Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 928-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Младост” с вх. № 373/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 125 /сто двадесет и пет броя/  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ:  270 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 145 бр. членове, ПП ДПС – 134 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 125 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 67 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 52 бр.; Партия АТАКА – 41 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 41 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 125 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  64 бр. членове, ПП ДПС – 59 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 38 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 30 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 23 бр.; Партия АТАКА – 18 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)18 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 125 /сто двадесет и пет броя/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Име,  презиме, фамилия

Длъжност в СИК

Е Г Н

224615001

Жасмина Петрова Атанасова

Председател 

 

 

Славчо Лъчезаров Вълчев

Зам. Председател

 

 

Иван Георгиев

Секретар

 

 

Минка Маринова Григорова

Член

 

 

Вержиния Петрова Мицева

Член

 

 

Румяна Маркова Хаджииванова

Член

 

 

Лукан Стоилов Геров

Член

 

224615002

Златко Николаев Тодоров

Председател

 

 

Цветан Климентов Русинов

Зам. Председател

 

 

Йоана Светомирова Добрева

Секретар

 

 

Ростислав Николаев Райков

Член

 

 

Миглена Бориславова Бонева

Член

 

 

Петър Йорданов Йорданов

Член

 

 

Никола Стефанов Цонев

Член

 

 

 

 

 

224615003

Албена Николова Тарапанова

Председател 

 

 

Антоанета Иванова Владимирова

Зам.Председател

 

 

Росица Христова Илиева

Секретар

 

 

Сара  Соад Халаф

Член

 

 

Борислава Пейчева Пройчева

Член

 

 

Ани Янкова Данчева -Василева

Член

 

 

Петьо Цветанов Русинов

Член

 

 

 

 

 

224615004

Константин Първанов Константинов

Председател

 

 

Елза Атанасова Вукова

Зам. Председател

 

 

Валя Спасова Апостолова

Секретар

 

 

Христинка Петкова Узунова

Член

 

 

Аня Александрова Топалова

Член

 

 

Кирил Григоров Иванов

Член

 

 

Павлина Вътева Вълкова

Член

 

 

 

 

 

224615005

Мая Арсова Бакалова

Председател 

 

 

Любка Иванова Тодорова

Зам. Председател

 

 

Симеон Атанасов Антов

Секретар

 

 

Ивелина Радева Иванова

Член

 

 

Нели Наскова Ангелова

Член

 

 

Коста Георгиев Бошнаков

Член

 

 

Камелия  Евгенива  Нахова

Член

 

 

 

 

 

224615006

Росица Симионова Иванова

Председател

 

 

Мариана Ангелова Тагарева

Зам. Председател

 

 

Петър Николов Петков

Секретар

 

 

Катя Христова Трифанова

Член

 

 

Антоанета Славеева Абрашева

Член

 

 

Борислав Илиев Йотов

Член

 

 

Кристина Красимирова Иванова

Член

 

 

 

 

 

224615007

Нели Стоилова Иванова

Председател 

 

 

Стела Богомилова Димитрова

Зам. Председател

 

 

Бояна Илиева Дончева

Секретар

 

 

Кирим  Методиев  Попов

Член

 

 

Антония Антониева Запрянова

Член

 

 

Альоша Димитров Илиев

Член

 

 

Цветелина Тенева Тенева

Член

 

 

 

 

 

224615008

Тодор Петров Гигов

Председател

 

 

Маргарита Михайлова Илиева

Зам.Председател

 

 

Роза Желязкова Каменова

Секретар

 

 

Росица Иванова Пенева

Член

 

 

Десислава Костова Иванова

Член

 

 

Стефан Христов Руминов

Член

 

 

Любомира Йорданова Спирова

Член

 

 

 

 

 

224615009

Благовест Благоев Върбаков

Председател 

 

 

Любен Борисов Миланов

Зам. Председател

 

 

Мирослава Младенова Митова

Секретар

 

 

Николай Илиянов Тодоров

Член

 

 

Десислава Костова Иванова

Член

 

 

Маргарита Василева Солакова

Член

 

 

Себахат Мехмед Шахин

Член

 

 

 

 

 

224615010

Георги Красенов Георгиев

Председател

 

 

Илиана Михайлова Спасова

Зам. Председател

 

 

Ангелина Йорданова Спирова

Секретар

 

 

Надежда  Димитрова Петкова

Член

 

 

Мимоза Стоянова Миланова

Член

 

 

Иванка Найденова Маринкова

Член

 

 

Траяна Димитрова Бемберска

Член

 

 

 

 

 

224615011

Георги Венциславов Апостолов

Председател 

 

 

Лилия Александрова Мутафчиева-Желева

Зам. Председател

 

 

Никола Петров Марков

Секретар

 

 

Здравка Георгиева Тодоринова

Член

 

 

Стефана Николаева Кирилова

Член

 

 

Вълчо Ангелов Вълчев

Член

 

 

Владимир Митков Вълов

Член

 

 

 

 

 

224615012

Галина Георгиева Лешкова

Председател

 

 

Юлиан Николов Стамболов

Зам. Председател

 

 

Милка Максимова Ангелова - Иванова

Секретар

 

 

Росица Александрова Николова

Член

 

 

Светлана Тодорова Гигова

Член

 

 

Филип Филипов Атанасов

Член

 

 

Люба Михайлова Панкина

Член

 

 

 

 

 

224615013

Мария Анатолиева Петкова

Председател 

 

 

Виолета Грозданова Каралеева

Зам. Председател

 

 

Божидара Кирилова Тодорова

Секретар

 

 

Антоанета  Драгомирова Атанасова

Член

 

 

Христина Иванова Бемберска

Член

 

 

Милена Тодорова Дикова

Член

 

 

Здравка Николаева Стефанова

Член

 

 

 

 

 

224615014

Славейка Дачева Христова

Председател

 

 

Емилия Георгиева Ромова

Зам. Председател

 

 

Камелия Благоева Върбакова-Беручашвили

Секретар

 

 

Алена Николова Ковачева

Член

 

 

Тодор Митков Тодоров

Член

 

 

Николай Павлов Евтимов

Член

 

 

Атанаска Димитрова Апостолова

Член

 

 

 

 

 

224615015

 Саня Стоянова Митeва

Председател 

 

 

Анна Йорданова Пенчева

Зам.Председател

 

 

Дафина Петрова Рангелова

Секретар

 

 

Чавдар Тодоров Бучелски

Член

 

 

Валерия Маринова Иванова

Член

 

 

Иванка Трифонова Божинова

Член

 

 

Маргарита Минчева Цонева

Член

 

 

 

 

 

224615016

Милен Сабинов Ревански

Председател

 

 

Лиляна Бориславова Пихурова

Зам. Председател

 

 

 Адриана Николаева Комитова

Секретар

 

 

Маргарита  Георгиева Спасова

Член

 

 

Десислава Иванова Николова

Член

 

 

Пенка Атанасова Василева

Член

 

 

Маргарита Методиева Тодорова

Член

 

 

 

 

 

224615017

Десислава Тодорова Тодорова

Председател 

 

 

Милена Младенова Цолова

Зам. Председател

 

 

Биляна Христова Трайкова

Секретар

 

 

Елена Георгиева Спасова

Член

 

 

Юлиана Цвяткова Великова

Член

 

 

Георги Стоименов Ичев

Член

 

 

Ирен Страхилова Борисова

Член

 

 

 

 

 

224615018

Драгомир Георгиев Каравелов

Председател

 

 

Геновева Крумова Гигова - Шиндарска

Зам. Председател

 

 

 Юлия Найденова Сайменова

Секретар

 

 

Силвия Николова Илиева

Член

 

 

Ангел Славчев Конев

Член

 

 

Петя Георгиева Петрова

Член

 

 

Мария Иванова Белчева

Член

 

 

 

 

 

224615019

 Юрий Иванов Дамянов

Председател 

 

 

Виолета Иванова Борисова

Зам. Председател

 

 

Румяна Драгомирова Васева

Секретар

 

 

Иванка Илиева Иванова

Член

 

 

Нели Благоева Николова

Член

 

 

Йорданка Христова Петрунова

Член

 

 

Марга Спасова Димитрова

Член

 

 

 

 

 

224615020

Габриела Георгиева Тотева

Председател

 

 

Чавдар Костадинов Спасов

Зам. Председател

 

 

Илка Атанасова Димитрова

Секретар

 

 

Цветелина Тенева Тенева

Член

 

 

Божидар Чавдаров Бучелски

Член

 

 

Аделина Иванова Луканова

Член

 

 

 Нора Тодорова Медникарова

Член

 

 

 

 

 

224615021

 Зорница Наскова Младенова

Председател 

 

 

Станка Кирилова Узунова

Зам. Председател

 

 

Росен Петров Каменов

Секретар

 

 

Петя  Николова Шаркова

Член

 

 

 Искра Петрова Цанова

Член

 

 

Мухамед Юсеин Сюлейман

Член

 

 

Галена Димитрова Веселинова

Член

 

 

 

 

 

224615022

Велизар Стоянов Костадинов

Председател

 

 

Галина Костадинова Константинова

Зам. Председател

 

 

 Елица Юриева Дамянова

Секретар

 

 

Ася Димитрова Бончева

Член

 

 

Трайко Иванов Трайков

Член

 

 

Мая Костова Атанасова

Член

 

 

 Изидора Александрова Пейкова

Член

 

 

 

 

 

224615023

 Митко Иванов Митев

Председател 

 

 

Маня Манчева Иванова

Зам.Председател

 

 

Самир Гасан Фалхут

Секретар

 

 

Петър Кирилов Христов

Член

 

 

Йорданка Василева Павлова

Член

 

 

Йорданка Минчева Динева

Член

 

 

Камелия Коцева Конева

Член

 

 

 

 

 

224615024

Радка Ангелова Арабаджиева

Председател

 

 

Анна Димитрова Александрова

Зам. Председател

 

 

Мария Румянчевя Върбанчева- Кръстева

Секретар

 

 

Евгени Росенов Лицев

Член

 

 

Христина-Екатерина Петрунова Петрунова

Член

 

 

 Лъчезар Ефтимов Илиев

Член

 

 

Атанас Стоянов Каньов

Член

 

 

 

 

 

224615025

 Йоанна Любомирова Цекова

Председател 

 

 

Васил Христов Михайлов

Зам. Председател

 

 

Емилия Иванова Младенова

Секретар

 

 

Ирена Петкова Бучелска

Член

 

 

Екатерина Александрова Александрова

Член

 

 

Божидар Пламенов Цветанов

Член

 

 

Камелия Боянова Кунчева

Член

 

 

 

 

 

224615026

Богдан Асенов Иванов

Председател

 

 

Цвета Борисова Алексиева

Зам. Председател

 

 

Николай Петров Павлов

Секретар

 

 

Антоанета Йорданова Антонова

Член

 

 

Светла Константинова Каролева

Член

 

 

Мартин Валериев Конов

Член

 

 

 Виолета Иванова Борисова

Член

 

 

 

 

 

224615027

 Мария Христова Маринополска

Председател 

 

 

Мария Динова Белева

Зам. Председател

 

 

Радостина Андреевна Ангелова 

Секретар

 

 

Силвия Цветанова Станимирова

Член

 

 

 Валентина Димитрова Гиргинова

Член

 

 

Валентина Стоянова Спасенова

Член

 

 

Милка Иванова Кунчева

Член

 

 

 

 

 

224615028

Виолета Баева Георгиева

Председател

 

 

Лилия Александрова Иванова

Зам. Председател

 

 

Запрянка Иванова Гигова

Секретар

 

 

Тонка Иванова Каякчиева

Член

 

 

Веселина Андреева Петкова

Член

 

 

Наталия Людмилова Андреева

Член

 

 

 Елизавета Николова Вълчева

Член

 

 

 

 

 

224615029

Васил Мишо Микулаш

Председател 

 

 

Анета Цветанова Начева

Зам. Председател

 

 

Валентин Борисов Грозданов

Секретар

 

 

Тодора  Танева Стоянова

Член

 

 

Елисавета Иванова Живодерова

Член

 

 

Петър Николов Павлов

Член

 

 

Кирил Манолов Лесев

Член

 

 

 

 

 

224615030

Рени Любенова Велинова Добриянова

Председател

 

 

Николинка Стефанова Стайкова

Зам. Председател

 

 

 Ана Димитрова Гуцина

Секретар

 

 

Маргарита Михайлова Зъбова

Член

 

 

Момчил Чавдаров Антонов

Член

 

 

Антоанета Исаева Дюлгерова

Член

 

 

Милена Петрова Радкова - Любенова

Член

 

 

 

 

 

224615031

Добринка Александрова Стоянова

Председател 

 

 

Андрей Кирилов Димитров

Зам.Председател

 

 

Снежана Крумова Владимирова-Ангелова

Секретар

 

 

Стоян Георгиев Нечев

Член

 

 

Дочко Симеонов Нанов

Член

 

 

Румяна Любенова Дечева

Член

 

 

Даниела Венциславова Андонова

Член

 

 

 

 

 

224615032

Красимир Симеонов Кофелев

Председател

 

 

Мария Кирилова Лесева

Зам. Председател

 

 

Десислава Георгиева Георгиева

Секретар

 

 

Калина Кирилова Димитрова

Член.

 

 

Борис Симеонов Миланов

Член

 

 

Валентин Борисов Томов

Член

 

 

Роза Стамова Златева

Член

 

 

 

 

 

224615033

 Лъчезар Михайлов Вълчев

Председател 

 

 

Иванка Илиева Христова

Зам. Председател

 

 

Румен Неделчев Илиев

Секретар

 

 

Димо Иванов Куцидимов

Член

 

 

Соня Тошева Петрова

Член

 

 

Флорентин Тодоров Левов

Член

 

 

Анка Крумова Владимирова

Член

 

 

 

 

 

224615034

Наталия Владимирова Ангелова

Председател

 

 

Тюркян Юсменова терзиева

Зам. Председател

 

 

Павел Ивайлов Павлов

Секретар

 

 

Валентин Петров Иванов

Член

 

 

Беатрис Валериева Димитрова

Член

 

 

Елианна Стоянова Младенова

Член

 

 

Нели Минчева Иванова

Член

 

 

 

 

 

224615035

Румяна Маринова Маринова

Председател 

 

 

Димитър Давидов Давидов

Зам. Председател

 

 

Ани Петрова Динева

Секретар

 

 

Теодора Димитрова Славова

Член

 

 

Станка Йорданова Христова

Член

 

 

Анка Иванова Шентова

Член

 

 

СебастиянКрасимиров Асенов

Член

 

 

 

 

 

224615036

Валентина Петрова Каменова

Председател

 

 

Розалина Йорданова Чупетловска

Зам. Председател

 

 

Мариана Стойнева Герджикова

Секретар

 

 

Лилия Георгиева Колева

Член

 

 

Славка Дачева Христова

Член

 

 

Даниел Антони Миланов

Член

 

 

Теодора Петрова Павлова

Член

 

 

 

 

 

224615037

Елеонора Георгиева Стоименова

Председател 

 

 

Снежана Колева Йорданова

Зам.Председател

 

 

Роза Петрова Николчова

Секретар

 

 

Мариана Панайотова Сотева

Член

 

 

Ирена Николова Николова

Член

 

 

Йорданка Стойнева Паунова

Член

 

 

Таня Събчева Гочева

Член

 

 

 

 

 

224615038

Росица Райчева Илиева

Председател

 

 

Илия Щерионов Андреев

Зам. Председател

 

 

Камелия Денчова Ковачка

Секретар

 

 

Любомир Любенов Пицов

Член

 

 

Янка Иванова Шакина - Църнева

Член

 

 

Таня Стоянова Бацанова

Член

 

 

Величка Йончева Димитрова

Член

 

 

 

 

 

224615039

Петрунка Борисова Стефчева

Председател 

 

 

Леонид Антониев Алтъпармаков

Зам. Председател

 

 

Стоянка Иванова Славова-Колева

Секретар

 

 

Славка Ангелова Иванова

Член

 

 

Тина Димитрова Катина

Член

 

 

Георги Динев Желев

Член

 

 

Мая Василева Иванова

Член

 

 

 

 

 

224615040

Валери Петров Милушев

Председател

 

 

Парашкева Георгиева Делчева

Зам. Председател

 

 

Елена Василева Неделчева

Секретар

 

 

Цветанка Георгиева Паунова

Член

 

 

Калинка Бориславова Минкова

Член

 

 

Росица Фердова Диментиева

Член

 

 

Атанас Йорданов Катин

Член

 

 

 

 

 

224615041

Стефка Йорданова Златанова

Председател 

 

 

Росица Тодорова Горанова

Зам. Председател

 

 

Йордан Спасов Димитров

Секретар

 

 

Георги Борисов Драганов

Член

 

 

Трънка Ангелова Спиридонова

Член

 

 

Людмила Алексиева Чернева

Член

 

 

Геновева Георгиева Титева

Член

 

 

 

 

 

224615042

Светла Николова Динева

Председател

 

 

Петър Николаев Костенски

Зам. Председател

 

 

Кирил Велинов Стефчев

Секретар

 

 

Недко Митков Митев

Член

 

 

Магдалена Драглиева Балахурова

Член

 

 

Росица Ненчова Георгиева

Член

 

 

Павлина Донкова Дамова

Член

 

 

 

 

 

224615043

Виктор Гаврилов Гогин

Председател 

 

 

Румен Георгиев Кирилов

Зам.Председател

 

 

Борис Георгиев Драганов

Секретар

 

 

Дражка Христова Василева

Член

 

 

Петрана Бонева Атанасова

Член

 

 

Димитрия Райчева Великинска

Член

 

 

Гинка Стойкова Велинова

Член

 

 

 

 

 

224615044

Йоланта Юриева Мишовска

Председател

 

 

Здравко Панайотов Делчев

Зам. Председател

 

 

Ивелина Любомирова Тасева

Секретар

 

 

Анета Райчева Пиралкова

Член

 

 

Антоанета Вълчева Кръстанова

Член

 

 

Васил Атанасов Толин

Член

 

 

Елена Иванова Ублева

Член

 

 

 

 

 

224615045

Габриела Николаева Медникарова

Председател 

 

 

Петя Тодорова Алексиева

Зам. Председател

 

 

Тошко Петров Войнов

Секретар

 

 

Валя Цветкова Дачева

Член

 

 

Надежда Атонова Димова

Член

 

 

Лилия Цветанова Стоянова

Член

 

 

Марияна Гергинова Кирилова

Член

 

 

 

 

 

224615046

Станислава Емилова Моралийска-Николова

Председател

 

 

Росица Миркова Туечка

Зам. Председател

 

 

Христо Петков Петков

Секретар

 

 

Димитринка Дамянова Попова

Член

 

 

Ремдие Сеид Ибрям

Член

 

 

Мария Славова Петровска

Член

 

 

Мая Любенова Колева

Член

 

 

 

 

 

224615047

Соня Валериева Кирилова

Председател 

 

 

Боряна Николова Радева

Зам. Председател

 

 

Снежана Димитрова Самодивкина

Секретар

 

 

Катя Силвиева Пецанова

Член

 

 

Ирена Иванова Чонова

Член

 

 

Цветанка Савова Каракашева

Член

 

 

Стефан Иванов Стефанов

Член

 

 

 

 

 

224615048

Севда Марянова Сотирова

Председател

 

 

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева

Зам. Председател

 

 

Юлиана Йорданова Димитрова

Секретар

 

 

Йонка Петкова Василева

Член

 

 

Георги Минчев Георгиев

Член

 

 

Пенка Василева Неделчева

Член

 

 

Стела Петрова Маринова

Член

 

 

 

 

 

224615049

Теменужка Маринова Серафимова

Председател 

 

 

Лена Русева Томова

Зам.Председател

 

 

Таньо Емилов Василев

Секретар

 

 

Георги Георгиев Димитров

Член

 

 

Ясен Крушков Крушков

Член

 

 

Виктор Генчев Минчев

Член

 

 

Юсуф Рамадан Кьоров

Член

 

 

 

 

 

224615050

Галина Георгиева Шуманова

Председател

 

 

Неделка Ненова Чолакова

Зам. Председател

 

 

Красимир Георгиев Каракушев

Секретар

 

 

Светла Христова Дилова

Член

 

 

Алия Мустафа Бильов

Член

 

 

Гиздава Димитрова Георгиева

Член

 

 

Мартин Александров Тодоров

Член

 

 

 

 

 

224615051

Даринка Тодорова Велчева

Председател 

 

 

Наталия Николова Николова

Зам. Председател

 

 

Савка Василева Тошева

Секретар

 

 

Таня Атанасова Ташкова

Член

 

 

Мирослав Ясенов Крушков

Член

 

 

Мирослав Владимиров Василев

Член

 

 

Арифея Ибраимова Реванска

Член

 

 

 

 

 

224615052

Денка Кунчева Топузова

Председател

 

 

Свобода Димитрова Кирилова

Зам. Председател

 

 

Стефан Иванов Стоянов (Зарков)

Секретар

 

 

Гинче Генадиева Тодорова

Член

 

 

Тинка Стайкова Цветанова

Член

 

 

Здравка Васкова Жаркова

Член

 

 

Красимира Георгиева Стойчева

Член

 

 

 

 

 

224615053

Мартина Венциславова Петрова 

Председател 

 

 

Благой Иванов Гаджев

Зам. Председател

 

 

Николинка Иванова Ангелова

Секретар

 

 

Красимир Ганчов Писков

Член

 

 

Радослав Валентинов Маринов

Член

 

 

Росита Николаева Георгиева

Член

 

 

Ерджан Ахмедали Ахмед

Член

 

 

 

 

 

224615054

Антон Асенов Николов

Председател

 

 

Надежда Михайлова Петранова

Зам. Председател

 

 

Мария Цветкова Цветкова

Секретар

 

 

Еленка Александрова Владимирова-Вълева

Член

 

 

Димитър Стойчев Йорданов

Член

 

 

Георги Петров Костов

Член

 

 

Александър Валентинов Маринов

Член

 

 

 

 

 

224615055

 Мария Стоянова Павлова

Председател 

 

 

Стефка Николаева Петкова

Зам. Председател

 

 

Светлана Георгиева Иванова

Секретар

 

 

Билял Билял Билял

Член

 

 

Марияна Георгиева Миланова

Член

 

 

Валентина Михайлова Йовчева

Член

 

 

Людмил Людмилов Костадинов

Член

 

 

 

 

 

224615056

Валентин Цветков Каркаланов

Председател

 

 

Красимира Кръстева Митовска

Зам.Председател

 

 

Катя Драганова Алипиева

Секретар

 

 

Емилия Стойнева Даскалова

Член

 

 

Галя Димитрова Георгиева

Член

 

 

Николай Кънчев Койчев

Член

 

 

Мария Атанасова Стоева

Член

 

 

 

 

 

224615057

Павлина Великова Керемидарова

Председател 

 

 

Валентин Емилов Дебелянов

Зам. Председател

 

 

Венета Георгиева Кулинова

Секретар

 

 

Маргарита Георгива Манджукова

Член

 

 

Елена Владимирова Николова

Член

 

 

Николай Димитров Костенски

Член

 

 

Офелия Иванова Велкова

Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224615058

Вера Константинова Кулишева

Председател

 

 

Ясен Йорданов Георгиев

Зам. Председател

 

 

Здравка Захариева Захариева

Секретар

 

 

Александър Любомиров Александров

Член

 

 

Вероника Петрова Варчева

Член

 

 

Борислав Тачев Бойчев

Член

 

 

Елена Владимирова Николова

Член

 

 

 

 

 

224615059

Христо Данаилов Иванов

Председател 

 

 

Божана Добрева Стоичкова

Зам.Председател

 

 

Златка Христова Саулева

Секретар

 

 

Станка Ангелова Маврова - Велева

Член

 

 

Ана Александрова Карабунарова

Член

 

 

Гюлер Ремзи Мустафа

Член

 

 

Мария Ненчева Стоянова

Член

 

 

 

 

 

224615060

Емануил Калинов Добрев

Председател

 

 

Росица Немкова Петкова

Зам. Председател

 

 

Диана Драгомирова Маджарова

Секретар

 

 

Пенка Якимова Борисова

Член

 

 

Гюлджан Айфер Якуп

Член

 

 

Йордан Стефанов Георгиев

Член

 

 

Мария Димитрова Попсавова - Христемова

Член

 

 

 

 

 

224615061

Славка Дацова Тодорова

Председател 

 

 

Лиляна Недялкова Лилова

Зам. Председател

 

 

Мариян Кузманов Георгиев

Секретар

 

 

Борислав Михайлов Борисов

Член

 

 

Мирелла Валентинова Маринова

Член

 

 

Иванка Петкова Димитрова

Член

 

 

Пламен Георгиев Йовчев

Член

 

 

 

 

 

224615062

Атанасия Тодорова Маринова

Председател

 

 

Александър Георгиев Георгиев

Зам. Председател

 

 

Болярка Цветанова Борисова

Секретар

 

 

Петранка Лазарова Пенчева

Член

 

 

Чавдар Малчев Георгиев

Член

 

 

Любка Атанасова Сиркова

Член

 

 

Цветослав Валентинов Владимиров

Член

 

 

 

 

 

224615063

Радост Рачева Маринова

Председател 

 

 

Юли Любенов Кантарджиев

Зам. Председател

 

 

Райна Александрова Иванова

Секретар

 

 

Ваня Ивелинова Кръстева

Член

 

 

Катя Тодорова Дончева

Член

 

 

Севал Ахмедова Шабанова

Член

 

 

Богомил Янков Велев

Член

 

 

 

 

 

224615064

Румен Николов Попов

Председател

 

 

Пенка Цанева Ладжова

Зам. Председател

 

 

 Александър Николов Милев

Секретар

 

 

Юлиана Петрова Пиперкова

Член

 

 

Антоанета Йорданова Димитрова

Член

 

 

Даниела Драгомирова Ненова

Член

 

 

Велка Цакова Костова

Член

 

 

 

 

 

224615065

Николина Асенова Керекова

Председател 

 

 

Христина Тодорова Колева

Зам.Председател

 

 

Христо Симеонов Петков

Секретар

 

 

Марин Иванов Иванов

Член

 

 

Тони Цоков Стаменов

Член

 

 

 Николай Александров Милев

Член

 

 

Цветанка Величкова Григорова

Член

 

 

 

 

 

224615066

Петър Георгиев Манов

Председател

 

 

Мария Димитрова Пейчева

Зам. Председател

 

 

Нели Георгиева Георгиева

Секретар

 

 

Люба Спасова Грозева

Член

 

 

Елка Маноилова Петрова

Член

 

 

Светозар Йорданов Димитров

Член

 

 

Валентин Минчев Минчев

Член

 

 

 

 

 

224615067

 Соня Кирилова Нанова

Председател 

 

 

Истатко Томов Томов

Зам. Председател

 

 

Лилия Кирилова Михайлова

Секретар

 

 

Калин Витославов Гочев

Член

 

 

Росица Малинова Кирилова

Член

 

 

Антонио Тодоров Минев

Член

 

 

Стефка Пенчева Атанасова

Член

 

 

 

 

 

224615068

Пенка Христова Ценова

Председател

 

 

Явор Василев Манов

Зам. Председател

 

 

Габриела Руменова Вълева

Секретар

 

 

Петър Димитров Петров

Член

 

 

Мирослав Христов Иванов

Член

 

 

Димитър Йорданов Григоров

Член

 

 

Снежана Тонева Иванова

Член

 

 

 

 

 

224615069

 Станислав Георгиев Стоянов

Председател 

 

 

Виолита Колева Казанджиева

Зам.Председател

 

 

Георги Петров Казаков

Секретар

 

 

Мартин Николаев Николов

Член

 

 

Трънка Ангелова Спиридонова

Член

 

 

Снежана Симеонава Христова - Дамянова

Член

 

 

Васил Александров Стефанов

Член

 

 

 

 

 

224615070

Цвета Драгомирова Генова

Председател

 

 

Иван Цветков Ганчев

Зам. Председател

 

 

Виолетка Николова Павлова

Секретар

 

 

Михайл Митков Митев

Член

 

 

Елена Георгиева Касърова

Член

 

 

Йорданка Стоянова Ангелова

Член

 

 

Кирил Тодоров Кирилов

Член

 

 

 

 

 

224615071

Йордан Димитров Чучуков

Председател 

 

 

Емил Нанков Лазаров

Зам. Председател

 

 

Гергана Красимирова Крумова

Секретар

 

 

Надежда Недялкова Аркадиева

Член

 

 

 Емил Стефанов Маринов

Член

 

 

Николай Димов Узунов

Член

 

 

Веселина Недкова Ешпекова

Член

 

 

 

 

 

224615072

Димитър Георгиев Илиев

Председател

 

 

Екатерина Миланова Субева

Зам. Председател

 

 

Радослав Петров Иванов

Секретар

 

 

Милчо Георгиев Пилищарски

Член

 

 

Зорка Константинова Крекманска

Член

 

 

Райна Стоянова Хараламбиева

Член

 

 

Марияна Младенова Тунева

Член

 

 

 

 

 

224615073

Мария Костадинова Георгиева

Председател 

 

 

Цонка Димитрова Костевска

Зам. Председател

 

 

Георги Емилов Димитров

Секретар

 

 

Ангелина Николова Кунова

Член

 

 

 Надежда Георгиева Драганова

Член

 

 

Иво Димитров Мечкарски

Член

 

 

Кирилка Илиева Христова

Член

 

 

 

 

 

224615074

Ангел Христов Касабов

Председател

 

 

Полина Василева Стоянова

Зам. Председател

 

 

Мария Цветкова Алириева

Секретар

 

 

Миленка Гочева Дееничина

Член

 

 

Теодора Николова Николчова

Член

 

 

Елена Стоянова Йовкова

Член

 

 

Лиляна Владова Цакова

Член

 

 

 

 

 

224615075

 Людмила Владимирова Манчева

Председател 

 

075

Здравко Тодоров Денев

Зам. Председател

 

 

Георги Христов Йотов

Секретар

 

 

Митко Тодоров Панагонов

Член

 

 

Диана Любенова Колева

Член

 

 

Татяна Иванова Величкова

Член

 

 

Таня Павлова Пенева

Член

 

 

 

 

 

224615076

Параскева Георгиева Костова

Председател

 

 

Йоан Георгиев Желязков

Зам. Председател

 

 

 Сашка Димитрова Кръстева

Секретар

 

 

Стела Владимирова Стоева

Член

 

 

Евелина Петрова Маркова

Член

 

 

Мариана Нинова Велева

Член

 

 

Ваня Божидарова Любенова

Член

 

 

 

 

 

224615077

 Люба Гонева Анастасова

Председател 

 

 

Теодора Гичева Данева

Зам. Председател

 

 

Лидия Михайлова Попова

Секретар

 

 

Надежда Антонова Димова

Член

 

 

Виолета Иванова Йорданова

Член

 

 

Боряна Чавдарова Спасова

Член

 

 

Иван Тодоров Печев

Член

 

 

 

 

 

224615078

Георги Асенов Колев

Председател

 

 

Илиян Руменов Попов

Зам. Председател

 

 

Камелия Тодорова Алексиева

Секретар

 

 

Тодорка Петрова Петкова

Член

 

 

Йовка Димитрова Новаковска

Член

 

 

Лиляна Тонева Терзиева

Член

 

 

Мариана Атанасова Тошева

Член

 

 

 

 

 

224615079

Валентина Георгиева Борисова

Председател 

 

 

Мирослав Илиев Илиев

Зам.Председател

 

 

Виктор Драгомиров Генов

Секретар

 

 

Йорданка Николова Едрева

Член

 

 

Стефка Илиева Пейчова

Член

 

 

 Цоко Иванов Стаменов

Член

 

 

Татяна Вълчева Томова

Член

 

 

 

 

 

224615080

Дарин Стоянов Денчев

Председател

 

 

Йорданка Николова Александрова

Зам. Председател

 

 

Мария Кръстева Иванова

Секретар

 

 

Куна Аксимова Георгиева

Член

 

 

Димитър Генков Григоров

Член

 

 

Паунка Лазарова Пилищарска

Член

 

 

Витка Тодоровв Димитрова

Член

 

 

 

 

 

224615081

Йорданка Стоянова Кънинска

Председател 

 

 

Георги Михайлов Македонски

Зам. Председател

 

 

Надя Георгиева Петрунова

Секретар

 

 

Лидия Гълабова Мутафчиева

Член

 

 

Станислав Димитров Кътев

Член

 

 

Юли Любенов Кантарджиев

Член

 

 

Силвия Пепова Гочева

Член

 

 

 

 

 

224615082

Василка Борисова Илиева

Председател

 

 

Вени Антоан Петкова

Зам.Председател

 

 

 Тошо Иванов Тошев

Секретар

 

 

Марияна Димитрова Вълкова

Член

 

 

Магдалина Живкова Янева

Член

 

 

Славка Петрова Попункова

Член

 

 

Константина Красимирова Цветанова

Член

 

 

 

 

 

224615083

 Валентина Статева Костова

Председател 

 

 

Венетка Стратиева Томова

Зам. Председател

 

 

Ена Валентинова Лозанова

Секретар

 

 

Васил Стоянов Ганчев

Член

 

 

Росица Пламенова Пойчева

Член

 

 

Бисер Стефанов Караколев

Член

 

 

Здравка Станкова Досева

Член

 

 

 

 

 

224615084

Таня Асенова Пичурова

Председател

 

 

Атанас Георгиев Величков

Зам. Председател

 

 

Пламен Додев Пойчев

Секретар

 

 

Евгения Василева Кьолиева

Член

 

 

Райна Димитрова Георгиева

Член

 

 

Татяна Стойчева Костадинова

Член

 

 

Весела Божидарова Тодорова

Член

 

 

 

 

 

224615085

Адриан Делчев Вълчев

Председател 

 

 

Румяна Господинова Шаламанова

Зам. Председател

 

 

Незабравка Евгениева Петрунова

Секретар

 

 

Димитър Величков Томов

Член

 

 

София Димитрова Милтенова

Член

 

 

Омар Махмуд Мохамед Али Ел Дарауиш

Член

 

 

Снежана Симеонова Рушкова

Член

 

 

 

 

 

224615086

АлександърИванов Янков

Председател

 

 

Тихомир Боянов Андреев

Зам. Председател

 

 

Йорданка Методиева Иванова

Секретар

 

 

Султана Петрова Георгиева

Член

 

 

Илиана Стефанова Гергова

Член

 

 

Тени Михайлова Съмналиева

Член

 

 

Димитър Петков Димитров

Член

 

 

 

 

 

224615087

 Оличка Делчева Вълчева

Председател 

 

 

Аделина Асенова Сърбинска

Зам.Председател

 

 

Асен Георгиев Митрев

Секретар

 

 

Албена Стойлова Мутафчийска

Член

 

 

Мадлена Страхилова Атанасова

Член

 

 

Невена Стефанова Благоева

Член

 

 

Стоянка Димитрова Гълъбова

Член

 

 

 

 

 

224615088

Борислав Тенев Езерски

Председател

 

 

Даня Николова Иванова

Зам. Председател

 

 

Стефан Николаев Стефанов

Секретар

 

 

Десислава Петрова Стоянова

Член

 

 

Ивайло Евгениев Петрунов

Член

 

 

Горица Любомирова Иванова

Член

 

 

Елка Йорданова Близнакова

Член

 

 

 

 

 

224615089

Александър Пенчев Шумков

Председател 

 

 

Катя Иванова Шапкарова

Зам. Председател

 

 

Тянка Борисова Хаджигенова

Секретар

 

 

Катерина Димитрова Галева

Член

 

 

Бистра Станимирова Тонева

Член

 

 

Милка Григорова Стоянова

Член

 

 

Керанка Тодорова Дойнова

Член

 

 

 

 

 

224615090

Милена Йорданова Захариева

Председател

 

 

Антоанета Христова Бучкова

Зам. Председател

 

 

Йорданка Николова Бенчева

Секретар

 

 

Ива Цветанова Накова

Член

 

 

Данка Николава Райнова

Член

 

 

Цветелина Димитрова Станчева

Член

 

 

 Гинка Тодорова Митева

Член

 

 

 

 

 

224615091

Елена Любомирова Захариева

Председател 

 

 

Мартин Петров Маринов

Зам. Председател

 

 

Ивайло Милчов Йорданов

Секретар

 

 

Мария Николаева Бурлакова

Член

 

 

Петя Димитрова Вачкова

Член

 

 

Стоил Димитров Мутафчиев

Член

 

 

Седефка Станимирова Тончева

Член

 

 

 

 

 

224615092

Валентина Колева Атанасова

Председател

 

 

Светла Маринова Ичевска

Зам. Председател

 

 

 Таня Димитрова Стефанова

Секретар

 

 

Магдалина Спирова Георгиева

Член

 

 

Димитринка Томова Ценова

Член

 

 

Христина Павлова Чучукова

Член

 

 

 Геновева Стефанова Йорданова

Член

 

 

 

 

 

224615093

 Ирена Тодорова Черешарова

Председател 

 

 

Диана Генадиева Алексдандрова

Зам. Председател

 

 

Иван Стоянов Николов

Секретар

 

 

Иван Георгиев Пейчев

Член

 

 

Светлана Петрова Стоянова

Член

 

 

Мариана Иванова Граменова

Член

 

 

Петя Стефчева Донева

Член

 

 

 

 

 

224615094

Илчо Благоев Филев

Председател

 

 

Теодор Костадинов Мирчев

Зам. Председател

 

 

Атанас Владимиров Йосифов

Секретар

 

 

Валентина Ангелова Робева

Член

 

 

Ива Георгиева Радичева

Член

 

 

Христо Иванов Коцев

Член

 

 

Никита Петров Кордев

Член

 

 

 

 

 

224615095

 Бонка Анева Лилова

Председател 

 

 

Снежанка Борисова Илиева

Зам. Председател

 

 

Станислав Живков Марчев

Секретар

 

 

Божил Костадинов Митов

Член

 

 

 Даниела Маринова Кордева

Член

 

 

 Стоян Николов Колев

Член

 

 

Николай Богданов Веселинов

Член

 

 

 

 

 

224615096

Момчил Василев Василев

Председател

 

 

Никола Венциславов Съев

Зам. Председател

 

 

Панайот Косев Панайотов

Секретар

 

 

Галина Николова Йорданова

Член

 

 

Ангел Николаев Ангелов

Член

 

 

Йонка Горанова Петрова

Член

 

 

Анна Георгиева Димева

Член

 

 

 

 

 

224615097

 Анелия Веселинова Папатолува

Председател 

 

 

Борислава Кръстева Денчева- Веселинова

Зам. Председател

 

 

Стилиан Стефанов Петров

Секретар

 

 

Гергана Руменова Русева

Член

 

 

 Цветанка Христова Янакиева

Член

 

 

Луиза Василева Трендафилова

Член

 

 

Венетка Станчева Райчинова

Член

 

 

 

 

 

224615098

Велин Огнянов Крушков

Председател

 

 

Боян Белинов Цветанов

Зам. Председател

 

 

 Дора Петрова Неминска

Секретар

 

 

Димитър Костадинов Кисьов

Член

 

 

Димо Пенчев Петков

Член

 

 

Иванка Крумова Василева

Член

 

 

 Стоян Христов Благоев

Член

 

 

 

 

 

224615099

 Георги Иванов Николов

Председател 

 

 

Мариана Емилова Маринова Касабова

Зам. Председател

 

 

Мими Петрова Марчева

Секретар

 

 

Юлиана Стоянова Славкова

Член

 

 

Антоанета Лалова Колева

Член

 

 

ЕвгенийДимитров Минчев

Член

 

 

Ива Петрова Маданска

Член

 

 

 

 

 

224615100

Костадин Димитров Кисьов

Председател

 

 

Цветомир Огнянов Борисов

Зам. Председател

 

 

 Христина Иванова Александрова

Секретар

 

 

Гинка Александрова Тодорова

Член

 

 

Дияна Кирилова Пешкова

Член

 

 

Николай Ангелов Робев

Член

 

 

 Стоя Георгиева Вълчева

Член

 

 

 

 

 

224615101

Светла Цветанова Иванова

Председател 

 

 

Евгения Илиева Павлова-Радичева

Зам. Председател

 

 

Стефан Стоянов Донев

Секретар

 

 

Мартин Янков Янев

Член

 

 

 Христина Димитрова Димова

Член

 

 

Валентина Григорова Николова

Член

 

 

Елена Кирилова Косева

Член

 

 

 

 

 

224615102

Васил Иванов Котев

Председател

 

 

Живко Димитров Желев

Зам. Председател

 

 

 Фердинанд Василев Начев

Секретар

 

 

Нели Асенова Василева

Член

 

 

Продан Савов Чобанов

Член

 

 

Красимира Маринова Георгиева

Член

 

 

Виктория Емилова Тодорова

Член

 

 

 

 

 

224615103

 Вергиния Йорданова Атанасова

Председател 

 

 

Ивайло Весков Ангелов

Зам. Председател

 

 

Тихомир Стефанов Бегалийски

Секретар

 

 

Светлана Бориславова Минчева

Член

 

 

Методи Боянов Савов

Член

 

 

Наталия Димитрова Маринова

Член

 

 

Йорданка Христова Генова

Член

 

 

 

 

 

224615104

Милен Димитров Николов

Председател 

 

 

Ралица Петрова Динева-Багалева

Зам. Председател

 

 

Христо Василев Георгиев

Секретар

 

 

Поля Милкова Величкова

Член

 

 

Катя Методиева Кръстева

Член

 

 

Костадинка Димитрова Йорданова

Член

 

 

Радослава Валериева Костадинова-Петрова

Член

 

 

 

 

 

224615105

Златка Сашева Ружина

Председател 

 

 

Милена Йорданова Иванова

Зам. Председател

 

 

Стефанка Петрова Митова

Секретар

 

 

Павел Димитров Марков

Член

 

 

 Елена Илиева Каменова

Член

 

 

Еленка Стоименова Цветанова

Член

 

 

Изабелла Бисерова Борисова

Член

 

 

 

 

 

224615106

Петя Петрова Николова

Председател

 

 

Биляна Калинова Манолова-Мирчева

Зам. Председател

 

 

 Татяна Станева Калчева

Секретар

 

 

Любомира Христова Алексова

Член

 

 

Ани Богданова Стефанова

Член

 

 

Ани Георгиева Гаврилова

Член

 

 

Иван Атанасов Кръстев

Член

 

 

 

 

 

224615107

Вела Иванова Николова

Председател 

 

 

Теменужка Иванова Николова

Зам. Председател

 

 

Евгени Николов Тарасов

Секретар

 

 

Светлана Георгиева Рашева

Член

 

 

Лазар Борисов Борисов

Член

 

 

Александра Добрева Гочева

Член

 

 

Юлиан Димитров Нанев

Член

 

 

 

 

 

224615108

Емилия Миткова Денчева

Председател

 

 

Искра Крумова Младенова

Зам.Председател

 

 

 Анета Александрова Вълчева

Секретар

 

 

Кръстинка Стоянова Иванова

Член

 

 

Еленка Костадинова Видолова

Член

 

 

Георги Атанасов Трандев

Член

 

 

Виолетка Найденова Величкова

Член

 

 

 

 

 

224615109

Рени Димитрова Чавдарска

Председател 

 

 

Йовка Колева Трандева

Зам. Председател

 

 

Младен Цолов

Секретар

 

 

Лукан Иванов Луканов

Член

 

 

Зоя Александрова Владимирова

Член

 

 

Десислава Николаева Иванова

Член

 

 

Митко Трайков Илиев

Член

 

 

 

 

 

224615110

Румян Емилов Кирилов

Председател

 

 

Лилия Георгиева Иванова

Зам. Председател

 

 

Ваня Николаева Генова

Секретар

 

 

Венетка Георгиева Борчева

Член

 

 

Димитър Валентинов Костов

Член

 

 

Елена Вълкова Стоева

Член

 

 

Петранка Тодорова Воденичарова

Член

 

 

 

 

 

224615111

Иво Борисов Цековски

Председател 

 

 

Валентин Бориславов Костов

Зам. Председател

 

 

Симеон Валентинов Манолов

Секретар

 

 

Михаял Борисов Георгиев

Член

 

 

Валентина Тодорова Николова

Член

 

 

Димитър Иванов Русинов

Член

 

 

Ангел Георгиев Хантов

Член

 

 

 

 

 

224615112

Методи Наумов Попов

Председател

 

 

Албена Николова Апостолова

Зам. Председател

 

 

Силвия Велинова Йотова

Секретар

 

 

Христина Славчова Луканова

Член

 

 

Тихомир Николов Димитров

Член

 

 

Даниела Александрова Ананиева

Член

 

 

Светлана Христова Клечарова

Член

 

 

 

 

 

224615113

 Габриела Ангелова Йоздал

Председател 

 

 

Катя Борисова Браникова

Зам.Председател

 

 

Калоян Стефанов Тотев

Секретар

 

 

Иванка Димитрова Димитрова

Член

 

 

Петя Милова Тодорова

Член

 

 

Ружа Иванова Петрова- Шуманова

Член

 

 

Валери Илиев Динев

Член

 

 

 

 

 

224615114

Валентина Кирилова Русева

Председател

 

 

Цветанка Конова Горанова

Зам. Председател

 

 

Цветония Георгиева Казакова

Секретар

 

 

Надя Милчева Минова

Член

 

 

Елена Кирилов Антова

Член

 

 

Даяна Данчева Манова

Член

 

 

Виктория Петрова Петрова

Член

 

 

 

 

 

224615115

Марияна Стефанова Гугова

Председател 

 

 

Румен Божидаров Иванов

Зам. Председател

 

 

Снежана Седевчова Николова

Секретар

 

 

Валентина Йорданова Колчева

Член

 

 

Иван Тодоров Христов

Член

 

 

Ивалина Данчева Манова

Член

 

 

Лилия Димитрова Джикова

Член

 

 

 

 

 

224615116

Стела Замфирова Хантова

Председател

 

 

Иванка Стоянова Христова

Зам.Председател

 

 

Елвира Петрова Стоилова

Секретар

 

 

Ани Данаилова Куюнджиева

Член

 

 

Адън Мустафов Шукриев

Член

 

 

Гергина Маринова Лилова-Миланова

Член

 

 

Борис Георгиев Лазаров

Член

 

 

 

 

 

224615117

Валентина Атанасова Борисова

Председател 

 

 

Венцислав Василев Трендафилов

Зам. Председател

 

 

Милчо Данов Манов

Секретар

 

 

Петър Иванов Петров

Член

 

 

 Йосиф Живков Ченков

Член

 

 

Лазар Апостолов Илиев

Член

 

 

Милчо Петров Иванов

Член

 

 

 

 

 

224615118

Анатоли Тодоров Валтеров

Председател

 

 

Цветослава Кънчева Цветанова

Зам. Председател

 

 

Виктор Крумов Костов

Секретар

 

 

Соня Благоева Петрова

Член

 

 

Мануела Иванова Зарева

Член

 

 

Мария Костадинова Панова

Член

 

 

Емилия Иларионова Митова

Член

 

 

 

 

 

224615119

Мартин Венциславов Иванов

Председател 

 

 

Боян Тодоров Медаров

Зам.Председател

 

 

Изабела Неделчева Илинчева

Секретар

 

 

Валентин Йорданов Димитров

Член

 

 

Иван Братоев Братоев

Член

 

 

Катина Бойкова Спасова

Член

 

 

Искра Цветанова Илиева

Член

 

 

 

 

 

224615120

Михаела Мирчова Крайнова

Председател

 

 

Атанас Павлов Атанасав

Зам.Председател

 

 

 Валя Георгиева Пешева

Секретар

 

 

Атанас Бисеров Миланов

Член

 

 

Вероника Трайкова Петкова

Член

 

 

Надка Илиева Дамянова

Член

 

 

Таня Цветанова Вилхемова

Член

 

 

 

 

 

224615121

Фади Ахмет Салем

Председател 

 

 

Таня Христова Драгнева

Зам. Председател

 

 

Ирина Георгиева Костова

Секретар

 

 

Елена Иванова Шакина

Член

 

 

 Нели Стоянова Александрова

Член

 

 

Светла Борисова Петрова

Член

 

 

Йордан Иванов Стефанов

Член

 

 

 

 

 

224615122

Сергей Трайков Митков

Председател

 

 

Деян Илиев Камберов

Зам. Председател

 

 

Божидар Пламенов Георгиев

Секретар

 

 

Валентин Васков Стоев

Член

 

 

Невена Дечкова Тодорова

Член

 

 

Людмил Георгиев Костов

Член

 

 

Георги Димитров Христов

Член

 

 

 

 

 

224615123

Виталий Иванов Вълчев

Председател 

 

 

Димитър Ангелов Чикалов

Зам. Председател

 

 

Мариела Чанева Попчева

Секретар

 

 

Атанаска Георгиева Стефанова

Член

 

 

Петя Цветанова Братоева

Член

 

 

Десислава Йорданова Александрова

Член

 

 

Параскева Тодорова Василева

Член

 

 

 

 

 

224615124

Георги Огнянов Раловски

Председател

 

 

Бойко Грозданов Спасов

Зам. Председател

 

 

Елизабет Трайкова Димитрова

Секретар

 

 

Станислава Димитрова Димитрова

Член

 

 

Ирена Георгиева Малинова-Медарова

Член

 

 

Нина Иванова Петрова

Член

 

 

Василка Иванова Първанова

Член

 

 

 

 

 

224615125

Ангелина Симеонова Николова

Председател 

 

 

Красимир Маринов Петров

Зам. Председател

 

 

Николина Траянова Петрова

Секретар

 

 

Виктория Георгиева Каменова

Член

 

 

Теодора Иванова Братоева

Член

 

 

Тодор Ангелов Иванов

Член

 

 

Силвия Атанасова Харизанова

Член

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Младост”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения