Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 933-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 31 /тридесет и един броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Панчарево” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Панчарево” с вх. № 355/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 31 /тридесет и един броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 77 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  36 бр. членове, ПП ДПС – 33 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 21 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -17 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 13 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 10 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 31 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  16 бр. членове, ПП ДПС – 15 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 9 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 7 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 6 бр.; Партия АТАКА – 5 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)4 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 31 /тридесет и един броя / броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224623001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СЕРАФИМОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН НИКОЛОВ МАЛЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАМЯНА ЛЮДМИЛОВА СТОЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНАЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОРИЦА БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛИНА ЙОРДАНОВА БОЖИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

224623002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ЦАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ИЛИЕВА СТОИЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА ГЕОРГИЕВА СИМИТЧИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

ИРЕНА ГЮРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН ТРАЙКОВ БЪРЗАКОВ

 

 

ЧЛЕН

МАЯ ЗДРАВКОВА ИВАНОВА

 

224623003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЯ ГЮРОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛ КОЛЕВ КОЛЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

РАЛИЦА НЕНКОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА ИВАНОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЖЕНИ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЯ НИКОЛОВА ПЕШЕВА

 

224623004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМКА ЕВГЕНИЕВА СТОЙЧЕВСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОТЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ

 

 

ЧЛЕН

АДРИАН ГЕОРГИЕВ ДРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

АНТОНИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВАНЧОВА ТИНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОРКА ТОДОРОВА ХИНОВА

 

224623005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

 

 

ЧЛЕН

АННА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА ЦАНОВСКА

 

 

ЧЛЕН

ТОНИ ТОНЧЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА

 

224623006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЕФТИМОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА МИХАЙЛОВА ТОКАРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР СТОИЛОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТОМИРА ДАНАИЛОВА КОЦЕВА

 

224623007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТКА САНДОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ТРИФОНОВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИС ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДАМЯН САНДОВ ДАМЯНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ АТАНАСОВ ГАРВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВЕТА ВАЛЕНТИНОВА ТАСЕВА

 

224623008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН МЕТОДИЕВ СТОИМЕНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БЪРЗАКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА КАРЧОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛКОВА

 

224623009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА МИЛЬОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА МАТЕЙНА

 

 

ЧЛЕН

АННА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ДРАГОМИРОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ТЕНЧЕВА ГАЛОВА

 

224623010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ТРАЙКОВА ПУЛИЙСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА КРУМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТЕОДОР ПЕТРОВ ЕВТИМОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА СЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА СОТИРОВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖИНА ВЕЛКОВА ПАНАЙОТОВА

 

224623011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ПЕТРОВА ДУШАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТРАЯНКА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИАНА ИВАНОВА МУХОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА НЕЛКОВА ЦАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИРЕНА СТЕФАНОВА ШКЕНДОВА

 

224623012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИНКА ВАСИЛЕВА ВАСЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТАНЯ ГЕНАДИЕВА ГАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОЖАНКА ТОМОВА БОСЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИО АНГЕЛОВ АСОВ

 

224623013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛТЪНКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС ЙОРДАНОВ ПАПАЛЕЗОВ

 

 

СЕКРЕТАР

БОРЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

АНИКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ДАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА СТОИМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ

 

224623014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ МИЛЕТИЕВ ЕФТИМОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ ДИМИТРОВА ДИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРТИН СВИЛЕНОВ ЛАЗАРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАРА ТОМИСЛАВОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДОБРОМИРА СВЕТОСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДАНЕВ

 

224623015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ БАКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕВГЕНИ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЧО ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ

 

 

ЧЛЕН

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ

 

224623016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МОНИКА ИВАНОВА БОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОГДАНА ЙОРДАНОВА ТЕОФИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛИНА АРСОВА ГЕОРГИЕВА

 

224623017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗАШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА КОЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА ЦАНКОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЙЧО БОЙЧЕВ ТЕОФИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА РАДКОВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОНЯ ИВАНОВА ТАШЕВА

 

224623018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДАМОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ШИМА ГЕОРГИЕВА КАКЕВЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА АНГЕЛОВА ТАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ТИХОМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАРА МИРОСЛАВОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

224623019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕВДА ЛЮБЕНОВА НАКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЗА ВАЛЕНТИНОВА БОЖОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТИШКА ПЕТКОВА ТАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

РАДКА ЛЮБЕНОВА ЛАЛОВА

 

224623020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА КРЪСТАНОВА ДЕЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

АНИТА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТИНА ЛЮБЕНОВА НАКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ВУЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИАН ПЛАМЕНОВ КАМЕНОВ

 

224623021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА ДОНКОВА ПЪРВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА БОЖОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ДАВИДОВ ПЕЙЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ГАНЧОВА ДОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224623022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯН КРУМОВ КОСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА СОФРОНИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕРГОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛВИРА ГЕНЧЕВА ПАСТЪРМОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДКА ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА

 

224623023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ МАКСИМОВА МАРТИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ИВАНОВА ДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕЙЗИ ДРАГОМИРОВА ДРАГАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН АТАНАСОВ ПЕНОВ

 

224623024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИНА ДИМИТРОВА НИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АЛБЕНА ИВАНОВА ГРОЗДЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИЗ НИКОЛАЕВА БОЖИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ОЛГА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

224623025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКА ИВОВА ДРЪНДОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЕВТИМОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА БОРИСОВА ГЕРГОВА

 

 

ЧЛЕН

КЛАВДИЯ ИВАНОВА КЕХАЙОВА

 

 

ЧЛЕН

МАЯ СТАНЧОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

 

224623026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЛЯНА ПЕЙЧЕВА САЙКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБКА ГЕРГИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ПАШАЛИЙСКИ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЕМИЛОВ ТРАЙКОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ЧАВДАРОВА ТЕРЗИЙСКА

 

224623027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОВ ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА НАЙДЕНОВА ОГНЯНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА ВЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ВАСКОВА ПАШАЛИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА КАРЧОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА КАРЧИНА

 

224623028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТАТАРСКА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА СЛАВОВА ГЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СПАСОВ БИСЕРОВ

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛАЛКА МОМЧИЛОВА ЦОНКИНА

 

 

ЧЛЕН

САШО САШЕВ ОГНЯНОВ

 

224623029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЯНКА ЯНКОВА КРУШКИНА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ИВАНОВА ОГНЯНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

БОРЯНКА ЯНКОВА ЯНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ КИРИЛОВА ГЕРГИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ТРЪНКА СПАСОВА ФИЛИПОВА

 

224623030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ВАСИЛЕВА КОВАЧКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ГЕРГИНОВ РАНГЕЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЦОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ СИМЕОНОВА ЗАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА РАЙЧОВА ВЕНЕВА

 

224623031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА СТОИЛОВА ГОСПОДИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА МИЛЕТИЕВА КАФЕДЖИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ  ФИДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЗА ВАСИЛЕВА ТРЮБНЕР

 

 

ЧЛЕН

ИРЕНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА БОРИСОВА КОСТАДИНОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Панчарево”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения