Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 939-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 83 /осемдесет и три броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Подуяне” и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Подуяне” с вх. № 370/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 83 /осемдесет и три броя/ СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 205 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  96 бр. членове, ПП ДПС – 89 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 57 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -45 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 35бр.; Партия АТАКА – 27 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 27 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 83бр. членове, Коалиция БСП лява България -  43 бр. членове, ПП ДПС – 39 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 25 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 20 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 15 бр.; Партия АТАКА – 12 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)12 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 83 /осемдесет и три броя/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

№22460600..

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ БАЛАБАНОВ

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ ДИМИТРОВ

 

1

СЕКРЕТАР

ДОБРИН ВАСИЛЕВ ТОМОВ

 

1

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

1

ЧЛЕН

НИНА КИРИЛОВА КОСТОВА

 

1

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ХАРАЛАМПИЕВА

 

1

ЧЛЕН

ТОДОР ЦАНКОВ ЦАНЕВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЬО ТОНЕВ СТАМЕНОВ

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНИ МАРИНЧЕВ КОСТАДИНОВ

 

2

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

2

ЧЛЕН

ВЕЛИАНА БОЖИНОВА ПАВЛОВА

 

2

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА МАТЕВА

 

2

ЧЛЕН

ИРИНА АНТОНОВА НИКОЛОВА

 

2

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА РУСИНОВА

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЧАЛЕВА

 

3

СЕКРЕТАР

ВИРЖИНИЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

3

ЧЛЕН

КАЛОЯН ТИХОМИРОВ ВЕЛЕВ

 

3

ЧЛЕН

НАНА ЖЕКОВА АНДОНОВА

 

3

ЧЛЕН

СИЙКА СИВКОВА ШОПОВА

 

3

ЧЛЕН

СИЛВАНА МЛАДЕНОВА СТОЙНЕВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНКА КУМБИЕВА КОТЛАРОВА

 

 

 

 

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГЛОЖЕНСКА

 

4

СЕКРЕТАР

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЗАЕВА

 

4

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА

 

4

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

 

4

ЧЛЕН

СЛАВКА ВАСИЛЕВА МИЛЕНКОВА

 

4

ЧЛЕН

ЙОНИТА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА

 

5

СЕКРЕТАР

ОЛГА СТОЙЧЕВА МИЛЧАЛИЕВА

 

5

ЧЛЕН

ВИНЧЕНЦО АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

 

5

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДОБРЕВ

 

5

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА МАРКОВА ДУЛЕВА

 

5

ЧЛЕН

МАКСИМ БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНЧО ПАНКОВ ПАНКОВ

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРКА ЕВГЕНИЕВА МАНГЕЙНА

 

6

СЕКРЕТАР

ДИМИТРИНКА ГЕРОВА ПЕШОВА

 

6

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ИВАНОВА БЕЛЬОВА

 

6

ЧЛЕН

БОНКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА

 

6

ЧЛЕН

ГЕРГАНА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА

 

6

ЧЛЕН

РУМЯНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАНА ВЕНЦЕСЛАВОВА

 

7

СЕКРЕТАР

НЕЛИ СЛАВЧЕВА ГЕНОВА

 

7

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГАВРАИЛОВ

 

7

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА

 

7

ЧЛЕН

СТЕФКА ТОДОРОВА БАЛЬОВА

 

7

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА МАТЕВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВО МИЛЕН РАНГЕЛОВ

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАРОВА

 

8

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА СТОИЛОВА МЕРАЗЧИЕВА

 

8

ЧЛЕН

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ДРАГИЕВА

 

8

ЧЛЕН

ДРАГОМИР СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

 

 

 

 

 

8

ЧЛЕН

МАРИЯ ИВАНОВА ПАПАЗОВА

 

8

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ГЕНКОВ МАТЕВ

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИЛА ЛЮБЧЕВА ИРИНСКА

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА

 

9

СЕКРЕТАР

ФИЛИП АНТОНОВ ОРМАНДЖИЕВ

 

9

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

 

9

ЧЛЕН

ЕЛИЦА ЕВТИМОВА ГИДОВА

 

9

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ТОШКОВА ПЕТКОВА

 

9

ЧЛЕН

ИВАНКА КРЪСТЕВА ВЪРБАНОВА

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБКА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА

 

10

СЕКРЕТАР

ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ

 

10

ЧЛЕН

АНТОН ГЕОРГИЕВ САЧКОВ

 

10

ЧЛЕН

ВЕСКА ИВАНОВА ГЕНОВА

 

10

ЧЛЕН

МАРИАНА МИХАЙЛОВА СЕМКОВА

 

10

ЧЛЕН

ЦВЕТОЗАР ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ЦОНЕВА

 

11

СЕКРЕТАР

ЧАВДАР СТАМЕНОВ АНДОНОВ

 

11

ЧЛЕН

МАРИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

 

11

ЧЛЕН

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВАНКОВА

 

11

ЧЛЕН

РУМЯНА АСЕНОВА ЛЮТОВА

 

11

ЧЛЕН

ТЕОФАНА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ СИМЕОНОВ СИМОВ

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН АТАНАСОВ ЛЮТОВ

 

12

СЕКРЕТАР

ВИКТОР ТОНЕВ СТАМЕНОВ

 

12

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ЦЕНОВА СТЕФАНОВА

 

12

ЧЛЕН

ЖАСМИН ФИЛИПОВ ОРМАНДЖИЕВ

 

12

ЧЛЕН

ИРИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

 

12

ЧЛЕН

НАНО МИТКОВ СЕМКОВ

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА ИВАНОВА МИХАЛЕВА

 

 

 

 

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИНА БОЖАНОВА СИМЕОНОВА

 

13

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА ИВАНОВА ЧАЛЕВА

 

13

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

13

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА БОРИСОВА ТЕНЕВА

 

13

ЧЛЕН

МАРИАН КОНСТАНТИНОВ МЕТОДИЕВ

 

13

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУНЧЕВ

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕТА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЕЙХАН ИСМАИЛ АЗИЗ

 

14

СЕКРЕТАР

РУМЕН ИВАНОВ МЕРАЗЧИЕВ

 

14

ЧЛЕН

МАРИЯНА ХРИСТОВА ПИПЕРОВА

 

14

ЧЛЕН

МИТКА ДЖОНЕВА МЛАДЕНОВА

 

14

ЧЛЕН

СОНЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

 

14

ЧЛЕН

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДОЛАПЧИЕВА

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕМЕОН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

 

15

СЕКРЕТАР

СОНЯ АНГЕЛОВА МАРКОВА

 

15

ЧЛЕН

АНКА ЕФТИМОВА ДИМИТРОВА

 

15

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА НЕДЕЛЧЕВА МУТАФЧИЕВА

 

15

ЧЛЕН

ВЕНЧЕ СПАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

15

ЧЛЕН

СТЕФАН ЦВЕТКОВ АНГЕЛОВ

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА

 

16

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАНЧЕВ

 

16

ЧЛЕН

ВЕНЕТА КАМЕНОВА ПЕТРОВА

 

16

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

16

ЧЛЕН

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

16

ЧЛЕН

СТЕФАНКА ЦВЕТКОВА НЕДЕВА

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОНИЯ ПЕТРОВА КОНТОВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИ НИКУ ФОКАС

 

17

СЕКРЕТАР

ЕЛКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

 

17

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА ЯНКОВА ЯНКОВА

 

 

 

 

 

17

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

17

ЧЛЕН

СТАНКА ХРИСТОВА АНТОНОВА

 

17

ЧЛЕН

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЬО ВАЛЕРИЕВ ПЕТРУНОВ

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

 

18

ЧЛЕН

ВАСИЛ ИВАНОВ ГОЧЕВ

 

18

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КОНТОВА

 

18

ЧЛЕН

КАТРИН СТОЯНОВА ЦЕНОВА

 

18

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ДЕСПОТОВА

 

18

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНКА ПАНЧОВА КОНТОВА

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИГЛЕНА ВЕЛИНОВА БЕБОВА

 

19

СЕКРЕТАР

ИВАНКА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

19

ЧЛЕН

АНКА ДОЙЧИНОВА ФОКА

 

19

ЧЛЕН

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

 

19

ЧЛЕН

ПЕТЪР ТОДОРОВ СТОИМЕНОВ

 

19

ЧЛЕН

ТОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

 

20

СЕКРЕТАР

МАРИЕТА ЛЮБЕНОВА НЕДЯЛКОВА

 

20

ЧЛЕН

АННА СЕДЕФЧОВА СТОЯНОВА

 

20

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

20

ЧЛЕН

ЗЛАТИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

 

20

ЧЛЕН

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗЕРДЕВ

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАДЛЕН ИЛЯ ВАСИЛЕВА

 

21

СЕКРЕТАР

ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПАВЛОВ

 

21

ЧЛЕН

БЛАГОВЕСТА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

 

21

ЧЛЕН

ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

 

21

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДАНКОВСКА

 

21

ЧЛЕН

МАРИЙКА ХРИСТОВА КЛЕНОВСКА

 

 

 

 

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА МИНЧЕВА ПЕТРОВА

 

22

СЕКРЕТАР

ДАРИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

 

22

СЕКРЕТАР

КОНСТАНТИН КАЛОЯНОВ СПАСОВ

 

22

ЧЛЕН

АННА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

 

22

ЧЛЕН

ИВАЙЛА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

 

22

ЧЛЕН

ИВАНКА ВЕЛКОВА МОДЕВА

 

22

ЧЛЕН

МАРИАНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КИРОВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА БОНЕВА

 

23

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

 

23

ЧЛЕН

АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ИВАНОВА

 

23

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ВАСИЛИЕВА

 

23

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАРА СВЕТОСЛАВОВА ТРЕНОВА

 

23

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ПЕТРУНОВА

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА БРЪНБАРОВА

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ПЕТРОВА КЪРЖИЛОВА

 

24

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЕВСТАТИЕВ

 

24

ЧЛЕН

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВСКА

 

24

ЧЛЕН

ИВАН МАНЕВ МИХАЙЛОВ

 

24

ЧЛЕН

МАРИНА МАРИНОВА АСПАРУХОВА

 

24

ЧЛЕН

ТЕОДОРА БОГДАНОВА СВИЛЕНОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

 

25

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА

 

25

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

 

25

ЧЛЕН

ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА

 

25

ЧЛЕН

МАГДА НАНЕВА ТЮРКЕДЖИЕВА

 

25

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТЕНОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

26

СЕКРЕТАР

СИМЕОН СИМЕОНОВ АТАНАСОВ

 

 

 

 

 

26

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ НЕЧОВ

 

26

ЧЛЕН

ВЕЛКА СТАНЕВА ПЕТРОВА

 

26

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ЗЛАТЕВА СЛАВКОВА

 

26

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПОМЕТКОВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНКА НИКОЛОВА АТЕВА

 

27

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

 

27

ЧЛЕН

БОГОМИЛА КРЪСТЕВА ПИРОТСКА

 

27

ЧЛЕН

ЗАХАРИНКА ПЕТКОВА ГРИГОРОВА

 

27

ЧЛЕН

НАДЕЖДА НАЧЕВА КРУШАРСКА

 

27

ЧЛЕН

САШКО ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НЕДЕВА

 

28

СЕКРЕТАР

ДОНКА МИХАЙЛОВА ЕДРЕВА

 

28

ЧЛЕН

ГАЛИНА БОРИСОВА ТАШЕВА

 

28

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА

 

28

ЧЛЕН

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ

 

28

ЧЛЕН

САШО ЛЮБЕНОВ АТЕВ

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИТКО КИРИЛОВ ТУЛИЙСКИ

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ

 

29

СЕКРЕТАР

НОНИ ЗДРАВКОВА ДЮЛГЕРОВА

 

29

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

 

29

ЧЛЕН

КРИСТИНА ЕМИЛОВ ПЕТРОВА

 

29

ЧЛЕН

РОЗАЛИНА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

 

29

ЧЛЕН

СТЕФАН ТИНЧЕВ СТЕФАНОВ

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗАЛИНА ЦВЕТКОВА КАРАИВАНОВА

 

30

СЕКРЕТАР

НИКОЛА НИКОЛОВ АРШИКОВ

 

30

ЧЛЕН

БОРЯНА ПЕЙЧЕВА РАДУЛОВА

 

30

ЧЛЕН

МАРТИНА ЕФТИМОВА КЬОСЕВА

 

30

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

 

 

 

 

30

ЧЛЕН

ЯНА ГЕРГИНОВА ЯНЕВА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

31

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

 

31

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИГНАТОВ

 

31

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА ПЕТРОВА

 

31

ЧЛЕН

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАРОВА

 

31

ЧЛЕН

ЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ГРОЗЕВА ЯНКУЛОВА

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ

 

32

СЕКРЕТАР

ИВАН ЛЮБОМИРОВ КАДИЕВ

 

32

ЧЛЕН

МАРТИН АНГЕЛОВ ДИШЛИЕВ

 

32

ЧЛЕН

МИНКА ДРАГАНОВА ДИМОВА

 

32

ЧЛЕН

НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЮРОВА

 

32

ЧЛЕН

СОНЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ДЕНКОВ БОЖИЛОВ

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ГЕНЕВ

 

33

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ИВАНОВА ЦЕНОВА

 

33

ЧЛЕН

БОЖИДАРКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

33

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН БОЖИЛОВ СТАЙКОВ

 

33

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА НЕЙЧЕВА ДРАГАНОВА

 

33

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН МАРКОВ ВУТЕВ

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕНЧО КАЛЧЕВ ДЖАМБОВ

 

34

СЕКРЕТАР

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

34

ЧЛЕН

АНАСТАС АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

34

ЧЛЕН

КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ НЕДЯЛКОВ

 

34

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА КОЛОВА

 

34

ЧЛЕН

МИЛКО ИВАНОВ СКОРЧЕВ

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМЧО РУСКОВ ДИМОВ

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИНА ВЕЛИКОВА СКОРЧЕВА

 

 

 

 

 

35

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА МИЛАДИНОВА

 

35

ЧЛЕН

БОГОМИЛ ВЛАДИМИРОВ СТАНОЕВ

 

35

ЧЛЕН

ИВАНКА ТОДОРОВА БУРГАЗЛИЕВА

 

35

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ПЕНКОВА

 

35

ЧЛЕН

ЛЮБКА ТОДОРОВА ГЪЖЕВА

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИНЕВ

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

 

36

СЕКРЕТАР

ТАНЯ КОСТАДИНОВА ГАВРИЛОВА

 

36

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА

 

36

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

 

36

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА

 

36

ЧЛЕН

ПЕТЯ РУМЕНОВА АСПАРУХОВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ИВАНОВА МИЛАНОВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

37

СЕКРЕТАР

БИЛЯНА ГОРАНОВА ДИШЛИЕВА

 

37

ЧЛЕН

ДЕНКА ПЕТРОВА КОТЕВА

 

37

ЧЛЕН

ИВАНКА ХРИСТОВА СЛАВЧЕВА

 

37

ЧЛЕН

ЛАТИНКА ГРИГОРОВА КРУШАРСКА

 

37

ЧЛЕН

ПЪРВАН СТАНКОВ ПЪРВАНОВ

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЕЙКО МИРОСЛАВОВ НЕЧЕВ

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН ИВАНОВ РАЛЧОВСКИ

 

38

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

 

38

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

38

ЧЛЕН

ГРИГОР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

 

38

ЧЛЕН

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

38

ЧЛЕН

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВА

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР БОРИСОВ АТАНАСОВ

 

39

СЕКРЕТАР

СИМЕОН РУМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ

 

39

ЧЛЕН

БОГДАН НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ

 

39

ЧЛЕН

БОГДАНА ИВАНОВА ЦОЛОВА

 

 

 

 

 

39

ЧЛЕН

ИВАН БОРИСЛАВОВ МАРКОВ

 

39

ЧЛЕН

СОНЯ ЛАЗАРОВА ПИШЕВА

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ АТАНАСОВ

 

40

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА

 

40

ЧЛЕН

АДЕЛИНА АНТОНОВА

 

40

ЧЛЕН

МАРИАНА СТОЯНОВА АВРАМОВА

 

40

ЧЛЕН

РОСЕН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

 

40

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАН ФОНГ МАЙ

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

41

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР МИРОЛЮБОВ ВАСИЛЕВ

 

41

ЧЛЕН

ДЕЯНА ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА

 

41

ЧЛЕН

ЖАСМИНА ЕФТИМОВА ЗАВЕДИЕВА

 

41

ЧЛЕН

МАНУЕЛА КРАСИМИРОВА  ТОДОРОВА

 

41

ЧЛЕН

СИЛВИЯ КЪНЧЕВА НИКОЛОВА

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИТАН КУНЕВ ВИТАНОВ

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА ХРИСТОВА ГОВЕДАРСКА

 

42

СЕКРЕТАР

ЯВОР ВАСИЛЕВ ДАВИДОВ

 

42

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

42

ЧЛЕН

ВЕРА АТАНАСОВА ДИМОВА

 

42

ЧЛЕН

МАЯ ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА

 

42

ЧЛЕН

САШКА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КОНСТАНТИНОВ

 

43

СЕКРЕТАР

МАРИАНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

 

43

ЧЛЕН

ВАНЯ ВЕЛКОВА ЯНИНСКА

 

43

ЧЛЕН

ДОРА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

 

43

ЧЛЕН

ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ САВОВ

 

43

ЧЛЕН

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИРА ИВАНОВА КОЛОВА-

 

 

 

 

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

 

44

СЕКРЕТАР

ПЕНКА БОГДАНОВА КИРОВА

 

44

ЧЛЕН

ВИКТОР ФЕОДОРОВ ИЛИВАНОВ

 

44

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВА РАДЕВА

 

44

ЧЛЕН

КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

 

44

ЧЛЕН

НАДЯ РУМЕНОВА ХАДЖИДОСЕВА

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ИВАНОВА ТОМОВА

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА РАДКОВА ЦВЕТКОВА

 

45

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА

 

45

ЧЛЕН

ВЪЛКА ИВАНОВА ТАСЕВА

 

45

ЧЛЕН

ЗЛАТИНА ЕМИЛОВА МАЛЧЕВА

 

45

ЧЛЕН

ИВЕТА ХРИСТОВА ЕВТИМОВА

 

45

ЧЛЕН

МИНЧО ВЕСЕЛИНОВ МИЛАНОВ

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ ЙОНКОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛТЪНОВ

 

46

СЕКРЕТАР

ЯНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ТОМОВ

 

46

ЧЛЕН

ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ

 

46

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ХАДЖИЕВА

 

46

ЧЛЕН

ЛЕНКА АСЕНОВА БАХОВА

 

46

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА МАРТИНОВА

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА ИВЕЛИНОВ ЕСМЕРОВ

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

47

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА НЕЧЕВА

 

47

ЧЛЕН

БОЙКО ЛЮБОМИРОВ НОВАКОВ

 

47

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ КРУМОВА ВАСЕВА

 

47

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

 

47

ЧЛЕН

СТОЯНКА ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ МЛАДЕНОВА БОЯДЖИЕВА

 

48

СЕКРЕТАР

БОРИС ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ

 

48

ЧЛЕН

ВАНЯ КОСТАДИНОВА ПАЗВАНСКА

 

 

 

 

 

48

ЧЛЕН

ВАСИЛ ПЕТКОВ БУДАКОВ

 

48

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

 

48

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

 

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА БОРИСОВА

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА САШЕВА ДИМИТРОВА

 

49

СЕКРЕТАР

РИЛКА БОЯНОВА РИБАРСКА

 

49

ЧЛЕН

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

 

49

ЧЛЕН

ГЕРГАНА СТОЯНОВА МИНЕВА

 

49

ЧЛЕН

ЙОАНА ТОДОРОВА ПЕНОВА

 

49

ЧЛЕН

РЕНЕТА ОГНЯНОВА ЦВЕТКОВА

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИМИ СПАСОВА РЕЦКОВА-

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ГРИГОРОВ ГЕРГИНОВ

 

50

СЕКРЕТАР

МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА

 

50

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЦЕНЕВ ДОНЧЕВ

 

50

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА

 

50

ЧЛЕН

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

 

50

ЧЛЕН

ТОДОР ПЕТКОВ ДУХЛИНСКИ

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДЕЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРИГОР НИКОЛАЕВ ДОЙЧИНОВ

 

51

СЕКРЕТАР

БОЯН ИЛИЕВ РИБАРСКИ

 

51

ЧЛЕН

ВЕНКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

51

ЧЛЕН

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

 

51

ЧЛЕН

МАРИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

51

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА КИРИЛОВА ДОНЧЕВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОНИЯ ЖИВКОВА МИТРЕВА

 

52

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

 

52

ЧЛЕН

МАРИЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

 

52

ЧЛЕН

МИЛЯНКА ДИМИТРОВА ГАНЧОВСКА

 

52

ЧЛЕН

НЕЛИ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

52

ЧЛЕН

НИНА РАШКОВА РАШКОВА

 

 

 

 

 

53

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА БОЖИДАРОВА ПЕТРУНОВА

 

53

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

53

СЕКРЕТАР

МАРТИН МИТКОВ ДИМИТРОВ

 

53

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

53

ЧЛЕН

НАТАША ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

53

ЧЛЕН

РУМЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

53

ЧЛЕН

СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА

 

54

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

54

СЕКРЕТАР

МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

 

54

ЧЛЕН

МАРГАРИТА НИКОЛОВА МИЛЕВА

 

54

ЧЛЕН

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

 

54

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА КОШАРСКА

 

54

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ЦЕНОВ ТОДОРОВ

 

55

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСКА АРСОВА КАБАКОВА

 

55

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ ЛАЛЕВА ПЕТРОВА

 

55

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

 

55

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ЙОРДАН. ДИМИТРОВА

 

55

ЧЛЕН

МАРИЯНА СТЕФАНОВА МИТРЕВА

 

55

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПОРТАРСКА

 

55

ЧЛЕН

ЯНИНКА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

56

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН НИКОЛАЕВ ЦЕНЕВ

 

56

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ ДАНОВ СТЕФАНОВ

 

56

СЕКРЕТАР

КАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА ЧАЛЪКОВА

 

56

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТОЯНОВ

 

56

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

 

56

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

56

ЧЛЕН

ТЕОДОРА СТОЯНОВА МАНОЙЛОВА

 

57

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

57

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ЧЕРНЕВА ЦЕНЕВА

 

57

СЕКРЕТАР

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

 

 

 

 

57

ЧЛЕН

ВЕРКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

 

57

ЧЛЕН

ЗАХАРИ ЛЮБЕНОВ ТЕРЦАТЯН

 

57

ЧЛЕН

МАРИЯН РАДЕВ РАДУЛОВ

 

57

ЧЛЕН

НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

 

58

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН МИЛЕВ ТОДОРОВ

 

58

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

 

58

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

 

58

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ АНТОНОВ

 

58

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЗДРАВКОВ ДЮЛГЕРОВ

 

58

ЧЛЕН

НАДЯ ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА

 

58

ЧЛЕН

ТАТЯНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

59

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИНА ХРИСТОВА СПАСОВА

 

59

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ

 

59

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ТОМОВА

 

59

ЧЛЕН

БОРЯНА ГАНЧЕВА БОДУРОВА

 

59

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА СТОЙНОВА

 

59

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕРГОВА ДИМИТРОВА

 

59

ЧЛЕН

ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА МАРКОВА

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ЛУКАНОВ ТОРОМАНОВ

 

60

СЕКРЕТАР

ВЛАДИСЛАВ ДАРИНОВ БОРИСОВ

 

60

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ДОБРЕВА

 

60

ЧЛЕН

БОЙКО ХРИСТОВ АСЕНОВ

 

60

ЧЛЕН

ИЛКО АСЕНОВ ТОЛИН

 

60

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ ХАДЖИЙСКИ

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ИЛИЕВ ТОЛИН

 

61

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА СПАСОВА

 

61

СЕКРЕТАР

ДЕЙЗИ НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА

 

61

ЧЛЕН

ИВАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

 

61

ЧЛЕН

НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ИЛИНЧЕВ

 

61

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ ВЛЪЧКОВ

 

 

 

 

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА

 

62

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА

 

62

СЕКРЕТАР

ВЕЛИЧКА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА

 

62

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА

 

62

ЧЛЕН

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ МИНКОВ

 

62

ЧЛЕН

ЛУКАН ХРИСТОВ ЛАХЧЕВ

 

62

ЧЛЕН

СТИЛИЯН НИКОЛОВ КИРЧЕВ

 

63

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

63

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИНА НИКОЛОВА БОНЕВА

 

63

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВУТОВ

 

63

ЧЛЕН

АНЕТА СТЕФАНОВА ШАРАНКОВА

 

63

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ

 

63

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА ДЕНКОВА

 

63

ЧЛЕН

СТОИЛКА МЛАДЕНОВА ФИДЕЛСКА

 

64

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЖАРОВА

 

64

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

 

64

СЕКРЕТАР

КАЛИНА МИТКОВА КОЛЕВА

 

64

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

64

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВЕНОВА КРУМОВА

 

64

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ЯНИК НАЧКОВА

 

64

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА МИРОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА

 

65

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

65

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛИМПИЯ ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА

 

65

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА ФИЛИПОВА ШОПОВА

 

65

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ЛАХЧЕВА

 

65

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОРИСОВА ЧАКАЛОВА

 

65

ЧЛЕН

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦОНКОВА

 

65

ЧЛЕН

РАЙНА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА

 

66

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА

 

66

СЕКРЕТАР

КИРИЛ ИЛИЕВ НЕДЯЛКОВ

 

 

 

 

 

66

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРИНА МИХАЙЛОВА

 

66

ЧЛЕН

ГЕРГАНА БОЖИДАРОВА ДОРТУЛОВА

 

66

ЧЛЕН

ДАЯНА АНГЕЛОВА КРУМОВА

 

66

ЧЛЕН

МАРИН СТАНЧЕВ РАЧЕВ

 

67

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕОНОРА СТИЛЯНОВА МЛАДЕНОВА

 

67

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕРГОВ

 

67

СЕКРЕТАР

ДИЛЯНА ЦВЕТКОВА ШОПОВА

 

67

ЧЛЕН

ВЕРКА ИВАНОВА РУСИНОВА

 

67

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СЕРГИЕВА ИВАНОВА

 

67

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ ЦОНЕВ

 

67

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВА ШУЛЕВА

 

68

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ВЪЛКОВСКА

 

68

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА

 

68

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

68

ЧЛЕН

ВИЛИСЛАВ МИТКОВ ВАСИЛЕВ

 

68

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕРГОВ

 

68

ЧЛЕН

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

 

68

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ КОСТОВА РАШКОВА

 

69

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

69

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДЖЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

69

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР ПЕТКОВ ИВАНОВ

 

69

ЧЛЕН

АНИ ГЕОРГИЕВА МИТОВА

 

69

ЧЛЕН

СЛАВИ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

69

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

69

ЧЛЕН

ЮЛИЯН СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ

 

70

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТРАЯНКА ДИМИТРОВА СТОЯДИНОВА

 

70

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА КУНОВА

 

70

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ЗАКОВА

 

70

ЧЛЕН

АСЯ СТОЯНОВА ДРАГОЕВА

 

70

ЧЛЕН

ВАСИЛКА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА

 

70

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ КУЗМАНОВ ХРИСТОВ

 

 

 

 

 

70

ЧЛЕН

МИНКА АТАНАСОВА КОТЕВА

 

71

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ АТАНАСОВА ЛЮТОВА

 

71

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ГАДЖАНОВА

 

71

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АВРАМОВ

 

71

ЧЛЕН

МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНЧЕВА

 

71

ЧЛЕН

ПЕНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

 

71

ЧЛЕН

СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЕЛЕНКОВ

 

71

ЧЛЕН

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА

 

72

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА

 

72

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

 

72

СЕКРЕТАР

ВАЛЕРИ ПЕНКОВ ХРИСТОВ

 

72

ЧЛЕН

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА

 

72

ЧЛЕН

ДАФИНА ДАНЧЕВА ЧАКЪРОВА

 

72

ЧЛЕН

МИХАИЛ ДРАГОЕВ ДРАГОЕВ

 

72

ЧЛЕН

ЦАНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА

 

73

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

 

73

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОМИР РУМЕНОВ ДОБРЕВ

 

73

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА НИКОЛОВА НОЧЕВА

 

73

ЧЛЕН

БОЙКА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

 

73

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА МИТОВА

 

73

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА НЕЙКОВА ЙОТОВА

 

73

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА БОНЕВА БРАТАНОВА

 

74

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ПЕТКОВА ОРЯХОВСКА

 

74

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ЧАВДАРОВА

 

74

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА

 

74

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЬОСЕВ

 

74

ЧЛЕН

КИРИЛ ВЕСКОВ ДЖАМБАСКИ

 

74

ЧЛЕН

ПЕПА АЛЕКСАНДРОВА ДАНКОВА

 

74

ЧЛЕН

ПЕТЯ АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА

 

75

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА ИВОВА СТОЯНОВА

 

75

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСКРА САШЕВА ИЛИЕВА

 

 

 

 

 

75

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН МИТКОВ ДИМИТРОВ

 

75

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ПАВЛОВА КАПИТАНСКА

 

75

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА СПАСОВА МИЛАНОВА

 

75

ЧЛЕН

МАЯ ПАВЛИНОВА ПЕТКОВА

 

75

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА

 

76

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРА ТОДОРОВА ИВАНОВА

 

76

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕТОДИ ДИМИТРОВ СТОЯДИНОВ

 

76

СЕКРЕТАР

МАРИЯ МАКСИМОВА МЛАДЕНОВА

 

76

ЧЛЕН

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

76

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

 

76

ЧЛЕН

РОЗА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

76

ЧЛЕН

ЦАНКА ЗАХАРИЕВА АВРАМОВА

 

77

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ГРИШЕВ СЕРГЕЕВ

 

77

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА КАМЕНОВА ИВАНОВА

 

77

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДОЙЧИНОВ

 

77

ЧЛЕН

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВА ДОЙЧЕВА

 

77

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МАДЖАРОВА

 

77

ЧЛЕН

СОФИЯНКА РАНГЕЛОВА ИВКОВА

 

77

ЧЛЕН

СТЕФКА ГРИГОРОВА ЦОНИНСКА

 

78

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА ТЕРЗИЕВА

 

78

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛ ВАЛЕРИЕВ ГРЪНЧАРОВ

 

78

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА БОЙЧЕВА ЗАНЕВА

 

78

ЧЛЕН

ГИНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

 

78

ЧЛЕН

ЕЛИ ПЕТРОВА ТОНКОВА

 

78

ЧЛЕН

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА

 

78

ЧЛЕН

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

 

79

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАРАШКЕВА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

 

79

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

79

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

 

79

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

 

79

ЧЛЕН

ПЕТЯ ЕНЧЕВА ДЖАМБОВА

 

 

 

 

 

79

ЧЛЕН

ТАТЯНА МЕТОДИЕВА ВИТАНОВА

 

79

ЧЛЕН

ХРИСТО ВАЛЕРИЕВ ЗАНЕВ

 

80

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФЧО НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

 

80

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ДЖУНКОВА

 

80

СЕКРЕТАР

ТАНЯ ИВАНОВА МЕЧЕВА

 

80

ЧЛЕН

АНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

 

80

ЧЛЕН

МЕТОДИ МИХАЙЛОВ БОЯДЖИЕВ

 

80

ЧЛЕН

НИКОЛА НИКОЛОВ БЕЖКОВ

 

80

ЧЛЕН

ПАРАШКЕВА ТОДОРОВА ТОНЕВА

 

81

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

 

81

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКИФОР ПЛАМЕНОВ НИКИФОРОВ

 

81

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА

 

81

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА

 

81

ЧЛЕН

ЖЕЛЬО ИВАНОВ ЙОРГОВ

 

81

ЧЛЕН

ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

81

ЧЛЕН

МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ

 

82

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

 

82

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОБЕРТО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРУНОВ

 

82

СЕКРЕТАР

СТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕТОВА

 

82

ЧЛЕН

БОРИС СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ

 

82

ЧЛЕН

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ЕВЛОГИЕВ

 

82

ЧЛЕН

ЙОВКА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

 

82

ЧЛЕН

ЦВЕТОСЛАВА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

 

83

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВА ЙОРДАНОВА ЛИЧЕВА

 

83

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

 

83

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР БИЛЯНОВ ИЛИЕВ

 

83

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ЦОНКОВА

 

83

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

83

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МАРТИНОВ

 

83

ЧЛЕН

МАРИЯНА ЦВЕТКОВА КИРИЧКОВА

 

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Подуяне”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:36 часа

Свързани решения:

956-МИ/НР /12.10.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения