ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Mирослав Николаев Митев224610068/42287
Аделина Димитрова Сотирова224615056/42287
Аделина Томова Гургулицова224607084/42287
Адриана Василева Тодорова224605031/42287
Албена Богомилова Петрова224611009/42287
Албена Кирилова Стойчкова224619112/42287
Алекс Юриев Василев224614028/42287
Александра Костадинова Чакърова224602064/42287
Александрина Велизарова Петрова224609040/42287
Александър Александров Вичев224603050/42287
Александър Георгиев Лазаров224615002/42287
Александър Георгиев Макавеев224603040/42287
Александър Георгиев Симов224620034/42287
Александър Илиянов Настев224611002/42287
Александър Маринов Маринов224614034/42287
Александър Митков Тодоров224612001/42287
Александър Спасов Николов224619051/42287
Алексей Александров Недялков224619039/42287
Алексей Трифонов Трифонов224614059/42287
Алексина Благовесова Николова224622012/42287
Амина Фаузи Уисо224607042/42287
Ана Веселова Вуцова224606081/42287
Ана Николова Лекова - Димитрова224609031/42287
Анани Николаев Лазаров224601023/42287
Ангел Георгиев Янчев224606062/42287
Ангел Красимиров Асенов224602054/42287
Ангел Стратиев Соколов224609006/42287
Ангел Христов Спасов.224613007/42287
Андрей Богомилов Йорданов224618062/42287
Андриян Пламенов Хаджиев224606060/42287
Анелия Найчова Найденова224614039/42287
Анета Симеонова Кьосева224605063/42287
Ани Богданова Стефанова224615119/42287
Ани Димитрова Ковачева224616010/42287
Ани Йорданова Иванова224615010/42287
Ани Сашева Попова224615020/42287
Анка Гогушева Райчева224606040/42287
Анка Йорданова Николова224620040/42287
Анка Панайотова Димитрова224606023/42287
Анна Данаилова Декова224617029/42287
Анна Димитрова Йовева224602059/42287
Антоан Адриянов Цветанов224618023/42287
Антоан Георгиев Тодоров224615079/42287
Антоанета Данаилова Бонева224607069/42287
Антоанета Йорданова224619076/42287
Антоанета Маринова Колева224606019/42287
Антоанета Николаева Станева - Кирова224614001/42287
Антоанета Стефанова Станкова224618024/42287
Антон Бянков Бянков224612019/42287
Антон Николаев Циндомов224616033/42287
Антонела Чавдарова Елмазова224610071/42287
Антонио Божидаров Игнатов224602011/42287
Антонио Венциславов Стойчков224613065/42287
Антонио Вециславов Антонов224603056/42287
Антония Димитрова Алексова224618008/42287
Антъни Антониов Иванов224601019/42287
Анхел Давид Естебан Харкин Росалес224615087/42287
Арманд Степан Басмаджян224609007/42287
Арсени Славчев Виденов224605059/42287
Атанас Борисов Иванов224624003/42287
Атанас Георгиев Атанасов224604021/42287
Атанас Георгиев Атанасов224620010/42287
Атанас Ивайлов Атанасов224607061/42287
Атанас Ненков Карамихов224607015/42287
Атанас Николаев Методиев224611035/42287
Атанас Пламенов Петров224615104/42287
Атанаса Димитров Никифоров224620019/42287
Биляна Стефанова Петрова224614050/42287
Богдан Георгиев Богданов224614066/42287
Богданка Георгиева Петрова224615091/42287
Божидар Димитров Стойчков224619114/42287
Божидар Димитров Христов224619041/42287
Божидар Златков Георгиев224618009/42287
Божидар Николаев Чушев224606057/42287
Бонка Владимирова Мицева224619066/42287
Борис Велизаров Петров224609033/42287
Борис Веселинов Михов224606047/42287
Борис Викторов Димитров224620023/42287
Борис Маринов Глиндежв224607040/42287
Борис Славчев Виденов224605061/42287
Борислaв Митков Войводов224618054/42287
Борислав Атанасов Момчилов224619061/42287
Борислав Георгиев Андреев224617023/42287
Борислав Георгиев Марков224623034/42287
Борислав Красимиров Христов224618019/42287
Борислав Петров Гошев224605004/42287
Борислав Славчов Соколов224612020/42287
Борислав Христов Каменов224607062/42287
Борислава Венелинова Господинова224605017/42287
Борян Любенов Барзин224609001/42287
Боряна Васкова Николова224613019/42287
Боряна Йорданова Недялкова - Димитрова224609046/42287
Боряна Сергеева Иванова224619040/42287
Боян Славчев Йовчев224617021/42287
Валентин Венков Петров224622018/42287
Валентин Николаев Марков224623036/42287
Валентин Стоянов Арабаджиев224615096/42287
Валентин Тодоров Стоев224610067/42287
Валентина Иванова Деянска - Тодорова224603059/42287
Валентина Николова Енчевска224607058/42287
Валери Михайлов Иванов224620001/42287
Ванина Петрова Динева224601033/42287
Ванина Стефанова Ловджиева224615027/42287
Ваня Радкова Бусерска224615032/42287
Ваня Тихомирова Динкова224605045/42287
Васил Александров Коев224618027/42287
Васил Иванов Василев224610057/42287
Васил Каменов Бисеров224605053/42287
Васил Христов Андонов224615048/42287
Василия Николаева Василева224616014/42287
Васка Георгиева Славкова224604042/42287
Васко Любенов Симов224619110/42287
Велин Радославов Михайлов224621016/42287
Велислав Енчев Енчев224618061/42287
Велислав Недялков Недялков224606074/42287
Величка Александрова Тукова224605042/42287
Величка Методиева Ангелова224606076/42287
Венета Димитрова Радунчева224619034/42287
Венислав Иванов Барански224617006/42287
Венци Владимиров Балкански224615095/42287
Венцислав Антонов Антонов224606058/42287
Венцислав Величков Несторов224603021/42287
Венцислав Димитров Карайванов-Славянов224618056/42287
Венцислав Йорданов Тодоров224602075/42287
Венцислава Петрова Михалева224610045/42287
Вера Боянова Станчева224617016/42287
Вера Владимирова Огнянова224609017/42287
Вера Панайотова Панайотова224608025/42287
Вера Петрова Сиркарова224611056/42287
Вергиния Драганова Петкова224619106/42287
Верджиния Георгиева Христова224601016/42287
Вержиния Петрова Бозова224612010/42287
Вероника Вангелова Кацарова224607027/42287
Вероника Петрова Пеева224615017/42287
Весела Божанова Колева224605041/42287
Веселин Александров Атанасов224615015/42287
Веселин Алимонов Колчев224614010/42287
Веселин Атанасов Илиев224624002/42287
Веселин Недев Михалев224622010/42287
Веселин Петъов Ленгеров224607052/42287
Веселин Роберт Бакалов224602015/42287
Веселина Ненчева Венкова224606035/42287
Веселина Петрова Петрова224616043/42287
Веселка Добрева Йорданова224619079/42287
Веска Любенова Александрова224602076/42287
Вибрания Гаврилова Гешова224614015/42287
Виктор Любенов Симов224619111/42287
Виктор Стоянов Цветанов224622007/42287
Виктория Кеворк Тучиян224618030/42287
Виктория Кирилова Стоянова224619065/42287
Виктория Красимирова Павлова224618006/42287
Виктория Стефанова Николва224615058/42287
Виолета Георгиева Николова224620030/42287
Виолета Иванова Георгиева224618035/42287
Виолета Кирилова Тодорова224602037/42287
Виолета Якимова Василева224614014/42287
Виолин Валериев Михайлов224621028/42287
Владимир Василев Петров224607016/42287
Владимир Иванов Ананиев224607085/42287
Владимир Кръстев Церовски224615003/42287
Владимира Тодорова Захариева224603028/42287
Владислав Димитров Ангелов224601029/42287
Владислав Евтимов Димитров224605062/42287
Владислав Павлов Стамболийски224617043/42287
Връбка Димитрова Белова224604043/42287
Всеволод Александров Кръстарски224610038/42287
Вяра Светославова Зашева224605037/42287
Габриел Димитров Банков224614069/42287
Габриела Венциславова Дикова224624006/42287
Гаврил Любенов Трушков224605022/42287
Галина Георгиева Хуриетчиева224606039/42287
Галина Пенева Димитрова224607078/42287
Галина Петрова Грудева224606014/42287
Галина Стефанова Костадинова224613064/42287
Генка Стоянова Коткова-Борикова224622015/42287
Георги Атанасов Георгиев224620012/42287
Георги Василев Паскалев224609011/42287
Георги Габриел Банков224614072/42287
Георги Георгиев Шангалов224619085/42287
Георги Данчов Николов224619104/42287
Георги Димитров Брусийски224616023/42287
Георги Димитров Димитров224613048/42287
Георги Димитров Илиев224607041/42287
Георги Димитров Николов224603061/42287
Георги Иванов Гошевски224618058/42287
Георги Иванов Дойчинов224609005/42287
Георги Иванов Михайлов224615007/42287
Георги Иванов Спасов224622024/42287
Георги Колчев Денчев224617039/42287
Георги Любенов Евтимов224620051/42287
Георги Людмилов Коджаниколов224616048/42287
Георги Мирчев Мирчев224617028/42287
Георги Найденов Йорданов224615011/42287
Георги Николаев Младжов224602085/42287
Георги Николов Величков224621018/42287
Георги Огнянов Георгиев224604049/42287
Георги Петров Петров224616042/42287
Георги Стоянов Рангелов224620028/42287
Георги Фредериков Байкушев224619064/42287
Георги Христов Георгиев224602082/42287
Георги Чавдаров Джамбазки224606072/42287
Гергана Георгиева Стоянова224623003/42287
Гергана Гоцева Дайреджиева224625004/42287
Гергана Димитрова Стоева224622004/42287
Гоеги Георгиев Дамянов224619020/42287
Грегор Светославов Захариев224602004/42287
Далия Йорданова Симова224613051/42287
Данаил Цинков Найденов224604005/42287
Даниел Борисов Радев224607081/42287
Даниел Василев Янакиев224613032/42287
Даниел Йорданов Захариев224602060/42287
Даниел Мирчев Мирчев224617030/42287
Даниел Стоянов Димитров224615101/42287
Даниел Тодоров Гроздев224615120/42287
Даниела Александрова Цветанова224619086/42287
Даниела Благоева Захариева224602055/42287
Даниела Валентинова Иванова224616007/42287
Даниела Илиева Нанева224619074/42287
Даниела Петрова Комитска224615109/42287
Даниела Христова Янкова224620021/42287
Даню Мирославов Найденов224601021/42287
Дейвид Юриев Василев224614027/42287
Денис Валериев Димитров224610084/42287
Денис Ивов Рубев224619057/42287
Десислава Александрова Карабова224610013/42287
Десислава Ангелова Илиева224624013/42287
Десислава Веселинова Драгоева224615074/42287
Десислава Георгиева Кьосева224605048/42287
Десислава Георгиева Михалева224610046/42287
Десислава Иванова Янева224619088/42287
Десислава Петрова Петрова224621014/42287
Десислава Стефанова Алтунян224609037/42287
Десислава Страхилова Маркова224610059/42287
Дечка Василева Николова224607059/42287
Деян Ангелов Димитров224605060/42287
Джесика Красимирова Нейчева224613049/42287
Джонатан Ерик Раймонд Арие224618015/42287
Диана Василева Тодорова224603045/42287
Диана Иванова Лозанова224602001/42287
Диана Икономова Александрова224615023/42287
Диана Йорданова Георгиева224615053/42287
Диана Христова Такева224614017/42287
Диляна Григорова Накова224616026/42287
Диляна Йорданова Стоянова224619014/42287
Диляна Мирославова Петрова224619010/42287
Диляна Николаева Вукова224606052/42287
Димана Йовкова Цендова224604024/42287
Димитрина Георгиева Симеонова224612015/42287
Димитринка Николова Ценова224606037/42287
Димитър Александров Джигалов224610085/42287
Димитър Бисеров Милотинов224607082/42287
Димитър Божидаров Стойчков224619108/42287
Димитър Георгиев Георгиев224613033/42287
Димитър Георгиев Илиев224615084/42287
Димитър Димчев Кръстанов224605026/42287
Димитър Карасимиров Симов224602067/42287
Димитър Константинов Чолев224605014/42287
Димитър Найденов Димитров224622005/42287
Димитър Николов Пъшков224602056/42287
Димитър Радославов Милков224618013/42287
Димитър Славчев Ефтимов224611040/42287
Димитър Христов Текирдилиев224609017/42287
Димитър Цеков Христов224619043/42287
Дияна Валентинова Иванова224620017/42287
Добрил Петров Димитров224617055/42287
Добромир Георгиев Кюлюмов224601042/42287
Добромир Николаев Добрев224617047/42287
Дора Любомирова Колева224610032/42287
Дора Райкова Димова224620031/42287
Дора Янкова Радева224619118/42287
Евгени Иванов Йовев224602062/42287
Евгений Стоев Керванбашиев224601012/42287
Евгений Стоянов Вутов224613039/42287
Евда Йорданова Илиева224607083/42287
Евдокия Борисова Мойсова224619125/42287
Евдокия Илиева Гатешка224617066/42287
Евелина Димитрова Златева224620006/42287
Евелина Димитрова Радкова224606011/42287
Екатерина Александрова Николова224602080/42287
Екатерина Иванова Захариева224610055/42287
Екатерина Христова Павлова224603001/42287
Екатерина Христова Томова224613065/42287
Елена Георгиева Илиева224618048/42287
Елена Иванова Кръстева224614009/42287
Елена Костадинова Чалева - Христова224616035/42287
Елена Радослава Михайлова224621015/42287
Елена Райчева Добрианова224615121/42287
Елена Стойлова Антонова224602083/42287
Елена Стоянова Паунова224622027/42287
Елена Тодорова Лилова224616037/42287
Еленка Велинова Накова224610019/42287
Еленка Георгиева Димитрова224604055/42287
Еленка Христова Христова224619080/42287
Елизабет Ивайлова Иванова224624011/42287
Елизабета Цветанова Сентова224613053/42287
Елин Младенов Величков224611057/42287
Елица Бойкова Стоянова224605050/42287
Елица Пламенова Дамянова - Радославова224614008/42287
Елка Антонова Димитрова224610037/42287
Емануел Симеонов Георгиев224617050/42287
Емануела Роберт Емануилова224618016/42287
Емил Александров Тинков224613037/42287
Емил Валентинов Костов224603042/42287
Емил Василев Стойканов224602023/42287
Емил Владимиров Григоров224616038/42287
Емил Димитров Ташков224613023/42287
Емил Емилов Игнатов224623010/42287
Емил Илиев Топалов224619018/42287
Емил Латинов Чолаков224618033/42287
Емил Любенов Милошев224610050/42287
Емил Спасов Стефанов224605056/42287
Емил Шаломов Криспин224601008/42287
Емил Яворов Такев224611004/42287
Емилия Адриянова Цветкова224620050/42287
Емилия Асенова Гетова224614063/42287
Емилия Славчева Илиева224624007/42287
Ерна Христова Димитрова-Тинкова224613041/42287
Жан Христов Стефчев224613017/42287
Жана Борисова Киркова224606059/42287
Жанета Александрова Панайотова224602009/42287
Жанета Николова Кръстева224614002/42287
Жани Иванов Динчев224613038/42287
Жени Димитрова Асенова224602052/42287
Жечка Станимирова Ангелова224602040/42287
Живко Георгиев Хунев224615108/42287
Жори Кирилов Петлев224618052/42287
Захари Стефанов Геолев224605063/42287
Звездимир Щерев Ташев224612026/42287
Здравка Георгиева Георгиева224603024/42287
Здравко Емилиянов Здравков224615097/42287
Златина Валентинова Стоединова224605003/42287
Златка Георгиева Бойкова224604056/42287
Златка Маринова Карагьозова224602066/42287
Златко Димитров Златков224606007/42287
Зорка Костадинова Станкова224619099/42287
Зоя Георгиева Асенова224618001/42287
Зоя Димитрова Йорданова224617068/42287
Зоя Николова Илиева224619103/42287
Ива Иванова Андреева224613031/42287
Ива Иванова Дончева224610026/42287
Иваило Пламенов Божурин224612012/42287
Ивайло Арсов Демиров224607014/42287
Ивайло Иванов Лозанов224605025/42287
Ивайло Кирилов Атанасов224610086/42287
Ивайло Маринов Иванов224619087/42287
Ивайло Светлов Милчев224619023/42287
Ивайло Славчев Балкански224602027/42287
Ивайло Стойков Йорданов224610089/42287
Ивайло Цветанов Иванов224625003/42287
Иван Бисеров Кунев224611003/42287
Иван Борисов Шаранков224602036/42287
Иван Георгиев Попчев224605028/42287
Иван Димитров Димитров224606024/42287
Иван Емилов Топалов224619022/42287
Иван Желев Златънов224606064/42287
Иван Константинов Ботов224606082/42287
Иван Красимиров Стайков224617063/42287
Иван Красимиров Филипов224612030/42287
Иван Петров Атанасов224615035/42287
Иван Петров Крутев224623031/42287
Иван Стефанов Божов224607008/42287
Иван Стоянов Гонзов224610081/42287
Иван Тододров Иванов224619100/42287
Иван Тодоров Стоев224610066/42287
Иван Христов Балабанов224602070/42287
Иванка Донева Василева224611025/42287
Иванка Петкова Димитрова224615082/42287
Иванка Петрова Станкова224613055/42287
Иванка Стоянова Великова224617058/42287
Иванка Христова Милошева224624016/42287
Иванка Янкова Димитрова224610028/42287
Ивелина Иванова Станчева224617017/42287
Ивета Бориславова Конярска224611044/42287
Иво Михайлов Буров224602039/42287
Игна Димитрова Гошевска224612011/42287
Игна Драгомирова Маринова224610003/42287
Игнат Златинов Златев224620038/42287
Изабела Евгениева Боянова224607018/42287
Илиана Ангелова Гаравалова224612035/42287
Илиана Светославова Георгиева224617040/42287
Илия Атанасов Кацаров224617042/42287
Илия Иванов Родев224609003/42287
Илия Маринов Христов224611049/42287
Илия Федев Беличев224615001/42287
Илиян Ангелов Гълъбов224605009/42287
Илиян Бориславов Василев224619129/42287
Илиян Валентинов Илиев224621019/42287
Илиян Горанов Спасов224616020/42287
Илиян Илиянов Спасов224616021/42287
Илиян Недков Стоянов224614070/42287
Илиян Николаев Петров224623009/42287
Илияна Ангелова Трайкова224622028/42287
Илияна Владиславова Георгиева224618037/42287
Илияна Илиева Начева224618014/42287
Илияна Маринова Вутова-Ковачева224604022/42287
Илияна Христова Джорджилова224615123/42287
Инна Николова Ванкова224610076/42287
Ирен Иванова Лазарова224615105/42287
Ирена Димитрова Василева224622003/42287
Ирена Димитрова Цокова224609018/42287
Ирена Иванова Лазарова224613012/42287
Ирена Илиева Илиева224610062/42287
Ирена Николаева Станева224619027/42287
Ирина Янкова Стаменова224620025/42287
Искра Милетиева Петрова224613021/42287
Йоан Ивов Иванов224607009/42287
Йоана Неделчова Тагарева224621027/42287
Йордан Борисов Умленов224618011/42287
Йордан Венциславов Кацаров224607019/42287
Йордан Георгиев Георгиев224610049/42287
Йордан Димитров Гьошев224623031/42287
Йордан Йорданов Денчев224610088/42287
Йордан Лалев Йорданов224616009/42287
Йордан Минчев Александров224602050/42287
Йордан Стоянов Писов224606046/42287
Йордан Христов Йорданов224601038/42287
Йорданка Иванова Атанасова224602034/42287
Йорданка Кирилова Дюлгерова224615076/42287
Йорданка Трайчева Клещанова224617038/42287
Йосиф Жоресов Стойков224608031/42287
Йосиф Федорович Чернев224618051/42287
Калина Десиславова Македонска224621020/42287
Калина Любенова Димова224601040/42287
Калоян Георгиев Тасев224601006/42287
Калоян Георгиев Цеков224617011/42287
Калоян Димитров Илиев224606048/42287
Калоян Людмилов Панчев224610064/42287
Калоян Ненков Ненков2246043/42287
Камелия Благоева Костова224619008/42287
Камелия Симеонова Костова224611100/42287
Карамфилка Георгиева Димитрова224622014/42287
Катерина Каменова Кирилова224605052/42287
Катерина Николова Панкова224607021/42287
Катерина Руменова Антонова224607010/42287
Катя Владимирова Георгиева224620053/42287
Катя Димитрова Билярска224621022/42287
Катя Илиева Йовчева224614061/42287
Катя Крумова Янева224613034/42287
Катя Найчова Найденова224614033/42287
Катя Ценова Савова224624008/42287
Кина Христова Панагонова224615065/42287
Кирил Венциславов Гургулеев224623038/42287
Кирил Владинов Генов224622011/42287
Кирил Иванов Беров224613042/42287
Кирил Миланов Илиев224605044/42287
Кирил Николов Негрев224610069/42287
Кирил Христов Якимов224611033/42287
Кирил Янчович Шиновски224609007/42287
Кирилика Илиева Иванова224601014/42287
Кисанта Трайчева Китанова224623006/42287
Константин Иванов Ботов224606063/42287
Костадин Георгиев Триов224615067/42287
Красимир Бориславов Милорадов224603060/42287
Красимир Генчев Запрянов2246007/42287
Красимир Гоегиев Рангачев224619093/42287
Красимир Иванов Филипов224612008/42287
Красимир Найденов Белов224604044/42287
Красимир Николов Александров224624001/42287
Красимир Петров Гетов224614065/42287
Красимира Богомилова Маринова224621003/42287
Красимира Георгиева Джамбазка224606069/42287
Красимира Георгиева Катева224614047/42287
Красимира Михайлова Малинова224620014/42287
Красимира Петрова Ботова224606068/42287
Красимира Спирова Николова224611006/42287
Кремена Георгиева Манева224614044/42287
Крис Емил Криспин224601010/42287
Кристиан Жориев Петлев224618018/42287
Кристиан Петров Бурин224614073/42287
Кристина Александрова Младенова224618049/42287
Кристина Владимирова Върбанова224606003/42287
Кристиян Валириев Иванов224620004/42287
Кристиян Георгиев Георгиев224612027/42287
Кристиян Пламенов Пешев224602061/42287
Кристиян Тодоров Александров224610054/42287
Лазар Георгиев Зарев224624004/42287
Лидия Цветанова Владимирова224619055/42287
Лилия Антонова Георгиева224619121/42287
Лилия Валентинова Шаханова224609035/42287
Лилия Любенова Тачева224613061/42287
Лилия Николова Неделчева224601001/42287
Лилия Петрова Казанджиева224618053/42287
Лилия Трайкова Георгиева224623021/42287
Лиляна Йорданова Нисова224606043/42287
Лиляна Манолова Иванова224613044/42287
Лиляна Мариножа Цветкова224615088/42287
Лиляна Петкова Пъшкова224602058/42287
Лиляна Тодорова Цекова224619130/42287
Лиляна Цонева Ненкова224615016/42287
Линка Петрова Илиева224607050/42287
Лозко Желязков Димитров224610091/42287
Луиза Пламенова Маринова224611038/42287
Лъчезар Ананиев Апостолов224617046/42287
Лъчезар Любомиров Филипов224607013/42287
Люба Василева Цекова224601018/42287
Люба Михаил Киркова224605001/42287
Любка Димитрова Муховска224617036/42287
Любка Симеонова Методиева224622009/42287
Любка Стойчева Берова224615018/42287
Любка Стоянова Маринова2246070/42287
Любов Пламенова Ранкова224614018/42287
Любомир Владов Клещанов224617034/42287
Любомир Георгиев Кличев224622002/42287
Любомир Димитров Наков224610015/42287
Любомир Иванов Илиев224602041/42287
Любомир Любомиров Клещанов224617035/42287
Любомир Петров Николов224613058/42287
Любомира Свиленова Григорова224616044/42287
Людмил Борисов Янакиев224620036/42287
Людмил Димитров Каменов224623029/42287
Людмил Найденов Белов224604046/42287
Людмил Петров Панчев224610065/42287
Людмила Иванова Цветанова224613003/42287
Людмила Кирилова Стоянова224613067/42287
Людмила Кръстева Александрова224602051/42287
Людмила Миткова Данова224618059/42287
Людмила Николаева Иванчева224613029/42287
Магдалена Георгиева Гръкова224619101/42287
Магдалена Георгиева Петрова224622023/42287
Мадлен Младенова Димитрова224609045/42287
Малина Александрова Водева224607002/42287
Манол Георгиев Илиев224615085/42287
Маргарита Ангелова Георгиева224611036/42287
Маргарита Борисова Йосифова224602047/42287
Маргарита Георгиева Венкова224622017/42287
Маргарита Георгиева Котева224623005/42287
Мариан Бориславов Илиев224611013/42287
Мариана Велинова Колева224606071/42287
Мариана Димитрова Бойчева224616001/42287
Мариана Иванова Стоянова224617051/42287
Мариана Илиева Климова224610074/42287
Мариела Атанасова Трайкова224601030/42287
Мариела Николаева Николова224607057/42287
Мариета Кирилова Димитрова224611010/42287
Марийка Лалева Павлова - Милошева224610051/42287
Марин Бонев Бонев224607054/42287
Марин Василев Василев224602008/42287
Марин Йорданов Водев224607001/42287
Марин Мичев Енчевски224607049/42287
Марина Ангелова Михайлова224606001/42287
Марина Павленкова Павлова224620013/42287
Маринела Иванова Петкова224616003/42287
Марио Виденов Живков224617032/42287
Марио Кирилов Пейчев224620042/42287
Марио Стоянов Дудов224607067/42287
Марио Стоянов Кръстев224617053/42287
Мария Владимирова Върбанова224606015/42287
Мария Георгиева Георгиева224615047/42287
Мария Георгиева Жилева - Иванова224616050/42287
Мария Ивайлова Кацарова224618007/42287
Мария Иванова Нелчева224614011/42287
Мария Красимирова Жекова224616005/42287
Мария Маринова Денева224606075/42287
Мария Николова Димитрова224619123/42287
Мария Петрова Иванова224624009/42287
Мария Пламенова Българенска224606050/42287
Мария Силвиевна Казначеева224607025/42287
Мария Симеонова Джалева224617004/42287
Мария-Десиславa Радославова Ташкова224618003/42287
Марияна Желева Масларова224612040/42287
Марияна Колева Атанасова224605008/42287
Марияна Николаева Петрова224620052/42287
Марияна Павлова Нанчева224609047/42287
Марияна Рангелова Цветанова224618050/42287
Марияна Тодорова Янева - Стоянова224617060/42287
Мартин Борисов Стоилов224602072/42287
Мартин Георгиев Станков224606027/42287
Мартин Луиджи Неделчев224601003/42287
Мартин Радославов Соколчев224610053/42287
Мартин Трайков Бързаков224623008/42287
Матей Илвиянов Иванов224623037/42287
Матея Ивелинов Пенев224609002/42287
Мая Борисова Кутева224623018/42287
Мая Георгиева Декина224606029/42287
Мая Димиторва Гайдарска224609010/42287
Мая Димитрова Костадинова224619054/42287
Мая Димитрова Станева224619030/42287
Мая Иванова Умленова224618010/42287
Мая Илиева Дамянова224619019/42287
Мая Минчева Карова224611021/42287
Мая Янкова Коларова224602013/42287
Методи Николов Панков224607023/42287
Методи Стоянов Ангелов224619037/42287
Миглена Найденова Белова224604045/42287
Мила Величкова Спасова224616022/42287
Мила Сашкова Атанасова224605011/42287
Милен Стоянов Александров224618005/42287
Милен Христов Кръстев224602069/42287
Милена Емилова Ушагелова224607036/42287
Милена Жориева Петлева224618012/42287
Милка Паунова Настева224611001/42287
Милко Петров Дойчев224604057/42287
Милчо Асенев Минев224603006/42287
Мими Иванова Котова224610075/42287
Мина Тодорова Дюлгерова224617003/42287
Минка Митова Стефчева224621011/42287
Мирослав Маринов Войнов224603039/42287
Мирослав Пламенов Борисов224610032/42287
Мирослава Йотова Цекова224611041/42287
Митко Петров Карайчев224614054/42287
Митко Тодоров Панагонов224615071/42287
Михаела Сашова Занева224612032/42287
Михаил Алексеев Квартирников224610056/42287
Михаил Пенчев Пенев224618002/42287
Момчил Ивайлов Велинов224601024/42287
Моника Симеонова Арнаудова224611051/42287
Моника Симеонова Христова224615042/42287
Моника Янкова Цекова224610073/42287
Надежда Александрова Геогиева224621005/42287
Надежда Василева Павлова224602026/42287
Надежда Ефтимова Ефтимова224620039/42287
Надежда Йонкова Йошевска224607068/42287
Надежда Крумова Крумова224603004/42287
Надежда Методиева Методиева224619031/42287
Надка Момчилова Атанасова224620011/42287
Надка Стоянова Караниколова-Цончева224605036/42287
Надя Асенова Монова224603053/42287
Надя Василева Гешева224619092/42287
Надя Георгиева Стилиянова224606045/42287
Найчо Ангелов Найденов224614031/42287
Наско Славев Христев224614023/42287
Наталия Борисова Тошева224605049/42287
Наталия Георгиева Зубкова224609016/42287
Наталия Ненова Терзиева224614003/42287
Невена Владимирова Могилска224615006/42287
Невена Вълкова Стоянова224605029/42287
Невена Димитрова Радкова224606012/42287
Невена Радивой Кугийска-Аит Алиуа224615037/42287
Недежда Георгиева Петкова224603063/42287
Неделчо Асенчов Илинчев224606061/42287
Недялко Руменов Петков224619102/42287
Нели Димитрова Чурлин224615086/42287
Нели Христова Кирчева224616034/42287
Нелия Пенчева Георгиева224607047/42287
Никифор Георгиев Тодоров224613026/42287
Никоела Каменова Грозева224601004/42287
Никол Венциславова Кацарова224607031/42287
Никола Бориславов Христов224616019/42287
Никола Илиев Колчаков224609028/42287
Никола Миланов Алимаскоски224605034/42287
Никола Стефанов Николов224614021/42287
Николай Ангелов Йоневски224617048/42287
Николай Ангелов Ковачев224604016/42287
Николай Венциславов Христов224602056/42287
Николай Генчев Караджов224604006/42287
Николай Георгиев Дамянов224622022/42287
Николай Димитров Манчев224606016/42287
Николай Димчев Костов224609014/42287
Николай Иванов Райков224614071/42287
Николай Илиянов Тодоров224615013/42287
Николай Кирилов Дондев224623030/42287
Николай Константинов Кунчев224619116/42287
Николай Крумов Цветков224620049/42287
Николай Луиджи Неделчев224601002/42287
Николай Митков Чакалов224619056/42287
Николай Павлинов Колев224607013/42287
Николай Спасов Николов224607055/42287
Николай Стойков Йорданов224610087/42287
Николай Трайчев Трайков224617008/42287
Николай Христов Средовски224622020/42287
Николай Чавдаров Асенов224603052/42287
Николета Йорданова Иванова224625001/42287
Николина Цветанова Христова224602002/42287
Николинка Христова Танева224606055/42287
Нина Кънчева Георгиева224615077/42287
Нина Михайлова Кеманаджиева224614005/42287
Нора Цветанова Деянова224613002/42287
Офелия Иванова Велкова224615046/42287
Павел Димитров Николов224624010/42287
Павел Маринов Кръстев224610031/42287
Павел Пламенов Пройчев224611054/42287
Павлина Петьова Спасова224605010/42287
Павлинка Василева Димитрова224619004/42287
Памела Любомирова Петрова224603025/42287
Паола Юлиянова Петрова224606042/42287
Паулина Ефтимова Симова224602065/42287
Паунита Михайлова Петрова224619001/42287
Пелагия Стоянова Петкова224612039/42287
Пенка Василева Сотирова224611042/42287
Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева224604013/42287
Пенка Николова Стоeдинова224605002/42287
Персияна Маринова Тодорава224610006/42287
Петко Данаилов Петков224610078/42287
Петрана Кръстева Борисова224614053/42287
Петранка Боянова Иванова224613015/42287
Петъо Валентинов Андреев224619069/42287
Петър Ангелов Ангелов224620015/42287
Петър Бочев Бочев224613028/42287
Петър Венциславов Михалев224610055/42287
Петър Владиславов Симеонов224613027/42287
Петър Данаилов Комитски224615116/42287
Петър Ивайлов Петрова224618047/42287
Петър Людомиров Николов224613057/42287
Петър Николаев Борисов224606062/42287
Петър Петров Комитски224615114/42287
Петър Стефанов Марков224619050/42287
Петьо Богданов Алексиев224619089/42287
Петя Ангелова Шейретова224610060/42287
Петя Георгиева Великина224606027/42287
Петя Георгиева Костакиева224619067/42287
Петя Георгиева Микова224609053/42287
Петя Димитрова Маринова224611037/42287
Петя Димитрова Янчева224606065/42287
Петя Стоянова Мирчева224617026/42287
Петя Тихомирова Петкова224603057/42287
Пламен Иванов Петков224615078/42287
Пламен Кирилов Пенев224615083/42287
Пламен Петров Величков224624005/42287
Пламен Стефанов Христов224603044/42287
Поля Николаева Божилова224620041/42287
Поля Николова Нинова224612009/42287
Преслав Гечев Пейков224604053/42287
Радена Цанкова Райчева224613016/42287
Ради Георгиев Георгиев224617014/42287
Радка Колева Патаринска224612022/42287
Радка Христова Стефанова224606038/42287
Радослав Илиев Колев224617067/42287
Радослав Радославов Желев224607043/42287
Радослав Станиславов Славчов224613004/42287
Радослав Станчев Маркова224619078/42287
Радослава Стефанова Папазова224613043/42287
Радостина Найденова Димитрова224611014/42287
Радостина Цветанова Манолова224622025/42287
Райна Георгиева Такова224612003/42287
Райна Димитрова Цветанова224606078/42287
Райна Петрова Иванова224606008/42287
Райна Христова Узунова224607017/42287
Ралица Методиева Попова224618039/42287
Рачо Йовчев Байрактаров224613020/42287
Ренета Бянкова Бянкова224611020/42287
Роза Георгиева Скиндерова224620054/42287
Роза Иванова Зашева224605046/42287
Роза Стефанова Алексиева224620047/42287
Росен Игнатов Петков224623033/42287
Росен Красимиров Ангелов224615080/42287
Росица Айдън Акифова224615115/42287
Росица Атанасова Големинова224621007/42287
Росица Добрева Тодева224601005/42287
Росица Иванова Триова224615066/42287
Росица Радославова Маркова224619077/42287
Росица Стоянова Русева224604051/42287
Росица Христоскова Кацарова224607030/42287
Росица Цветанова Стоянчева224618045/42287
Румен Спиров Георгиев224603047/42287
Румен Стоянов Селимски224614055/42287
Румяна Алексиева Михова224606036/42287
Румяна Владимирова Чакърова224606026/42287
Румяна Иванова Балабанова224619002/42287
Румяна Младенова Големинова224621013/42287
Румяна Трайкова Арнаудова224610023/42287
Савин Александров Мирков224601041/42287
Савина Павлова Петрова224609039/42287
Савина Руменова Божинкова224606033/42287
Савка Василева Тошева224615041/42287
Самуил Стоянов Шопов224613006/42287
Сашка Любенова Атанасова224605012/42287
Светла Димитрова Маркова224621010/42287
Светла Димитрова Митова224623032/42287
Светлана Денчева Стойнева - Пенева224615043/42287
Светлана Иванова Миркова224616030/42287
Светлана Илиева Илиева224606004/42287
Светлана Никифорова Цветкова224615122/42287
Светлана Петрова Кръстарска224610034/42287
Светлана Чавдарова Радинска224609019/42287
Светлин Александров Александров224625002/42287
Светлозар Ивайлов Стаевски224607045/42287
Светосла Бориславов Марков224623035/42287
Светослава Божидарова Симеонова224621026/42287
Светослава Евгениева Стоилова224602073/42287
Свилен Методиев Митев224614037/42287
Севда Славчева Костова224619021/42287
Силва Лозанова Найденова224609036/42287
Силва Любчова Янакиева224614025/42287
Симеон Владимиров Цонев224604035/42287
Симеон Георгиев Младенов224607020/42287
Симеон Николаев Стоянов224617061/42287
Симона Георгиева Михова224615113/42287
Симона Здравкова Стоилкова224617012/42287
Слав Славчев Балкански224602019/42287
Слави Кирилов Стойнев224617045/42287
Славка Недялкова Иванова224608002/42287
Славчо Радков Тодоров224605033/42287
Славчо Янков Дедиков224619052/42287
Славян Емилов Василев224605020/42287
Славянка Виденова Спасова224619049/42287
Славянка Петрова Димитрова224619117/42287
Снежана Златанова Боршт224615094/42287
Снежана Стоянова Зачева224603054/42287
Соня Георгиева Бонева224613013/42287
Соня Димитрова Недева224606005/42287
Соня Райчова Спасова224615004/42287
Соня Стефанова Павлова224605040/42287
Соня Цветанова Арсова224603032/42287
София Димитрова Балчева224614046/42287
Спаска Иванова Йовева224602063/42287
Сребрин Стоилов Филипов224624012/42287
Станимир Лъчезаров Георгиев224615098/42287
Станимир Пенчев Петков224613062/42287
Станимира Петрова Веселинова224606070/42287
Станислав Георгиев Стефанов224606022/42287
Станислав Ивайлов Любомиров224619011/42287
Станислав Иванов Стоянов224622016/42287
Станислав Михайлов Кънев224607053/42287
Станислав Пламенов Петров224608011/42287
Станислава Василева Тодорова224603046/42287
Станка Николаева Проданова224613047/42287
Станка Христова Антонова224606017/42287
Стела Мичева Енчевска224607029/42287
Стефан Ганчев Лазаров224614058/42287
Стефан Иванов Ангелов224603037/42287
Стефан Костадинов Йовчев224614060/42287
Стефан Петров Маринов224615100/42287
Стефани Петрова Иванова224609007/42287
Стефаниа Христова Ценкова224603009/42287
Стефанка Андреева Иванова224616040/42287
Стефка Маринова Рангелова224620027/42287
Стефка Михнева Георгиева224617059/42287
Стефка Христова Вутова224606054/42287
Стилиян Живков Желязков224615102/42287
Стоил Трайчев Трайков224617013/42287
Стойко Петров Чакъров224606028/42287
Стоян Божидаров Главчев224605018/42287
Стоян Василев Стоянов224615060/42287
Стоян Методиев Ангелов224619036/42287
Стоян Ненков Филипов224616002/42287
Стоян Пенчев Нестеров224607039/42287
Стоян Петров Присаднишки224612034/42287
Стоян Христов Стоянов224615055/42287
Стояна Цанкова Белевска224612004/42287
Стоянка Божанова Георгиева224605035/42287
Стоянка Соколова Йорданова224619115/42287
Сузан Мехмед Хасан224622019/42287
Тамара Велинчова Здравкова224605058/42287
Тамара Данова Бикова224612018/42287
Тамара Петкова Илиева224620045/42287
Танка Иванова Алипиева224619017/42287
Таня Георгиева Христова224614038/42287
Таня Димитрова Вълкова224606053/42287
Таня Кирилова Кирчева224616028/42287
Таня Николова Муховска224617037/42287
Таня Огнянова Петкова224617064/42287
Таня Трайчова Паризова224623022/42287
Татяна Бертранова Стефанова224611031/42287
Татяна Герасимова Кръстева224602068/42287
Татяна Петкова Станева224619007/42287
Татяна Славчева Пенчева224622016/42287
Теменужка Костадинова Иванова224606010/42287
Теменужка Радулова Дедикова224619044/42287
Теодор Младенов Стефанов224613005/42287
Теодора Йорданова Йорданова224606080/42287
Теодора Красимирова Костова224613014/42287
Теодора Миткова Паонагонова224615064/42287
Теодора Стефанова Иванова224620018/42287
Тина Иванова Николова224611012/42287
Тихомир Валентинов Илиев224623029/42287
Тихомир Венциславов Радев224616046/42287
Тихомир Цветанов Биковски224614022/42287
Тодор Александров Александров224612016/42287
Тодор Веселинов Станков224618028/42287
Тодор Димитров Димитров224611008/42287
Тодор Стоянов Гроздев224614051/42287
Тодор Тодоров Грозданов224617024/42287
Тодорка Велинова Петкова224613022/42287
Тошко Георгиев Сотиров224603011/42287
Тошко Любенов Тодоров224606077/42287
Трайко Георгиев Трайков224611017/42287
Трайчо Александров Тушев224619091/42287
Трайчо Руменов Методиев224622008/42287
Траянка Йорданова Митева224614030/42287
Филип Ицко Горески224616045/42287
Филип Петров Иванов224609004/42287
Хелен Тодорова Дюлгерова224617002/42287
Хелияна Любомирова Христова224603014/42287
Христина Александрова Димитрова224622001/42287
Христина Георгиева Николчева224606030/42287
Христина Георгиева Петрова224619060/42287
Христинка Паунова Велинова224613035/42287
Христо Александров Александров224618040/42287
Христо Валериев Иванов224620048/42287
Христо Иванов Христов224619127/42287
Христо Илиев Магъров224619028/42287
Христо Николов Янев224609044/42287
Христо Стефанов Цанков224602079/42287
Цанко Иванов Сталирадев224612038/42287
Цветалина Лъчезарова Луковижденска224620007/42287
Цветан Бориславов Стоянов224605055/42287
Цветан Георгиев Цонев224610016/42287
Цветана Филипова Попова224612037/42287
Цветанка Иванова Марковаска224607006/42287
Цветанка Илиева Ангелова224620046/42287
Цветанка Йорданова Пейчева224620043/42287
Цветанка Любомирова Михайлова-Петрова224619122/42287
Цветанка Недялкова Серафимова224622021/42287
Цветанка Ставрева Николова224619105/42287
Цветанка Томова Христова2246068/42287
Цветелин Кирилов Кирилов224621001/42287
Цветелин Любомиров Цеков224611034/42287
Цветелина Димитрова Янчева224606018/42287
Цветелина Пламенова Полийска224617018/42287
Цвети Йосифова Тодорова224613046/42287
Ценко Александров Солунов224608013/42287
Цено Веселинов Стаменов224615024/42287
Цеца Димитрова Георгиева224620022/42287
Цеца Цветанова Раждашка224607034/42287
Чавдар Дучев Чанев224614006/42287
Чайка Бонева Александрова224611046/42287
Щерю Ташев Бозов224612006/42287
Юлиан Ивов Стефанов224604004/42287
Юлиан Младенов Сотиров224619090/42287
Юлиана Иванова Иванова224614056/42287
Юлиана Петрова Трайкова224606054/42287
Юлия Борисова Георгиева224613045/42287
Юлия Милчева Ушагелова224607037/42287
Юлия Пламенова Куршумова224604050/42287
Юлиян Недялков Балчев224611023/42287
Явор Атанасов Петров224615069/42287
Явор Димитров Николов224615092/42287
Яна Валери Младенова224613069/42287
Яна Стоянова Милкова224616006/42287
Янислав Стоянов Купенов224616041/42287
Янка Йорданова Симеонова224611019/42287
Янка Михайлова Груева224619107/42287
Янко Никифоров Анков224620037/42287

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения