Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 938-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 91 / деветдесет и една броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове.  

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица” с вх. № 372/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 91 / деветдесет и една броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 182 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 95 бр. членове, ПП ДПС – 97 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 91 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -54 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 38 бр.; Партия АТАКА – 50 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 30 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 91 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  60 бр. членове, ПП ДПС – 44 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 15 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 20 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 17 бр.; Партия АТАКА – 13 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)13 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 91 / деветдесет и една броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224610001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН РАДКОВ СИМЕОНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИНЕТ БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАЯ ДИМИТРОВА МИТОВА

 

 

ЧЛЕН

СОФИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА САВОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ

 

224610002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНКО АСЕНОВ МИНКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО СИМЕОНОВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НИНА ХРИСТОВА ВАКЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ БОРИСЛАВОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ПЕТРОВА БОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГУМНЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

РАДКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

 

224610003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАЗАР ПЕТРОВ ТИНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

РЕНЕТА ЦОНЕВА ЦОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГОРОДКА НЕДКОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИГНАТ ГАНЧЕВ ИГНАТИЕВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА АНАСТАСОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ САШКОВ ГЕОРГИЕВ

 

224610004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНКО АНГЕЛОВ ДАШИНЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ТЕРЗИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

ИГНА ДРАГОМИРОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРКО СТЕФАНОВ ЦАНКОВ

 

 

ЧЛЕН

МЕРИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

САШКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

 

224610005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ БОГДАНОВА ПЕШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИЯН АСЕНОВ БОЖИЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СОФИЯ АСПАРУХОВА СРЕТЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХАРИЗАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ЛЮБОМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

 

224610006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА ГУМНЕРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА АНГЕЛОВА БЪРЗАКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГРИГОР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА СТОИЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

СТОИЛ ЦОНЕВ ГАЙДАРСКИ

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИАНА МИТКОВА ИСКРЕНОВА

 

224610007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АВГУСТИНА ВАСИЛЕВА ТРЕНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАРА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДОНКА ЙОТОВА БРАТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛКА СТЕФАНОВА РУСЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА МАРИНОВА ТЕРЗОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ЗАХАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮРИЙ ВАСИЛЕВ БАТУРОВ

 

224610008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВА АРАХАНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИСЛАВ ОГНЯНОВ БЪРЗАКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ИВАНОВ СЕРАФИМОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР НЕДКОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ТЕРЗОВ

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНИ СИМЕОНОВ КУКОВ

 

224610009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ЛАЗАРОВА ТАНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА СВЕЩАРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИЛИЯН КОСТАДИНОВ КОСТОВ

 

 

ЧЛЕН

АНА ПЕНЧЕВА ЧЕРКЕЗОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА  НИКОЛОВА БОЖИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ГЪДЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ПЕТРОВ АРСОВ

 

224610010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА МИХАЙЛОВА КИТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ГАВРИЛОВА НЕЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА КОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯРОСЛАВА НИКОЛАЕВНА БАТУРОВА

 

224610011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА МИТОВА ГЮРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАНА СТЕФАНОВА ИКОНОМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ ИВАНОВ ТЕНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛАРИСА ПЕТРОВНА НИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА НЕДЮВА ПЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛИНА БОЖИДАРОВА АЛЕКСИЕВА

 

224610012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ГАНЧЕВ ИГНАТИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТЕФАН МАРИНОВ СЛАВОВ

 

 

ЧЛЕН

ГОРАН ВЛАДИМИРОВ ГОРАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДОРИАНА АНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ЗВЕЗДАНОВА ВЪЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

СОТИР ГЕОРГИЕВ РУМЯНКИН

 

224610013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА МИЦЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛКА ИЛИЕВА СТАМЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОЖИДАРКА МЕТОДИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИН СТЕФАНОВ СЛАВОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА НИКОЛАЕВ ГРОЗДАНОВ

 

224610014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВОНА ВЕЛЧЕВА ШУМАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕOРГИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

САШКА БОРИСОВА ПЕЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ТОДОРОВ МАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО МЕТОДИЕВ СУГАРЧЕВ

 

224610015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕН ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОРИАНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕНКО АСЕНОВ БОЖИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

БОЖИДАР ВЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЕРМЕНКОВ ЕРМЕНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН КОСТОВ ДЕНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ЗДРАВКОВ ПЕЙЧЕВ

 

224610016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ КОЗЛОВСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНКА ЦВЕТАНОВА МИЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА МАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА МАРИНОВА КЪТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

224610017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ СТОЯНОВА МИНЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ АНГЕЛОВА ДУРМИШЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТОДОРКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ВЕЛИЗАРОВА ДЕЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ДЕНЕВА

 

224610018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧАВДАР ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЖИВКА РУМЕНОВА ИНДЖЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЛЬОМОВА

 

 

ЧЛЕН

МИКАЕЛА ДИМИТРОВА МАТВЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИАНА ОГНЯНОВА МИРЧЕВА

 

224610019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ПЕЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ПЕНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕЛИЯН ХРИСТОВ СЪБЕВ

 

224610020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ИВАНОВ БОЖКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСКА АТАНАСОВА ЗАРЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

АННА БОРИСЛАВОВА СТОИМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ДИКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-

 

 

ЧЛЕН

СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА

 

224610021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНАТА РЕНАРД ДУДЛЕЙ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР НИКОЛОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

АНИТА ПЕНКОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЯРА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙЧО СЕРГИЕВ МЛАДЖЕВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ МАЛАКОВ

 

224610022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗА ВЕСЕЛИНОВА ТРИЗЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРЧО АТАНАСОВ МАРКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ТОМОВА КАРАЛАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОРИСОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ВЕЛИНОВА НАКОВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

 

224610023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАРИНА ХРИСТОВА СТОЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ЗАШЕВ ПАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ВЛАДИМИРОВА КИСЬОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРЧЕЛО АТАНАСОВ ДЖУРОВ

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА ДИМИТРОВА ГЕРОВСКА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ КАМЕНОВА МАДЖАРОВА

 

224610024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ИВАНОВА АРШИНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИЦА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА СТОЯНОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА ПЕТРОВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛОНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА КИРИЛОВА ПАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯН БОРИСОВ СТОЯНОВ

 

224610025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ МАРИНОВ КРЪСТЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ГЕНОВ ГЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

224610026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА ИВАНОВА ПЕШЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА СТАМЕНОВА ПЕЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

БЕРКАНТ ИЗЕТ МЕХМЕД

 

 

ЧЛЕН

БОРИС ИВАНОВ АНТОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДЖУРОВА

 

224610027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ РОСИЕВА АНАЧКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНЧО ПЕТКОВ БОЗАДЖИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЖАНА СПАСОВА ДЖЕДЖЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА АСЕНОВА НЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

 

 

ЧЛЕН

СЕМИ НЕЖМИЕВ ДОРМУШЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР ИВАНОВ АРМЯНОВ

 

224610028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДЖАПУНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

АМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ПЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ЯНКОВА ЯНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ИДАКИЕВА

 

224610029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕЯНА МИЛАДИНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСТИНА ГИНЧЕВА ЦВЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕРИ ПЕТКОВ СТОИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

АНТОНИЯ ЯСЕНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ПАРАСКЕВОВА ШИНЕВА

 

224610030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА СТАНИНСКА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАНИНА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМО ВАЛЕНТИНОВ ПЕЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМАНУЕЛА ЕМИЛОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ЙОРДАНОВА

 

224610031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР БОРИСОВ ДЖУМАЛИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЙСУН ТУРГАЙ МЕХМЕД

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ХАМБАРСКА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ГРАМАТИКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЕМАН САБРИ МЕХМЕД

 

 

ЧЛЕН

МЕРИАН ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

224610032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДРАГАН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ДИМОВ КЕРЕМИДЧИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГИЗДАВА ИВАНОВА ГЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ТАХОВА

 

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА

 

224610033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЪЛКАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГИНКА ЙОРДАНОВА ЛУКАРСКА

 

 

СЕКРЕТАР

НАДКА ТРАЯНОВА АЛЕКСИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН АНТОНОВ АНДОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ КОЛЕВА ВЛАХОВА

 

 

ЧЛЕН

ШИРИН ВЕЛИ ШАКИР

 

224610034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДОНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

МИТКО ЦАНКОВ МАРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

НЕВИН ШЕВКИ ШЕФКЕД

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА МИЛКОВА ТАСЕВА

 

224610035

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ РОМАНОВА РАДУШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИ ТОДОРОВА СЕМЕРДЖИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АСЯ РУСИЕВА ПАЧЕДЖИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДЕЧКОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

 

224610036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИНЕ НИЯЗИ ЕШРЕФ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕРА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА ВАСЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДОРА ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИРЕЛА СТАНИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА

 

224610037

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ДЕЛЧЕВА БАЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ СТАНИНСКИ

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОГДАН КИРЧЕВ СТОИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КРУМОВ РАДОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ДОНКОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

НАЛЯН НЕДЖАТ БЕЙТУЛА

 

224610038

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДОЙЧИНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

КИНКА ЛЮБЕНОВА ПЕЙОВА

 

 

ЧЛЕН

МЕРЛИН РЕВАЙДИНОВА АХМЕДОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ВАСЕВА

 

224610039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР АНАНИЕВ ГЕНИН

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МИХАЛЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА МИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВОН МАРИНОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ СИМЕОНОВА ГРЪНЧАРОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

224610040

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВА ОЛЕГОВА ЗАХАРИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ЕМИЛОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ ВЪЛЧЕВ БЕЖАНОВ

 

 

ЧЛЕН

СЛАВИ ПЕТРОВ КОСТОВ

 

224610041

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСКА МЕТОДИЕВА МАНКИНА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА БОНЕВА ЙОСИФОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛОЗАН СТАЙКОВ СТЕФАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

 

224610042

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВОБОДА ПАВЛОВА ТРАШЛИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА ПАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА ДОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРЦЕНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЖЕНИ МИХАЙЛОВА МАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ РУМЕНОВ ПАВЛОВ

 

 

ЧЛЕН

НАДКА СТЕФАНОВА БЕЖАНОВА

 

224610043

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ПЕТРОВА КОТСАКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СЛАВКА КРУМОВА ФРАТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИЦА МАРТИНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИЯН МАРИОВ СПАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ПАНОВА

 

224610044

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЦЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРОНИКА СТОЙКОВА КАЦАРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ИГНАТОВА КИРИЛОВА-

 

 

ЧЛЕН

САВИНА ИВАНОВА ЮЛИЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН АТАНАСОВ ИГНАТОВ

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

224610045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ЙОРДАНОВ ПАПУКЧИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАИСА СТОЯНОВА ЛИЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАСИЛЕВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙЧО ВЕСЕЛИНОВ ПАРУШЕВ

 

 

ЧЛЕН

СТЕЛА КОСТАДИНОВА ЧИЧАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ФРЕДЕРИКА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА

 

224610046

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН РАЙЧЕВ ПАРУШЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ МАЛИНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

НИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА СТОЙЧЕВА МИНДОВА-

 

224610047

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИНА ХРИСТОВА МИТЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ДИМИТРОВ ГОЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕТКА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА-

 

 

ЧЛЕН

ДАРИНА ЕМИЛОВА УЗУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ РАДЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ВАСЕВ

 

224610048

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ЖИВКОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР МИТКОВ ХРИСТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КРЪСТИНКА НИКОЛОВА МИЛЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КОПРИВСКА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ДЖАМБАЗОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

224610049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАНА ИВАНОВА КИРАДЖИЙСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН РУМЕНОВ СТОЯНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СТОЙКО КУЗМАНОВ КАЦАРОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТРАХИЛОВА СЛАВЧОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА АТАНАСОВА ДОКУЗОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА РАДЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

 

224610050

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦАНЮ ДЕНЕВ КАМОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВ РАЙЧЕВ ПАРУШЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕНКА КИРИЛОВА НЕДЯЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

КАЛИН ИЛИЕВ КУЗМАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ИВАНОВА КАРАГЕОРГИЕВА

 

224610051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАНСИ БОГДАНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН ИВАНОВ ПЕЙКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ СПАСОВ СПАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ САВОВ

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА АНТОНОВА ФИЛИПОВА

 

224610052

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕТЕЛИНКА ТРИФОНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА ПЛАМЕНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ БАБАЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГАРБИС АГОП ПИЛИБОСЯН

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

МИНКО ТАНЕВ ТАНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯН СЕРГЕЕВ СТАНКОВ

 

224610053

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЯН ПАНАЙОТОВ ТОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЯВОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИ КРИСТИЯН ЙОРДАНОВА

 

224610054

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕРА ВЕСЕЛИНОВА ЛАЖЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КАРАБАШОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИХАЕЛА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАН СТЕФАНОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ РЪДЖОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА

 

224610055

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ БАБАЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ТОДОРОВ БАЙКУШЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЖАКЛИНА ИГНАТИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

 

224610056

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛИН КИРИЛОВ ИЛИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЮРКЯН САМИ ХАСАН

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОСТОВ

 

 

ЧЛЕН

АНАНИ НИКОЛОВ АНАНИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕЛА АНТОВА ТОДОРОВА

 

224610057

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОР АНАСТАСОВ КАМБУРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

АЙДАН РАФЕТОВА РАСИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛИН ГОРАНОВ МИЛЕНКОВ

 

 

ЧЛЕН

НИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224610058

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИЯ ЕВСТАТИЕВА ВИДИНСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРЕЯНА ЕМИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СОКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСКА ИВАНОВА ЙОНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛМАЗКА ИЛИЯНОВА НЕДЯЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЖЕЧО СТАНИСЛАВОВ ПИСАРЕВСКИ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМОВА ПЕТРОВА

 

224610059

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕЙЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИЯН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА ТОШКОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

 

224610060

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮДМИЛА ЖЕКОВА ВЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

БИЛЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ НОНЧЕВ МИЛАНОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ОЛЯ ВЕСЕЛОВА ТЕРЗИЕВА

 

224610061

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИН ИВАНОВ МИТЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ЧУДОМИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ДУНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТКА СТОЙНЕВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА БОТЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕН СЛАВОВ МИНКОВ

 

224610062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ЦВЕТИЕВА РАДЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХИЛМИЕ ГЮЛНЕР ИБИШ

 

 

СЕКРЕТАР

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ДЕНКИНА

 

 

ЧЛЕН

АНА МИХАЙЛОВА ГУЩЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР ИЛИЕВ МАЙХОШЕВ

 

 

ЧЛЕН

СЛАВКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО МИЛЧЕВ ДИКАНАРОВ

 

224610063

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИНА ХЕРНАНИЕВА ЛОЗАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ КАЗАСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАН ЛАЗАРОВ ВЕЛЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ПЕТКОВА СЪБЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СЛАВКА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА

 

224610064

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛОШОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРУМ ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА КОСТОВА КОВАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ОРЛИН ВЕСЕЛИНОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

 

224610065

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА ИВАНОВА БОРИСОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЕТА СВЕТОСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

ИНА ВЛАДИМИРОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА ТОТЕВА ЗАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕЖМИ НЕДЖМИЕВ РОЛЕВ

 

224610066

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛЕТА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЖАНАН ИСМАИЛ ЕМИН

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРКА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ДОСЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН СТЕФАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЙНОВ

 

224610067

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ БОЖАНОВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЕТА АСЕНОВА ВАСЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ МИТКОВ КУЗБОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТУХОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОЯНОВА ПЕТРОВА

 

224610068

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН АТАНАСОВ МАРГУШЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФАТМЕ НЕЖДЕТ КАСИМ

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ ПЛАМЕНОВ ТОМОВ

 

224610069

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ВИТАЛИЕВА МОДЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРИСТИНА СВЕТОСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА КОНСТАНТИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВДОКИЯ ЙОРДАНОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КОВАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ

 

224610070

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КАРАМИТЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОМА ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА САШОВА ШАБАНСКА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРА ЕВТИМОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОВ ДИМИТРОВА МИШЕВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНКА СТАМОВА ТАРЕЙНА

 

224610071

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МОМЧИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ ИЛИЕВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕЯН ПЕНЕВ ЯНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛА БОРИСЛАВОВА ДОСЕВА

 

224610072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРЕМЕНА ЯНКОВА ОТАШЛИЙСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАЕЛА СТЕФАНОВА МИТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ПАНЧЕВА ДЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЦА БОЯНОВА ПОПХЛЕБАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СУРАДЖИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ИЛИЕВА МИШКОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

 

224610073

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС ДИМИТРОВ МАЛИНОВСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САШКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СЪБИНА НИКОЛОВА ДЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

АДРИАНА ТОДОРОВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЗАБЕЛ РУМЕНОВА МИЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

 

 

ЧЛЕН

СЕВИНЧ СЕВГИН АХМЕД

 

224610074

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИЦА СТЕФАНОВА БАЛАБАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЖЕНИНА ТРИФОНОВА БОГДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА ЮЛИЕВА ГРОЗДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЙКА НЕДКОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ПЕПОВ ТОШКОВ

 

224610075

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ НАЧЕВА ГЕРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ПЕТРОВ ЙОНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИХАИЛ СТОЯНОВ ПОПОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ДАЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

СТОЯН ЙОРДАНОВ ЕНГЬОЗОВ

 

 

ЧЛЕН

СЮЗАН АЛИМ ХАЛИЛ

 

 

ЧЛЕН

ФАНЯ ПЕТРОВА ГОГОВА

 

224610076

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ СТЕФАНОВ КРЪСТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

МИНКА ИВАНОВА АРГИРОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ПЕТРОВА СУЛТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

САВИНА ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА

 

224610077

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ПАНОВСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЬОКАЙ МУСТАФА АХМЕД

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ВРАЧЕВА

 

224610078

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САЛИМ МЕТИН ЮСЕИН

 

 

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНИТА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БИАНКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЗАХАРИ РАНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА КИРИЛОВА ШИЯЧКА

 

224610079

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЕТА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ЧАРАКЧИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕРАСИМ ГОРАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА ТОШКОВА ТОШЕВА

 

 

ЧЛЕН

КУНКА ГЕОРГИЕВА САРАМБЕЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕЖЛЯ БАСРИ ЮМЕР

 

 

ЧЛЕН

ПАРАСКЕВА ПЕНЕВА ТОДОРОВА

 

224610080

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛГА НИКОЛОВА ВЛАДОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЙТЕН АБДУЛА ЮСЕИН

 

 

СЕКРЕТАР

ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА

 

 

ЧЛЕН

АДРИАНА ЛЮДМИЛОВА ГЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕРПЕРИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЕНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДАНАИЛОВА

 

224610081

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА БОРИСОВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕЛИПАВЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ ДЖАМБАЗОВ

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА РАДЕВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА МИТОВА МИТОВА

 

 

ЧЛЕН

РУСКА ТЕНЕВА БОЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО МИТКОВ ЗЛАТКОВ

 

224610082

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛТЕР ХАЛИЛ МЮМЮН

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛА СТОЙЧЕВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА БОЖИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТРИН СТОЯН ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙНИЧКА ИВАНОВА ДАФИНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА СПАСОВА СТОЯНОВА

 

224610083

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФЕВЗИ ЮЗДЖАН ШАКИР

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ДЕЧКОВ ДЯКОВ

 

 

ЧЛЕН

АНИ ВАСИЛЕВА ДОЙЧИНОВА

 

 

ЧЛЕН

БРАНИМИР ЕМИЛОВ ЧАРАКЧИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ФИЛЬОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА ИВАЙЛОВ ВЕЛЧЕВ

 

224610084

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЯРА ДИМОВА БУМБАЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГАЛИНКА КИРИЛОВА ТОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

АЛТЕС ФИДАИЛ ИДРИЗ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ КИРИЛОВА ПОГАЧОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА БОЙКОВА РАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА АТАНАСОВА ГОДИНЯЧКА

 

224610085

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА МОМЧИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН БОГДАНОВ ВОЙНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛОЗАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕША БИЛЯНОВА ЧАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

СОФИЯ СМИЛЕНОВА ПОГАЧОВА

 

224610086

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СОНЯ ПАВЛОВА АНАСТАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕРАЛ ДУРМУШ МУРАД

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ НИКОЛОВА МИЛАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

224610087

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА АНТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МЕСУТ АХМЕД МЕХМЕД

 

 

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ПЕТРОВ ТРАЙКОВ

 

 

ЧЛЕН

НЕВЕНА ЦВЕТКОВА МЕРДЖАНОВА-

 

224610088

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ДРАГОМИРОВ МИРЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛИНА КИРИЛОВА ГЕНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОЯДЖИЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ПЕТРОВА БЕЛОВСКА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ДАМЯНОВА КОЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ПЕЙЧИНОВА ТОДОРОВА

 

224610089

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБИЦА АЛЕКСИЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР БОРИСОВ ГРЪНЧАРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЖАНЕТ БОЙЧЕВА РАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОСКОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ИВАНОВ АНАСТАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

РАЙЧО ИВАНОВ БЕЛОВСКИ

 

224610090

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЗАБЕЛА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАЙНА САВОВА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

АМЕЛИЯ ИВАНОВА АНАНИЕВА-

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ СТОИЛОВ ЙОЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР МАНЕВ МИНЧЕВ

 

224610091

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЧЕЛЪКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА УДЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА МАЛАКОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ВИКТОРОВ МЛАДЕНОВ

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Триадица”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения