Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 935-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 85 / осемдесет и пет броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Слатина” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Слатина” с вх. № 374/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 85 / осемдесет и пет броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 210 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  99 бр. членове, ПП ДПС – 91 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 58 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 46 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 35 бр.; Партия АТАКА – 28 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 28 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 85 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  44 бр. членове, ПП ДПС – 40 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 26 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 20 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 16 бр.; Партия АТАКА – 12 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)12 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 85 / осемдесет и пет броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК № 22460700

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА КИТАНОВА ЛУКАНОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНА ПЪРВАНОВА МИХАЙЛОВА

 

1

СЕКРЕТАР

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

 

1

ЧЛЕН

АТАНАСКА АТАНАСОВА КОСТОВА

 

1

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА

 

1

ЧЛЕН

МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА

 

1

ЧЛЕН

РУМЕН НИКОЛОВ КУЗОВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКА ВЕЛЧОВА БОРИСОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРИН ЕМИЛОВ МИНЕВ

 

2

СЕКРЕТАР

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДЯВОЛСКА

 

2

ЧЛЕН

ВАСИЛ БОНЧЕВ НИКОВ

 

2

ЧЛЕН

ДИДИ ЦАНЕВА КУЗОВА

 

2

ЧЛЕН

РОСЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

2

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

3

СЕКРЕТАР

ЯНКА ТЕОФИЛОВА САЧКОВА

 

3

ЧЛЕН

АДРИАНА БОГОМИЛОВА КОСТОВА

 

3

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛИНОВ РУМЕНОВ

 

3

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ЮРУКОВА

 

3

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ЦАНЕВА ДАНОВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДИКОВА

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВА ВИТКИНА

 

4

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА НЕНЧЕВА ГЕРЕНСКА

 

4

ЧЛЕН

АЛИС АРТАТИ ХАЗАРЯН

 

4

ЧЛЕН

НОНА КРАСИМИРОВА НЕЧЕВА

 

4

ЧЛЕН

ОГНЯН БЕЦОВ ВЕЛКОВ

 

4

ЧЛЕН

СИЛВАНА КРАСИМИРОВА БАШЛИЕВА

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНКА СТОЯНОВА ВЕЛИНОВА

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА ХРИСТОВСКОВА УЗУНОВА

 

5

СЕКРЕТАР

КОСТАДИН СИМЕОНОВ БЛАГОЕВ

 

5

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ БОРИСОВА ЖИВКОВА

 

5

ЧЛЕН

МАРИАНА СТОИЛОВА БАШЛИЕВА

 

5

ЧЛЕН

МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

 

5

ЧЛЕН

СЛАВЯНКА ЦВЕТАНОВА БЕНЕВА

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЛАДЕН ТОДОРОВ ВЕЛЧЕВ

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

 

6

СЕКРЕТАР

ВАЛЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

6

ЧЛЕН

БОЖИДАР ПЕТРОВ УЗУНОВ

 

6

ЧЛЕН

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

6

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ КОСТОВ

 

6

ЧЛЕН

РУМЯНА РАДКОВА ДОНЧЕВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ МУТАФЧИЕВ

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАПКА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА

 

7

СЕКРЕТАР

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТОЕВСКА

 

7

ЧЛЕН

ГАНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА -

 

7

ЧЛЕН

МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ВОДЕВА

 

7

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ АНДОНОВ

 

7

ЧЛЕН

ТЕОДОСИ БОРИСОВ НИКОЛОВ

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА МАРКОВА ХРИСТОЗОВА

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

 

8

СЕКРЕТАР

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА

 

8

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ

 

8

ЧЛЕН

ВЕРКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

 

8

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

8

ЧЛЕН

НЕЛИ СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ХАНДЖИЕВА

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

 

9

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

 

9

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДЖАНАТИ

 

9

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ПАНАЙОТОВА ДОБРЕВА

 

9

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ДРУМЕВ

 

9

ЧЛЕН

СНЕЖАНА КРЪСТЕВА СТОИМЕНОВА

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА СЪБЕВА

 

10

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СКРОБАНСКИ

 

10

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

 

10

ЧЛЕН

СРЕБРИНА ПЕТРОВА ТЕОФИЛОВА

 

10

ЧЛЕН

ТОДОР ИВАНОВ  КАВАРДЖИКОВ

 

10

ЧЛЕН

ХЕРНАНИ БОРИСОВ СПИРИДОНОВ

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ПЕТКОВА ПАСКАЛЕВА

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНКА МАРКОВА СОКОЛОВА

 

11

СЕКРЕТАР

БАРБАРА ЦВЕТАНОВА ТОМОВА

 

11

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛОВА ДРУМЕВА

 

11

ЧЛЕН

МАРТИН ГЕОРГИЕВ СКРОБАНСКИ

 

11

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА

 

11

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ТАСЕВА МИТОВСКА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ТОТЕВА КРИВОШИЕВА

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАНОВ

 

12

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА

 

12

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЯНКОВ ГАНЕВ

 

12

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

 

12

ЧЛЕН

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КУСЕВ

 

12

ЧЛЕН

МИРЯНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДЕЛИНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

 

13

СЕКРЕТАР

НАТАША ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

 

13

ЧЛЕН

АДРИАН ВАЛЕРИЕВ АТАНАСОВ

 

13

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

 

13

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕШЕВА

 

13

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ПИЩЯЛОВА

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ЙОНОВА

 

14

СЕКРЕТАР

ЦЕЦА ЗАХАРИЕВА ТРАЯНОВА

 

14

ЧЛЕН

ВАНЯ СТЕФАНОВА КОМПАНИЕВА-

 

14

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ВИЛИ КУЛЕВ

 

14

ЧЛЕН

КРАСИМИР ТОДОРОВ КРУМОВ

 

14

ЧЛЕН

СТАНКА СТОИЛОВА АТАНАСОВА

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

15

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА ИВАНОВА БОЖИЛОВА

 

15

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА

 

15

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНТОНОВА

 

15

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ЕРЕМИНОВ

 

15

ЧЛЕН

СЕЛЯДИН АМДИ АХМЕД

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРА ЕВГЕНИЕВА КОТЛЯРОВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ МАЛИНОВ

 

16

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ВЪЖАРОВА

 

16

ЧЛЕН

ИВАНКА ПЕТРОВА ЖИВКОВА

 

16

ЧЛЕН

КАТЮША ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

16

ЧЛЕН

КРЕМЕНА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА

 

16

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА ВАЛИРИЕВА СТАНЧЕВА

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА ДУЧЕВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН ЛЮБОМИРОВ МАЛИНОВ

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРТАЛЕВ

 

17

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА ЖЕЧОВА ЖИВКОВА

 

17

ЧЛЕН

АНТОНИЯ НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

 

17

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

17

ЧЛЕН

СТАНКА БОГДАНОВА ЛИЛОВА

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА БРЕНЕСКОВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСКРА ЕМИЛОВА ВОЙНОВА

 

18

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ГЕРВАЗИЕВ ДЖАМОВ

 

18

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАР АЛЬОШЕВ МИЛАНОВ

 

18

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

18

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ЛЮБЕНОВА ЯНЕВА

 

18

ЧЛЕН

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА МИНЧЕВА

 

19

СЕКРЕТАР

МАЯ МИХАЙЛОВА ЛУКАНОВА

 

19

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА МИНЧЕВА ПЕТРОВА

 

19

ЧЛЕН

ЕМИЛ ГЕРАСИМОВ ЙОРДАНОВ

 

19

ЧЛЕН

ИЛКА МАРИНОВА ГРИГОРОВА

 

19

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС НЕНКОВ КАРАМИХОВ

 

20

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА СТОЕВСКА

 

20

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ

 

20

ЧЛЕН

ДИАНА СТОЯНОВА МИЛАДИНОВА

 

20

ЧЛЕН

ИРЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 

20

ЧЛЕН

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАНОВА

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСКРА ПЕТРОВА ЦВЕТАНСКА -

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА

 

21

СЕКРЕТАР

СТЕФАН ПАВЛОВ СТОИЛОВ

 

21

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА

 

21

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АВРАМОВ

 

21

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КИСЕЛОВ

 

21

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ИЛИЕВА МИШОНОВА

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ЗДРАВКОВА МАНОВА

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ХАРИЗАНОВ ХАРИЗАНОВ

 

22

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

22

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА РУСЕВА

 

22

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

22

ЧЛЕН

ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА КИСЕЛОВА

 

22

ЧЛЕН

СТЕФКА ДИМИТРОВА КОНЕЦОВСКА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЛАВИНОВ

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАГДАЛЕНА РОСЕНОВА ГАНКОВА

 

23

СЕКРЕТАР

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛКОВА

 

23

ЧЛЕН

ОРЛИН ЦАНКОВ СТОЙЧЕВ

 

23

ЧЛЕН

РУМЯНА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА

 

23

ЧЛЕН

РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ДАСКАЛОВА

 

23

ЧЛЕН

СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ СВИЛЕНСКИ

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРОМИР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ДАМЯНОВ МИХАЙЛОВ

 

24

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

 

24

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ЮРИ ЕВТИМОВ

 

24

ЧЛЕН

ИВА КОСТАДИНОВА ЗАХАРИЕВА

 

24

ЧЛЕН

КОСТАДИН ПЕТРОВ КОСТОВ

 

24

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЗАКОВ

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИЖДАН ХАСАНОВА ЮЗЕИРОВА

 

25

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ТРИФОНОВА ПАНДЕВА

 

25

ЧЛЕН

АНЕТА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА

 

25

ЧЛЕН

АТАНАС ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ

 

25

ЧЛЕН

СЛАВЧО СТЕФАНОВ ПОПОВ

 

25

ЧЛЕН

СТАНИМИРА СВЕТОСЛАВОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

 

26

СЕКРЕТАР

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА МУТАФЧИЕВА

 

26

ЧЛЕН

ДРАГОСТИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА

 

26

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ГОРАНОВА ЛЕНКОВА

 

26

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ЙОНКОВА ЙОШЕВСКА

 

26

ЧЛЕН

ЮЛИКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА СТОЯНЧЕВА КОВАЧКА

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛХАН САТКЪ АЛИ

 

27

СЕКРЕТАР

НОРА ЗИНОВИЕВА ПЕШЕВА-УЗУНОВА

 

27

ЧЛЕН

АНГЕЛ ФИЛИПОВ ПОПОВА

 

27

ЧЛЕН

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ МАНОИЛОВ

 

27

ЧЛЕН

ЛЮБА НЕДЕВА АРАБАДЖИЕВА

 

27

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ХРИСТОВА НЕДКОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ФУТЕКОВА

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПОПГЕНОВА

 

28

СЕКРЕТАР

РАЛИЦА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

 

28

ЧЛЕН

ВЕНЕТКА МЕТОДИЕВА ЛАЗАРОВА

 

28

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ВАСКОВА БОЖИЛОВА

 

28

ЧЛЕН

ЗОРКА БЛАГОЕВА НИКОДИНОВА

 

28

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ КОЛЕВ

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРИГОР ДИМИТРОВ БАКАЛОВ

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА СЛАВОВА ТРАЙКОВА

 

29

СЕКРЕТАР

СТЕФАН ХРИСТОВ ГИГОВ

 

29

ЧЛЕН

ВАЛИЧКА ИЛИЕВА КАШЕВА

 

29

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ГОЙЧИЛОВА

 

29

ЧЛЕН

МАРИЙКА НИКОЛОВА КОМПАНИЕВА

 

29

ЧЛЕН

СУЗАНА МИЛОШЕВА ТОДОРОВА

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНИ ЩЕРЕВА МАНДРАДЖИЕВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА КОНСТАНТИНОВА ИВАНОВА

 

30

СЕКРЕТАР

МАРИНА ТОМОВА ТОМОВА

 

30

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

30

ЧЛЕН

ЛЮБКА НИКОЛАЕВА ДОБРЕВА -

 

30

ЧЛЕН

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА

 

30

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА ВИЯЧЕВА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА СИМЕОНОВА БЛАГОЕВА

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

 

31

СЕКРЕТАР

РУМЕН ПЕЛОВ НИНОВ

 

31

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

31

ЧЛЕН

МАРИО МАРТИНОВ КУЗМАНОВ

 

31

ЧЛЕН

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА

 

31

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИН ИВАНОВ ДИНЕВ

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

 

32

СЕКРЕТАР

КАЛИН ПЛАМЕНОВ ЧЕРНЕВ

 

32

ЧЛЕН

АКСИНИЯ ДИМИТРОВА

 

32

ЧЛЕН

МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА

 

32

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОНЕВА

 

32

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГАНДЖОЛОВСКА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ВЛАДИМИРОВА ВУЧЕВА

 

33

СЕКРЕТАР

ЛИНА ЙОРДАНОВА САЗДОВА

 

33

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТРУМИН

 

33

ЧЛЕН

МАРИНА ПЛАМЕНОВА ПОПОВА

 

33

ЧЛЕН

СИЛВИЯ АТАНАСОВА КАРАМИХОВА

 

33

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКА АРГИРОВА АНГЕЛОВА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА

 

34

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ВЪЛКАНОВ

 

34

ЧЛЕН

АНТОН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

 

34

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА СВЕТОСЛАВА САВОВА

 

34

ЧЛЕН

ИСКРА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

 

34

ЧЛЕН

СИМЕОНКА МИЛЧОВА ВЕЛЧЕВА

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА НИКОЛАЕВА ХАНДЖИЕВА

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

35

СЕКРЕТАР

АТАНАСКА СЛАВЧЕВА

 

35

СЕКРЕТАР

СТИЛИАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ

 

35

ЧЛЕН

АЛБЕНА ПЕТРОВА ВИДЕНОВА

 

35

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

35

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ АДАМОВ МИРЧЕВ

 

36

СЕКРЕТАР

ВИКТОР АСЕНОВ ИГНАТОВ

 

36

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ БОГДАНОВ ЙОРДАНОВ

 

36

ЧЛЕН

СЛАВКА ХУБЕНОВА ИСТИЛИЯНОВА

 

36

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ЖИВКОВА СТЕФВАНОВА

 

36

ЧЛЕН

ЧАВДАР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛИН ПЕТКОВ КАРАЧОМАКОВ

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА

 

37

СЕКРЕТАР

КИРИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВИДЕНОВ

 

37

ЧЛЕН

ДАМЯНА ЖИВКОВА ДАМЯНОВА

 

37

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МАРКОВА

 

37

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ДАМЯНОВА

 

37

ЧЛЕН

ТЕОДОРА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ХРИСТОВА КРАЛЕВА

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИЧКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

 

38

СЕКРЕТАР

ТОДОРКА НЕДЕВА ЯНЕВА

 

38

ЧЛЕН

ДАНАИЛ ДОБРЕВ ЕВТИМОВ

 

38

ЧЛЕН

МАРЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

38

ЧЛЕН

САМУИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

38

ЧЛЕН

ЯВОР БОРИМИРОВ ДОНЧЕВ

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИЛИП КИРИЛОВ ДРАГОМИРОВ

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА НЕНОВСКА

 

39

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА ТОДОРОВА ЦЕНЕВА

 

39

ЧЛЕН

БОЯН СТЕФАНОВ ГИГОВ

 

39

ЧЛЕН

ВЕРА МАРИНОВА БАНКОВА

 

39

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИВАНОВА КОКАЛАНОВА

 

39

ЧЛЕН

МАРИЯ ИЛИЕВА ПАСКОВА

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА РАНГЕЛОВА

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

40

СЕКРЕТАР

ТОДОР ПАНДЕЛИЕВ ЯНЕВ

 

40

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ПЕТКОВА ГАВРИЛОВА

 

40

ЧЛЕН

ИСКРА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА

 

40

ЧЛЕН

ИСТИЛИЯН МАНОЛОВ ИСТИЛИЯНОВ

 

40

ЧЛЕН

СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ СТОЙЛКОВ

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ЯНКОВ

 

41

СЕКРЕТАР

МАРИО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

 

41

ЧЛЕН

ВЕНЕТА БОРИСОВА СТОИЛКОВА

 

41

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

 

41

ЧЛЕН

ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА СТОЙНОВА

 

41

ЧЛЕН

ЗОРНИЦА СЕРГЕЕВА КУНОВСКА

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАНА БОРИСОВА КИРКОВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА ПЕТРОВА ЯНКОВА

 

42

СЕКРЕТАР

КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

 

42

ЧЛЕН

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

 

42

ЧЛЕН

БОЙКА СТОЯНЧОВА КОЛЧЕВА

 

42

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ВАСКОВА ДИМИТРОВА

 

42

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА СТОЙНОВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

 

43

СЕКРЕТАР

ДАНАИЛ ИЛИЕВ СПАСОВ

 

43

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАТОВА

 

43

ЧЛЕН

МОНИКА БОЖИДАРОВА АНГЕЛОВА

 

43

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА ГАНЧЕВА ГЕНКОВА

 

43

ЧЛЕН

СИМЕОН СТОЯНОВ ИВАНОВ

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

 

44

СЕКРЕТАР

ЛЮБОВ АЛЕКСАНДРОВА АНДОНОВА

 

44

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ

 

44

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА КРЪСТАНОВА КОЦЕВА

 

44

ЧЛЕН

МИТКО МИГЛЕНОВ МИТКОВ

 

44

ЧЛЕН

СПАС ЗДРАВКОВ ПАУНОВ

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ВАЙНОВ АНГЕЛОВ

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА МАРИНОВА УЗУНОВА

 

45

СЕКРЕТАР

ГАЛЯ АНДРЕЕВА ДУЦКИНОВА

 

45

ЧЛЕН

ДИМИТЪР БЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ

 

45

ЧЛЕН

ДОРА ИЛИЕВА ПАЧЕВА

 

45

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИВАНОВА КИРИЛОВА

 

45

ЧЛЕН

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВО АТАНАСОВ ИВАНОВ

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

 

46

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

46

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ДИКОВ

 

46

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА БОЧЕВА

 

46

ЧЛЕН

НИКОЛЕТА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

 

46

ЧЛЕН

СТОЯНКА МАНОЛОВА КОЛЕВА

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ

 

47

СЕКРЕТАР

СТОЯН АНТОНОВ КОЛЕВ

 

47

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИКОВА

 

47

ЧЛЕН

АНЖЕЛО НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

 

47

ЧЛЕН

АНТОН СТОЯНОВ КОЛЕВ

 

47

ЧЛЕН

РОСИЦА БОНЕВА МОНЕВА

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРЪСТИНА ПЕТРОВА РАЙКОВА

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНА НИКОЛОВА КАВАЛДЖИЕВА

 

48

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

 

48

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВА

 

48

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГЪРДЕВА

 

48

ЧЛЕН

СЛАВКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ДИКОВ

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АНИСИМОВА

 

49

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ДИМОВ НЕНКОВ

 

49

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

 

49

ЧЛЕН

МАРИЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА

 

49

ЧЛЕН

СВИЛЕН НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

 

49

ЧЛЕН

ФИДАНКА ЛАЗАРОВА АНАНИЕВА

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА ГАНЧЕВА ХИТРОВА-

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

 

50

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА

 

50

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ МИЛЕНОВ

 

50

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ТОШКОВ ДАСКАЛСКИ

 

50

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

 

50

ЧЛЕН

РАДОСТИН РОСЕНОВ МАНОВ

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАША ИВАНОВА БРЪДЯНОВА

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ВЕЛЕВА

 

51

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ЯНЧОВА ВАНГЕЛОВА

 

51

ЧЛЕН

ЕНЧО ГЕОРГИЕВ БОЧУКОВ

 

51

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА КОШЕВА

 

51

ЧЛЕН

НЕЛИ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

51

ЧЛЕН

СТОЯНКА ТОШЕВА КРЪСТЕВА

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИНА БОЯНОВА НАЙДЕНОВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАША ВЕЛИЧКОВА ЦВЕТКОВА

 

52

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ВАНГЕЛОВА

 

52

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА

 

52

ЧЛЕН

СИЛВИЯ РУМЕНОВА ЗАШЕВА

 

52

ЧЛЕН

СЛАВКА МЕТОДИЕВА БИКАРСКА

 

52

ЧЛЕН

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

53

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИСЛАВ ГАНЧЕВ ВАЧЕВ

 

53

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР БОРИСОВ КЕРИМОВ

 

53

СЕКРЕТАР

ВЕЛИКА ТОДОРОВА ДАНАИЛОВА

 

53

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ

 

53

ЧЛЕН

ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА РИЗОВА

 

53

ЧЛЕН

ИВАНКА ЛУЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

53

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЙКОВ

 

54

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВТИМ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛКА ИЛИЕВА ФЛОРОВА

 

54

СЕКРЕТАР

СТОИЛ ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ

 

54

ЧЛЕН

ЗДРАВКА МИРЧОВА МАНОЙЛОВА -

 

54

ЧЛЕН

ЛАЗАР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ

 

54

ЧЛЕН

СЛАВЕЙКО АЛЕКСИЕВ ЙОВЧЕВ

 

54

ЧЛЕН

СТОЯНКА НИКОЛАЕВА ГАВАЗОВА

 

55

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОШКО СПАСОВ ПЕТКОВ

 

55

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

55

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА БОРИСОВА ПАЧИНОВА

 

55

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ РИЗОВ

 

55

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

 

55

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

 

55

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

 

56

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИО СТОЯНОВ ДУДОВ

 

56

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАНОВ

 

56

СЕКРЕТАР

ТРАЯНКА ИЛИЕВА ЕВТИМОВА

 

56

ЧЛЕН

ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА

 

56

ЧЛЕН

ЙОЛИТА МАРИНОВА ПЕЧЕНКОВА

 

56

ЧЛЕН

МАРИЙКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

56

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА КАМЕНОВА НОНЧЕВА

 

57

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОРА ИВАНОВА ДИМЧЕВА

 

57

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА БОГДАНОВА БОГДАНОВА

 

57

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА СЕРГЕЕВА ПРОДАНОВА

 

57

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН СТРАХИЛОВ ТОДОРОВ

 

57

ЧЛЕН

ЕВЕЛИН НИКОЛОВА ВЕЗЕНКОВА

 

57

ЧЛЕН

СИМЕОНКА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

57

ЧЛЕН

ЦАНКА ИВАНОВА ЛИЛОВА

 

58

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗВЕЗДЕЛИНА ДЕЧЕВА СЪБОТИНОВА

 

58

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНИ ИВАНОВА САВОВА

 

58

СЕКРЕТАР

ДИЛЯНА ЗДРАВКОВА ПЕЙЧЕВА

 

58

ЧЛЕН

АЙБАЗ ШЕФКЕТОВ УРУКОВ

 

58

ЧЛЕН

ИЗАБЕЛ ЗАХАРИНОВА САБЛЬОВА

 

58

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

 

58

ЧЛЕН

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

59

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ОГНЯНОВА МАВРИКОВА-

 

59

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВ ПОПОВ

 

59

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ГАВАЗОВ

 

59

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА

 

59

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦИГОВА

 

59

ЧЛЕН

НЕЗАБРАВКА ГЕОРГИЕВА

 

59

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ТРАЙКОВА ПЕТРОВА

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН МАРКОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА ТОШКОВА МЛАДЕНОВА

 

60

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОШЕВА

 

60

ЧЛЕН

ИВАЙЛА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА -

 

60

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ РУМЕНОВ ПАНЕВ

 

60

ЧЛЕН

РУМЕН ДИМИТРОВ ДИЛОВ

 

60

ЧЛЕН

ТАНЯ ТЕОФИЛОВА СТОЙЧЕВА

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ВЕЛИНОВА ЦЕНОВА

 

61

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

 

61

СЕКРЕТАР

ДАВИД ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

61

ЧЛЕН

БИСЕР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

61

ЧЛЕН

ИВАНКА АСЕНОВА РИЗОВА

 

61

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ЦОКОВ ДИМИТРОВ

 

61

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МЪНГОВА

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ

 

62

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА СМИЛКОВА

 

62

СЕКРЕТАР

БОРИС ОГНЯНОВ ВЕЛКОВ

 

62

ЧЛЕН

АНГЕЛ ЛЮДМИЛОВ ЦЕНОВ

 

62

ЧЛЕН

АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

62

ЧЛЕН

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ

 

62

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

 

63

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН ПЕТКОВ ПЕТРИНСКИ

 

63

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА

 

63

СЕКРЕТАР

РУМЯНА РУМЕНОВА ЗАШЕВА

 

63

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ КАМЕНОВ

 

63

ЧЛЕН

ВАНЯ АНГЕЛОВА ВУЧКОВА

 

63

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

 

63

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ИВАНОВА ПЕНОВСКА

 

64

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ИСКИЛИЕВ

 

64

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

 

64

СЕКРЕТАР

ГРИГОР ПЕЙОВ МИТОВСКИ

 

64

ЧЛЕН

ВАСИЛ ОГНЯНОВ МАВРИКОВ

 

64

ЧЛЕН

МЕТОДИ РАЙМОНДОВ НИКОЛОВ

 

64

ЧЛЕН

САШКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

64

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ КЪНЕВ

 

65

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА КИРИЛОВА БОРИСОВА -

 

65

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

65

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН БОНИ БОНЕВ

 

65

ЧЛЕН

БОГДАН МИРЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

65

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ЖИВОДЕРОВА

 

65

ЧЛЕН

ОКСАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

65

ЧЛЕН

ТЕА МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА

 

66

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

66

СЕКРЕТАР

ДОЧКО СИМЕОНОВА НАНОВ

 

66

ЧЛЕН

ВАСИЛ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ

 

66

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА

 

66

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОКОВА

 

66

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ТРЕНДАФИЛОВА ПАУНОВА

 

67

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЧО АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

 

67

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА СТОЙЧЕВА ШОПОВА

 

67

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ДАНАИЛОВА

 

67

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ ЛУКОВ ГАЙТАНЕКОВ

 

67

ЧЛЕН

МИЛКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

 

67

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КОСТОВ ПЕТРОВ

 

67

ЧЛЕН

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ

 

68

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАНА АТАНАСОВА МИЛЕНОВА

 

68

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ВРЕТЕНАРОВА

 

68

СЕКРЕТАР

КАЛИНА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА

 

68

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ПЕТЪОВ ЛЕНГЕРОВ

 

68

ЧЛЕН

ЙОНКА ИЛИЕВА ГАЙТАНЕКОВА

 

68

ЧЛЕН

РУМЯНА ВАСИЛЕВА НИКОВА

 

68

ЧЛЕН

СИМЕОНКА ДИМИТРОВА ТОМОВА

 

69

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИЛЕНОВ

 

69

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОАНА КРАСИМИРОВА МАШЕВА

 

69

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

 

69

ЧЛЕН

АНТОНИО МАРИНОВ НЕЦОВ

 

69

ЧЛЕН

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВАРАДИНОВ

 

69

ЧЛЕН

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧИНА

 

69

ЧЛЕН

СИЙКА КАМЕНОВА РАКОВСКА

 

70

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕНЧЕВА САВОВА

 

70

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОНЕВ

 

70

СЕКРЕТАР

ЗАХАРИЯ ЛЮБЕНОВА МЛЕЧЕНКОВА

 

70

ЧЛЕН

ЗОЯ ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА

 

70

ЧЛЕН

ИВАНКА СТОЯНОВА ЦЕКОВА

 

70

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ КРУМОВА ТОШКОВА

 

70

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ВЕЛКОВА

 

71

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

 

71

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

71

СЕКРЕТАР

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДЕНИН

 

71

ЧЛЕН

АКСЕНИЯ СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА

 

71

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА

 

71

ЧЛЕН

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ БОРИСОВ

 

71

ЧЛЕН

КРАСИМИРА РУМЕНОВА ТОШКОВА

 

72

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС ДАМЯНОВ ОГНЯНОВ

 

72

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

72

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ ТАШКОВ СЛАВЕВ

 

72

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ РАЙНОВ

 

72

ЧЛЕН

ЛАТИНКА ЛЮБЧОВА СТОЯНОВА

 

72

ЧЛЕН

ОЛГА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА

 

72

ЧЛЕН

СИМЕОН ИВАНОВ БЕНЧЕВ

 

73

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС МИРОСЛАВОВ ХРИСТОВ

 

73

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИЦА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

 

73

СЕКРЕТАР

НИКОЛИНА СТОИМЕНОВА ЧАУШЕВА

 

73

ЧЛЕН

ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ ДОБРЕВ

 

73

ЧЛЕН

ИВАНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

 

73

ЧЛЕН

РАДКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

73

ЧЛЕН

РУМЕН КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ

 

74

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО АЛЕКСАНДРАВ ХРИСТОВ

 

74

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА БОНЕВА

 

74

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ДЕНЧЕВА СТОЙКОВА

 

74

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

 

74

ЧЛЕН

ИВА БОЖИДАРОВА ДОБРЕВА

 

74

ЧЛЕН

МАРИЯ ДОЙЧИНОВА БЕНЧЕВА

 

74

ЧЛЕН

ТОДОР КРАСИМИРОВ ТОШКОВ

 

75

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА

 

75

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

 

75

СЕКРЕТАР

АТАНАС ЙОРДАНОВ ШИНИКОВ

 

75

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА МИЛЕТКОВА ДОБРЕВА

 

75

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

75

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА БЛАЖЕВА

 

75

ЧЛЕН

МИЛЧО МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

 

76

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ НИКОЛОВ

 

76

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ

 

76

СЕКРЕТАР

БОРЯНА ВОЙЧОВА ШИНИКОВА

 

76

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ БОНЕВ

 

76

ЧЛЕН

ИЛИЯНА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА

 

76

ЧЛЕН

ЙОАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

76

ЧЛЕН

НИКОЛИНА АНДРЕЕВА НЕШЕВА

 

77

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ИЛИЕВ БОРИСОВ

 

77

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

 

77

СЕКРЕТАР

НЕЛИ НИКОЛОВА СОТИРОВА

 

77

ЧЛЕН

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА БОНЕВА

 

77

ЧЛЕН

ЛЮБКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

 

77

ЧЛЕН

МАРИАНА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА

 

77

ЧЛЕН

ПАУЛИН ТРАЯНОВ ХРИСТОВ

 

78

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

 

78

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ

 

78

СЕКРЕТАР

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА БОРИСОВА

 

78

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

 

78

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВЛАЙКОВА ОГНЯНОВА

 

78

ЧЛЕН

МАРИАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

78

ЧЛЕН

ПАНЧО БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ

 

79

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АХИНОРА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

 

79

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН СТОЯНОВ БОНЕВ

 

79

СЕКРЕТАР

СНЕЖИНА ИВАНОВА ЛЮБОМИРОВА-

 

79

ЧЛЕН

АННА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

 

79

ЧЛЕН

КРАСИМИР ГОШЕВ ЛАЗАРОВ

 

79

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ЛИЛЯНЧЕВ ПЕТРУНЧЕВ

 

79

ЧЛЕН

СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА

 

80

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ КОСТОВ

 

80

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ ДЕНЧЕВ ИВАНОВ

 

80

СЕКРЕТАР

МАРИЯНА ИЛИЕВА ЛИНОВА

 

80

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ СТОЙЧЕВ СТОИМЕНОВ

 

80

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДУЦКИНОВ

 

80

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ХРИСТОВА ПРЕДОВСКА

 

80

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ КОСТОВ ВЪЛЧЕВ

 

81

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ

 

81

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА КАМЕНОВА

 

81

СЕКРЕТАР

КРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

81

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ БЕЛЕВ

 

81

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ЖИВКОВ ДОНЧЕВ

 

81

ЧЛЕН

РУМЕН ЦВЕТКОВ МАНЧЕВ

 

81

ЧЛЕН

ХРИСТИНА КИРИЛОВА

 

82

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ПЕЕВ ПЕЕВ

 

82

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАФИНКА ПЛАМЕНОВА БОРИСОВА

 

82

СЕКРЕТАР

НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

 

82

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

82

ЧЛЕН

СТЕФАН ПЕНЧЕВ ПАСКАЛЕВ

 

82

ЧЛЕН

СТОЯН БОРИСОВ СТОЯНОВ

 

82

ЧЛЕН

ЮЛИАНА ИВАНОВА ШИЛЕВА

 

83

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

83

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИЛИП ЗДРАВКОВ ЙОСИФОВ

 

83

СЕКРЕТАР

ЙОСИФ ПЕФЧЕВ ХРИСТОВ

 

83

ЧЛЕН

ИВАНИНА СТОЯНОВА ЦЕНОВА

 

83

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ЛЮБЧОВ ИЛИЕВ

 

83

ЧЛЕН

ПАВЛИНКА ПЕТРОВА БРАЙКОВА

 

83

ЧЛЕН

ЦЕНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

 

84

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

 

84

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ГОРЧЕВ

 

84

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

 

84

ЧЛЕН

БРАНИМИРА ИВАНОВА ПЕТРУНОВА

 

84

ЧЛЕН

ГЕНО АНЖЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

84

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРУМОВ

 

84

ЧЛЕН

КАТЯ ИЛИЕВА ДЖЕНДОВА

 

85

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ДИНКОВА ВЕШЕВА

 

85

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА СТОЯНОВА КРУМОВА

 

85

СЕКРЕТАР

АНЕТА МИЛЧЕВА КОСТОВА

 

85

ЧЛЕН

ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

85

ЧЛЕН

ДАНЧО ЛЮБЕНОВ БРАЙКОВ

 

85

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА КЪНЧЕВСКА

 

85

ЧЛЕН

КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОЛОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Слатина”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения