Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 997-МИ/НР/
София, 14.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 507/14.10.2014 г. от кмета на район „Слатина" с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Слатина" - СО от квотата на ПП ГЕРБ - 4; Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 5 БР.; КП „БСП лява България" – 13; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО –  43 бр.; ПП Атака – 2 бр. Коалиция България без цензура (ББЦ) – 8 бр.; промени в съставите на 59 секционни комисии, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

№ СИК 2246070.

Освобождава:

ЕГН

Назначава:

ЕГН

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

6

Любомир Цветанов Костов

.........

Радослав Петков Илиев

.........

член

38

Румяна Христова Кралева

.........

Боян василев Иванов

.........

председател

12

Миряна Стоянова Христова

.........

Елена Цветкова Минкова

.........

член

48

Лиляна Атанасова Илиева

.........

Стефка Димитрова Ковачева

.........

секретар

20

Веселин Райчев Райчев

.........

Павлина Йончева Тенева

.........

член

64

Григор Пейов Митовски

.........

Миглена Георгиева Адамова

.........

секретар

27

Христина Христова Недкова

.........

Албена Симеонова Митева

.........

член

51

Анелия Симеонова Велева

.........

Георги Стоилов Младенов

.........

зам. Председател

66

Десислава Владимирова Николова

.........

Даниела Руменова Страшимирова

.........

председател

69

Георги Атанасов Миленов

.........

Стефан Крумов Делчев

.........

председател

68

Адриана Атанасова Миленова

.........

Евгени  Цанов Цанов

.........

председател

1

Ана Първанова Михайлова

.........

Елица Стефанова Стефанова

.........

Зам. председседател

5

Михаил Христов Михайлов

.........

Геновева Пенева Петкова

.........

Член

8

Нели Станиславова Станева

.........

Елена Иванова Максимова

.........

Член

10

Теодора Радославова Събева

.........

Ани Серафимова Николова

.........

Зам. председседател

18

Деница Димитрова Иванова

.........

Първолетка Петрова Христова

.........

Член

23

Магдалена Росенова Ганкова

.........

Славейко Алексиев Йовчев

.........

Зам. председседател

25

Станимира Светославова Гошева

.........

Елвина Богданславова Ценкова

.........

Член

26

Нели Димитрова Цветанова

.........

Роксана Петрова Ангелова

.........

Зам. председседател

32

Калин Пламенов Чернев

.........

Галя Борисова Захариева

.........

Секретар

34

Евелина Светослава Савова

.........

Тодор Димитров Костов

.........

Член

36

Маргарита Веселинова Страшилова

.........

Таня Борянова Костова

.........

Председател

37

Теодора Божидарова Димитрова

.........

Валентина Найденова Найденова

.........

Член

39

Вера Маринова Банкова

.........

Александър Николаев Зафиров

.........

Член

41

Даниел Йорданов Григоров

.........

Андрей Николаев Зафиров

.........

Член

42

Жана Борисова Киркова

.........

Росица Кирилова Арнаудова

.........

Председател

44

Любов Александрова Андонова

.........

Венета Веселий Петрова

.........

Секретар

47

Росица Бонева Монева

.........

Пламен Желязков Пейков

.........

Член

50

Венцислав Тошков Даскалски

.........

Мартин Красимиров Георгиев

.........

Член

53

Красимир Борисов Керимов

.........

Станка Георгиева Георгиева

.........

Зам. председседател

54

Славейко Алексиев Йовчев

.........

Николай Иванов Дилков

.........

Член

57

Цанка Иванова Лилова

.........

Красимир Методиев Георгиев

.........

Член

58

Ани Иванова Савова

.........

Гергана Георгиева Георгиева

.........

Зам. председседател

60

Румен Димитров Дилов

.........

Силвия Ивайлова Максимова

.........

Член

70

Захария Любенова Млеченкова

.........

Ивелина Павлова Григорова

.........

секретар

71

Лъчезар Николов Денин

.........

Йорданка Белчева Димитрова

.........

секретар

73

Атанас Мирославов Христов

.........

Григор Пейов Митовски

.........

председател

74

Надежда Денчева Стойкова

.........

Сергей Добринов Иванов

.........

секретар

75

Атанас Йорданов Шиников

.........

Илонка Павлинова Крачунова

.........

секретар

76

Боряна Войчова Шиникова

.........

Захари Асенов Ваклинов

.........

секретар

77

Нели Николова Сотирова

.........

Едуард Асенов Ваклинов

.........

секретар

7

Цветелина Николаева Стоевска

.........

Росен Иванов Пирински

.........

секретар

14

Мая Христова Николова

.........

Галина Ангелова Ангелова-Виделова

.........

председател

18

Латинка Йорданова Бренескова

.........

Юлияна Евгениева Апостолова

.........

председател

3

Александър Павлинов Руменов

.........

Марий Ивов Иванов

.........

член

4

Екатерина Валериева Виткина

.........

Симеон Филипов Филипов

.........

зам. председател

5

Райна Христовскова Узунова

.........

Никола Стоянов Молотов

.........

зам. председател

7

Малина Александрова Водева

.........

Борис Хамлет Стоянчовски

.........

член

20

Атанас Ненков Карамихов

.........

Симеон Георгиев Младенов

.........

зам. председател

22

Любомир Харизанов Харизанов

.........

Анета Зунга Фам

.........

зам. председател

24

Радослав Дамянов Михайлов

.........

Анка Стефанова Митева

.........

зам. председател

26

Надежда Йонкова Йошевска

.........

Мария Николова Николова

.........

член

33

Силвия Атанасова Карамихова

.........

Венцислав Йорданов Казаров

.........

член

35

Пламен Георгиев Иванов

.........

Васка Георгиева Славкоа

.........

член

38

Данаил Добрев Евтимов

.........

Магдалена Запрянова Наумова

.........

член

46

Николета Красимирова Иванова

.........

Ана Иванова Трайчева

.........

член

48

Яна Николова Кавалджиева

.........

Кристиян Николаев Николов

.........

член

51

Нели Тодорова Димитрова

.........

Пенка Георгиева Младенова

.........

член

56

Марио Стоянов Дудов

.........

Нели Тодорова Димитрова

.........

председател

64

Станислав Михайлов Кънев

.........

Даниела Мирославова Младенова

.........

член

65

Марин Бони Бонев

.........

Александър Николаев Добрем

.........

зам. председател

68

Веселин Петъов Ленгеров

.........

Надежда Йонкова Йошевска

.........

член

80

Мирослав Денчев Иванов

.........

Нели Димитрова Нестерова

.........

зам. председател

63

Борислав Христов Каменов

.........

Нели Николова Сотирова

.........

член

2

Росена Георгиева Иванова

.........

Маргарига Велчова Иванова

.........

член

21

Стефан Павлов Стоилов

.........

Добромир Красимиров Стоянов

.........

секретар

24

Добромир Красимиров Стоянов

.........

Стафан Памлов Стоилов

.........

председател

33

Цветан Петров Велчев

.........

Емилия Христова Георгиева

.........

член

35

Емилия Христова Георгиева

.........

Цветан Петров Велчев

.........

член

48

Екатерина Константинова Василева

.........

Деница Борисова Димитрова

.........

член

49

Свилен Николов Стойчев

.........

Валентина Николова Вангелова

.........

член

52

Валентина Николова Вангелова

.........

Свилен Николов Стойчев

.........

секретар

64

Григор Пейов Митовски

.........

Албена Владимирова Захариева

.........

секретар

69

Сийка Каменова Раковска

.........

Соня Петрова Иванова

.........

член

79

Снежана Александрова Драганова

.........

Анита Антонова Грънчарова

.........

член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.10.2015 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения