Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 999-МИ/НР
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 501/14.10.2015 г. от кмета на район „Красна поляна" с искане за 77 промени в състава на  63 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красна поляна" - СО от квотата на КП „БСП лява България" – 8 замени и от квотата на ПП ДПС - 69 промени, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

  1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красна поляна" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ на секция

Освобождава:

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

Васил Юлиев Тодоров 

 Петър Янков  Кротнев

 

 председ.

2

Васил Руменов Димитров

Анелия Първанова Тошева

 

Секретар

3

Илия Григоров Папазов

Мария Гюмова Димитрова

 

Член

4

Мими Стоианова Гопева

Нина Димитрова Атанасова

 

Зам.председс.

5

Даниела Варбанова Данева

Диана Найденова Муховска

 

Зам.председс.

6

Дилиана Иванова Барамова

Вергиния Йорданова Ангелова

 

Член

7

Светла Ангелова Бешкова

Димитър Байков Миланов

 

Член-

8

Виолета Захариева Йорданова

Екатерина Спасова Иванова

 

Зам.предс.

10

Силвия Иванова Мариянова

Васил Руменов Димитров

 

Член

11

Филка Жорева Димитрова

Дилиана Иванова Барамова

 

Член

12

Невена Чавдарова Тодорова

Мария Руменова Симеонова

 

Секретар

13

Надежда Цветкова Колева

Беатрис Тодорова Гагова

 

Секретар

14

Юлиан Любомиров Велков

Юрий Маринов Иванов

 

Член

15

Мартина Атанасова Георгиева

Калин Петров Тошев

 

Член

16

Албена Руменова Ташкова

Филка Жорева Димитрова

 

Секретар

17

Младенка Йорданова Цакова

Еленка Людмилова Сотирова

 

Зам.предс.

18

Красимир Климентов Цаков

Катерина Димитрова Котева

 

Секретар

19

Виолета Сергеева Вълчинова

Венцислава Георгиева Митова

 

Секретар

21

Габриел Пламенов Първанов

Габриел Пламенов Първанов

 

Председател

23

Райхан Адил Хюсеин

Албертин Димитров Димитров

 

Член

25

Манол Христов Пейчев

Драгомир Костадинов Гопев

 

Член

27

Екатерина Георгиева Александрова

Мими Стоианова Гопева

 

Председател

28

Ивон Иванова Чокойска

Фиданка Данаилова Колева

 

Секретар

30

Велко Тодоров Спасов

Здравко Иванов Станков

 

Член

31

Стоиан Николов Петров

Стоян Любомиров Кръстев

 

Член

32

Вера Димитрова Пенева

Мадлен Милчева Стефчева

 

Зам.предс.

33

Филип Вергилов Русенов

Янка Димова Коева

 

Член

34

Румен Ангелов Данев

Наско Красимиров Найденов

 

Член

35

Райна Георгиева Грозданова

Илиян Красимиров Найденов

 

Член

37

Елизабет Цанева Цанева

Румяна Костандинова Тодорова

 

Член

39

Недялка Тинкова Петрова

Владимира Йорданова Владимирова

 

Председател

40

Никола Иванов Кубчиев

Емил Райчев Макариев

 

Член

41

Десислава Йорданова Харискова

Ана Мария Цончева Рахнева

 

Секретар

42

Денис Вечеславов Николов

Кирил Иванов Ценков

 

Член

43

Румяна Огнянова Стоева

Александър Юлиянов Йорданов

 

Зам.предс.

44

Веселин Георгиев Ангелушев

Маргарита Руменова Йорданова

 

Член

44 

 Румяна Стоянова Илиева

 Валентина Стоилова Стойчева

 

 зам председ.

45 

 Валентина Стоилова Стойчева

 Елисавета Младенова Апостолова

 

 член

45

Нина Димитрова Атанасова

Димяна Василева Лепоева

 

Председател

46 

 Лазаринка Михайлова Аврамова

 Марияна Лазарова Аврамова

 

 член

46

Тихомир Георгиев Ангелушев

Емилия Борисова Василева

 

Член

47

Николай Тодоров Маринов

Магдалена Яворчева Златкова

 

Член

48

Кета Димова Георгиева

Тихомир Георгиев Ангелушев

 

Член

49

Росица Янакиева Додова Гочева

Веселин Георгиев Ангелушев

 

Зам.предс.

50

Еленка Георгиева Сотирова

Десислава Димитрова Иванова

 

Председател

51

Емилиан Георгиев Керемидов

Станислава Николаева Кьосева

 

Член

52

Михаел Димитров Лештански

Емилиан Георгиев Керемидов

 

Председател

53

Лена Миланова Танкова

Миглена Петрова Владимирова

 

Член

54

Райна Стефанова Колева

Лена Миланова Танкова

 

Член

55

Йорданка Петкова Спасова

Елена Димитрова Лещанска

 

Зам.предс.

56 

 Петър Маринов Зиновиев

 Силвия  Шанкова Асенова

 

 секретар

56

Силвия Танкова Янкова

Траян Божидаров Юлчев

 

Член

58

Зорница Младенова Ралчева

Валентина Такова Брахчева

 

Член

59

Стойчо Лоренов Рашев

Симо Янков Ангелов

 

Зам.предс.

59

Желана Ценова Иванова

Янко Симеонов Ангелов

 

Член

60 

  Силвия  Шанкова Асенова

 Стоян Жечков Момов

 

 зам.предс.

60

Тихомир Лайд Джофелкид

Васил Борисов Миланов

 

Член

61

Асен Петров Иванов

Любомир Димитров Асенов

 

Зам.предс.

61

Методи Методиев Стоянов

Райна Янкова Асенова

 

Член

62

Цветко Митков Трайков

Румен Славчов Стефанов

 

Зам.предс.

62

Донка Яворкова Стойанова

Ани Миткова  Траикова

 

Член

63

Петьо Антонов Божилов

Митко Дданаилов Димитров

 

Секретар

63

Ани Пешева Калчева

Емил Митков Димитров

 

Член

64

Васил Ангелов Стоев

Методи Методиев Стоянов

 

Председател

64

Зоя Славчева Димитрова

Донка Яворкова Стоянова

 

Член

65

Юлиан Евгениев Йорданов

Васил Данчов Огнянов

 

Зам.предс.

65

Румяна Константинова Тодорова

Румен Асенов Василев

 

Член

67

Симеон Кирчев Симеонов

Антон Асенов Димитров

 

Председател

67

Орхан Османов Мустафов

Симеон Васков Симеонов

 

Член

68

Константина Николова Илиева

 Елена Кирилова Ценкова

 

Член

69

Георги Петодиев Стефанов

Йорданка Захариева Методиева

 

Член

70

Борислав Ангелов Стоев

Кристиян Ценов Тодоров

 

Член

70 

 Петър Янков  Кротнев

 Светла Николова Денчева-Момова

 

 член

71 

 Цеца Георгиева Маринова

 Николина Темелкова Ружина

 

 член

71

Милена Василева Бачева

Костадин Димитров Капчев

 

секретар

74

Димяна Василева Лепоева

Санка Траянова Христова

 

Председател

36

Венета Тончева Божкова

Теменуга Атанасова Георгиева

 

Председател

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.10.2015 в 19:07 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения