ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Aфродита Петрова Георгиева003/21.10.2015
Албен Маринов Ковачев207/21.10.2015
Албена Ангелова Добрева455/21.10.2015
Албена Йорданова Янкова575/21.10.2015 г.
Албена Тодорова МарковскаКО-Г-108/25.08.2015 г.
Албена Цветанова Иванова358/21.10.2015
Александра Александрова Димитрова013/21.10.2015
Александър Божидаров Кирилов590/21.10.2015 г.
Александър Георгиев Иванов408/21.10.2015
Александър Койчев ИвановКО-Г-104/25.08.2015 г.
Александър Крумов Александров334/21.10.2015
Александър Николов Жеков583/21.10.2015 г.
Александър Петров Алексиев036/21.10.2015
Анастасия Виденова Владимирова729/21.10.2015 г.
Ангел Божидаров Стоянов399/21.10.2015
Ангел Иванов Точев367/21.10.2015
Ангел Кирилов Ангелов578/21.10.2015 г.
Ангел Николов Кондев421/21.10.2015
Андреана Ангелова Димитрова195/21.10.2015
Андрей Елков Цеков033/21.10.2015
Анелия Веселинова Йотова472/21.10.2015
Анелия Иванова Генова145/21.10.2015
Анета Николаева Велинова331/21.10.2015
Анжел Евгениев Димитров191/21.10.2015
Анжелика Хосам Ал Раджаб416/21.10.2015
Анита Ангелова Цветанова320/21.10.2015
Анита Бойкова Гелкова345/21.10.2015
Анна Василева АлександроваКО-Г-131/25.08.2015 г.
Анна Илиева СтойковаКО-Г-119/25.08.2015 г.
Анна Първанова Манчева-Димова496/21.10.2015
Антоанета Славчева Христова284/21.10.2015
Антоанета Тодорова Николова388/21.10.2015
Антон Евгениев Живков514/21.10.2015
Антон Стойков Николов415/21.10.2015
Антоний Валентинов Христов254/21.10.2015
Антонина Петрова Бъчварова080/21.10.2015
Антонио Валериев Рибаров477/21.10.2015
Анча Иванова Миладинова537/21.10.2015
Аркади Георгиев Иванов424/21.10.2015
Асен Асенов Георгиев544/21.10.2015
Асен Игнатов Асенов313/21.10.2015
Асен Методиев Иванов558/21.10.2015
Асен Методиев Райчев547/21.10.2015
Ася Иванова Янкова122/21.10.2015
Ася Илианова Младенова731/21.10.2015 г.
Атанас Андонов Бояджиев587/21.10.2015 г.
Атанас Борисов Атанасов361/21.10.2015
Атанас Василев Георгиев218/21.10.2015
Атанас Йорданов Колев441/21.10.2015
Атанас Стефанов Иванов524/21.10.2015
Атанас Христофоров Драков239/21.10.2015
Биляна Йорданова Бекова262/21.10.2015
Бисер Кирилов Георгиев151/21.10.2015
Бисер Николаев Дамяновски420/21.10.2015
Благовест Димитров Митов216/21.10.2015
Благой Валентинов Еленкин552/21.10.2015
Богдан Миланов Богданов123/21.10.2015
Богомил Петров Тошев750/21.10.2015 г.
Божидар Андреев Маринков323/21.10.2015
Бойка Атанасова Симич018/21.10.2015
Бойка Стойчева Богова092/21.10.2015
Бойко Валентинов Тодоров337/21.10.2015
Бойко Василев Вълков319/21.10.2015
Борил Петров Петров393/21.10.2015
Борис Василев Такев226/21.10.2015
Борис Деянов Деянов754/21.10.2015 г.
Борис Кирилов Георгиев175/21.10.2015
Борис Крумов Грозданов397/21.10.2015
Борислав Димитров Иванов285/21.10.2015
Борислав Иванов БорисовКО-Г-113/25.08.2015 г.
Борислав Иванов БорисовКО-Г-117/25.08.2015 г.
Борислав Иванов Василев453/21.10.2015
Борислав Иванов Пелов418/21.10.2015
Борислав Кирилов Куртев275/21.10.2015
Боряна Гаврилова Георгиева354/21.10.2015
Боян Аврамов Ценов233/21.10.2015
Боян Миланов Петков041/21.10.2015
Боян Петров Александров271/21.10.2015
Бранимир Пламенов Личев425/21.10.2015
Валентин Александров Еленкин272/21.10.2015
Валентин Алексиев НиколовКО-Г-096/25.08.2015 г.
Валентин Борисов Павлов722/21.10.2015 г.
Валентин Димитров Лапев422/21.10.2015
Валентин Иванов Маринов075/21.10.2015
Валентин Янков Жеков618/21.10.2015 г.
Валентина Веселинова Стефанова011/21.10.2015
Валентина Кирилова Христова055/21.10.2015
Валери Георгиев Динчев723/21.10.2015 г.
Валери Минчев Анадолски139/21.10.2015
Валерий Иванов Михайлов426/21.10.2015
Валерия Кирилова Иванчева165/21.10.2015
Ваня Александрова Стоянова480/21.10.2015
Ваня Петрова Бърдарова503/21.10.2015
Васил Георгиев Дяков454/21.10.2015
Васил Здравков Стойчев213/21.10.2015
Васил Иванов Чорлев067/21.10.2015
Васил Кирилов Цветков569/21.10.2015
Васил Стефанов Александров230/21.10.2015
Васил Трайчев Васков534/21.10.2015
Василка Иванова Иванова351/21.10.2015
Васка Димитрова Коцева109/21.10.2015
Васко Илиев Чичишев245/21.10.2015
Велика Трайкова Спасова341/21.10.2015
Велин Боянов Величков220/21.10.2015
Велислав Цветков Николов466/21.10.2015
Велислава Емилова Душанова487/21.10.2015
Велислава Иванова Иванова101/21.10.2015
Величка Бориславова Симитчийска159/21.10.2015
Величка Станкова Николова404/21.10.2015
Венелин Димитров Йончев138/21.10.2015
Венетка Методиева СерафимоваКО-Г-127/25.08.2015 г.
Венцислав Василев Спасов597/21.10.2015 г.
Вера Иванова Славчева570/21.10.2015
Весела Димитрова Ангелова236/21.10.2015
Весела Огнянова Попова-Калажи163/21.10.2015
Веселин Григоров Спиридонов046/21.10.2015
Веселин Станков Сашев465/21.10.2015
Веселинка Миланова Грозданова338/21.10.2015
Веска Илиева Янкова540/21.10.2015
Веско Мирчев Трохаров227/21.10.2015
Виктор Феодоров Иливанов097/21.10.2015
Виктория Каролева Стефанова267/21.10.2015
Виктория Михайлова Василева734/21.10.2015 г.
Виолета Великова Станоева-Мофкхам356/21.10.2015
Виолета Гeоргиева Мончева749/21.10.2015 г.
Виолета Кирилова Стоянова222/21.10.2015
Виолинка Тодорова Тодоринова363/21.10.2015
Владимир Иванов Шопов713/21.10.2015 г.
Владимир Кръстев Кръстев772/21.10.2015 г.
Владимир Методиев Величков742/21.10.2015 г.
Владимир Симеонов Ташев203/21.10.2015
Владислав Георгиев Чакъров126/21.10.2015
Вяра Ангелова Велкова110/21.10.2015
Габриела Христофорова Младенова251/21.10.2015
Галина Димитрова Ананиева059/21.10.2015
Галина Иванова Газдова014/21.10.2015
Галина Минкова Пенева374/21.10.2015
Галина Петрова Симеонова238/21.10.2015
Галя Борисова Пешева488/21.10.2015
Галя Цветанова Георгиева414/21.10.2015
Генада Панова Ценкова006/21.10.2015
Георги Ангелов Георгиев240/21.10.2015
Георги Атанасов Николов048/21.10.2015
Георги Боноб Калапиш732/21.10.2015 г.
Георги Генчев Райчев032/21.10.2015
Георги Георгиев Георгиев181/21.10.2015
Георги Данчов Василев549/21.10.2015
Георги Димитров Георгиев489/21.10.2015
Георги Емилов Божилов045/21.10.2015
Георги Иванов Минчев260/21.10.2015
Георги Иванов Павлов304/21.10.2015
Георги Минков Бенчев276/21.10.2015
Георги Сандов Николов479/21.10.2015
Георги Светославов Николов184/21.10.2015
Георги Спиров Дончев185/21.10.2015
Георги Стефанов ГеоргиевКО-Г-094/25.08.2015 г.
Георги Стефчов Георгиев588/21.10.2015 г.
Георги Христов Такев146/21.10.2015
Гергана Ваньова Иванова007/21.10.2015
Гергана Кирчева Георгиева349/21.10.2015
Гергана Любомирова Полимерова287/21.10.2015
Гергана Стоянова Боянова229/21.10.2015
Гергинка Алексанрова Станкова292/21.10.2015
Гина Начева Шоева096/21.10.2015
Гинка Асенова Битушева545/21.10.2015
Гинка Владимирова Дилова352/21.10.2015
Григор Александров Гигов322/21.10.2015
Гуна Георгиева Драгийска111/21.10.2015
Далия Валентинова Радева037/21.10.2015
Данаил Асенов Асенов638/21.10.2015 г.
Даниел Адрианов Данев252/21.10.2015
Даниел Красимиров Георгиев522/21.10.2015
Даниел Красимиров Тодоринов362/21.10.2015
Даниел Стефанов Динев117/21.10.2015
Даниел Събчев Събев022/21.10.2015
Даниела Василева Стайкова102/21.10.2015
Даниела Радославова Иванова170/21.10.2015
Даниела Трифонова Тарасиева447/21.10.2015
Данислав Димитров Конярски317/21.10.2015
Данчо Данчев Данчев130/21.10.2015
Даринка Йорданова Гогева451/21.10.2015
Денислава Атанасова Добрева492/21.10.2015
Денка Николова Петрова755/21.10.2015 г.
Десислава Варадинова Венкова733/21.10.2015 г.
Десислава Василева Радулова716/21.10.2015 г.
Десислава Веселинова Младенова221/21.10.2015
Десислава Дамянова Стоянова214/21.10.2015
Десислава Жекова Цветанова350/21.10.2015
Десислава Огнянова Петрова237/21.10.2015
Десислава Радкова Димитрова412/21.10.2015
Десислава Руменова Шаркова004/21.10.2015
Деян Петков Петков500/21.10.2015
Джема Маринова ГроздановаКО-Г-116/25.08.2015 г.
Джулия Светославова Славчева305/21.10.2015
Диана Александрова Борисова478/21.10.2015
Диана Бисерова Димитрова104/21.10.2015
Диана Иванова Шепард378/21.10.2015
Диана Николова Коларова028/21.10.2015
Диана Филипова Георгиева072/21.10.2015
Диана Христова Дочева471/21.10.2015
Диляна Иванова Миличевич017/21.10.2015
Димитрина Иванова Теофилова200/21.10.2015
Димитрина Николовa Димитрова297/21.10.2015
Димитринка Пламенова Симова310/21.10.2015
Димитър Александров Шикаланов112/21.10.2015
Димитър Ангелов Стоилов579/21.10.2015 г.
Димитър Божидаров Зашев474/21.10.2015
Димитър Георгиев Цветков057/21.10.2015
Димитър Делчев Русенов494/21.10.2015
Димитър Димитров Асенов607/21.10.2015 г.
Димитър Димитров Магъров411/21.10.2015
Димитър Йорданов Йорданов499/21.10.2015
Димитър Людмилов Иванов021/21.10.2015
Димитър Михайлов Димитров584/21.10.2015 г.
Димитър Стефанов Славов309/21.10.2015
Димитър Стефанов Хаджикотев427/21.10.2015
Димитър Тодоров Киров586/21.10.2015 г.
Димитър Томов Нешев756/21.10.2015 г.
Димитър Христов Папукчиев762/21.10.2015 г.
Димка Анкова Славчева567/21.10.2015
Димо Василев Борисов458/21.10.2015
Димо Георгиев Василев550/21.10.2015
Димо Красимиров Василев462/21.10.2015
Диян Георгиев Георгиев039/21.10.2015
Диян Сашов Асенов727/21.10.2015 г.
Дияна Анастасова Гарова-Висонова051/21.10.2015
Добринка Тодорова Димитрова106/21.10.2015
Донка Лазарова Сотирова047/21.10.2015
Донка Цветанова Огнянова533/21.10.2015
Ева Зинова Серафимова564/21.10.2015
Евгени Бойков Русков325/21.10.2015
Евгени Манолов Сотиров038/21.10.2015
Евгения Иванова Мандраджиева087/21.10.2015
Евгения Кирилова Борисова244/21.10.2015
Евелин Велинова Стайкова730/21.10.2015 г.
Евелина Георгиева Бораджиева140/21.10.2015
Евлоги Георгиев Йорданов751/21.10.2015 г.
Едмонд Митков Иванов154/21.10.2015
Екатерина Грозданова Петрова071/21.10.2015
Екатерина Руменова Гушева153/21.10.2015
Елена Андонова Бояджиева493/21.10.2015
Елена Благоева Амзина482/21.10.2015
Елена Димитрова Чокойска266/21.10.2015
Елена Иванова Костова105/21.10.2015
Елена Йорданова Манчева-Киселова312/21.10.2015
Еленка Димитрова Велчева336/21.10.2015
Елеонора Деанова Бакалова010/21.10.2015
Елза Григорова Стоянова753/21.10.2015 г.
Ели Кирилова Димитрова280/21.10.2015
Елина Иванова Давидова290/21.10.2015
Елка Петрова Петрова136/21.10.2015
Еманоил Младенов Грозданов745/21.10.2015 г.
Емануела Евгениева Шерденкова030/21.10.2015
Емануела Здравкова СпасоваКО-Г-093/25.08.2015 г.
Емил Асенов Асенов542/21.10.2015
Емил Асенов Георгиев543/21.10.2015
Емил Димитров Беков256/21.10.2015
Емил Иванов Алексиев726/21.10.2015 г.
Емил Мирославов Евлогиев081/21.10.2015
Емил Митков Куртев614/21.10.2015 г.
Емил Сашов Асенов208/21.10.2015
Емил Янков Йорданов613/21.10.2015 г.
Емилия Иванова Пешева767/21.10.2015 г.
Емилия Иванова Струмска183/21.10.2015
Емилия Темелкова Илиева409/21.10.2015
Емилия Христова Дамянова739/21.10.2015 г.
Ерика Владимирова Стойчевска186/21.10.2015
Живка Кръстева Атанасова428/21.10.2015
Живка Стоянова НовковаКО-Г-114/25.08.2015 г.
Жулиета Димитрова Георгиева738/21.10.2015 г.
Захари Демирев Желязков577/21.10.2015 г.
Захари Методиев Зарков303/21.10.2015
Захари Стефанов Паунов197/21.10.2015
Здравко Валентинов Петков371/21.10.2015
Златка Кръстанова Дебийска366/21.10.2015
Златко Асенов Златков582/21.10.2015 г.
Златко Иванов Златков758/21.10.2015 г.
Зоя Славчева Димитрова536/21.10.2015
Ив Никола Златанов062/21.10.2015
Ива Валентинова Илиева347/21.10.2015
Ива Иванова Спиридонова-Найденова141/21.10.2015
Ивайла Тодорова Зашева468/21.10.2015
Ивайло Василев Къосев258/21.10.2015
Ивайло Великов Атанасов217/21.10.2015
Ивайло Койчев Добрев446/21.10.2015
Ивайло Костов Крайнов210/21.10.2015
Ивайло Мирославов Караилиев538/21.10.2015
Ивайло Славеев Спасов429/21.10.2015
Иван Александров Кутлин444/21.10.2015
Иван Атанасов Игнатов470/21.10.2015
Иван Василев Иванов176/21.10.2015
Иван Веселинов Котев235/21.10.2015
Иван Георгиев Милушев370/21.10.2015
Иван Досев Костов026/21.10.2015
Иван Евлогиев Зарков461/21.10.2015
Иван Илиев Илиев673/21.10.2015 г.
Иван Йонов Йонов491/21.10.2015
Иван Красимиров Борисов387/21.10.2015
Иван Методиев Методиев372/21.10.2015
Иван Петров Евтимов485/21.10.2015
Иван Петров Запрянов043/21.10.2015
Иван Стефанов Ангелов124/21.10.2015
Иван Стефанов Станков376/21.10.2015
Иван Тодоров Александров400/21.10.2015
Иванка Боянова Надинска050/21.10.2015
Иванка Василева Цветкова565/21.10.2015
Иванка Нейкова Симова385/21.10.2015
Иванка Николова Славчева094/21.10.2015
Иванка Стаменова Григорова129/21.10.2015
Иванка Христоскова Христова082/21.10.2015
Ивелина Кирилова ДжартоваКО-Г-106/25.08.2015 г.
Иво Василев Гогев442/21.10.2015
Иво Георгиев Иванов301/21.10.2015
Иво Гошев Ангелов557/21.10.2015
Иво Станчев Стоянов099/21.10.2015
Изабела Бисерова Георгиева484/21.10.2015
Илиан Асенов Асенов765/21.10.2015 г.
Илия Георгиев Иванов314/21.10.2015
Илия Захариев Димитров058/21.10.2015
Илия Симеонов Пенев517/21.10.2015
Илия Стефанов Сашов270/21.10.2015
Ирена Вълова Христова380/21.10.2015
Ирина Йорданова Радева502/21.10.2015
Ицко Методиев Ицков541/21.10.2015
Йоана Стаматова Пападопулос512/21.10.2015
Йордан Асенов Александров250/21.10.2015
Йордан Димитров ГосподиновКО-Г-095/25.08.2015 г.
Йордан Константинов Побиенски318/21.10.2015
Йорданка Костадинова Стойкова084/21.10.2015
Йосиф Димитров Цанев069/21.10.2015
Калин Александров Пешев768/21.10.2015 г.
Калин Цветанов Ангелов728/21.10.2015 г.
Калина Владимирова Иванова598/21.10.2015 г.
Калоян Владков Павлов450/21.10.2015
Калоян Ивайлов Добрев443/21.10.2015
Калоян Пламенов Вълчев073/21.10.2015
Калоян Светославов Велков016/21.10.2015
Камелия Георгиева Ценова019/21.10.2015
Камелия Тодорова Маринкова340/21.10.2015
Камен Генков Петров430/21.10.2015
Каролина Цончева Цонева231/21.10.2015
Катрин Стоянова НачеваКО-Г-142/25.08.2015 г.
Катя Димитрова Спасова206/21.10.2015
Кирил Александров Кирилов518/21.10.2015
Кирил Десиславов Христов063/21.10.2015
Константин Илиянов Милушев035/21.10.2015
Костадин Любенов Стойков100/21.10.2015
Красимир Димитров Младенов394/21.10.2015
Красимир Иванов Нинов253/21.10.2015
Красимир Любенов Младенов574/21.10.2015 г.
Красимир Недев Христов510/21.10.2015
Красимир Николов Иванов249/21.10.2015
Красимира Първанова Панталеева740/21.10.2015 г.
Кремена Методиева Кирилова403/21.10.2015
Кристина Георгиева Димова327/21.10.2015
Кристиян Александров Христов135/21.10.2015
Кристиян Людмилов Григоров456/21.10.2015
Кристияна Добрева Рангелова741/21.10.2015 г.
Крум Николов Танев228/21.10.2015
Кръстан Асенов Кръстанов555/21.10.2015
Кръстьо Атанасов Палигоров246/21.10.2015
Кръстьо Божидаров Чолеов248/21.10.2015
Кръстьо Стоянов Кривов417/21.10.2015
Лидия Александрова Ценева448/21.10.2015
Лидия Боянова Пенева068/21.10.2015
Лидия Василева Арсова079/21.10.2015
Лили Георгиева Стефанова025/21.10.2015
Лилия Атанасова Борисова402/21.10.2015
Лилия Георгиева Табакова-Христова002/21.10.2015
Лилия Димитрова Паунова747/21.10.2015 г.
Лилия Михайлова Торньова064/21.10.2015
Лиляна Йорданова Събева193/21.10.2015
Лина Георгиева Витанова353/21.10.2015
Лора Атанасова Кларксън431/21.10.2015
Лорита Георгиева РадеваКО-Г-105/25.08.2015 г.
Любен Емилов Крумов232/21.10.2015
Люби Георгиева Пачеджиева029/21.10.2015
Любка Димитрова Петрова219/21.10.2015
Любомир Цветанов Костов155/21.10.2015
Любослав Методиев Величков743/21.10.2015 г.
Людмил Димитров Асенов261/21.10.2015
Людмил Христов Маринов346/21.10.2015
Магдалена Николова Митова286/21.10.2015
Магдалена Стойчева Владимирова054/21.10.2015
Маноела Асенова Манолова182/21.10.2015
Маргарита Илиева Гаджева282/21.10.2015
Маргарита Любчова Кръстева519/21.10.2015
Маргарита Петкова Павлова066/21.10.2015
Маргаритка Иванова Павлова190/21.10.2015
Мариана Асенова Байкушева008/21.10.2015
Мариана Борисова Сотирова-Павлова389/21.10.2015
Мариела Златинова Тотева001/21.10.2015
Мариета Веселинова Минковска432/21.10.2015
Марина Георгиева Матова174/21.10.2015
Марина Дончева Шойлев-Тепавичарова398/21.10.2015
Марио Стефанов Стоянов156/21.10.2015
Мария Ангелова Асенова198/21.10.2015
Мария Василева Овчарова115/21.10.2015
Мария Георгиева Армянова128/21.10.2015
Мария Георгиева Ветин592/21.10.2015 г.
Мария Георгиева Димитрова332/21.10.2015
Мария Георгиева ДимитроваКО-Г-110/25.08.2015 г.
Мария Георгиева Райчева548/21.10.2015
Мария Иванова Силяновска433/21.10.2015
Мария Николова Димитрова296/21.10.2015
Мария Петрова Стоичкова715/21.10.2015 г.
Мария Прокопиева Тренева410/21.10.2015
Мария Стоянова Загорска144/21.10.2015
Мария Юриева Милева504/21.10.2015
Мариян Бисеров Чалиев160/21.10.2015
Мариян Живков ЖивковКО-Г-122/25.08.2015 г.
Мариян Огнянов Кирянов090/21.10.2015
Марияна Антонова Кръстева211/21.10.2015
Марияна Метова Георгиева735/21.10.2015 г.
Марияна Петкова Сълева300/21.10.2015
Марияна Стоянова Попова476/21.10.2015
Мартиин Свиленов Харизанов407/21.10.2015
Мартин Емилов Кузев299/21.10.2015
Мартин Николаев Терзиев507/21.10.2015
Мартин Свиленов Лазаров761/21.10.2015 г.
Мартина Георгиева Шопова024/21.10.2015
Мая Иванова Петрова599/21.10.2015 г.
Мая Йорданова Михалева052/21.10.2015
Мериан Руменова КонярскаКО-Г-130/25.08.2015 г.
Методи Живков Цветанов357/21.10.2015
Миглена Буянова Атанасова360/21.10.2015
Миглена Георгиева Георгиева077/21.10.2015
Миглена Николова Попова205/21.10.2015
Милан Иванов Велков157/21.10.2015
Милен Руменов Аракелов342/21.10.2015
Милена Маринова Димитрова483/21.10.2015
Милена Симеонова Кръстева513/21.10.2015
Милена Стоянова Андреева042/21.10.2015
Милена Цветанова ДамяноваКО-Г-092/25.08.2015 г.
Милчо Николов Георгиев167/21.10.2015
Мина Йовчева Йовчева515/21.10.2015
Минка Георгиева Златанова107/21.10.2015
Мира Радославова Балабанова321/21.10.2015
Мирко Герганов Методиев273/21.10.2015
Мирослав Василев Веселинов326/21.10.2015
Мирослав Стефанов Колев311/21.10.2015
Митка Бочева Данова061/21.10.2015
Михаил Владимиров ВладовКО-Г-102/25.08.2015 г.
Михаил Петров Герговски302/21.10.2015
Михаил- Владимир Цончев Цонев596/21.10.2015 г.
Моника Спасова Николова339/21.10.2015
Надежда Симеонова Владова386/21.10.2015
Надежда Асенова Станилова065/21.10.2015
Надежда Иванова Мирянова434/21.10.2015
Надежда Славчева Георгиева199/21.10.2015
Надка Иванова Божилова392/21.10.2015
Надка Мирославова Караилиева539/21.10.2015
Найден Георгиев Трайков563/21.10.2015
Наталия Асенова Генчева516/21.10.2015
Недялко Христов Ангелов381/21.10.2015
Незабравка Георгиева Колева348/21.10.2015
Нели Колева Кутинска435/21.10.2015
Никола Георгиев Кавазов744/21.10.2015 г.
Никола Деянов Деянов737/21.10.2015 г.
Никола Иванов Иванов040/21.10.2015
Никола Михайлов Дойчинов771/21.10.2015 г.
Никола Петков Казаков383/21.10.2015
Николай Александров Серафимов469/21.10.2015
Николай Асенов Димитров382/21.10.2015
Николай Веселинов Дейчев083/21.10.2015
Николай Владимиров Караджов423/21.10.2015
Николай Гаврилов Петков268/21.10.2015
Николай Йорданов Николов056/21.10.2015
Николай Маринов Николаев119/21.10.2015
Николай Николаев Жерев088/21.10.2015
Николай Николаев ПоповКО-Г-109/25.08.2015 г.
Николай Петранов СтоиловКО-Г-098/25.08.2015 г.
Николай Руменов Вълчев759/21.10.2015 г.
Николай Стоянов Николов395/21.10.2015
Николай Христов Найденов608/21.10.2015 г.
Николина Гергова Гергова209/21.10.2015
Николина Кирилова Ханджийска127/21.10.2015
Николина Първанова Първанова379/21.10.2015
Нина Викторова Илиева242/21.10.2015
Огнян Иванов Кунев436/21.10.2015
Огнян Илиев Славов752/21.10.2015 г.
Огнян Огнянов Митов269/21.10.2015
Огнян Петков Митов277/21.10.2015
Олга Димитрова Якимова440/21.10.2015
Орлин Валентинов Радев031/21.10.2015
Павел Георгиев Тодоров147/21.10.2015
Павлин Любенов Грозданов368/21.10.2015
Павлина Недялкова Цветанова344/21.10.2015
Павлина Стефанова Ангелова527/21.10.2015
Павлина Христова Стоилова265/21.10.2015
Павлина Якова Йорданова-Бъчварова076/21.10.2015
Пенка Kостова Стоянова012/21.10.2015
Петко Емилов Бочаров188/21.10.2015
Петко Константинов Дилчев589/21.10.2015 г.
Петко Стефанов Пешев610/21.10.2015 г.
Петруна Павлова Анчева212/21.10.2015
Петър Ангелов Костадинов457/21.10.2015
Петър Ангелов Ревенетов089/21.10.2015
Петър Борисов Велчев725/21.10.2015 г.
Петър Василев Зарков553/21.10.2015
Петър Гавраилов Лазов281/21.10.2015
Петър Захариев Стоименов173/21.10.2015
Петър Маринов Михалев053/21.10.2015
Петър Николов Кичуков044/21.10.2015
Петър Славчев МаноловКО-Г-118/25.08.2015 г.
Петър Стефанов Василев091/21.10.2015
Петър Стефанов Гечев259/21.10.2015
Петър Стилиянов Панайотов116/21.10.2015
Петя Павлинова Тошкова224/21.10.2015
Пламен Георгиев Вражилов023/21.10.2015
Пламен Димитров Арсов324/21.10.2015
Пламен Ивайлов Петров452/21.10.2015
Пламен Кирилов Цветков152/21.10.2015
Пламен Начев Начев201/21.10.2015
Пламен Ценов Пешев133/21.10.2015
Полина Росенова Циова481/21.10.2015
Рада Николова Алексиева375/21.10.2015
Радко Радков Славков279/21.10.2015
Радослав Валериев Ивановски521/21.10.2015
Радослав Йончев Влахов591/21.10.2015 г.
Радослав Николаев Иванов365/21.10.2015
Радослава Петрова Димитрова194/21.10.2015
Радослава Пламенова Иванова169/21.10.2015
Райна Атанасова Янева060/21.10.2015
Райна Павлова Микова-Харизанова405/21.10.2015
Райна Пламенова Макариева406/21.10.2015
Ралица Димчева Калайджиева189/21.10.2015
Ралица Максимова Маркова009/21.10.2015
Рахманула Рахими241/21.10.2015
Ренета Стоименова Димитрова143/21.10.2015
Рилка Иванова Ангелова120/21.10.2015
Роман Николов Стоянов027/21.10.2015
Росен Венциславов Савов506/21.10.2015
Румен Георгиев Стоянов177/21.10.2015
Румен Константинов Побиенски328/21.10.2015
Румен Николов Вълчев760/21.10.2015 г.
Румен Павлов Стоянов142/21.10.2015
Румен Райнов Михайлов020/21.10.2015
Румен Стефанов Аврамов103/21.10.2015
Румен Христов Цеков561/21.10.2015
Румен Христосков Попов445/21.10.2015
Румяна Гаврилова Трайкова355/21.10.2015
Румяна Добринова Иванова095/21.10.2015
Румяна Дойчева Великова498/21.10.2015
Румяна Красимирова Ванчова074/21.10.2015
Руска Борисова Асенова568/21.10.2015
Саниела Иванова Иванова475/21.10.2015
Сашка Костадинова Спасова369/21.10.2015
Светлана Георгиева Добрева580/21.10.2015 г.
Светослав Валентинов Петров118/21.10.2015
Светослав Величков ТодоровКО-Г-136/25.08.2015 г.
Светослав Витанов Иванов134/21.10.2015
Светослав Лазаров Къкаров396/21.10.2015
Севдалина Спасова Райчева257/21.10.2015
Севляна Василева Цанева172/21.10.2015
Сенка Йорданова Стоименова335/21.10.2015
Серафим Борисов Урдов359/21.10.2015
Сийка Йорданова Ганева295/21.10.2015
Сийка Пешова Димитрова535/21.10.2015
Силва Иванова Балабанова070/21.10.2015
Силвия Иванова Василева168/21.10.2015
Силвия Пламенова Димитрова520/21.10.2015
Симеон Борисов Стойнов307/21.10.2015
Симеон Георгиев Матов171/21.10.2015
Симеон Калоянов Руменов554/21.10.2015
Симона Дамянова Стоянова204/21.10.2015
Славей Иванов Спасов437/21.10.2015
Славена Недева Георгиева179/21.10.2015
Слави Евстатиев Славчев384/21.10.2015
Славка Георгиева Димитрова125/21.10.2015
Славчо Добрев Славов490/21.10.2015
Снежана Георгиева ДуковаКО-Г-133/25.08.2015 г.
Снежана Георгиева Станкова293/21.10.2015
Снежана Иванова Йовева-Димитрова497/21.10.2015
Снежана Семова Демирева576/21.10.2015 г.
Снежина Димитрова Динева413/21.10.2015
Соня Дамянова Крумова526/21.10.2015
Соня Димитрова Китова467/21.10.2015
Соня Кръстанова Костадинова291/21.10.2015
Соня Панкова Генкова166/21.10.2015
Спасимир Иванов Гогов343/21.10.2015
Станимир Каменов Зашев460/21.10.2015
Станислав Стефанов Михов078/21.10.2015
Станислав Стоянов ИвановКО-Г-125/25.08.2015 г.
Станислава Георгиева Цанкова501/21.10.2015
Станка Петрова Коларова202/21.10.2015
Стефан Василев Христов556/21.10.2015
Стефан Красимиров Георгиев085/21.10.2015
Стефан Крумов Георгиев773/21.10.2015 г.
Стефан Минчев Кереков463/21.10.2015
Стефан Митков Митков274/21.10.2015
Стефан Николов Пелтеков419/21.10.2015
Стефан Огнянов Иванов464/21.10.2015
Стефан Руменов Захариев316/21.10.2015
Стефан Станиславов Сергиев225/21.10.2015
Стефан Цветанов Радков530/21.10.2015
Стефани Красимирова Николова736/21.10.2015 г.
Стефани Пламенова Ламбева449/21.10.2015
Стефка Александрова Бонева093/21.10.2015
Стефка Георгиева Тинчева377/21.10.2015
Стефка Методиева Вучкова150/21.10.2015
Стойко Николов Дуков401/21.10.2015
Стоян Евгениев Китанов131/21.10.2015
Стоян Методиев Боянов234/21.10.2015
Стоян Николов Начев508/21.10.2015
Стоян Рангелов Методиев615/21.10.2015 г.
Стоян Свиленов Стоянов108/21.10.2015
Стоян Стоянов Кукев438/21.10.2015
Стоян Филипов Маринов034/21.10.2015
Стоянка Савова Георгиева223/21.10.2015
Страхил Георгиев Лозанов748/21.10.2015 г.
Таня Георгиева Георгиева149/21.10.2015
Таня Димитрова Костова196/21.10.2015
Таня Емилова Бързакова486/21.10.2015
Таня Миленова Владова509/21.10.2015
Татяна Веселинова Цонкова162/21.10.2015
Татяна Славчева Стоименова278/21.10.2015
Теменужка Иванова Попова158/21.10.2015
Теменужка Петрова Маркова148/21.10.2015
Теодор Пламенов Иванов180/21.10.2015
Теодора Бориславова Кирилова330/21.10.2015
Теодора Радкова ГеоргиеваКО-Г-100/25.08.2015 г.
Тереза Ангелова Колчева164/21.10.2015
Тихомир Николаев Михайлов390/21.10.2015
Тодор Атанасов Янев192/21.10.2015
Тодор Владимиров Стоянов573/21.10.2015 г.
Тодор Михайлов Минев581/21.10.2015 г.
Тодор Станчев Тодоров255/21.10.2015
Тони Петров Тонев121/21.10.2015
Трайко Гюлов Методиев559/21.10.2015
Трайко Илиев Димитров560/21.10.2015
Трайко Маринов Илиев612/21.10.2015 г.
Трайчо Веселинов Рангелов566/21.10.2015
Трайчо Манчев Манчев546/21.10.2015
Траян Славчев Димитров525/21.10.2015
Траянка Трайкова Иванова528/21.10.2015
Траянка Христова Митова572/21.10.2015
Троян Божидаров Юлчев605/21.10.2015 г.
Фидан Юлиянов Фиданов606/21.10.2015 г.
Фидела Василева Василева132/21.10.2015
Филип Габриелов Герасимов373/21.10.2015
Филип Кауа Тофик712/21.10.2015 г.
Христина Борисова Начева511/21.10.2015
Христина Георгиева Войнова-Койчева113/21.10.2015
Християн Сашков Попов187/21.10.2015
Христо Александров УшевКО-Г-115/25.08.2015 г.
Христо Валентинов Иванов315/21.10.2015
Христо Веселинов Минковски439/21.10.2015
Христо Емилов Божилов391/21.10.2015
Христо Любчов Сотиров601/21.10.2015 г.
Христо Огнянов Найденов616/21.10.2015 г.
Христо Стоянов ПетровКО-Г-111/25.08.2015 г.
Цана Цветанова Тошева571/21.10.2015
Цанко Василев Цанков505/21.10.2015
Цвета Ангелова Точева364/21.10.2015
Цветан Борисов Живков746/21.10.2015 г.
Цветан Василев Крумов283/21.10.2015
Цветан Елинов Ангелов137/21.10.2015
Цветан Максимов Радков529/21.10.2015
Цветан Мартинов Стефанов243/21.10.2015
Цветан Петков Парушев049/21.10.2015
Цветанка Димитрова Петрова298/21.10.2015
Цветанка Илиева Маркова247/21.10.2015
Цветанка Петкова Петкова-Стойнова306/21.10.2015
Цветелина Петкова Гаврилова724/21.10.2015 г.
Цветелина Стефанова Стефанова717/21.10.2015 г.
Цветомир Иванов Георгиев015/21.10.2015
Цветомир Иванов Димитров161/21.10.2015
Цветомир Николаев Николов329/21.10.2015
Цветомира Павлова МетодиеваКО-Г-128/25.08.2015 г.
Цеца Атанасова Димитрова-Стоянова098/21.10.2015
Чавдар Милчев Секулов308/21.10.2015
Юлиан Максимов Радков531/21.10.2015
Юлия Методиева Николова672/21.10.2015 г.
Юлиян Симеонов Ташев215/21.10.2015
Юри Йорданов Господинов459/21.10.2015
Янислав Милетиев ЧулевКО-Г-112/25.08.2015 г.
Янко Кочев Жеков288/21.10.2015
Януш Иванов Стоянов619/21.10.2015 г.
Ярослав Стаматов Илиев473/21.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения