Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 929-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 71 /седемдесет и един броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Надежда” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Надежда” с вх. № 351/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 71 /седемдесет и един броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 176 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  82 бр. членове, ПП ДПС – 76 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 49 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -38 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 30 бр.; Партия АТАКА – 23 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 23 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 71 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  36 бр. членове, ПП ДПС – 34 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 22 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 17 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 13 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)10 бр. членове.

 

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 71 /седемдесет и един броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

№22461300..

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

-------------

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТРИН СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВА

 

1

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЗИДАРОВА

 

1

ЧЛЕН

АННА ХРИСТОВА НЕШЕВА

 

1

ЧЛЕН

МАРИО ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

1

ЧЛЕН

НАЗИМ МУСТАФА ХАСАН

 

1

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЯРЪМОВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЕРКАНТ МУРАД ФЕРАД

 

2

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ МИРОСЛАВОВ ЗЪМКОВ

 

2

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

2

ЧЛЕН

МАРИО ТОДОРОВ ПЕТРОВ

 

2

ЧЛЕН

РАДИ ЕВГЕНИЕВ СЕГРИДОВ

 

2

ЧЛЕН

РАДКА АНГЕЛОВА ГЪРДЕВА

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА ТОДОРОВА СТОЙНОВА

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДЖАНАВАРОВ

 

3

СЕКРЕТАР

ТОДОР ГЕНЧЕВ СЪБЕВ

 

3

ЧЛЕН

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА

 

3

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА АЛЕКСОВА

 

3

ЧЛЕН

ПЕРСИЯН МАРГАРИТОВ МАЛЧЕВ

 

3

ЧЛЕН

СЛАВКА ПЕТРОВА АСЕНОВА

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ НОТЕВ ГРИГОРОВ

 

 

 

 

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ АНТОНОВА ТОНЕВА

 

4

СЕКРЕТАР

МАГДАЛИНА КИРИЛОВА ВИКТОРОВА

 

4

ЧЛЕН

АЛБЕНА МОНОВА ГЕНОВА

 

4

ЧЛЕН

ГРИГОР СТАНКОВ ВИТКОВ

 

4

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ

 

4

ЧЛЕН

ТОДОРКА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН КРУМОВ НИКОЛОВ

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАНА НОТЕВА ГРИГОРОВА

 

5

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ БОЙКОВ ВЪЛЧАНОВ

 

5

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА

 

5

ЧЛЕН

НАТАША АНДРЕЕВА СТАЙКОВА

 

5

ЧЛЕН

СИЛВИЯ МАРИНОВА МИТОВА

 

5

ЧЛЕН

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА АСЕНОВА

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ЛЮБОМИРОВА ВИДЕНОВА

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА МИЛАДИНОВА

 

6

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

6

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

6

ЧЛЕН

ИВАНА МИЛЕВА КОЛОВСКА

 

6

ЧЛЕН

РУМЯНА ИГНАТОВА СЪБЕВА

 

6

ЧЛЕН

СНЕЖАНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАНА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВ

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛЯ НИКОЛОВА ЙОЦОВА

 

7

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ

 

7

ЧЛЕН

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

 

7

ЧЛЕН

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАЦОВ

 

7

ЧЛЕН

МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛКОВ

 

7

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИНА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

 

8

СЕКРЕТАР

ИЛИЯНА АНДОНОВА КИРИЛОВА

 

8

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА

 

 

 

 

 

8

ЧЛЕН

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

 

8

ЧЛЕН

ГИНКА ЙОРДАНОВА ДУНЧЕВА

 

8

ЧЛЕН

ЕРЕДИНА СТАНИСЛАВОВА ГОГОВА

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА

 

9

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ВЕЛИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

 

9

ЧЛЕН

ЕМИЛ СЕДЕФЧЕВ МИЛЕВ

 

9

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

9

ЧЛЕН

МАРИЕТА ВЕСКОВА ВЕЛИНОВА

 

9

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАЦОВА

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ВИКТОРОВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИХРЕН НЕЛКОВ ХРИСТОВ

 

10

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

 

10

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ

 

10

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЕСЕРУАН

 

10

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ

 

10

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕНА ХАРАЛАМПИЕВА

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ НИКОЛОВА БЛАГОЕВА

 

11

СЕКРЕТАР

СОНЯ АНТОНИЕВА ТОМОВА

 

11

ЧЛЕН

КРИСТИЯН БОРИСОВ НАЙДЕНОВ

 

11

ЧЛЕН

НЕВЕНКА СИМЕОНОВА

 

11

ЧЛЕН

ТАМАРА  КРЪСТЕВА ВЛАДИМИРОВА

 

11

ЧЛЕН

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ЧАВДАРОВ РАДУЛОВ

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА БОЗЕВА

 

12

СЕКРЕТАР

РУМЕН ГЕОРГИЕВ АРМЯНОВ

 

12

ЧЛЕН

ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

12

ЧЛЕН

ИЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ

 

12

ЧЛЕН

КАЛИН МИХАЙЛОВ ХАРИТОНОВ

 

12

ЧЛЕН

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА НИКОЛОВА

 

 

 

 

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ИЛИЕВА ДИЛОВА

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

 

13

СЕКРЕТАР

ВЕРА БОРИСОВА ГРИГОРОВА

 

13

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ

 

13

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

13

ЧЛЕН

ДЖЕМИЛЕ АЛИ БИРКОВА

 

13

ЧЛЕН

КАРАМФИЛА АРСЕНОВА АСЕНОВА

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СПАСКА СЛАВЕЕВА АСОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАН СТРАХИЛОВ ГРИГОРОВ

 

14

СЕКРЕТАР

МИЛКО ИЛИЕВ МАРКОВ

 

14

ЧЛЕН

ВЕСКО ЕВГЕНИЕВ ВЕЛИНОВ

 

14

ЧЛЕН

ИВАН БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ

 

14

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЙЕРОТЕЕВА ХРИСТОВА

 

14

ЧЛЕН

ПЕТЯ СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ЛЮБЕНОВА БОЯДЖИЕВА

 

15

СЕКРЕТАР

АНИ ЕМИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

15

ЧЛЕН

АЛБЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

15

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА

 

15

ЧЛЕН

ЙОРДАН ФЕРДИНАНДОВ ГЕНОВ

 

15

ЧЛЕН

ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЦВЕТАНОВА

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВКА ВЕЛЕВА АНГЕЛОВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСПАРУХ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

 

16

СЕКРЕТАР

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА

 

16

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

 

16

ЧЛЕН

ЕЛЕНА НИКОЛОВА БОРИСОВА

 

16

ЧЛЕН

ЗОЯ БУДИНОВА КРЪСТЕВА

 

16

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ТРАЙЧЕВА НАЙДЕНОВА

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ЛЮБОМИРОВ ВЪЛКОВ

 

17

СЕКРЕТАР

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КИРКОВА

 

 

 

 

 

17

ЧЛЕН

АНУЛА ПАСКАЛИС КАНДЕЛДЖИС

 

17

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИГНАТОВА ИЛИЕВА

 

17

ЧЛЕН

КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ГЕРВАЗОВ

 

17

ЧЛЕН

НИКОЛА СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

 

18

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА

 

18

ЧЛЕН

БОГДАНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

 

18

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ПЕТЕВА КАЗАКОВА

 

18

ЧЛЕН

РОЗА СИМЕОНОВА ТРЕНЕВА

 

18

ЧЛЕН

СВЕТЛА БОРИСОВА ВЕНКОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ

 

19

СЕКРЕТАР

ЗЛАТИНА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА

 

19

ЧЛЕН

АННА СТАНОЙКОВА БОЖИНОВА

 

19

ЧЛЕН

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

19

ЧЛЕН

ЙОВКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

 

19

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛКА НИКОДИМОВА КУЛЕВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

 

20

СЕКРЕТАР

КИРИЛ МИЛУШЕВ МИЛУШЕВ

 

20

ЧЛЕН

АЛБЕНА ДИМИТРОВА КАРАЛЕЕВА

 

20

ЧЛЕН

ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ

 

20

ЧЛЕН

КРИСТАЛИНА КОСТАДИНОВА

 

20

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ПЕПОВА МАРИНСКА

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МУСА МУСТАФА МУСКОВ

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВА КАЛИНОВА

 

21

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

 

21

ЧЛЕН

АСЕН КРУМОВ СТОЯНОВ

 

21

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МИЛАНОВ

 

21

ЧЛЕН

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

 

 

21

ЧЛЕН

ТАНЯ МИНЧЕВА МИЛОТИНОВА

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН НИКОЛОВ СТАЙКОВ

 

22

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

22

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА КРУМОВА РАДЕНКОВА

 

22

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА БИСЕРОВА ГЕОРГИЕВА

 

22

ЧЛЕН

РОСИЦА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА

 

22

ЧЛЕН

СТОЙНА ЛАЗАРОВА СИНАПОВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ПЕТРОВ ПРОЙНОВ

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

23

СЕКРЕТАР

ЛЮБКА АТАНАСОВА ДЖИНОВА

 

23

ЧЛЕН

ИВАН ВЪРБАНОВ ЗАХАРИЕВ

 

23

ЧЛЕН

ИЛИЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

23

ЧЛЕН

ФИЛКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

 

23

ЧЛЕН

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА АНАСТАСОВА

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ ПЕТРОВА ВИТАНОВА

 

24

СЕКРЕТАР

РАДОСТИНА ГРИГОРОВА ВИТКОВА

 

24

ЧЛЕН

ДОНКА ДОЧЕВА ПЕТРОВА

 

24

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ИВАНОВА КАЦОВА

 

24

ЧЛЕН

СИЛВАНА СЛАВОВА МАНОЛОВА

 

24

ЧЛЕН

ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ЗЛАТКОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНА ИВАНОВА ЛУКАРСКА

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

 

25

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ЗЛАТКОВА

 

25

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

 

25

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ РАДЕВ КОЛЕВ

 

25

ЧЛЕН

РАДЕНА ЦАНКОВА РАЙЧЕВА

 

25

ЧЛЕН

СТИЛИЯНА ТОШКОВА ЦЕКОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

 

 

 

 

26

СЕКРЕТАР

РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИНОВ

 

26

ЧЛЕН

АДРИАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

 

26

ЧЛЕН

ЕДУАРД ПАВЛОВ ВЕЛКОВ

 

26

ЧЛЕН

ИВАЙЛО НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ

 

26

ЧЛЕН

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯН ЧАВДАРОВ ДОЙЧИНОВ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТА ХРИСТОСКОВА ДАЧЕВА

 

27

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА НИКОЛОВА

 

27

ЧЛЕН

ДОРА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

 

27

ЧЛЕН

ЛАТИНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

 

27

ЧЛЕН

МАЯ СТЕФАНОВА БАБАЧЕВА

 

27

ЧЛЕН

СТАНКА ВЪЛКАНОВА ВАСИЛЕВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕРОНИТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

28

СЕКРЕТАР

ЯНА ЯНЧОВА ВЪРБАНОВА

 

28

ЧЛЕН

ВАНЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА

 

28

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

 

28

ЧЛЕН

ИВАН СТОЯНОВ ВАКАРЕЛИЙСКИ

 

28

ЧЛЕН

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАКАРИЕВ

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ КИРИЛОВ ЕВТИМОВ

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕЛА ЦЕНКОВА ИЛИЕВА

 

29

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВРАЖКОВА

 

29

ЧЛЕН

АНИ ХРИСТОВА КЛИСАРСКА

 

29

ЧЛЕН

МАРИЯНКА ВЕНКОВА ПАВЛОВА

 

29

ЧЛЕН

СПАСКА СТРАХИЛОВА ИВАНОВА

 

29

ЧЛЕН

СТОЯН СТОЙКОВ ЗАНЕВ

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЗАРА КОСТАДИНОВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЯНКОВ ПЕТКОВ

 

30

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИТОВА

 

30

ЧЛЕН

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА РУКОВА

 

30

ЧЛЕН

ЕФТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

 

 

 

 

 

30

ЧЛЕН

МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ

 

30

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ЕЛЕНКОВ

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АРСИНИ ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

 

31

СЕКРЕТАР

АНТОНИЯ ИВАНОВА НЕДЕВА

 

31

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА МИЛАНОВА

 

31

ЧЛЕН

КЛАРА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА

 

31

ЧЛЕН

МАРИЙКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

 

31

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЯНКУЛОВ

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОСИЛКА ИВАНОВА КОВАЧКА

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТКА ГЕНОВА СТОЯНОВА

 

32

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ДЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

 

32

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН НАЙДЕНОВ МАРКОВ

 

32

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

32

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

 

32

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВА ГЕКОВА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛА ИВАНОВА КОЛОВСКА

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ ЖИВКОВА КОЛЕВА

 

33

СЕКРЕТАР

ФИДАНКА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА

 

33

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

 

33

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА

 

33

ЧЛЕН

ДРУЖБА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА

 

33

ЧЛЕН

ФИЛИП БОЖИДАРОВ СТОЯНОВ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИТА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА

 

34

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ АРАХАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

 

34

ЧЛЕН

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

 

34

ЧЛЕН

НИНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

 

34

ЧЛЕН

ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

 

34

ЧЛЕН

СЛАВКА СЛАВЧЕВА ВАСИЛЕВА

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

 

 

 

 

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

 

35

СЕКРЕТАР

АТАНАС ТОДОРОВ НИКОЛОВ

 

35

ЧЛЕН

ДИМКА ТРАЯНОВА НИКОЛОВА

 

35

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ БОРИСОВ

 

35

ЧЛЕН

МАЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА

 

35

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА РАНГЕЛОВА

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА АНГЕЛОВА КОСТОВА

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛБИНА ВАДИМОВНА ОПАНАСЕНКО

 

36

СЕКРЕТАР

ИВО МИРОСЛАВОВ БЛАГОЕВ

 

36

ЧЛЕН

АНТОН БОЖКОВ ИЛИЕВ

 

36

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ

 

36

ЧЛЕН

ИВЕТ МАРИАН КАМЕНОВА

 

36

ЧЛЕН

СТАНИНКА МИЛЕНОВА СТАНЧЕВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ЧАВДАРОВ ПЕТРУНОВ

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ПАШОВ

 

37

СЕКРЕТАР

ПЕНКА АНТОНОВА ИЛИЕВА

 

37

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

 

37

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ САШКОВ

 

37

ЧЛЕН

МАРГАРИТКА АТАНАСОВА

 

37

ЧЛЕН

ПЕНКА ЦВЕТАНОВА КАРАСТОЯНОВА

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ МАТУСКИ

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

38

СЕКРЕТАР

МЛАДЕН ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

38

ЧЛЕН

АНИ МАЛИНОВА КОЧЕВА

 

38

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

 

38

ЧЛЕН

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

 

38

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА КРЪСТАНОВА БОНЕВА

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА

 

39

СЕКРЕТАР

ЛОРА ПЕТРОВА ВИОДОРОВА

 

39

ЧЛЕН

ВЕРА ДИМИТРОВА ТАКОВА

 

 

 

 

 

39

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ЦЕКОВ ДИМИТРОВ

 

39

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА

 

39

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА СТАМЕНОВА

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛКА СПАСОВА ПЕТКОВА

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СИГРИДОВА

 

40

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ БОРИСОВА КРЪСТАНОВА

 

40

ЧЛЕН

ВАЛEНТИНА ИВАНОВА ЧИКОВА

 

40

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЕРГЬОВСКА

 

40

ЧЛЕН

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА БЕРОВА

 

40

ЧЛЕН

ТЕМЕНУГА ПЕТКОВА ИВАНОВА

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИ АРСЕНИЕВА ВЪЛЧИНОВА

 

41

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУГА ГРИГОРОВА МАРИНОВА

 

41

СЕКРЕТАР

ДИМКА ЛАЗАРОВА АРНАУТСКА

 

41

ЧЛЕН

БЕЙХАН ФЕРХАД ХАСАН

 

41

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

 

41

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПИЛИТОВА

 

41

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ

 

42

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

42

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА БОЯНОВА ХРИСТОВА

 

42

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

42

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

 

42

ЧЛЕН

ЛЮБКА МЛАДЕНОВА КЕРИФЕЙСКА

 

42

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ГЕНАДИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ БОЙКОВ ГЕРЧИШАНОВ

 

43

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЕВТИМОВ

 

43

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕРГОВ

 

43

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ПАВЛОВ БОРИСОВ

 

43

ЧЛЕН

ДИЛЯНА СТАНИСЛАВОВА СЛАВЧОВА

 

43

ЧЛЕН

КАТРИН БОРИСОВА НАЙДЕНОВА

 

43

ЧЛЕН

ЦОНКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

 

 

 

 

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СВЕЩНИКОВА

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

 

44

СЕКРЕТАР

НАТАША СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

44

ЧЛЕН

ГРОЗДАНА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

 

44

ЧЛЕН

КИРИЛ КОЦЕВ ВАСИЛЕВ

 

44

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА НЕЙЧЕВА

 

44

ЧЛЕН

МАРТИН ИЛКОВ ЖЕКОВ

 

45

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА БОГОМИЛОВА КОЛЕВА

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ СВЕТОСЛАВОВ СТАНЕВ

 

45

СЕКРЕТАР

ЗАХАРИ ЕМИЛОВ ЗАХАРИЕВ

 

45

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

 

45

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДОБРЕВА ХИНКОВА

 

45

ЧЛЕН

ТЕОДОР ПЕТЬОВ ЙОТОВ

 

45

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ТРИФОНОВА ФИЛЧЕВА

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ДОЙЧИНОВ ДОЙЧЕВ

 

46

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ БОНЕВА РАЙЧЕВА

 

46

СЕКРЕТАР

КУБРАТ ВЕНЕЛИНОВ АСПАРУХОВ

 

46

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА

 

46

ЧЛЕН

ИВАН ЛЮБОМИРОВ СТОЙКОВ

 

46

ЧЛЕН

МАРИЙКА БОЖИЛОВА ТЯНОВА

 

46

ЧЛЕН

РОСИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

 

47

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОЙКОВ

 

47

СЕКРЕТАР

САША ПЕШОВА ВАСИЛЕВА

 

47

ЧЛЕН

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ПИЛИТОВА

 

47

ЧЛЕН

КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПОПОВА

 

47

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

47

ЧЛЕН

ЯВОР ВЛАДИМИРОВ ЦАНОВ

 

48

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЕЛЕНКОВА

 

48

СЕКРЕТАР

АНИТА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

 

 

 

 

 

48

ЧЛЕН

АННА ИВАНОВА ВАТЕВА

 

48

ЧЛЕН

ВЪРБАН ВЕНЕЛИНОВ МИКОВ

 

48

ЧЛЕН

МОНИКА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА

 

48

ЧЛЕН

РУМЯНА ТОДОРОВА СВИЛЕНОВА

 

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ПЕТРОВ КРУМОВ

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОФИЯ ЕМИЛОВА РУМЕНСКА

 

49

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ МИЛОВ

 

49

ЧЛЕН

ВЕЛИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА

 

49

ЧЛЕН

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ

 

49

ЧЛЕН

ИВАНКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

 

49

ЧЛЕН

КАРИНА ДАНИЕЛОВА ИВАНОВА

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИАНКА ХРИСТОВА МИТОВА

 

50

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

50

СЕКРЕТАР

ДИАНА МИЛЕНКОВА АНТОНОВА

 

50

ЧЛЕН

КАЛИНА МИЛАНОВА БОРИСОВА

 

50

ЧЛЕН

МЕТОДИ ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

50

ЧЛЕН

СВИЛЕНКА ДИМИТРОВА ГУЛЕВА

 

50

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ДОНЧЕВА МИХОВА

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЗАНЕВА

 

51

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

51

СЕКРЕТАР

ВЕРОНИКА ЦЕНКОВА ВЕЛИНОВА

 

51

ЧЛЕН

ЕМИЛ ЖЕЛЕВ ДЕЧЕВ

 

51

ЧЛЕН

ЗАХАРИНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА

 

51

ЧЛЕН

ИЛИАНА ЕВДОКИМОВА ХРИСТОВА

 

51

ЧЛЕН

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА

 

52

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА ХРИСТОВА ЯНКУЛОВА

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ СТАНКОВ ВУКОВ

 

52

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА АНДОНОВА

 

52

ЧЛЕН

АННА ИЛИЕВА МИЛАНОВА

 

52

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА

 

52

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА

 

 

 

 

 

52

ЧЛЕН

СИЛВАНА ЦВЕТКОВА КЪНЧЕВА

 

53

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРИАН АЛЕКСАНДРОВ

 

53

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРУМ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ

 

53

СЕКРЕТАР

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ

 

53

ЧЛЕН

КРАСИМИРА МИЛЧОВА БОЖИЛОВА

 

53

ЧЛЕН

СПАСИАНА АТАНАСОВА ГОРОВА

 

53

ЧЛЕН

СТЕФАН СТОЯНОВ ПАВЛОВ

 

53

ЧЛЕН

ЦЕНКА СЛАВЧОВА МАРТИНОВА

 

54

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА КОНСТАНТИНОВА ЦОЛОВА

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА МИЛЧОВА ВУКОВА

 

54

СЕКРЕТАР

ЗОРНИЦА ЕФТИМОВА МИЛАНОВА

 

54

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА

 

54

ЧЛЕН

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

 

54

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТАНЕВА

 

54

ЧЛЕН

РУМЕН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

55

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ДАНАИЛОВ СТАЙКОВ

 

55

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАРЕНА СВИЛЕНОВА МИЛУШЕВА

 

55

СЕКРЕТАР

МАРИАНА ВАСИЛЕВА ТОПАЛОВА

 

55

ЧЛЕН

ГАЛИНА ДОНЧЕВА МИХОВА

 

55

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ

 

55

ЧЛЕН

ИВАНКА СПИРИДОНОВА ЗАФИРОВА

 

55

ЧЛЕН

ЙОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

56

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ АЛАДЖОВ

 

56

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА СИМЕОНОВА ЦВЕТАНОВА

 

56

СЕКРЕТАР

МИТКО КРАСИМИРОВ БОЖИНОВ

 

56

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ МИЦЕВ

 

56

ЧЛЕН

ПАВЛИНА СТОЯНОВА МИКОВА

 

56

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА

 

56

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

 

57

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОНИЯ БРАНИМИРОВА ЛАМБИЕВА

 

57

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЯНАКИЕВ

 

 

 

 

 

57

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ СТОЯНОВ ВЕЛИНОВ

 

57

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ МАКСИМОВА ШМАРАЕВА

 

57

ЧЛЕН

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

 

57

ЧЛЕН

ОФЕЛИЯ МИХАЙЛОВА СТОЙНЕВА

 

57

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА КЕНОВА

 

58

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ

 

58

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

58

СЕКРЕТАР

ДАЯН БРАНИМИРОВ ЛАМБИЕВ

 

58

ЧЛЕН

ВАНЯ НИКОЛОВА ДИНЧЕВА

 

58

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЕВЛОГИЕВА СПАСОВА

 

58

ЧЛЕН

СИМЕОН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

 

58

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

59

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНЕТА БОЖИДАРОВА БРЕЗНИШКА

 

59

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА

 

59

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ ЛЮДОМИРОВА НИКОЛОВА

 

59

ЧЛЕН

КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ

 

59

ЧЛЕН

ПЕТКА НАЙДЕНОВА ВЕЛЕВА

 

59

ЧЛЕН

СТОЯН ДИМОВ ГЮЗЕЛЕВ

 

59

ЧЛЕН

ФАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ГЕНАДИЕВ МАНОЙЛОВ

 

60

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПЕЙЧИНОВА

 

60

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОРИСОВА ДИМЧЕВА

 

60

ЧЛЕН

ПЕТЪР ЛЮДОМИРОВ НИКОЛОВ

 

60

ЧЛЕН

ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ

 

60

ЧЛЕН

СИМЕОН КАРЛ ШМАРАЕВ

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ МИТРИКОВ

 

61

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕТЕЛИНА ЕВЛОГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

61

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА ЛУКАНОВА ГЮЗЕЛЕВА

 

61

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА

 

61

ЧЛЕН

ИВАЙЛО СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ

 

 

 

 

 

61

ЧЛЕН

МАРИЯ-КОСАРА АЛЕКСАНДРОВА

 

61

ЧЛЕН

ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МИТОВ

 

62

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ВЪРБАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

62

СЕКРЕТАР

ЕЛКА ЛЮБЕНОВА ВЛАДОВА

 

62

ЧЛЕН

АДЕЛИНА ЛУКАНОВА НИКОЛОВА

 

62

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ

 

62

ЧЛЕН

ДИМЧО АЛБЕНОВ ИВАНОВ

 

62

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

63

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИМИР ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

 

63

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА

 

63

СЕКРЕТАР

ИРИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

63

ЧЛЕН

БОЙКА ЖЕЧКОВА ПЕЙЧЕВА

 

63

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ВАНЬОВ ЛОЗАНОВ

 

63

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

63

ЧЛЕН

ТАТЯНА СЕРГИЕВА ЖИВКОВА

 

64

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛКА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА

 

64

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЯНА ДИМИТРОВА ПРОЙНОВА

 

64

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

 

64

ЧЛЕН

ДАНКА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

64

ЧЛЕН

ИВАН БОРИСОВ МИЛЕВ

 

64

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА СТОИЧКОВА АСЕНОВА

 

64

ЧЛЕН

ЮРИ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

 

65

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА МИТОВА

 

65

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЛИНА КИРИЛОВА ДРАГАНОВА

 

65

СЕКРЕТАР

КОРНЕЛИЯ СТОЙЧЕВА КОЛАРОВА

 

65

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ

 

65

ЧЛЕН

ЕРХАН ФИКРЕТ ХАСАН

 

65

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВА БАШЕВА

 

65

ЧЛЕН

ТАТЯНА ПЛАМЕНОВА МЕТОДИЕВА

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

 

 

 

 

 

66

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ДЕЛОВА

 

66

СЕКРЕТАР

НИКОЛИНА БОРИСОВА

 

66

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ СТАЙКОВ

 

66

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА КРУМОВА

 

66

ЧЛЕН

ЛИЛА СТАНКОВА КОЛЧЕВА

 

66

ЧЛЕН

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГУЩЕРОВА

 

67

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВА ТОДОРОВА ДЯКОВА

 

67

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТА ГОСПОДИНОВА АСЕНОВА

 

67

СЕКРЕТАР

ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

 

67

ЧЛЕН

ДОРА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА

 

67

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОЙКОВА НУЦОЛОВА

 

67

ЧЛЕН

СТАНИМИР КОСТАДИНОВ КУРИЙКОВ

 

67

ЧЛЕН

ТАНЯ ЧАНКОВА СОКОЛОВА

 

68

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

68

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС КРЪСТЕВ ИВАНОВ

 

68

СЕКРЕТАР

АНГЕЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

 

68

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

68

ЧЛЕН

ИРИНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

 

68

ЧЛЕН

НИКОЛА ВЕЛИНОВ НИКОЛОВ

 

68

ЧЛЕН

СТЕФКА КИРИЛОВА КАЛЧЕВА

 

69

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН БИСЕРОВ ТАНЕВ

 

69

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

 

69

СЕКРЕТАР

ДОРА БЛАГОЕВА БЕЛЕВА

 

69

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА СТРАХИЛОВА СТАНЧЕВА

 

69

ЧЛЕН

ИВАНЧЕ АТАНАСОВА ЦЕНОВА

 

69

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ВЕЛИНОВА ВЛЪЧКОВА

 

69

ЧЛЕН

КАЛИНА АНГЕЛОВА МИТОВА

 

70

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН ПЕЙКОВ ЗЛАТАРОВ

 

70

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА МЛАДЕНОВА

 

70

СЕКРЕТАР

ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА СПАСОВА

 

70

ЧЛЕН

ГЮНАЙ ЕБАЗЕР ИСМАИЛ

 

 

 

 

 

70

ЧЛЕН

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГРОЗДАНОВ

 

70

ЧЛЕН

НЕЗАБРАВКА РАНГЕЛОВА НЕДКОВА

 

70

ЧЛЕН

ЮЛИАН РАДОСЛАВОВ БАЛАБАНОВ

 

71

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА РАДОЙКОВА НИКОЛОВА

 

71

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЙКО ХРИСТОВ СТОЙКОВ

 

71

СЕКРЕТАР

МАРИОС СТАЛИНОВ ГЪЛЪБОВ

 

71

ЧЛЕН

ГЕНОВЕВА НИНОВА ВЪЛОВА

 

71

ЧЛЕН

ЛОРА ВАЛЕРИЕВА СИМОВА

 

71

ЧЛЕН

МИЛЕНА БОРИСОВА АСЕНОВА

 

71

ЧЛЕН

РОСИНА СТЕФАНОВА БОНЖОВА

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Надежда”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения