Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 932-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 61 / шестдесет и един броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Овча купел” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Овча купел” с вх. № 377/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 61 / шестдесет и един броя / СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 151 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  71 бр. членове, ПП ДПС – 65 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 42 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -33 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 25 бр.; Партия АТАКА – 20 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 20 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 61 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  31 бр. членове, ПП ДПС – 29 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 19 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 14 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 11бр.; Партия АТАКА – 9 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)9 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 61 / шестдесет и един броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

№ 22461800..

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРА ЗЛАТАНОВА ДОЙЧИНОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОИЛ ХРИСТОВ КУКУШЕВ

 

1

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА

 

1

ЧЛЕН

ИВАН НИКОЛАЕВ ХАДЖИНОКОВ

 

1

ЧЛЕН

ЙОАННА СЕРГЕЕВА ВЕЛЕВА

 

1

ЧЛЕН

НИКОЛАЙЧО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

1

ЧЛЕН

ХРИСТО АНГЕЛОВ ТОШЕВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА СТЕФЧОВА КОЧОВСКА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА

 

2

СЕКРЕТАР

ПЕРЛА БОЯНОВА КОНСТАНТИНОВА

 

2

ЧЛЕН

БОРИСЛАВА ПЕТРОВА ГЬОШЕВА

 

2

ЧЛЕН

ВИЛМА НИКОЛОВА ОЦЕТОВА

 

2

ЧЛЕН

ЕМИЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

 

2

ЧЛЕН

РЕНИ ГЕОРГИЕВА МАТЕЕВА

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕДЕФКА КАРАМФИЛОВА ЧОБАНСКА

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ПЕТРОВА ЕФРЕМОВА

 

3

СЕКРЕТАР

АДРИАНА ЮЛИАНОВА АНГЕЛОВА

 

3

ЧЛЕН

ИРЕНА ЕМИЛОВА БУРНЕВА

 

3

ЧЛЕН

ЛЪЧЕЗАР МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ

 

3

ЧЛЕН

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

 

3

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА КАРЛОВА ТАЛАЦКА

 

 

 

 

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

 

4

СЕКРЕТАР

КАТЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

4

ЧЛЕН

АНЕТА ЦВЕТКОВА РУСИНОВА

 

4

ЧЛЕН

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

 

4

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

 

4

ЧЛЕН

СТЕФАН ДИМИТРОВ МАНОВ

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЖЕЛА АСЕНОВА СИМОВА

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА

 

5

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯКОВ

 

5

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА

 

5

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА РАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

 

5

ЧЛЕН

ЛЮБКА КОСТАДИНОВА МАТЕЕВА

 

5

ЧЛЕН

НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОЛЮБА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

 

6

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА МАРИЯНОВА СТОЯНОВА

 

6

ЧЛЕН

ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА КАКАРОВА

 

6

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЕВЛОГИЕВ ФИЛИПОВ

 

6

ЧЛЕН

МИХАЕЛ РОСЕНОВ ЦВЕТКОВ

 

6

ЧЛЕН

ХРИСТОСКО ЦВЕТКОВ ВРЕТЕНАРОВ

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ВРЕТЕНАРОВА

 

7

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА МОНЧЕВА

 

7

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА СТАНЧЕВА МАРИНОВА

 

7

ЧЛЕН

ЕВТИМКА СТОЕВА КОТЕВА

 

7

ЧЛЕН

СТАНКО ПЕТРОВ БЕЛЕВ

 

7

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ПЕТРОВ ГЬОШЕВ

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЙА НИКОЛОВА КРУШОВЕНСКА

 

8

СЕКРЕТАР

ИРИНА СЛАВЧЕВА КОТОРОВА

 

8

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ТРАЙКОВА ПЪРВАНОВА

 

 

 

 

 

8

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОТЕВ

 

8

ЧЛЕН

ПЕТЪР АСЕНОВ КОНСТАНТИНОВ

 

8

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА САЛАМБАШЕВА

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН СЕРГЕЕВ ПЕТРОВ

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИО ДИМИТРОВ ДОЧЕВ

 

9

СЕКРЕТАР

ЗАХАРИНКА ПЪРВАНОВА ЗАХАРИЕВА

 

9

ЧЛЕН

МАРИЯ ИГНАТОВА ЛАЗАРОВА

 

9

ЧЛЕН

МИХАИЛ БОЖИДАРОВ АНДРЕЕВ

 

9

ЧЛЕН

НИКОЛА МАЕВ КРУШОВЕНСКИ

 

9

ЧЛЕН

СИМЕОН БОРИСЛАВОВ

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНЧО ВИТАНОВ ПЕНЕВ

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИНА БОРИСОВА ДЕЧЕВА

 

10

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АНАСТАСОВ

 

10

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ВЕНЕЛИНОВА АДРИАНОВА

 

10

ЧЛЕН

МИЧЕ КОСТОВА НАЧЕВА

 

10

ЧЛЕН

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

10

ЧЛЕН

РОБЕРТ ХЕНРИ ХАЙРАЛЛА

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА БАЧИЙСКА

 

11

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА СТЕФАНОВА

 

11

ЧЛЕН

БОРИС СТЕФАНОВ БЕНОВ

 

11

ЧЛЕН

ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

 

11

ЧЛЕН

СЛАВЕЙКО ИВАНОВ ЛАЗОВ

 

11

ЧЛЕН

СТОЯН БОРИСОВ ЖЕРЕВ

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ДОБРЕВА ТОДЕВА

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ СЛАВЧЕВ РУСЕВ

 

12

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ МАРИНОВ СТОЕВ

 

12

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАБАКОВ

 

12

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА

 

12

ЧЛЕН

МАРИЯН ИВОВ СТОЙКОВ

 

12

ЧЛЕН

САШКА ДИМИТРОВА ФРАНКОВА

 

 

 

 

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МАРКОВ

 

13

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

 

13

ЧЛЕН

АДРИАН КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ

 

13

ЧЛЕН

ВИДКО МИНЧОВ АСЕНОВ

 

13

ЧЛЕН

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

13

ЧЛЕН

ТОДОР МАРГАРИТОВ МАРГАРИТОВ

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНИВ АНГЕЛКОВ

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА ЛАЗОВА

 

14

СЕКРЕТАР

ЛЮБКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

14

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ РУМЕНОВА ИЛИЕВА

 

14

ЧЛЕН

МАРИНА ТРАЯНОВА КРУШКОВА

 

14

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА

 

14

ЧЛЕН

ОГНЯН СИМОНОВ ТИХОВ

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ СПАСОВ АПОСТОЛОВ

 

15

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНОВА

 

15

ЧЛЕН

БОЯН ПЕТРОВ МИТЕВ

 

15

ЧЛЕН

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ

 

15

ЧЛЕН

ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ГЕРАСИМОВ

 

15

ЧЛЕН

РОСИЦА КИРИЛОВА НЕШКОВА

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЯ ИЛИЕВА НАЧЕВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ ТОПАЛОВ

 

16

СЕКРЕТАР

СОНЯ БОЯНОВА АПОСТОЛОВА

 

16

ЧЛЕН

ДИМИТРИЙКА ПЕТРОВА СТАНЕВА

 

16

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВА ГРИГОРОВА

 

16

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ГРАДИМИРОВА ИЛИЕВА

 

16

ЧЛЕН

ПЕТЪР ПЕНКОВ АДРИАНОВ

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ КОСТОВА САУАС

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЯЙНА МАРИОВА АСЕНОВА

 

17

СЕКРЕТАР

ДАНЧО КОСЕВ ПОПОВ

 

 

 

 

 

17

ЧЛЕН

АДЕЛИНКА БОРИСОВА ДЕКОВА

 

17

ЧЛЕН

ВАСИЛ ИВАЙЛОВ РАНГЕЛОВ

 

17

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ТОМОВА

 

17

ЧЛЕН

КРАСИМИРА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТОМИР ЯНКОВ ИЛИЕВ

 

18

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА

 

18

ЧЛЕН

ГЕНОВЕВА БОЯНОВА ГРЕБЕНАРОВА

 

18

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

 

18

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ДАФКОВА МУРДЖЕВА

 

18

ЧЛЕН

ТОТКА МИНЕВА ДЕЛИНА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ВЕНЦЕСЛАВОВ ДАЧЕВСКИ

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА АБАДЖИЕВА

 

19

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНА АСЕНОВА НИКОЛОВА

 

19

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СЛАВЕЙКОВА ЛАЗОВА

 

19

ЧЛЕН

ДАФИНКА ГЕНЕВА ТАКОВА

 

19

ЧЛЕН

ДИАНА ИЛИЯНОВА ЗАГОНОВА

 

19

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА КРУМОВА ИВАНОВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВЕТА КРАСИМИРОВА САВОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА НИКИФОРОВА ХРИСТОВА

 

20

СЕКРЕТАР

МАЯ АТАНАСОВА ДЕЯНОВА

 

20

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

 

20

ЧЛЕН

ЗОРНИЦА ИВАНОВА МИНКОВА

 

20

ЧЛЕН

ХРИСТИНЕ ХАГОП ДИКИДЖИЯН

 

20

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ГЕРАСИМОВ ПЕТРОВ

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДАМЯНОВА

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ТРАЙЧОВ ГЕОРГИЕВ

 

21

СЕКРЕТАР

МАЯ ИВАНОВА УМЛЕНОВА

 

21

ЧЛЕН

МАРГАРИТА РАЙКОВА ЛАЗАРОВА

 

21

ЧЛЕН

МИХАИЛ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

 

21

ЧЛЕН

СТАНКА БОГОМИЛОВА АЛЕКСИЕВА

 

 

 

 

 

21

ЧЛЕН

ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ГЮРОВ

 

22

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

22

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ВЕЛИНОВ ШУКЕИН

 

22

ЧЛЕН

АЕТА САШКОВА МАРИНОВА

 

22

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ

 

22

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА СПАСОВА АСЕНОВА

 

22

ЧЛЕН

ПАТРИСИА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКА МЕТОДИЕВА СИМЕОНОВА

 

23

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ДИНЧЕВ

 

23

ЧЛЕН

АНЕТА МИКОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

23

ЧЛЕН

ВЕРА ИВАНОВА ЧЕЛЕБИЕВА

 

23

ЧЛЕН

ИВАНКА ИВАНОВА ВРЪНГОВА

 

23

ЧЛЕН

СИМЕОН СВЕТОСЛАВОВ СВИЛЕНОВ

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАНА ИВАНОВА ЦИНЗОВА

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ТРАЙЧЕВ МАРИНОВ

 

24

СЕКРЕТАР

ТЕМЕНУГА ДИМИТРОВА РАЧЕВА

 

24

ЧЛЕН

АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ НАЙЧЕВ

 

24

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА

 

24

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КОЦОВ ФИЛИПОВ

 

24

ЧЛЕН

РОЗАЛИЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУДЕВ

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРЯНА ДАНАИЛОВА ВЕЛИНОВА

 

25

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПЕТЛЕВА

 

25

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

 

25

ЧЛЕН

СТЕФКА ВАСИЛИЕВА ЛЮТОВА

 

25

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

25

ЧЛЕН

ХАРАЛАМПИ РАФЕВ ПЕТКОВ

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ДАНЧЕВА СТЕФАНОВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ВИКТОР ПЕТКОВА

 

 

 

 

 

26

СЕКРЕТАР

СТОИЛ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

26

ЧЛЕН

ЕМАНУИЛ СОТИРОВ СОТИРОВ

 

26

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

26

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ИГНАТОВА

 

26

ЧЛЕН

ЯНКА АСЕНОВА СТОЕВА

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР БОРИСОВ БОГДАНОВ

 

27

СЕКРЕТАР

АЛЬОША АСЕНОВ ПАНЧИН

 

27

ЧЛЕН

АНИ ВЛАДИМИРОВА АНДОНОВА

 

27

ЧЛЕН

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ШАРАНКОВ

 

27

ЧЛЕН

ЙОНКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

 

27

ЧЛЕН

КАТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИТКО ДОБРЕВ КОЛЕВ

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН БОРИСОВ МИЛАНОВ

 

28

СЕКРЕТАР

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

28

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КРАЧУНОВА

 

28

ЧЛЕН

РОЗАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

28

ЧЛЕН

СТАНИМИРА ПЕТРОВА БАНКОВСКА

 

28

ЧЛЕН

ТРИФОН ДИМИТРИС ИНДОС

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИЛАНОВА

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

 

29

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА

 

29

ЧЛЕН

БОРЯНА БОРИСОВА ПЕТРОВА

 

29

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЕРЧЕВА

 

29

ЧЛЕН

ИВАЙЛО СПАСОВ КИРЕВ

 

29

ЧЛЕН

РУМЯНА ДИМИТРОВА

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ ЯНКОВ ЧЕРНЕВ

 

30

СЕКРЕТАР

ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

 

30

ЧЛЕН

ВИКТОР ХАРАМПИЕВ ПЕТКОВ

 

30

ЧЛЕН

ЖИВКО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

 

 

30

ЧЛЕН

КАТЕРИНА АСЕНОВА КОЛЕВА

 

30

ЧЛЕН

МАРИАНА КРЪСТЕВА ЦВЕТКОВА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ КОСТАДИНОВА

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА

 

31

СЕКРЕТАР

МОНИКА ВЛАДИСЛАВОВНА

 

31

ЧЛЕН

АСАН АЛИЕВ ШАБАНОВ

 

31

ЧЛЕН

ГАЛИНА ХРИСТОВА ДЕСПОДОВА

 

31

ЧЛЕН

ЕМА ЕМИЛ МИЛЧЕВА 

 

31

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЕМАНУИЛОВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА СТОЯНОВА КЪНДОВСКА

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИЯН ПЕТРОВ ПЕНЕВ

 

32

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЛАПЕРЕ

 

32

ЧЛЕН

ИВАН ЛЮБЕНОВ ЛАЗОВ

 

32

ЧЛЕН

МИЛЕНА МИТКОВА КРУШКОВА

 

32

ЧЛЕН

РОСЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

 

32

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИН БЛАГОЕВ ИВАНОВ

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВНА

 

33

СЕКРЕТАР

ЛИЛИ ИВАНОВА РУДЕВА

 

33

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ РИНКОВ

 

33

ЧЛЕН

МОНИКА БОЖКОВА ИВАНОВА

 

33

ЧЛЕН

СТЕФАНИЯ РУМЕНОВА

 

33

ЧЛЕН

СТОЯНКА ЕМИЛОВА ВЕКИЛОВА

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛЕНА ЛАЛЕВА ВАСИЛКОВСКА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА ТРАЯНОВА САНДОВА

 

34

СЕКРЕТАР

СТАНКА ГЕНОВА ГЕНОВА

 

34

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИТОВА

 

34

ЧЛЕН

КАТРИН СТЕФАНОВА БОЯНОВА

 

34

ЧЛЕН

МАЛВИНА КРАСИМИРОВА ВАСЕВА

 

34

ЧЛЕН

ТАНЯ РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ МИТКОВА КОСТАДИНОВА

 

 

 

 

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

35

СЕКРЕТАР

СТИЛИЯН ПЕТРОВ АТАНАСОВ

 

35

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА РАНКОВА

 

35

ЧЛЕН

ДЖЕСИКА ВЕЛИНОВА КРУШКОВА

 

35

ЧЛЕН

КИРИЛ СЛАВЕЙКОВ ЛАЗОВ

 

35

ЧЛЕН

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕН ВИКТОРОВ ЕЛЕНКОВ

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТКО ТОМОВ ЧАВДАРОВ

 

36

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА НИКОЛОВА ДОЛМОВА

 

36

ЧЛЕН

БОЙКО НЕЙКОВ ИВАНОВ

 

36

ЧЛЕН

ИВАЙЛА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА

 

36

ЧЛЕН

ФИЛИП КОНСТАНТИНОВ КОВАЧЕВ

 

36

ЧЛЕН

ЯБЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТРИНА РУСЕВА СЛАВЧЕВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

37

СЕКРЕТАР

НЕВЕНА СПАСОВА ЙОРДАНОВА

 

37

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЩЕРЕВА

 

37

ЧЛЕН

ИВАНКА МАРИНОВА ЛАЗОВА

 

37

ЧЛЕН

КРАСИМИР ПЕТРОВ СЛАВОВ

 

37

ЧЛЕН

РОБЕРТ НИКОЛОВ ЧИПИНСКИ

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ТРЕМКО

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ПЕТРОВА ЕФРЕМОВА

 

38

СЕКРЕТАР

СТЕФКА ПЕТКОВА МАНОЛОВА

 

38

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВА

 

38

ЧЛЕН

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

 

38

ЧЛЕН

ЗЮЛБИЯ ШАБАНОВА АХМЕДОВА

 

38

ЧЛЕН

НОРА ЛУКА ФУТЕКОВА

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦЕЦА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИКОВ

 

39

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ВЕКИЛОВА

 

39

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ДАШЕВА

 

 

 

 

 

39

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА

 

39

ЧЛЕН

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ЧОРБАНСКИ

 

39

ЧЛЕН

РУМЕН ГЕНОВ БАЛКАНСКИ

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ШУМАНОВА

 

40

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ НАЙДЕНОВ

 

40

ЧЛЕН

НАДЕЖДА СПАСОВА ЦЕНКОВА

 

40

ЧЛЕН

НЕЖДЕТ ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

 

40

ЧЛЕН

ПЕТЪР БОРИСОВ ПОПОВ

 

40

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЯ ЯВОРОВА ЕВТИМОВА

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА

 

41

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА НАЙДЕНОВА

 

41

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ТРАЯНОВА КИРОВА

 

41

ЧЛЕН

ВЕНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

41

ЧЛЕН

ДАМЯНКА ДИМИТРОВА

 

41

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ИВАНОВ СПАСОВ

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ЕВЛОГИЕВА ШИЛИГАРОВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 ВЛАДИМИР МИТКОВ СТЕФАНОВ

 

42

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНКА ИВАНОВА ТРУДНИКОВА

 

42

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ НЕНЧОВ ЙОРДАНОВ

 

42

ЧЛЕН

КАЛИНКА ЕВЛОГИЕВА АЛЕКСИЕВА

 

42

ЧЛЕН

НОРА КОСТОВА КОНСТАНТИНОВА

 

42

ЧЛЕН

СТОЙЧО ДИМИТРОВ КАЙРЯКОВ

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН АНГЕЛОВ КОСТОВ

 

43

СЕКРЕТАР

МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ СЕРАФИМОВ

 

43

ЧЛЕН

ВАСИЛ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

 

43

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

43

ЧЛЕН

ДЕНИЗ НЕЖДЕТОВ АХМЕДОВ

 

43

ЧЛЕН

КАПКА ЙОРДАНОВА ЙОНОВА

 

 

 

 

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЕЙКО СТОЯНОВ ДОБРИНОВ

 

44

СЕКРЕТАР

МАРИАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

44

ЧЛЕН

АСЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ

 

44

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДОБРЕВ КРЪСТЕВ

 

44

ЧЛЕН

ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

44

ЧЛЕН

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЕНКОВА

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕН ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ

 

45

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР МИТКОВ ИВАНОВ

 

45

ЧЛЕН

ДЕТЕЛИНА АСЕНОВА КИРОВА

 

45

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА

 

45

ЧЛЕН

РУМЯНА ПЛАМЕНОВА ГЕНКОВА

 

45

ЧЛЕН

СЕРГЕЙ ЖЕЛЕВ САРЪМОВ

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЗАБЕТ ФИЛИПОВА КРУМОВА

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН АНДРЕЕВ МЕЦОВ

 

46

СЕКРЕТАР

МОНИКА ИВАНОВА КИРОВСКА

 

46

ЧЛЕН

МАЛИНА ТОТЕВА ПЕНЕВА

 

46

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ДЕНЧЕВА СТОЙНЕВА

 

46

ЧЛЕН

ХРИСТО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

 

46

ЧЛЕН

ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ДЕНЧЕВ

 

47

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

 

47

ЧЛЕН

АЛБЕНА ХРИСТОВА ГЕНОВА

 

47

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА

 

47

ЧЛЕН

ГАЛИНА АСЕНОВА ВЕНКОВА

 

47

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ ВАСКОВ ПЕЙЧИНОВ

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ИГНАТОВА КРЪСТЕВА

 

48

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОЧЕВ

 

 

 

 

 

48

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР КОЦЕВ АЛЕКСАНДРОВ

 

48

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА МИРОСЛАВОВА

 

48

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПОПИНОВА

 

48

ЧЛЕН

СТАНЧО СТЕФАНОВ МАРИНОВ

 

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ МИХАЙЛОВА НОЕВА

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АНКОВ

 

49

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

49

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ШИЛИГАРОВА

 

49

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА СЪЙКОВА

 

49

ЧЛЕН

РУЖКА ВАРАДИНОВА МАНЕВА

 

49

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТРАТИЙКА ПЕНЕВА ИГНАТОВА

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА РОСЕНОВА АТАНАСОВА

 

50

СЕКРЕТАР

ДАРИНА СТОИЛОВА ВИЯЧЕВА

 

50

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ЛЮБЕНОВ НИНОВ

 

50

ЧЛЕН

ДИЛЯНА РУСИНОВА ИВАНОВА

 

50

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

 

50

ЧЛЕН

ПОЛИНА КИРЧОВА ВАСИЛЕВА

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

51

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ СВЕТОСЛАВОВ ДУПАРИНОВ

 

51

ЧЛЕН

АЛБЕНА АТАНАСОВА НОНИНСКА

 

51

ЧЛЕН

ДЕНИЦА СТЕФАНОВА КИРЯКОВА

 

51

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ ПЕТРОВА ШУКЕЙНА

 

51

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ЦОНКОВ ЙОТОВ

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА МИТОВА ПЕТКОВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ КОЦЕВА ДИМИТРОВА

 

52

СЕКРЕТАР

АСЯ СТАНИМИРОВА ПЕНЕВА

 

52

ЧЛЕН

БОГОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ САРОВ

 

52

ЧЛЕН

ДИАНА ИВАНОВА ШЕПЪРД

 

52

ЧЛЕН

ЙОВКА ИВАНОВА БРАТКОВА

 

 

 

 

 

52

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА СТОИЛОВА МАРИНОВА

 

53

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАЗОВ

 

53

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

53

СЕКРЕТАР

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ

 

53

ЧЛЕН

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

 

53

ЧЛЕН

ЖУЛИЕТА РАНГЕЛОВА МАНОИЛОВА

 

53

ЧЛЕН

КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА

 

53

ЧЛЕН

РАДКА СТАНИМИРОВА САВОВА

 

54

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОМИРА ЯНКОВА ПАВЛОВА

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА

 

54

СЕКРЕТАР

ИЛИЯНКА БОРИСОВА КРЪСТЕВА

 

54

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ИВАЙЛОВА МИНКОВА

 

54

ЧЛЕН

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

 

54

ЧЛЕН

КРЕМЕНА АТАНАСОВА КИСОВА

 

54

ЧЛЕН

ТРАЯН СЛАВКОВ ЯНКОВ

 

55

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

55

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

 

55

СЕКРЕТАР

ИЛИЯНА КИРИЛОВА МАРИНОВА

 

55

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВУКАДИНОВ

 

55

ЧЛЕН

БИЛЯНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА

 

55

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

55

ЧЛЕН

КУНЧО ХРИСТОВ БАНКОВСКИ

 

56

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ИВАНОВА РИЗОВА

 

56

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАОС ДИМИТРИОС ДУЛГЕРИДИС

 

56

СЕКРЕТАР

ЖАНА РАЙЧЕВА ЦВЕТКОВА

 

56

ЧЛЕН

ВАНЯ МАРИНОВА ЛЯСКОВА

 

56

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ

 

56

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА

 

56

ЧЛЕН

ПЕЙО ИЛИЕВ РАЧЕВ

 

57

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯН ВАСИЛЕВ АНТОВ

 

57

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА МИЛАНОВА

 

 

 

 

 

57

СЕКРЕТАР

ИЛОНА ВИКТОРОВА БОРИСОВА

 

57

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЮЛИЯНОВА СПАСОВА

 

57

ЧЛЕН

ПАВЕЛ МАТО ЛУКИНОВИЧ

 

57

ЧЛЕН

РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

57

ЧЛЕН

СЛАВИ ВЕНИАМИНОВ ДИМИТРОВ

 

58

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

58

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

58

СЕКРЕТАР

МАЯ КИРИЛОВА СТОЯНОВА

 

58

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА

 

58

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА

 

58

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

 

58

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИН КОНСТАНТИНОВ БОНЕВ

 

59

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА ИВАНОВА

 

59

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ИВАНОВ МАНДЖУКОВ

 

59

СЕКРЕТАР

АНЕЛИЯ ЗЛАТАНОВА ПЕХЛИВАНСКА

 

59

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНКА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА

 

59

ЧЛЕН

ВЕСКА ИВАНОВА НАРЛИЕВА

 

59

ЧЛЕН

КАТЯ РАДОСЛАВОВА ВЕЛЕВА

 

59

ЧЛЕН

НИНА ДИМОВА КОЦЕВА

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ИВАНОВ АТАНАСОВ

 

60

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ АСЕНОВ ПЕТРОВ

 

60

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА КРЪСТЕВА

 

60

ЧЛЕН

ВАСЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

60

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА

 

60

ЧЛЕН

РАЛИЦА ГРИГОРОВА БЕЛЕВА

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛВИРА ЕМИЛОВА МИРЧЕВА

 

61

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ ГЪЛЪБОВ

 

61

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ЦОНКОВА АХМАД

 

61

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

 

61

ЧЛЕН

АТАНАС ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

 

 

 

 

 

61

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИВАНОВА РАЕВА

 

61

ЧЛЕН

ЛЮБЕН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Овча купел”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения