Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 936-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 43 /четиридесет и три броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Средец” и утвърждаване списъците с резервните членове.  

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Средец” с вх. № 365/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 43 /четиридесет и три броя / СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 106 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  50 бр. членове, ПП ДПС – 46 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 30 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -23 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 18 бр.; Партия АТАКА – 14 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 14 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 43 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  22 бр. членове, ПП ДПС – 21 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 13 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 23бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 8 бр.; Партия АТАКА – 6 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)6 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 43 /четиридесет и три броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

 № 22460100..

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛГА НИКОЛОВА ВЛАДОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СРЕБРИНА ТОМОВА ГИГОВА

 

1

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

1

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

 

1

ЧЛЕН

ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ НИКОВ

 

1

ЧЛЕН

ЛИДИЯ КИРИЛОВА МАНЧЕВА

 

1

ЧЛЕН

ЧАЙКА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС БОРИСОВ АТАНАСОВ

 

2

СЕКРЕТАР

ФАНЧЕ ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА

 

2

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КОСТОВА

 

2

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ТОПАЛОВА

 

2

ЧЛЕН

ДАРИАНА БОГОМИЛОВА ГЕНОВА

 

2

ЧЛЕН

ПИЕР ЕДУАРДО БОРИСОВ

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛКА МИЛАНОВА ПЕТКОВА

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ЮЛИЯНОВА ВЪЛКОВА

 

3

СЕКРЕТАР

ТОДОР ХРИСТОВ ПЕЕВ

 

3

ЧЛЕН

АННА ИЛИЕВА КОСТОВА

 

3

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАСИЛЕВАГЕОРГИЕ

 

3

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

3

ЧЛЕН

СИЛУЕНА ПЕТКОВА РАНГЕЛОВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН КОЛЕВ ТУРЛАКОВ

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ЛЮДМИЛОВ ГАЙДАРОВ

 

4

СЕКРЕТАР

ЖИВКА СТЕФАНОВА ЦЕНКОВА

 

4

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ДИНОВ

 

4

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

 

4

ЧЛЕН

ЛАЗАР СТОЯНОВ НИНЧЕВ

 

4

ЧЛЕН

МАРИЯ ИВАНОВА ДИЧЕВА

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИО ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВСКИ

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС СТОЯНОВ ДИШКЕЛОВ

 

5

СЕКРЕТАР

РОСИЦА СЛАВЧОВА ДИЧЕВА

 

5

ЧЛЕН

АНДОНЕТА ЛЮБЕНОВА

 

5

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА БЯЛКОВА

 

5

ЧЛЕН

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА ГАЙДАРОВА

 

5

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ НИНЧОВ

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

6

СЕКРЕТАР

ДИАНА ЦВЕТАНОВА ПАСКОВА

 

6

ЧЛЕН

БЕЙТИ АЛИЕВ АРИФОВ

 

6

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЕВЛОГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА

 

6

ЧЛЕН

ДОРОТЕЯ БОРИСОВА РУСИНОВА

 

6

ЧЛЕН

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТЪРНЕВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН ВЛАДИСЛАВОВ СОКОЛОВ

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАНА ДИМОВА ДЕКОВА

 

7

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ СТАНКОВ

 

7

ЧЛЕН

ЗДРАВКА ДРАГАНОВА НИКОЛОВА

 

7

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ПОПОВА

 

7

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА МАНОВА

 

7

ЧЛЕН

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ГАДЖАЛОВ

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АКСЕНИЯ НЕДЯЛКОВА АНТОВА

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ КОЛЕВ

 

8

СЕКРЕТАР

СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

 

8

ЧЛЕН

ЕЛКА НИКОЛОВА ЛАНДЖЕВА

 

8

ЧЛЕН

ИВА ЛАЗАРОВА ЛИНКОВА

 

8

ЧЛЕН

МОНИКА ЮЛИЯНОВА ВЪЛКОВА

 

8

ЧЛЕН

ТОНЯ НИКОЛОВА КИРЧЕВА

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КЮРКЧИЕВ

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИСЛАВ ЦЕЦОВ ВАСИЛЕВ

 

9

СЕКРЕТАР

ЗЛАТКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

 

9

ЧЛЕН

АЙЯ ИБРАХИМ ТАТЪРЛЪ

 

9

ЧЛЕН

ЕЛЕНИЦА КИРИЛОВА ДОБРЕВА

 

9

ЧЛЕН

НАДЯ ИВАНОВА НИКОВА

 

9

ЧЛЕН

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ БЕРНЕР

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФЛОРА АЛЕКОВА ЩЕРЕВА

 

10

СЕКРЕТАР

ГАЛЯ ДИМИТРОВА БОЧАРОВА

 

10

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА ТОМОВА

 

10

ЧЛЕН

ПЕТЯ ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА

 

10

ЧЛЕН

СТЕФКА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА

 

10

ЧЛЕН

ТИХОМИРА АЛЕКСАНДРОВА

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ЯНКОВ ФОЛЕВ

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ИБРАХИМ ТАТЪРЛЪ

 

11

СЕКРЕТАР

АЛБЕНА НАЙДЕНОВА НЕЙКОВА

 

11

ЧЛЕН

БОГДАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА

 

11

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА БАБАЧЕВА

 

11

ЧЛЕН

ПОЛИКСЕНА КОНСТАНТИНОВА

 

11

ЧЛЕН

ТЕОДОР ЛЮБОМИРОВ БОДУРОВ

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕРА БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МАКРОВА

 

12

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

 

12

ЧЛЕН

АЙБЕНИС ГЮЛБЕН ОСМАНОВА

 

12

ЧЛЕН

ВЕРЖИНИЯ ПЕТРОВА БАЛЧЕВА

 

12

ЧЛЕН

РАДОСВЕТА БОГОМИЛОВА

 

12

ЧЛЕН

ТОДОР МИХАЙЛОВ МИНЕВ

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ЛИНКОВА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

 

13

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ ИВАНОВ ГИРГИНОВ

 

13

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ

 

13

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

 

13

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА

 

13

ЧЛЕН

ЮРИЙ ДИМИТРОВ БАЛЧЕВ

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИЯ ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

 

14

СЕКРЕТАР

КАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

14

ЧЛЕН

АГЛИКА ДИМИТРОВА БОЙКИНОВА

 

14

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КРЪСТАНОВ

 

14

ЧЛЕН

ДЖЕЛЯЛ АЛИЕВ АЛИЕВ

 

14

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

 

15

СЕКРЕТАР

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ МАРКОВ

 

15

ЧЛЕН

ИВАН ИВАНОВ БАБАНДЖИЕВ

 

15

ЧЛЕН

ИВО ФИЛИПОВ ПАНАЙОТОВ

 

15

ЧЛЕН

ПЕТЪР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ

 

15

ЧЛЕН

ПЕТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛКА СЛАВЧОВА РАДЕВА

 

16

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ЗАХАРИЕВ ЗАРКОВ

 

16

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ

 

16

ЧЛЕН

ЛИЛА ЖИВКОВА АНГЕЛОВА

 

16

ЧЛЕН

РУМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

16

ЧЛЕН

СЛАВИНА ЮРИЕВА ВЕЛИНОВА

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНКА ДОБРИНОВА ЗОТЕВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАЕЛА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА

 

17

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ

 

17

ЧЛЕН

АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

 

17

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ СПАСОВА РАЙЧЕВА

 

17

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА НЕНКОВА

 

17

ЧЛЕН

СТЕФАНКА ОННИК ДРАГАНОВА

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖИНА НЕДКОВА КОЛЕВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СМИЛЯНА АТАНАСОВА ЕНГЬОЗОВА

 

18

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА

 

18

ЧЛЕН

АНИ ВАСИЛЕВА ГЕРГИНОВА

 

18

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА СТОЙНЕВА ЧЕРЕШАРОВА

 

18

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СТАНИМИРОВА

 

18

ЧЛЕН

НАДЯ НИКОЛОВА ДЕЯНОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА МИРЧЕВА СТАВРЕВА

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАНА ЯНКОВА МЕТОДИЕВА

 

19

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВА ЗЛ.-

 

19

ЧЛЕН

БИСЕРКА ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА

 

19

ЧЛЕН

ГЕОРГИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ

 

19

ЧЛЕН

ПАВЛИНА СИМЕОНОВА КИРИЛОВА

 

19

ЧЛЕН

ТАНЯ СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ВЪРБАНОВА КРЪСТАНОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕЛА ДОЧЕВА БЛАГОЕВА

 

20

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ ДИМОВ ДАСКАЛОВ

 

20

ЧЛЕН

ИВАН РАДЕВ РАДЕВ

 

20

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

 

20

ЧЛЕН

НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАЛЕВ

 

20

ЧЛЕН

РУМЕН НИКОЛАЕВ ЕВЛОГИЕВ

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ПАУЛИНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА АНДРЕЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

 

21

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ЦОНКОВ ГЕНОВ

 

21

ЧЛЕН

АНТОНИЙ СТАНИСЛАВОВ ТЪРНИН

 

21

ЧЛЕН

БОНКА ХРИСТОВА ТРАЙКОВА

 

21

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

 

21

ЧЛЕН

МАРК ЛЮБИМОРОВ МАРКОВ

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКА ЗДРАВКОВА МАЛЧЕВА

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

 

22

СЕКРЕТАР

ИВОН ЖЕКОВА МИНЧЕВА

 

22

ЧЛЕН

ДАФИНКА СТОЯНОВА ДИМОВА

 

22

ЧЛЕН

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА

 

22

ЧЛЕН

ПЕНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

 

22

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА СТОЯНОВА МИХАЛЕВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ КИРИЛОВА ГУСЕВА-ОБРЕШКОВА

 

23

СЕКРЕТАР

МАРИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

 

23

ЧЛЕН

АНТОН АНТОНОВ ДЕНКОВ

 

23

ЧЛЕН

ЕМОНА МЕТОДИЕВА НАЧЕВА

 

23

ЧЛЕН

ИСКРА ИВАНОВА МАРИНКОВА

 

23

ЧЛЕН

СИМЕОН АСЕНОВ ЗИДАРОВ

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ЙОТОВА ДИМИТРОВА

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ТАНОВА

 

24

СЕКРЕТАР

АНТОНИЯ НЕДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

 

24

ЧЛЕН

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА СПИРОВА

 

24

ЧЛЕН

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ КЮЛЮМОВ

 

24

ЧЛЕН

МАРТИН ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

24

ЧЛЕН

РАЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРЕНА МАРИНОВА БАТАНОВА

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

 

25

СЕКРЕТАР

ДАРИНКА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА

 

25

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ЕМАНУИЛОВ АТАНАСОВ

 

25

ЧЛЕН

ЛЮБЛИНА ТЕОДОРОВА МИХАЙЛОВА

 

25

ЧЛЕН

СТОЯН БОЕВ БОЕВ

 

25

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ДАНЧОВА АТАНАСОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА МАРИНКОВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

26

СЕКРЕТАР

ЕЛИН МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

 

26

ЧЛЕН

ДРАГОМИР ЕМИЛОВ МИЛДОВ

 

26

ЧЛЕН

РАЙНА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА -

 

26

ЧЛЕН

СОНЯ КИРИЛОВА ТОМОВА

 

26

ЧЛЕН

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИНКА ХРИСТОВА БОЛЧЕВА

 

27

СЕКРЕТАР

БОРИС ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

 

27

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА СТАНКОВА ГЮРОВА

 

27

ЧЛЕН

ГАЛИНА БОЖАНОВА АЛТИМИРОВА

 

27

ЧЛЕН

ОРЛИН ТОНЧЕВ ВЕСЕЛИНОВ

 

27

ЧЛЕН

РОСИЦА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛУИДЖИ НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА-РУМЯНА ЛАЗАРОВА

 

28

СЕКРЕТАР

РАДКА ИВАНОВА КЪНЧЕВА

 

28

ЧЛЕН

ВЕНЕТА КОНСТАНТИНОВА

 

28

ЧЛЕН

ЕТЕЛ САВОВА ИЛИЕВА

 

28

ЧЛЕН

ЗОЯ ГАВРИЛОВА ИВАНОВА

 

28

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЯ ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОРКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

29

СЕКРЕТАР

СИМЕОН СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

 

29

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА

 

29

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАРИНОВ

 

29

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

29

ЧЛЕН

ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ТАНОВ

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНА ДЕНЕВА ХРИСТОВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА

 

30

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОШОВА

 

30

ЧЛЕН

АЛБЕНА МИХАИЛ МИХАЙЛОВА

 

30

ЧЛЕН

БОЖИДАР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

 

30

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

 

30

ЧЛЕН

МАРИО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА ИВАНОВА БОЖКОВА

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА

 

31

СЕКРЕТАР

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

31

ЧЛЕН

ВЕЛИНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА

 

31

ЧЛЕН

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

 

31

ЧЛЕН

СТОЯН СЛОВЧОВ ГРОЗДАНОВ

 

31

ЧЛЕН

ЦЕЦКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИВКО МАРКОВ ПАЧЕВ

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДКА ИВАНОВА МИШЕВА

 

32

СЕКРЕТАР

ГАЛЯ ЮРИЕВА БУРМОВА

 

32

ЧЛЕН

ВЕСКА КОСТАДИНОВА АЛЕКСИЕВА

 

32

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

32

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА МАЙСТОРСКА

 

32

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ЛУИДЖИ НЕДЕЛЧЕВ

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИНА МАРИНОВА ЦАНОВА

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ТЕНЕВА СТОЯНОВА

 

33

СЕКРЕТАР

БИЛЯНА ХРИСТОВА МАНОВСКА

 

33

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БЛАГОЕВА

 

33

ЧЛЕН

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА НИНЧОВА

 

33

ЧЛЕН

МИЛКА НИКОЛОВА ШВАРЦ

 

33

ЧЛЕН

ТАНЯ ВЪЛКОВА ПЕТКОВА

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ ХРИСТОВ

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА САШКОВА ПОПОВА

 

34

СЕКРЕТАР

ЗОРКА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА

 

34

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДАВИДОВ

 

34

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

34

ЧЛЕН

ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

 

34

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА КОВАЧЕВА

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

 

35

СЕКРЕТАР

АНЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА НЕЙКОВА

 

35

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ПЕТЬОВА ДИЛОВА

 

35

ЧЛЕН

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

 

35

ЧЛЕН

ЛЮБА РАДАНОВА ДИМИТРОВА

 

35

ЧЛЕН

ПЕТЪР БОРИСОВ ЯНЕВ

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛКО ЮРИЙ ДЮКМЕДЖИЕВ

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНА АНТОНОВА МАНЧЕВА

 

36

СЕКРЕТАР

ХРИСТО НИКОЛОВ КОЗАРЕВ

 

36

ЧЛЕН

ВЯРА ЛЮБЕНОВА БОСИЛКОВА

 

36

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

 

36

ЧЛЕН

НАТАШКА ПЕТКОВА АНДРЕЕВСКА

 

36

ЧЛЕН

НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ ИВАНОВ РОДЕВ

 

37

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

 

37

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ МИТКОВ ВОЙВОДОВ

 

37

ЧЛЕН

ВЕНЕТА БОРИСОВА КОЛАРОВА

 

37

ЧЛЕН

СТОЯН ЛАЗАРОВ НИНЧОВ

 

37

ЧЛЕН

ХРИСТО КАМЕНОВ ПОПДИМИТРОВ

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАША СИМЕОНОВА ГЕНИНСКА

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ

 

38

СЕКРЕТАР

ЦАНКА КОНСТАНТИНОВА

 

38

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

38

ЧЛЕН

КРИСТИНА ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА

 

38

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

 

38

ЧЛЕН

НАДЕЖДА НИКОЛОВА КОЛЕВА

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ВЕНЕЦИЕВ ГЕРГОВ

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИНА КРАСИМИРОВА

 

39

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА АЛИПИЕВА СПАСОВА

 

39

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ

 

39

ЧЛЕН

ГИНКА ИЛИЕВА РАЙНОВА

 

39

ЧЛЕН

МАЯ ВАСИЛЕВА КАЙНАКЧИЕВА

 

39

ЧЛЕН

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ БАЧЕВ

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ФЕРДОВА СТРАШИМИРОВА

 

40

СЕКРЕТАР

МИШО ДИМИТРОВ ГЛУШКОВ

 

40

ЧЛЕН

ГЕРГАНА РЕНЕ СТЕФАНОВА

 

40

ЧЛЕН

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ РАЙНОВ

 

40

ЧЛЕН

ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

 

40

ЧЛЕН

РАЙМОНДА ЛЮБОМИРОВА ПЕЕВА

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОМИР ЦЕКОВ СТРАШИМИРОВ

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНСТАНСИЕЛ СОЛОМОН АЛАДЖЕМ

 

41

СЕКРЕТАР

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

41

ЧЛЕН

ДАРИНА ГРИГОРОВА ГЛУШКОВА

 

41

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

 

41

ЧЛЕН

РОСИЦА ДОБРЕВА ТОДЕВА

 

41

ЧЛЕН

ТИНКА ВАСКОВА БОГДАНОВА

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЕНА ИГНАТОВА АТАНАСОВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНИ ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

 

42

СЕКРЕТАР

НИКОЛА СТОЯНОВ КОЛЕВ

 

42

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА БОГОМИЛОВА СОТИРОВА

 

42

ЧЛЕН

ЗДРАВЕМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

42

ЧЛЕН

ЛОРА КРИСТИЯНОВА ГЕНИНСКА

 

42

ЧЛЕН

НАСТЯ МИЛОСЛАВОВА КОЛЕВА

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МИХОВ

 

45

СЕКРЕТАР

МИХАИЛ ТОДОРОВ МИЛУШЕВ

 

45

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

 

45

ЧЛЕН

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ

 

45

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР МАРКОВ МАРКОВ

 

45

ЧЛЕН

СИМЕОНКА ИЛИЕВА ФИЛОВСКА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Средец”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения