 от 21.10.2015
Емилия Михайлова Давидкова№ 616 от 21.10.2015
ЕНЧО СТОЯНОВ МИЛКОВ№ 229 от 21.10.2015
Ефтимия Павлова Симеонова№ 379 от 21.10.2015
ЖАКЛИН АТАНАСОВ БИЧУКОВ№ 830 от 21.10.2015
Жана Василева Антонова-Иванова№ 506 от 21.10.2015
Жана Кирова Борисова№ 097 от 21.10.2015
ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА СТОЙКОВА№ 1250 от 21.10.2015
ЖИВКА ВЪЛКАНОВА КОСТАДИНОВА№ 442 от 21.10.2015
Живка Цветанова Чардакова№ 1036 от 21.10.2015
Живко Стоянов Христозов№ 1089 от 21.10.2015
ЗАФИРКА НИКОЛОВА ИВАНОВА№ 227 от 21.10.2015
Захари Асенов Ваклинов№ 951 от 21.10.2015
ЗАХАРИ КРУМОВ ЗАХАРИЕВ№ 153 от 21.10.2015
Здравка Георгиева Тодоринова№ 1073 от 21.10.2015
Здравка Йорданова Коева№ 1141 от 21.10.2015
Златина Андонова Шопова№ 238 от 21.10.2015
ЗЛАТИНА НЕДЕЛЧЕВА КИРИЛОВА№ 116 от 21.10.2015
Златка Дианова Иванова№ 492 от 21.10.2015
ЗОРКА НИКОЛАЕВА БОЖИКОВА№ 1189 от 21.10.2015
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА РУСИНОВА№ 1190 от 21.10.2015
Зорница Димчева Михалева№ 928 от 21.10.2015
ЗОРНИЦА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА№ 1191 от 21.10.2015
ЗОЯ ЕРЕНЧЕВА ДИМИТРОВА№ 122 от 21.10.2015
ЗОЯ ИЛИЕВА МАРКОВА№ 1251 от 21.10.2015
Зоя Севдалинова Златева№ 033 от 21.10.2015
Ива Красимирова Любенова№ 253 от 21.10.2015
Ивайло Георгиев Гогов№ 247 от 21.10.2015
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ВЛЪЧКОВ№ 467 от 21.10.2015
Ивайло Евгениев Арсениев№ 917 от 21.10.2015
ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ№ 363 от 21.10.2015
ИВАЙЛО ЧАВДАРОВ СЕЗДОВ№ 1192 от 21.10.2015
Ивалина Серафимова Петрова№ 404 от 21.10.2015
ИВАН АНДОНОВ НУШЕВ№ 756 от 21.10.2015
ИВАН АНТОНОВ ВАНГЕЛОВ№ 1193 от 21.10.2015
Иван Асенов Ангелов№ 1042 от 21.10.2015
ИВАН АСЕНОВ ТОДОРОВ№ 781 от 21.10.2015
ИВАН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ№ 741 от 21.10.2015
Иван Герчев Пейчев№ 1110 от 21.10.2015
ИВАН МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ№ 439 от 21.10.2015
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ№ 736 от 21.10.2015
Иван Петков Иванов№ 084 от 21.10.2015
ИВАН ПЕТРУШИНОВ АСЕНОВ№ 181 от 21.10.2015
Иван Славчев Бельов№ 012 от 21.10.2015
Иван Стоянов Николов№ 1127 от 21.10.2015
Ивана Димитрова Грозданова№ 105 от 21.10.2015
Иванка Алексиева Костова№ 1128 от 21.10.2015
ИВАНКА ИВАЙЛОВА ЛЮБОМИРОВА№ 823 от 21.10.2015
Иванка Йоргова Петкова№ 1095 от 21.10.2015
Иванка Павлова Стратиева№ 936 от 21.10.2015
Иванка Пенева Нанчева№ 1098 от 21.10.2015
ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА№ 760 от 21.10.2015
ИВАНКА СПАСОВА СКОКЛЕВА№ 345 от 21.10.2015
Иванка Тодорова Попова№ 537 от 21.10.2015
Иванка Тодорова Цанова№ 017 от 21.10.2015
Ивелина Георгиева Георгиева№ 892 от 21.10.2015
Ивелина Димитрова Димитрова№ 555 от 21.10.2015
Ивка Тодорова Маринова№ 474 от 21.10.2015
ИВО ХРИСТОВ ПЕТКОВ№ 1194 от 21.10.2015
Игрид Ивайлова Здравкова№ 375 от 21.10.2015
ИЛИАНА СТОИМЕНОВА ДИНЕВА№ 730 от 21.10.2015
Илинка Василева Недкова№ 255 от 21.10.2015
ИЛИЯ АТАНАСОВ МАРИНКОВ№ 454 от 21.10.2015
ИЛИЯ ПЕЛАГИЕВ НИКОЛОВ№ 199 от 21.10.2015
ИЛИЯН ГОРАНОВ БЕНИНСКИ№ 470 от 21.10.2015
ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТКОВА№ 203 от 21.10.2015
Илко Димитров Ковачев№ 948 от 21.10.2015
ИРЕН СТАНИЛОВА ТАНЧЕВА№ 800 от 21.10.2015
ИРЕНА ДОЧКОВА НИКОЛОВА№ 373 от 21.10.2015
ИРЕНА БРАНКОВА ПОПОВА№ 1198 от 21.10.2015
ИРЕНА ГЕНЧЕВА КУКИНСКА№ 1196 от 21.10.2015
ИРЕНА ИВАНОВА ПОПОВА№ 1197 от 21.10.2015
Ирина Димитрова Арнаудова№ 1104 от 21.10.2015
ИРИНА МИХАЙЛОВА СТОЕВА№ 1199 от 21.10.2015
ИСКРА ЦВЕТКОВА ВЪТКОВА№ 1143 от 21.10.2015
Йоан Димитров Игнатов№ 384 от 21.10.2015
Йоан Любомиров Мандраджиев№ 548 от 21.10.2015
Йордан Велев Мандраджиев№ 547 от 21.10.2015
Йордан Иванов Сотиров№ 1113 от 21.10.2015
Йордан Иванов Стефанов№ 1142 от 21.10.2015
ЙОРДАН НИКОЛОВ ЧОМПАЛОВ№ 1144 от 21.10.2015
Йордан Стойнев Георгиев№ 400 от 21.10.2015
Йордан Тодоров Йосков№ 1090 от 21.10.2015
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ПАВЛОВА№ 768 от 21.10.2015
Йорданка Койчева Койчева№ 075 от 21.10.2015
Йорданка Милкова Мандраджиева№ 552 от 21.10.2015
Йорданка Николова Петрова№ 1071 от 21.10.2015
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА НЕЧЕВА – ДИМИТРОВА№ 195 от 21.10.2015
ЙОХАН ФЕДАЕВ КАРИМОВ№ 445 от 21.10.2015
КАЛИН ПЕТРОВ ГИГОВ№ 202 от 21.10.2015
КАЛОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАМБОЛИЙСКИ№ 1145 от 21.10.2015
Калоян Любомиров Цветанов№ 1130 от 21.10.2015
КАЛОЯН ТОМОВ ВАНГЕЛОВ№ 755 от 21.10.2015
Камен Екимов Гърков№ 397 от 21.10.2015
Камен Методиев Методиев№ 250 от 21.10.2015
КАПКА ТОТЕВА ИЛИЕВА№ 222 от 21.10.2015
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА СТОЙКОВА№ 728 от 21.10.2015
Катерина Илиева Николчова№ 1019 от 21.10.2015
КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА ДАВИДОВА№ 151 от 21.10.2015
Катерина Симеонова Минчова№ 027 от 21.10.2015
Катинка Иванова Тодорова№ 602 от 21.10.2015
Катя Иванова Колешева№ 482 от 21.10.2015
КАТЯ КРУМОВА ГЕОРГИЕВА№ 738 от 21.10.2015
Катя Методиева Петкова№ 508 от 21.10.2015
Катя Пламенова Иванова№ 093 от 21.10.2015
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ШУШКОВ№ 424 от 21.10.2015
Кирил Иванов Иванов№ 015 от 21.10.2015
Кирил Илиев Шопов№ 239 от 21.10.2015
КИРИЛ СЛАВЧОВ ГЕГОВ№ 193 от 21.10.2015
КОНСТАНТИН ЕМИЛОВ МОМЧЕВ№ 1224 от 21.10.2015
Константина Спасова Николова№ 392 от 21.10.2015
КОРНЕЛИЯ НЕДЕЛЧО ЖИВКОВА№ 187 от 21.10.2015
КОСТАДИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ№ 446 от 21.10.2015
Костадин Иванов Атанасов№ 376 от 21.10.2015
КОСТАДИН ИВАНОВ АТАНАСОВ№ 826 от 21.10.2015
Красимир Асенов Калфов№ 1124 от 21.10.2015
Красимир Георгиев Георгиев№ 517 от 21.10.2015
Красимир Дамянов Василев№ 943 от 21.10.2015
КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ№ 774 от 21.10.2015
КРАСИМИР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ№ 453 от 21.10.2015
КРАСИМИР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ№ 348 от 21.10.2015
Красимир Цветанов Кленовски№ 096 от 21.10.2015
Красимир Цветков Горелски№ 1029 от 21.10.2015
Красимира Петкова Коева№ 890 от 21.10.2015
Кремена Трайкова№ 1049 от 21.10.2015
Кристина Григорова Трайкова№ 944 от 21.10.2015
Кристиян Александров Димитров№ 003 от 21.10.2015
Кристиян Бойков Чуклейски№ 514 от 21.10.2015
КРИСТИЯН ЕМАНУИЛОВ МАНОВ№ 347 от 21.10.2015
КРУМ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ№ 718 от 21.10.2015
КРЪСТАН СПАСОВ МАРИНОВ№ 180 от 21.10.2015
Лалка Иванова Димитрова№ 046 от 21.10.2015
Лалка Христова Любомирова№ 036 от 21.10.2015
Лало Иванов Лалов№ 908 от 21.10.2015
Лара Саад Халаф№ 501 от 21.10.2015
Лиана Бориславова Цветкова№ 511 от 21.10.2015
Лиданка Кирилова Стоянова№ 085 от 21.10.2015
Лидия Гълабова Мутафчиева№ 1115 от 21.10.2015
Лидия Емилова Димитрова№ 045 от 21.10.2015
ЛИДИЯ КРАСИМИРОВА БУЧУКОВА№ 753 от 21.10.2015
ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА СПАСОВА№ 132 от 21.10.2015
Лили Методиева Георгиева№ 072 от 21.10.2015
ЛИЛИ МИЛЕТИВА ИВАНОВА№ 868 от 21.10.2015
Лилия Димитрова Тодорова№ 1008 от 21.10.2015
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА№ 750 от 21.10.2015
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА№ 791 от 21.10.2015
Лилия Иванова Сметс№ 1076 от 21.10.2015
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА№ 737 от 21.10.2015
Лиляна Боянова Николова№ 520 от 21.10.2015
Лиляна Димитрова Адамова№ 1131 от 21.10.2015
Лиляна Младенова Ланзова№ 073 от 21.10.2015
Лина Димитрова Иванова№ 243 от 21.10.2015
ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ЛОЗАНОВ№ 1173 от 21.10.2015
ЛОЗАН МИЛКОВ НИКОЛОВ№ 877 от 21.10.2015
Лукан Иванов Луканов№ 1133 от 21.10.2015
Лъчезар Валентинов Стоянов№ 598 от 21.10.2015
Лъчезар Венциславов Георгиев№ 1107 от 21.10.2015
Лъчезар Йорданов Борисов№ 932 от 21.10.2015
Лъчезар Николов Денин№ 939 от 21.10.2015
ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ СТАНЧЕВ№ 350 от 21.10.2015
Люба Спасова Грозева№ 1091 от 21.10.2015
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КАМЕНОВ№ 197 от 21.10.2015
Любен Любенов Младенов№ 479 от 21.10.2015
Любен Николов Божилов№ 1007 от 21.10.2015
ЛЮБОВ БОРИСЛАВОВА ТАСКОВА№ 430 от 21.10.2015
Любомир Йорданов Мандраджиев№ 551 от 21.10.2015
ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ АНЕВ№ 163 от 21.10.2015
ЛЮБЧО КИРИЛОВ ФИЧЕРОВ№ 201 от 21.10.2015
Любчо Тодоров Гълъбов№ 246 от 21.10.2015
Людмил Валентинов Луканов№ 527 от 21.10.2015
Людмил Кирилов Митранов№ 591 от 21.10.2015
Людмил Петьов Петков№ 919 от 21.10.2015
Людмила Генкова Кацова№ 1132 от 21.10.2015
ЛЮДМИЛА ДОБРИНОВА АНДОНОВА№ 159 от 21.10.2015
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ВЕЛЕВА№ 458 от 21.10.2015
Люсиен Александров Иванов№ 507 от 21.10.2015
Магдалена Борисова Вучкова№ 1083 от 21.10.2015
Магдалена Евгениева Димитрова№ 483 от 21.10.2015
МАГДАЛИНА ПАУНОВА ЗАРКОВА№ 164 от 21.10.2015
Малинка Хариева Христова№ 086 от 21.10.2015
Манчо Василев Методиев№ 359 от 21.10.2015
Маргарита Едуардовна Крафченко№ 495 от 21.10.2015
МАРГАРИТА ИВАНОВА ХАРТАРСКА№ 1254 от 21.10.2015
Маргарита Костадинова Сотирова№ 533 от 21.10.2015
МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА ВАКАРЕЛСКА№ 372 от 21.10.2015
МАРГАРИТА МАРКОВА МИРЧЕВА№ 158 от 21.10.2015
Маргарита Младенова Лазова№ 1057 от 21.10.2015
Маргарита Страхилова Костадинова№ 532 от 21.10.2015
Маргарита Цветкова Трасиева№ 1058 от 21.10.2015
Маргаритка Милославова Иванова№ 1026 от 21.10.2015
Мариана Николова Хинкинска№ 593 от 21.10.2015
МАРИАНА АСПАРУХОВА АНГЕЛОВА№ 464 от 21.10.2015
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НАУМОВА – НИКОЛОВА№ 142 от 21.10.2015
МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА НИКИФОРОВА№ 200 от 21.10.2015
МАРИАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА -ИВАНОВА№ 747 от 21.10.2015
Мариана Стоянова Ненова№ 566 от 21.10.2015
Марин Павлов Траянов№ 921 от 21.10.2015
МАРИНА ФЕДОРОВНА РУСЕВА№ 147 от 21.10.2015
Маринка Балева Гайдарова№ 599 от 21.10.2015
МАРИО МАРИАНОВ ПЕТРОВ№ 748 от 21.10.2015
Марио Николай Стефанов№ 610 от 21.10.2015
МАРИЯ АТАНАСОВА КОКУДЕВА№ 419 от 21.10.2015
Мария Владимирова Геджева№ 068 от 21.10.2015
МАРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА№ 368 от 21.10.2015
Мария Евлогиева Христова№ 574 от 21.10.2015
Мария Иванова Мандраджиева№ 542 от 21.10.2015
Мария Йорданова Татарска№ 1021 от 21.10.2015
Мария Пенчева Чомонева№ 038 от 21.10.2015
МАРИЯ РАДОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА№ 353 от 21.10.2015
Мария Цветкова Грънчарова№ 1054 от 21.10.2015
Мариян Георгиев Волев№ 526 от 21.10.2015
Мартин Венциславов Цветанов№ 619 от 21.10.2015
Мартин Димитров Николов№ 1062 от 21.10.2015
МАРТИН КИРОВ СЪРБЕВ№ 169 от 21.10.2015
Мартин Красимиров Михайлов№ 515 от 21.10.2015
МАРТИН МЕТОДИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ№ 769 от 21.10.2015
Мартин Негди Сафар№ 100 от 21.10.2015
Мартин Руменов Реджов№ 918 от 21.10.2015
Мартин Христинов Христов№ 901 от 21.10.2015
МАЯ ВАСИЛЕВА ТРЕНДАФИЛОВА№ 194 от 21.10.2015
МАЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА№ 437 от 21.10.2015
Мая Иванова Пасланджийска№ 931 от 21.10.2015
Мая Ненова Лукова№ 408 от 21.10.2015
Мая Симеонова Рангелова№ 1014 от 21.10.2015
Методи Валериев Стоянов№ 099 от 21.10.2015
МЕТОДИ ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ№ 455 от 21.10.2015
МЕТОДИ ФИЛИПОВ КОТОВ№ 189 от 21.10.2015
Миглена Валентинова Василева№ 582 от 21.10.2015
МИГЛЕНА ГИРГИНОВА КУКУШЕВА№ 154 от 21.10.2015
Миглена Милчева Кържилова№ 570 от 21.10.2015
Мика Георгиева Гогова№ 249 от 21.10.2015
Миланка Славчева Янакиева№ 476 от 21.10.2015
МИЛЕНА БОРИСОВА ДИНЕВА№ 414 от 21.10.2015
Милена Борисова Игнатова№ 382 от 21.10.2015
МИЛЕНА ДУКОВА СТОИМЕНОВА№ 186 от 21.10.2015
Милена Илиева Първанова№ 109 от 21.10.2015
МИЛЕНА ИЛИЕВА ТРАЙКОВА№ 175 от 21.10.2015
Милена Методиева Джиголова№ 1087 от 21.10.2015
Милена Стоянова Андреева № 358 от 21.10.2015
МИЛКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА№ 817 от 21.10.2015
Милослав Методиев Иванов№ 1027 от 21.10.2015
Милчо Асенов Миков№ 396 от 21.10.2015
Мира Рашкова Атанасова№ 377 от 21.10.2015
МИРЕЛА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА№ 183 от 21.10.2015
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДЕВ№ 460 от 21.10.2015
МИРОСЛАВ ДРАГАНОВ НЕМСКИ№ 156 от 21.10.2015
Мирослав Красимиров Върбев№ 942 от 21.10.2015
Мирослава Траянова Тошева№ 252 от 21.10.2015
Митка Георгиева Кръстева№ 905 от 21.10.2015
МИТКО РОМАНОВ РОМАНОВ№ 719 от 21.10.2015
МИТКО СЛАВЧЕВ МИРКОВ№ 814 от 21.10.2015
МИХАЕЛА АСЕНОВА АСЕНОВА№ 224 от 21.10.2015
Михаил Борисов Георгиев№ 1032 от 21.10.2015
Михаил Петков Цветков№ 092 от 21.10.2015
Михаил Петров Михайлов№ 053 от 21.10.2015
Младен Алексиев Киров№ 070 от 21.10.2015
Младен Иванов Атанасов№ 1065 от 21.10.2015
Младенка Георгиева Тодорова№ 597 от 21.10.2015
Моника Люсиен Иванова№ 505 от 21.10.2015
Мохамед Саад Халаф№ 497 от 21.10.2015
Мохамед Халаф Захар№ 498 от 21.10.2015
Надежда Антонова Димова№ 1093 от 21.10.2015
Надежда Василева Раковска№ 1005 от 21.10.2015
Надежда Денчева Стойкова№ 927 от 21.10.2015
Надежда Руменова Бакалова№ 002 от 21.10.2015
НАДЕЖДА ТОШЕВА КЕКОВА№ 725 от 21.10.2015
НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА№ 733 от 21.10.2015
Надка БожидароваСтоянова№ 103 от 21.10.2015
Надка Игнатова Кирилова№ 059 от 21.10.2015
НАДКА ЦАНОВА ЩЪРКОВА№ 179 от 21.10.2015
Назар Хамад Салих№ 499 от 21.10.2015
Наталия Димитрова Маринова№ 1123 от 21.10.2015
Наталия Маринова Тодорова№ 008 от 21.10.2015
НАТАЛИЯ ТЕОДОСИЕВА ТОНЕВА№ 150 от 21.10.2015
НАЧКО ИЛИЕВ СТАНЕВ№ 123 от 21.10.2015
Невена Петрова Лукова№ 406 от 21.10.2015
Неда Траянова Метова№ 080 от 21.10.2015
Недялко Неделчев Калушев№ 496 от 21.10.2015
Нели Георгиева Йотова№ 1010 от 21.10.2015
НЕЛИ КРУМОВА МИШЕВА№ 788 от 21.10.2015
НЕЛИ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА№ 766 от 21.10.2015
Нели Николова Сотирова№ 923 от 21.10.2015
НИКИФОР ГЕОРГИЕВ БОНЕВ№ 1174 от 21.10.2015
Никол Златкова Славчева№ 913 от 21.10.2015
Никола Василев Стоянов№ 938 от 21.10.2015
НИКОЛА КЪНЧЕВ ГРОЗЕВ№ 448 от 21.10.2015
НИКОЛА МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ№ 344 от 21.10.2015
НИКОЛА НИКОЛАЕВ АНТОНОВ№ 1225 от 21.10.2015
НИКОЛАЙ ВАСЕЛИНОВ ГОЛЕМАНСКИ№ 177 от 21.10.2015
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ№ 131 от 21.10.2015
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯКИМОВ№ 121 от 21.10.2015
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ДОБРЕНОВ№ 230 от 21.10.2015
Николай Ивов Славков№ 256 от 21.10.2015
Николай Кирилов Дамянов№ 047 от 21.10.2015
Николай Мариянов Димитров№ 924 от 21.10.2015
Николай Найденов Георгиев№ 929 от 21.10.2015
Николай Петров Илиев№ 494 от 21.10.2015
Николай Петров Станилов№ 1034 от 21.10.2015
Николай Христов Шопов№ 524 от 21.10.2015
Николина Юрукова Демир№ 1120 от 21.10.2015
Николинка Христова Тонева№ 891 от 21.10.2015
Нина Валентинова Евтимова№ 020 от 21.10.2015
Нина Здравкова Давидова - Миланова№ 1050 от 21.10.2015
Нина Стоименова Младенова№ 488 от 21.10.2015
ОГНЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ№ 469 от 21.10.2015
Огнян Йорданов Димитров№ 074 от 21.10.2015
ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ№ 235 от 21.10.2015
ПАВЕЛ ВИДКОВ ЖИВКОВ№ 182 от 21.10.2015
Павел Владимиров Гуменеров№ 098 от 21.10.2015
ПАВЛИНА ЙОСИФОВА МИЛЧЕВА№ 176 от 21.10.2015
Парашкева Здравкова Колева№ 019 от 21.10.2015
Парашкева Иванова Ибришимова№ 107 от 21.10.2015
ПАСКАЛ СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ№ 463 от 21.10.2015
Пена Христова Ставрева№ 356 от 21.10.2015
ПЕНКА ВЪЛКОВА ЦВЕТАНОВА№ 174 от 21.10.2015
ПЕНКА ДЕНКОВА МИХАЛЕВА№ 370 от 21.10.2015
Пенка Христова Ценова№ 1111 от 21.10.2015
ПЕТРАНКА ВЕЛЬОВА ПАНЕВА№ 418 от 21.10.2015
Петранка Иванова Палийска№ 579 от 21.10.2015
ПЕТРАНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА№ 765 от 21.10.2015
Петър Асенов Павлов№ 113 от 21.10.2015
Петър Георгиев Луков№ 407 от 21.10.2015
ПЕТЪР ДАЧЕВ ХРИСТОВ№ 1212 от 21.10.2015
ПЕТЪР ЕМАНУИЛОВ СУВАНДЖИЕВ№ 415 от 21.10.2015
Петър Милков Захариев№ 609 от 21.10.2015
Петьо Веселинов Цветков№ 933 от 21.10.2015
Петя Маринова Игнатова№ 485 от 21.10.2015
Петя Цветелинова Иванова№ 583 от 21.10.2015
Пламен Венциславов Иванов№ 538 от 21.10.2015
Пламен Димитров Игнатов№ 383 от 21.10.2015
Пламен Маринов Тодоров№ 035 от 21.10.2015
ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ ПЕТКОВ№ 440 от 21.10.2015
Пламен Стойнев Кръстев№ 588 от 21.10.2015
Пламен Тодоров Петров№ 1106 от 21.10.2015
Поликсения Цветанова Кисимова№ 1041 от 21.10.2015
Полина Върбанова Върбанова№ 522 от 21.10.2015
Полина Хариева Цветанова№ 1038 от 21.10.2015
ПЪРВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ№ 1201 от 21.10.2015
РАДИ ИВАНОВ МИНКОВ№ 1146 от 21.10.2015
РАДКА ГАНЧЕВА МОМЧЕВА№ 1226 от 21.10.2015
РАДКА ГЕОРГИЕВА КЕКОВА№ 724 от 21.10.2015
РАДКА ЕМИЛОВА ВЛАДОВА№ 1147 от 21.10.2015
РАДОМИР БОРИСОВ ГРИГОРОВ№ 126 от 21.10.2015
Радослав Георгиев Рангелов№ 1020 от 21.10.2015
РАДОСЛАВ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ№ 1205 от 21.10.2015
РАДОСЛАВ ЛЮБОВ ПЕТРОВ№ 346 от 21.10.2015
РАДОСЛАВА РАДОЙКОВА ШАРКОВА№ 2106 от 21.10.2015
РАДОСТИН ИЛИЕВ БЪРДАРСКИ№ 188 от 21.10.2015
Радостин Рангелов Методиев№ 1114 от 21.10.2015
РАДОСТИНА НИКОЛОВА ДАРАКЧИЕВА№ 1207 от 21.10.2015
Радостина Николова Цекова№ 887 от 21.10.2015
Радостина Стефанова Теркова№ 937 от 21.10.2015
РАИСА ВИДКОВА НИКОЛОВА№ 237 от 21.10.2015
РАЙНА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА№ 215 от 21.10.2015
Райна Пенкова Макенджиева№ 1035 от 21.10.2015
РАЙНА СТОЯНОВА КИЧУКОВА№ 157 от 21.10.2015
Райчо Кирилов Николов№ 493 от 21.10.2015
Ралица Иванова Йовкова№ 403 от 21.10.2015
РАШКО ЛЕВЧОВ ПЕШЕВ№ 1208 от 21.10.2015
РАШКО СТОЙЧЕВ КАРАДЖОВ№ 143 от 21.10.2015
РАЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА№ 722 от 21.10.2015
РЕНИ ЙОРДАНОВА НЕЙКОВА№ 435 от 21.10.2015
Рени Валентинова Маринова№ 909 от 21.10.2015
РЕНИ ХРИСТОВА МИТКОВА№ 119 от 21.10.2015
РениЛюбеноваВелиноваДобриянова№ 1126 от 21.10.2015
Рилка Асенова Славчева№ 016 от 21.10.2015
РИНА ИГНАТОВА СТОЯНОВА№ 839 от 21.10.2015
Роза Георгиева Симеонова№ 562 от 21.10.2015
РОЗАЛИЯ ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА№ 135 от 21.10.2015
Розетка Амброзова Йовчева№ 530 от 21.10.2015
РОМАН МИТКОВ РОМАНОВ№ 720 от 21.10.2015
РОМАН НИКОЛАЕВ КОСТОВ№ 165 от 21.10.2015
Росен Владимиров Йорданов№ 903 от 21.10.2015
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЛИТОВ№ 137 от 21.10.2015
РОСЕН СИМЕОНОВ ВЛАДИМИРОВ№ 878 от 21.10.2015
РОСИЦА ВАСИЛЕВА КОПУКОВА№ 1209 от 21.10.2015
РОСИЦА ДИМИТРОВА ТАБАКОВА№ 1255 от 21.10.2015
РОСИЦА ИВАНОВА БЛАГОЕВА№ 190 от 21.10.2015
РОСИЦА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА№ 220 от 21.10.2015
Росица Цветанова Костова№ 077 от 21.10.2015
РОСТИСЛАВ РОСЕНОВ НЕСТОРОВ№ 436 от 21.10.2015
РУМЕН ВЛАДИСЛАВОВ ИВАНОВ№ 729 от 21.10.2015
Румен Георгиев Стоянов№ 1022 от 21.10.2015
РУМЕН ДАЧЕВ ХРИСТОВ№ 1210 от 21.10.2015
РУМЕН ЛОЗАНОВ СЕМОВ№ 129 от 21.10.2015
РУМИ ПЕТРОВА ИЛИЕВА№ 184 от 21.10.2015
РУМЯНА БОРИСЛАВОВА ТОДОРАВА№ 171 от 21.10.2015
Румяна Георгиева Терзийска№ 546 от 21.10.2015
Румяна Димитрова Василева№ 1013 от 21.10.2015
Румяна Младенова Георгиева№ 1085 от 21.10.2015
Румяна Стефанова Касева№ 1043 от 21.10.2015
Руска Величкова Стефанова№ 535 от 21.10.2015
Руска Стоева Богданова№ 1119 от 21.10.2015
Сава Илиев Минчев№ 1061 от 21.10.2015
САЙДИ АРИФОВ ГАВАЗОВ№ 1203 от 21.10.2015
САНЯ ЕМИЛОВА ТОДОРОВА№ 1149 от 21.10.2015
СВЕТЛА АЛЕКСАДРОВА ЙОРДАНОВА№ 134 от 21.10.2015
Светла Здравкова Йовева№ 1047 от 21.10.2015
СВЕТЛА КОНСТАНТИНОВА КРУШКОВА№ 1204 от 21.10.2015
Светла Маринова Ичевска№ 1103 от 21.10.2015
Светлана Йорданова Борисова№ 067 от 21.10.2015
Светослав Бориславов Дреновски№ 906 от 21.10.2015
СВЕТОСЛАВ ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ№ 1211 от 21.10.2015
Светослав Христов Нешев№ 491 от 21.10.2015
Светослав Чавдаров Апостолов№ 907 от 21.10.2015
Свилен Севдалинов Жеков№ 399 от 21.10.2015
Секул Драгомиров Секулов№ 529 от 21.10.2015
СЕРЬОЖА ЗАХАРИНОВ ЗАРКОВ№ 438 от 21.10.2015
СИЛВА АРАМ ХАМЕЛЯН№ 1213 от 21.10.2015
СИЛВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА – СЪМНАЛИЕВА№ 162 от 21.10.2015
Силвестър Сергеев Торниовски№ 941 от 21.10.2015
Силвия Григорова Момчилова№ 1079 от 21.10.2015
СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА№ 1214 от 21.10.2015
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА№ 144 от 21.10.2015
Силвия Славчева Славчева№ 251 от 21.10.2015
Силвия Тодорова Костадинова№ 573 от 21.10.2015
Симеон Иванов Дряновски№ 1059 от 21.10.2015
Симеон Мартинов Тодоров№ 902 от 21.10.2015
Симона Симеонова Симеонова№ 558 от 21.10.2015
СЛАВ ГЕРОВ ПЕТКОВ№ 166 от 21.10.2015
Славка Ангелова Иванова№ 1069 от 21.10.2015
СЛАВКА ПЕТРОНИЕВА НИКОЛОВА№ 461 от 21.10.2015
Славчо Велков Цолов№ 1016 от 21.10.2015
СМИЛЕН ИВАНОВ МАРКОВ№ 1227 от 21.10.2015
Снежана Седевчова Николова№ 1125 от 21.10.2015
Снежанка Захариева Кисимова№ 1031 от 21.10.2015
СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА-ПАНОВА№ 1215 от 21.10.2015
СОНЯ ГЕОРГИЕВА ПАДИШАНСКА№ 141 от 21.10.2015
Спас Борисов Йосифов№ 089 от 21.10.2015
Спас Христов Янкулов№ 1048 от 21.10.2015
Спаска Младенова Пъхлева№ 940 от 21.10.2015
СТАМЕНЧО СТАНОЕВ ПАПУНКОВ№ 139 от 21.10.2015
СТАНИЛ ИВАНОВ ПАЯКОВ№ 1216 от 21.10.2015
Станислав Крумов Колев№ 030 от 21.10.2015
СТАНИСЛАВА ТОДОРОВА ТРОНКОВА№ 433 от 21.10.2015
Станка Георгиева Янкулова№ 1055 от 21.10.2015
Стела Георгиева Донкова№ 043 от 21.10.2015
Стела Деянова Новачкова№ 945 от 21.10.2015
СТЕФАН АКСЕНТИЕВ СПАСОВ№ 1150 от 21.10.2015
Стефан Василев Митаев№ 576 от 21.10.2015
Стефан Димитров Йотов№ 066 от 21.10.2015
Стефан Иванов Трифонов№ 412 от 21.10.2015
СТЕФАН НАЦКОВ ПЕТРОВ№ 1151 от 21.10.2015
Стефан Петков Ангелов№ 095 от 21.10.2015
Стефан Петков Шиков№ 1024 от 21.10.2015
СТЕФАН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ№ 1202 от 21.10.2015
Стефан Траянов Методиев№ 387 от 21.10.2015
Стефан Христов Илиев№ 041 от 21.10.2015
Стефан Шибилев Метов№ 081 от 21.10.2015
Стефанка Благоева Стоименова№ 009 от 21.10.2015
Стефка Иванова Иванова№ 1006 от 21.10.2015
Стефка Иванова Йорданова№ 1012 от 21.10.2015
Стефка Николаева Петкова№ 1096 от 21.10.2015
Стефка Трифонова Недялкова№ 571 от 21.10.2015
Стиляна Антонова Стоянова№ 1088 от 21.10.2015
СТОИЛ АСЕНОВ КОВАЧЕВ№ 1152 от 21.10.2015
СТОЯН ВЕЛИНОВ СТОЙКОВ№ 727 от 21.10.2015
Стоян Георгиев Нечев№ 1077 от 21.10.2015
СТОЯН ДИМИТРОВ КУЮМДЖИЕВ№ 192 от 21.10.2015
Стоян Емилов Христов№ 528 от 21.10.2015
Стоян Серафимов Петров№ 402 от 21.10.2015
Стоянка Георгиева Нецова№ 1063 от 21.10.2015
ТАНЯ БОЯНОВА ПЕНОВА№ 1217 от 21.10.2015
Таня Иванова Танева№ 1099 от 21.10.2015
ТАНЯ КИРИЛОВА ДИМОВА№ 420 от 21.10.2015
ТАТЯНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА№ 735 от 21.10.2015
ТАТЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА-КЕРЕМЕДЧИЕВА№ 465 от 21.10.2015
Татяна Асенова Тракалджийска№ 1129 от 21.10.2015
ТАТЯНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА№ 434 от 21.10.2015
Теменужка Борисова Кръстева№ 587 от 21.10.2015
ТЕОДОРА ДАВИДКОВА ЦВЕТКОВА№ 214 от 21.10.2015
Тереза Цонкова Стойкова№ 011 от 21.10.2015
Тодор Васков Василев№ 585 от 21.10.2015
ТОДОР ВЛАДИМИРОВ СЕКУЛОВ№ 198 от 21.10.2015
Тодор Георгиев Вълков№ 1023 от 21.10.2015
Тодор Деньов Тодоров№ 606 от 21.10.2015
ТОДОР ИВАНОВ ДЖУДЖЕВ№ 196 от 21.10.2015
ТОДОР ОГНЯНОВ ЯНКОВ№ 120 от 21.10.2015
Тонка Иванова Каякчиева№ 1075 от 21.10.2015
Тошко Петров Войнов№ 1084 от 21.10.2015
ТРАЙЧО СТОЯНОВ ШЕНТОВ№ 1153 от 21.10.2015
ТРАЯН СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ№ 1154 от 21.10.2015
Фанка Юлианова Георгиева№ 604 от 21.10.2015
ФИЛИП МЕТОДИЕВ ИВАНОВ№ 127 от 21.10.2015
Христина Горанова Янчева№ 934 от 21.10.2015
Христина Недялкова Калинова№ 568 от 21.10.2015
ХРИСТИНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА№ 191 от 21.10.2015
Христина Славчова Луканова№ 1134 от 21.10.2015
Христо Ангелов Динов№ 409 от 21.10.2015
ХРИСТО ГЕНКОВ ГЕОРГИЕВ№ 371 от 21.10.2015
Христо Георгиев Симонов№ 013 от 21.10.2015
ХРИСТО ДОБРОМИРОВ МИЛАНОВ№ 1242 от 21.10.2015
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ№ 745 от 21.10.2015
Христо Илчев Павлов№ 411 от 21.10.2015
Христо Красимиров Минчев№ 026 от 21.10.2015
ХРИСТО МИТКОВ МИХАЙЛОВ№ 114 от 21.10.2015
Христо Начков Танев№ 516 от 21.10.2015
ХРИСТО ПЕТРОВ ПИШМАНОВ№ 168 от 21.10.2015
ХРИСТО СТОЯНОВ ЯНКОВ№ 369 от 21.10.2015
ЦВЕТАН КИРИЛОВ ГАНЧЕВ№ 1218 от 21.10.2015
Цветан Миков Цанов№ 1108 от 21.10.2015
ЦВЕТАН МИЛЧЕВ ИЛИЕВ№ 776 от 21.10.2015
ЦВЕТАН СТАМЕНОВ ПАНЧИЛОВ№ 1219 от 21.10.2015
Цветана Иванова Игнатова№ 549 от 21.10.2015
Цветанка Тодорова Минчева№ 024 от 21.10.2015
Цветанка Тодорова Петкова№ 561 от 21.10.2015
ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ№ 1155 от 21.10.2015
Цветелина Стоянова Георгиева№ 364 от 21.10.2015
ЦВЕТКО АНДРЕЕВ ИВАНОВ№ 425 от 21.10.2015
ЦВЕТКО МОМЧИЛОВ ЦВЕТКОВ№ 1229 от 21.10.2015
ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА АНТОНОВА№ 1228 от 21.10.2015
Цветослав Валентинов Владимиров№ 1122 от 21.10.2015
Ценка Георгиева Василева№ 1066 от 21.10.2015
Цеца Първанова Спасова№ 018 от 21.10.2015
ЧАВДАР ЦВЕТКОВ ПРЕДОВ№ 468 от 21.10.2015
Шибил Стефанов Метов№ 079 от 21.10.2015
Юлия Виденова№ 241 от 21.10.2015
ЮЛИЯ ЗАХАРИЕВА МИЛЕНКОВА№ 473 от 21.10.2015
ЮЛИЯКИРИЛОВА РОМАНОВА№ 734 от 21.10.2015
ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ№ 1156 от 21.10.2015
ЯНКО ИЛИЕВ КЪНЕВ№ 1230 от 21.10.2015
ЯНКО ИЛИЕВ СИРАКОВ№ 1157 от 21.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения