Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 934-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 62 / шестдесет и два броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Сердика” с вх. № 359/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 62 / шестдесет и два броя  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 160 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  75 бр. членове, ПП ДПС – 70 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 45 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -35 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 27 бр.; Партия АТАКА – 21 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 21 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 66 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  34 бр. членове, ПП ДПС – 31 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 20 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 16 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 12 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)9 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 62 / шестдесет и два броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

№22460500...

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕЛА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СРЕБРИНА КИРИЛОВА ХАШЪМОВА

 

1

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА СОКОЛОВА

 

1

ЧЛЕН

ИВАН СПИРИДОНОВ МАЛИНОВ

 

1

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА СТАНКОВА

 

1

ЧЛЕН

ПАВЕЛ ПЕТКОВ ЛОЗЕВ

 

1

ЧЛЕН

ЯВОР БОРИСЛАВОВ ДАВИДКОВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ КРУМОВ ЙОСИФОВ

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ГЕРГОВ

 

2

СЕКРЕТАР

СОНЯ АСЕНОВА РАДЕВА

 

2

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

 

2

ЧЛЕН

АННА ВАЛЕНТИНОВА ТРАЙКОВА

 

2

ЧЛЕН

КРАСИМИРА БОЯНОВА РАНГЕЛОВА

 

2

ЧЛЕН

РАЛИЦА БОЙКОВА СТОИЧКОВА

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕРГОВ

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ СТОЯНОВА СЕРГЕВА

 

3

СЕКРЕТАР

АСЯ СТОЯНОВА СТОИМЕНОВА

 

3

ЧЛЕН

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ЦЕКОВА

 

3

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ВОЙНОВА

 

3

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

3

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ТЕРЗИЕВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВА

 

 

 

 

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА ПАСКАЛЕВА ХЮБНЕР

 

4

СЕКРЕТАР

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕЙЧЕВА-

 

4

ЧЛЕН

ЖИВКА НИКОЛОВА КОСТОВА

 

4

ЧЛЕН

НИНА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

 

4

ЧЛЕН

РАЙНА ДОНКОВА ВИТАНОВА

 

4

ЧЛЕН

РОСИЦА НИКОЛЕВА ЙОСИФОВА

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ИВАНОВА ЙОСИФОВА

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЕЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

 

5

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ВЕЛИЧКОВА СТАНЧЕВА

 

5

ЧЛЕН

ЕЛЗА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

5

ЧЛЕН

ЕМИ АНТИМОВА ХАЙРЕЛОВА

 

5

ЧЛЕН

ИРИНА РАЙКОВА ИВАНОВА

 

5

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ДЕСИСЛАВОВА ПЕТРОВА

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА БОГДАНОВА

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА

 

6

СЕКРЕТАР

РУМЕН АНТОНОВ ХЮБНЕР

 

6

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ

 

6

ЧЛЕН

ГАЛЯ КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

 

6

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОСТОВА

 

6

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ИВАНОВА ТАСЕВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА МАРКОВА

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОРЕТИНА ВЕЛКОВА ПАЛУШЕВА

 

7

СЕКРЕТАР

ЦВЕТОМИР МИТКОВ НИКОЛОВ

 

7

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА КАДЪКОВА

 

7

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МАНОЛОВА

 

7

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВ СПАСОВ

 

7

ЧЛЕН

МАЯ БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ САВОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА

 

8

СЕКРЕТАР

СТЕФКА ИВАНОВА ЦЕНОВА

 

8

ЧЛЕН

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

 

 

 

8

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЦОЦЕВ

 

8

ЧЛЕН

ЕНЧО ДИМИТРОВ БИСЛИМОВ

 

8

ЧЛЕН

ЮЛИАНА ЮРИЕВА СИМЕОННОВА

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАНА СТЕФАНОВА

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ФЕРДИНАНДОВ ЗАХАРИЕВ

 

9

СЕКРЕТАР

ИЛИН ХРИСТОВ РУСЕВ

 

9

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

9

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА БОГДАНОВА

 

9

ЧЛЕН

ИВАН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

 

9

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА МИЛАДИНОВА МИТЕВА

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ЕМАНУИЛ КАЛАБРОС

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ РУМЕНОВ ТРИФОНОВ

 

10

СЕКРЕТАР

СТЕЛИАНА ИВЕЛИНОВА СТАНЕВА

 

10

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ РАЙКОВ

 

10

ЧЛЕН

ВИОЛЕТКА ПЕТКОВА ГЛОГОВА-

 

10

ЧЛЕН

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА

 

10

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНАКИЕВ

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ ЛАМБРЕВА ЯРНОВА

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

 

11

СЕКРЕТАР

ЕЛИ ТОДОРОВА ТЕНЕВА

 

11

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ЛЮБЕНОВ

 

11

ЧЛЕН

ЕКСЕНИЯ МЕТОДИЕВА КОЛЕВА

 

11

ЧЛЕН

ПЕТЯ ДИНЕВА СТЕФАНОВА

 

11

ЧЛЕН

ТРАЯНКА КИРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ЕЛЕНКОВА СТОЯНОВА

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

12

СЕКРЕТАР

МАРИНА ДИМИТРОВА ПРИБОЙСКА

 

12

ЧЛЕН

АДРИАНА ГЕОРГИЕВА ГУЩЕРОВА

 

12

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ МИЛАНОВА ИЛИЕВА

 

12

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ВУТОВА

 

12

ЧЛЕН

ПЕНКА КРАЧУНОВА МАРКОВА

 

 

 

 

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ТОДОРОВА ПАНТАЛЕЕВА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА

 

13

СЕКРЕТАР

ИРЕНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА-

 

13

ЧЛЕН

ВИРЖИНИЯ ЛАЗАРОВА МАРИНКОВА

 

13

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МАРИНОВ ЖЕКОВ

 

13

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЯРЪМОВ

 

13

ЧЛЕН

КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ИВАНОВА СОКОЛОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ ДАВИДКОВ

 

14

СЕКРЕТАР

ДЕТЕЛИНКА КРЪСТЕВА АНАКИЕВА

 

14

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА СТАНЕВА

 

14

ЧЛЕН

ИРЕНА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

 

14

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА

 

14

ЧЛЕН

ПЕПА АЛЕКСАНДРОВА МИТРИКОВА

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ИВАЙЛОВА ГАЛЕВА

 

15

СЕКРЕТАР

МАРИЕЛА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

 

15

ЧЛЕН

БЕТИНА БЛАГОВЕСТОВА БОШЕВА

 

15

ЧЛЕН

ДЕНКА ИВАНОВА ТОПАЛОВА

 

15

ЧЛЕН

РОСИЦА ВАСИЛЕВА КОПЧЕВА

 

15

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛОСЛАВ ДАНОВ БОНОВ

 

16

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

16

ЧЛЕН

ДОРОТЕЯ КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА

 

16

ЧЛЕН

ИВАНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

16

ЧЛЕН

РОСИЦА ДАВИДОВА МЪНДЕВА

 

16

ЧЛЕН

СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ДАВИДКОВ

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

17

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ СТОЙНЕВ НИКОЛОВ

 

 

 

 

 

17

ЧЛЕН

ИЛКА ВЕНКОВА ДАНЧЕВА

 

17

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ КРЪСТЕВ

 

17

ЧЛЕН

МАКСИМ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

 

17

ЧЛЕН

МИХАИЛ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ИВАНОВА МИЛЕВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИНА ЕМИЛОВА ВЕЛИНОВА

 

18

СЕКРЕТАР

НЕЛИ ЕМАНУИЛОВА МАРИНОВА

 

18

ЧЛЕН

АТАНАСКА МАРИНОВА БЕЛЕВА

 

18

ЧЛЕН

БОЖИДАР АТАНАСОВ ДАНЧЕВ

 

18

ЧЛЕН

ОЛГА ЗДРАВКОВА ГОЦОВА

 

18

ЧЛЕН

ТАНЯ МАРИНОВА ГРИГОРОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЯ СТЕФАНОВА КОЗОВСКА-

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОЛИЯ АЛЕКСИЕВА БОЖИЛОВА

 

19

СЕКРЕТАР

ЙОНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

 

19

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЦЕКОВ

 

19

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

 

19

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДЖОНОВА ДАМЯНОВА

 

19

ЧЛЕН

РОСЕН ЕМИЛОВ ПОПОВ

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОРНЕЛИЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

 

20

СЕКРЕТАР

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА

 

20

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ

 

20

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ТОШЕВА МАРКОВА

 

20

ЧЛЕН

САШКА ВЕЛИЧКОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

20

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ТРЕНДАФИЛОВА МИТЕВА

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН БОГОМИЛОВ ДОЦЕВ

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ЦЕКОВА ЦЕКОВА

 

21

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА РУМЕНОВА ЦЕКОВА

 

21

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА СТЕФЧОВА ЧОБАНОВА

 

21

ЧЛЕН

РУМЯНА СВЕТОЗАРОВА

 

21

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ ТАКОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

 

 

 

21

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА ИЛИЕВА МИШЕВА

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮРИЙ ОБРЕШКОВ ЧАКЪРОВ

 

22

СЕКРЕТАР

ИЛИЯ РАДКОВ РАДЕВ

 

22

ЧЛЕН

КРИСТИНА ВАНЧЕВА ФЛОРОВА

 

22

ЧЛЕН

ПЪРВАН СТАНКОВ ПЪРВАНОВ

 

22

ЧЛЕН

РОЗА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА

 

22

ЧЛЕН

ЮЛИАН БОРИСЛАВОВ МИТЕВ

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

 

23

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

 

23

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА МАРКОВА

 

23

ЧЛЕН

ПЕТЯ ПЕТРОВА МОМЧИЛОВА

 

23

ЧЛЕН

ЦАНКА СТАНЕВА ЧАКЪРОВА

 

23

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА КЪНЧЕВА ЛАХЧЕВА

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ КОШОВ

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА МИЛЕВА-

 

24

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

24

ЧЛЕН

БОРЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

 

24

ЧЛЕН

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

 

24

ЧЛЕН

МАРИЯ СТОЯНОВА КУЗМАНОВА

 

24

ЧЛЕН

МИРОСЛАВА ЗАРИМИРОВА ИВАНОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАДКОВА

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯН МИТКОВ МЛАДЕНОВ

 

25

СЕКРЕТАР

ВАНЯ МИЛЕНОВА МИНЕКОВА

 

25

ЧЛЕН

ГЕНКА ГЕРГОВА АЛЕКСОВА

 

25

ЧЛЕН

ЛУДВИГ КРУМОВ ХРИСТОВ

 

25

ЧЛЕН

МАРИЯ АТАНАСОВА НЕШЕВА

 

25

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ИВАНОВ КРЪСТЕВ

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИНА СВИЛЕНОВА ТЪРНЕВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВ ДОНЧЕВ КИРЯКОВ

 

 

 

 

 

26

СЕКРЕТАР

СТЕФАН ФИЛИПОВ ДАНЧЕВ

 

26

ЧЛЕН

АЛБЕНА АНТОВА СИМЕОНОВА

 

26

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕНАДИЕВА ВЪЛКОВА

 

26

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА

 

26

ЧЛЕН

РАЙНА НИКОЛОВА ХАНДЖИЕВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ

 

27

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА МИЛКОВА МАРИНОВА

 

27

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ СПАСОВ

 

27

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ПЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

27

ЧЛЕН

ЕЛМА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА

 

27

ЧЛЕН

ФИЛОНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН БОТЕВ НИКОЛОВ

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА РАЙКОВА

 

28

СЕКРЕТАР

СВЕТЛАНКА ГЕОРГИЕВА МАНАСИЕВА

 

28

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА

 

28

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

28

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

 

28

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМОВА

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН ГЕОРГИЕВ ТРУЛЕВ

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

 

29

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА

 

29

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЪРЛИЧКОВ

 

29

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА САРИЕВА

 

29

ЧЛЕН

МАЛИНКА ХРИСТОВА СОКОЛОВА

 

29

ЧЛЕН

МАЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ЦАНЕВА ЯНЧЕВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

 

30

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА

 

30

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ОГНЯНОВА СТОЙКОВА

 

30

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА ГЕРГОВА

 

 

 

 

 

30

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

 

30

ЧЛЕН

СТАМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА АНДРЕЕВА СЛАВЧЕВА

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ГРИГОРОВ

 

31

СЕКРЕТАР

ДАНАИЛ МИНКОВ ГЕОРГИЕВ

 

31

ЧЛЕН

БЛАГОДАТКА КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА

 

31

ЧЛЕН

ДАНЧО РУМЕНОВ АСЕНОВ

 

31

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ

 

31

ЧЛЕН

ПАВЛИНА МЕТОДИЕВА БОЯНОВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ХРИСТОВ ЦИНЦАРОВ

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГАМАНСКА

 

32

СЕКРЕТАР

ДРАГОМИР ВЕЛЧОВ ДРАГОМИРОВ

 

32

ЧЛЕН

ЕЛЕНА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

32

ЧЛЕН

ИВОН ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛИНОВА

 

32

ЧЛЕН

МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

32

ЧЛЕН

ХРИСТО ИВАНОВ БОЛПАЧОВ

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ЯНКОВА АРЖАНЛИЕВА

 

33

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

 

33

ЧЛЕН

БОГДАН АТАНАСОВ ГАМАНСКИ

 

33

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

 

33

ЧЛЕН

МАЛИНА НИКОЛОВА АНЕВА

 

33

ЧЛЕН

РУСИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

 

34

СЕКРЕТАР

ВЕЛКО ТОДОРОВ ПАЛУШЕВ

 

34

ЧЛЕН

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

 

34

ЧЛЕН

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА

 

34

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

34

ЧЛЕН

ОЛГА ДИМИТРОВА КОЦЕВА

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ИГНАТОВ

 

 

 

 

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКА СЛАВЧОВА БОЯДЖИЕВА

 

35

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ СЪЙКОВ

 

35

ЧЛЕН

АННА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

 

35

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ КИРИЛОВ

 

35

ЧЛЕН

ОЛЕГ МАКАВЕЕВ ИВАНОВ

 

35

ЧЛЕН

ЦВЯТКО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЙДЪН МУСТАФОВ ШУКРИЕВ

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА

 

36

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ГАДЖЕВА

 

36

ЧЛЕН

АНА ХРИСТОВА АНАСТАСОВА

 

36

ЧЛЕН

МАЯ КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

 

36

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ЛАТЕВ КУЗЕВ

 

36

ЧЛЕН

СНЕЖКА АНТОНОВА БЕЛОВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВЕЛИН ИВАНОВ ОВЧАРОВ

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЯ ЕМИЛОВА БАКЪРОВА

 

37

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

 

37

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

37

ЧЛЕН

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ПОСТАЛОВА

 

37

ЧЛЕН

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДОЙЧЕВА

 

37

ЧЛЕН

СОФИЯ ТРИФОНОВА ШОПОВА

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯН ИЛИЕВ ПЕТКОВ

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСИМ МИЛЕТИЕВ РУСИНОВ

 

38

СЕКРЕТАР

САШКА СЕВЕСТАКИЕВА ДИМОВА

 

38

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР БОГДАНОВ ДИМИТРОВ

 

38

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ОГНЯНОВА СТОИЛОВА

 

38

ЧЛЕН

ИРИНА ЕРУСАЛИМОВА ГАДЖЕВА

 

38

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГДАН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ

 

39

СЕКРЕТАР

СТЕФАН БОРИСОВ МИЛАНОВ

 

39

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ

 

 

 

 

 

39

ЧЛЕН

ДАЯНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

 

39

ЧЛЕН

КАТЯ ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

 

39

ЧЛЕН

ТАНЯ КОСТАДИНОВА ЧЪЛГЪНОВА

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМОВ

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖИВКА ЛЮБЧОВА ИВАНОВА

 

40

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА НЕДКОВА СТОЙКОВА

 

40

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ДЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

40

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОНОВ

 

40

ЧЛЕН

ИСКРА АНГЕЛОВА ПАНОВА

 

40

ЧЛЕН

МИЛА ТОМОВА ИЛИЕВА

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ЛЪЧЕЗАРОВА АНГЕЛОВА

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА СТАНИМИРОВА МИЛЕНКОВА

 

41

СЕКРЕТАР

ТЕМЕНУЖКА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

 

41

ЧЛЕН

ДИАНА МИЛКОВА СТАМАТОВА

 

41

ЧЛЕН

ИВАН ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

 

41

ЧЛЕН

МАРИЯ КРУМОВА ТОМОВА

 

41

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕТА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА НИКОЛОВА МАРТИНОВА

 

42

СЕКРЕТАР

ВЕРОНИКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

42

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА

 

42

ЧЛЕН

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

 

42

ЧЛЕН

МАРУСЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

42

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА МАЗНЕВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ СТЕФАНОВА МИЛЕНКОВА

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА РУСИНОВА ГЕРГОВА

 

43

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ РАНГЕЛОВ

 

43

ЧЛЕН

ВАНЯ ТЕНЧЕВА ЧЕЛЕНКОВА

 

43

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ГЕНАДИЕВА ВАСЕВА

 

43

ЧЛЕН

КАТЯ ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА

 

43

ЧЛЕН

МАРГАРИТКА НАЙДЕНОВА

 

 

 

 

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ДОЙЧИНОВ ЙОРДАНОВ

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ

 

44

СЕКРЕТАР

БОРИСЛАВ СЛАВЧОВ ЖЕДНЕНСКИ

 

44

ЧЛЕН

АНИ АЛЕКСАНДРОВА ГУСИЙСКА

 

44

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ЗЛАТАРЕВ

 

44

ЧЛЕН

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ГАЛЯРСКИ

 

44

ЧЛЕН

МИХАЕЛА МИЛЕВА НИКОЛОВА

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГИНА МИРОСЛАВОВА ДУКОВА

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА-

 

45

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

 

45

ЧЛЕН

АНИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

45

ЧЛЕН

ДИАНА ПЕТРОВА РУСИНОВА

 

45

ЧЛЕН

КРАСИМИРА СЛАВЧЕВА ДИНКОВА

 

45

ЧЛЕН

ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ХРИСТОВА

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ГАНОВА МАРИНОВА

 

46

СЕКРЕТАР

ТОДОР ВЕНЦИСЛАВОВ МАРТИНОВ

 

46

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА КАЙЧОВА

 

46

ЧЛЕН

МАЯ ИВАНОВА КОЛЯЧЕВА

 

46

ЧЛЕН

ПЕТРУН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

46

ЧЛЕН

РУМЕН НИКИФОРОВ БОЖИЛОВ

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТИМЕВА

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МАВРОВ

 

47

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ПАВЛОВА МАТЕЕВА

 

47

ЧЛЕН

ГАЛИНА ДИМИТРОВА АНТОВА

 

47

ЧЛЕН

КАМЕН СИМЕОНОВ АСЕНОВ

 

47

ЧЛЕН

ТАТЯНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

 

47

ЧЛЕН

ХРИСТО СТЕФАНОВ СТАНЧОВ

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОИЛ ВАСИЛЕВ ЙОЧЕВ

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСИН ДИМИТРОВ ПАНОВ

 

48

СЕКРЕТАР

ЗДРАВКА БОЖИДАРОВА ГРИГОРОВА-

 

 

 

 

 

48

ЧЛЕН

ВЕСЕЛКА ЛИЛОВА СПАСОВА

 

48

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

48

ЧЛЕН

ЖЕНЯ АНДОНОВА ПЕНЕВА

 

48

ЧЛЕН

НОНКА МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА

 

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИСЛАВА КАМЕНОВА ДЕЯНОВА

 

49

СЕКРЕТАР

БОЙКА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА

 

49

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА МИЛАНОВА АТАНАСОВА

 

49

ЧЛЕН

ЕМАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА

 

49

ЧЛЕН

МАРТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

 

49

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ЙОСИФОВА

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

50

СЕКРЕТАР

ЗОЯ ОГНЯНОВА СТОЯНОВА

 

50

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДАНАИЛОВА МИТРЕВА

 

50

ЧЛЕН

КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА ДАВИТКОВА

 

50

ЧЛЕН

МАРТИН АДРИАНОВ АСЕНОВ

 

50

ЧЛЕН

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР МАРИНОВ НЕШЕВ

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

 

51

СЕКРЕТАР

ИЛКО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

 

51

ЧЛЕН

БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ДАКОВА

 

51

ЧЛЕН

ВЕРА ИВАНОВА КУКУВИЧАРСКА

 

51

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЕВТИМОВА

 

51

ЧЛЕН

СТОЯНКА СТОЙЧЕВА МИНЕВА

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА САЛДЖИЕВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛА ВАНЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

52

СЕКРЕТАР

ХРИСТО СПАСОВ ХРИСТОВ

 

52

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА РАКОВА

 

52

ЧЛЕН

ЛИАНА БОРИСОВА ЙОНОВА

 

52

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ

 

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

 

52

ЧЛЕН

РУМЯНА ХРИСТОВА МАНГЕЗОВА

 

53

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНИ КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ

 

53

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА ПЕТРОВА ПРОКОПОВА

 

53

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА АНАКИЕВА

 

53

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ЛУКАНОВА ГУЩЕРОВА

 

53

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ АНГЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

 

53

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

 

53

ЧЛЕН

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

54

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ИВАНОВ БОРИСОВ

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ЙОРДАНОВ НЕДЕЛИН

 

54

СЕКРЕТАР

РУМЯНА МАРИНОВА МИТОВСКА

 

54

ЧЛЕН

АЛБЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

54

ЧЛЕН

НЕЛИ АСЕНОВА ПЕТРОВА

 

54

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

 

54

ЧЛЕН

СВЕТЛА СТОИЧКОВА КИРЯКОВА

 

55

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕПА ЦАНОВА ИВАНОВА

 

55

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ БОЖКОВА АНДРЕЕВА

 

55

СЕКРЕТАР

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА РАНГЕЛОВА

 

55

ЧЛЕН

ИВАН ДРАГАНОВ КОСТОВ

 

55

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

55

ЧЛЕН

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДИКОВ

 

55

ЧЛЕН

ТОМО НИКИТОВ ЙОРДАНОВ

 

56

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

 

56

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

 

56

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

 

56

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА БЛАГОЕВА

 

56

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

 

56

ЧЛЕН

МАРГАРИТА СТОЯНОВА АЛ ХАШИМ

 

56

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ ОГНЯНОВ ПАНАЙОТОВ

 

57

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАНОВ

 

57

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ИВАНОВА БОБОРАЧКА

 

 

 

 

 

57

СЕКРЕТАР

МАРИАНА БОРИСОВА СИМЕОНОВА

 

57

ЧЛЕН

АНЕТА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА

 

57

ЧЛЕН

АСЕН ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

57

ЧЛЕН

ИВАНКА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

 

57

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА МАРИНОВА АНДРЕЕВА

 

58

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ИВАНОВА МИНЧЕВА

 

58

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТРИНКА СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА

 

58

СЕКРЕТАР

ПОЛИН АТАНАСОВА НИКОЛОВА

 

58

ЧЛЕН

БОЖИДАР СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

58

ЧЛЕН

БОНКА ХРИСТОВА БОНДЖОВА

 

58

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ШИШКОВА

 

58

ЧЛЕН

РУМЕН ИВАНОВ РУМЕНОВ

 

59

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

 

59

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА МИРЧОВА НИКОЛОВА

 

59

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА

 

59

ЧЛЕН

ИВАН РУМЕНОВ РУМЕНОВ

 

59

ЧЛЕН

КИРИЛ КИРИЛОВ КОЛЕВ

 

59

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ МИТРЕВ

 

59

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ВЕЛЧЕВА ГАЛЕВА

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЦА КИРИЛОВА ГАЛЕВА

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА МИТРЕВА

 

60

СЕКРЕТАР

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

 

60

ЧЛЕН

ВЕЛИМИРА ДЕНЕВА ТОДОРОВА

 

60

ЧЛЕН

ГРИГОР КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ

 

60

ЧЛЕН

МАРТИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

60

ЧЛЕН

ПЕНЧО ЗДРАВКОВ БЕЗЛОВ

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦОНЧЕ ЛЮБОМИРОВА СЕМЕРДЖИЕВА

 

61

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР АНТОНОВ СТАНОЕВ

 

61

СЕКРЕТАР

СНЕЖАНКА АСЕНОВА ГРОЗДЕВА

 

61

ЧЛЕН

ВИТКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

61

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МИЛАНОВ

 

 

 

 

 

61

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

 

61

ЧЛЕН

ХРИСТИНА АСЕНОВА СЛАВОВА

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

 

62

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СПАС АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

 

62

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ СЛАВОВ

 

62

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ДИМИРОВ

 

62

ЧЛЕН

АНЕТА СТЕФАНОВА ШАРАНКОВА

 

62

ЧЛЕН

ИВАНКА ХРИСТОСКОВА МИШЕВА

 

62

ЧЛЕН

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

 

63

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА СЛАВЕЙКОВА КЬОСЕВА

 

63

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-

 

63

СЕКРЕТАР

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

 

63

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ЕМАНУИЛОВА ГЬОШЕВА

 

63

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ СВЕТОСЛАВОВ СЕВОВ

 

64

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН СТЕФАНОВ ГЬОШЕВ

 

64

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА РОСИНОВА ПЕЕВА

 

64

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА

 

64

ЧЛЕН

ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

64

ЧЛЕН

РУСКА КОЙЧЕВА КАЛЧЕВА

 

65

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕНЕВА

 

65

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ИВОВ ГЕОРГИЕВ

 

65

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ДОБРИНОВА ТИЛЕВА

 

65

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕРЧЕВА

 

65

ЧЛЕН

ЦВЕТАН МИРОНОВ ГОЦОВ

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЧОРБОВ

 

66

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПАНЕВ

 

66

СЕКРЕТАР

ИРИНА СИМЕОНОВА БОРИСОВА

 

66

ЧЛЕН

СТОЯН СЛАВОВ МИХОВ

 

66

ЧЛЕН

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КАСЪРОВ

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Сердика”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения