Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 996-МИ/НР
София, 14.10.2015

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх.№ 471/12.10.2014 г. от кмета на район „Подуяне " с искане за промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Подуяне" - СО от квотата на КП „БСП лява България" и Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) - 6 промени в съставите на 6 секционни комисии, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във  връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Подуяне " - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

 

 

 

 

№ на секция

22460600..

Освобождава:

Назначава:

Длъжност в СИК

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

61

Иван Бориславов Марков

Рената Валери Кошарска

член

 

39

Иван Бориславов Марков

Симона Добромирова Илиева

член

 

 

 

 

 

 

6

Кирка Евгениева Мангейна

Евгения Кънчева Асенова

зам. Председател

 

22

Иванка Минчева Петрова

Георги Танев Николов

председател

 

46

Ленка Асенова Бахова

Първан Иванов Наков

член

 

56

Камелия Христова Петрова

Божура Цанова Лазова

член

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.10.2015 в 18:11 часа

Свързани решения:

1037-МИ/НР/20.10.2015

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения