Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 927-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 130 /сто и тридесет броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Люлин” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Люлин” с вх. № 366/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 130 /сто и тридесет броя/  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 321 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 151 бр. членове, ПП ДПС – 139 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 89 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 70 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 54 бр.; Партия АТАКА – 43 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 43 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 130 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  151 бр. членове, ПП ДПС – 139 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 89 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 31 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 24 бр.; Партия АТАКА – 19 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)19 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 130 /сто и тридесет броя/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224619001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНИ ЦЕНКОВА ЦВЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСКА НЕНЧЕВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

 

224619002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИНА ВАСКОВА МХАЙЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГИНКА ПЕТКОВА АДАМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАДКА СПАСОВА КЪНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ САВОВА МЕТОДИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИ ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЗЛАТЕВ НИКОЛОВ

 

224619003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРЕЛА ЕМИЛОВА РУСИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕЛИЗАРА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ПИСИН

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯН ПЕТРОВ КИРОВ

 

224619004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ КОНСТАНТИНОВА ТАНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИАНА НИКОЛОВА СТАНОЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ КОСТОВ ПОПОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕЛА БОГДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛИН ГРИГОРОВ АЛЕКСОВ

 

224619005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАУНИТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АВГУСТИН ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРИНА АНДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ КИРОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ТАУШАНОВА

 

224619006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СПАС СИМЕОНОВ ГЮРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ЦАНКОВА ГИГОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕДИ КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МЛАДЕНКА БОЙЧЕВА ДОДЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ПЕТКОВА СТАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ФАНКА СТОЙКОВА НАЧЕВА

 

224619007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВЕЛИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЙКА ПЕТРОВА ВУЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАНКА ЦВЕТКОВА МАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ РАДЕВ ЦАРЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА

 

224619008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ЯНКОВ ЗЛАТКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА РОСАЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА МИТКОВА ЯКИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИ ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ КЪНЕВА НИКОЛОВА

 

224619009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КУЗМАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИНА ЙОРДАНОВА ЛАЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЯНА ВАЛЕРИЕВА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА СЛАВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ВАЛЕРИЕВА ДОДЕВА

 

224619010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНКА ЗАПРЯНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ЕЛВИС ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ВАЛЕРИАНОВА ШОПСКА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГРОЗДАНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЛИЦА ИВАНОВА БОЖКОВА

 

224619011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦЕЦКА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЖОГАНСКА

 

 

ЧЛЕН

ДИНИТРИНА РУСЕВА СЛАВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

КОСТАДИН ХРИСТОВ ЛАКОВ

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ДИМИТОРВ ЛАЗАРОВ

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ БОЙКОВ СТОЯНОВ

 

224619012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР МАТЕЕВ МАТЕЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЕНАКИЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ ДРАГАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ ВАКРИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

РАШКА МЕТОДИЕВА ЦВЕТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ЛЮБОМИРОВ

 

224619013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО МИЛКОВ МАРКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА НЕЕВА-

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ КРУМОВА СТОИМЕНОВА-

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

224619014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА БОЖИДАРОВА ТОНЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА КОНСТАНТИНОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА АНДОНОВА ШИШКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЗДРАВКОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224619015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ МИТКОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ТРАЙЧОВА АСЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСИЛКА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТРАЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЕМИЛОВ ТОПАЛОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ФИЛИНКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА

 

224619016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН КИРИЛОВ МАРИНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВКА ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛ ИЛИЕВ ТОПАЛОВ

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ЦВЯТКОВА ВЛАДИМИРОВА

 

224619017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА МИХАЙЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА ИВАНОВА МИТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР БОЖИДАРОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНА СВИЛЕНОВА ЛЕБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕПА ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНКА ИВАНОВА АЛИПИЕВА

 

224619018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН КЪНЧЕВ АНТОНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА МИТКОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АТАНАС АСЕНОВ МИЛАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА МИЛЧЕВА ЯНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА

 

224619019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ КЪНЕВ ГОСПОДИНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА БОЖКОВА ГЮЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАДКА СТОЙКОВА БЕЛИН

 

 

ЧЛЕН

БОРИС КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ДОБРЕВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИЯН ДАМЯНИОВ ДАМЯНОВ

 

224619020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА СЛАВЧЕВА ЯНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА ГУРГОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА АЛЕКСАНДРА  ШОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ЖАНЕТ МИТКОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РОЗА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224619021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ГИНОВА ГЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИАНА ИЛИЕВА ВУТОВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ МИЛЧЕВ ЯНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛКА РОБЕРТОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЕЛИНОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВА

 

224619022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОБЕРТ ВЕСЕЛИНОВ КИРИЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ФИДАНКА ДИМИТРОВА ЕМИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ СТЕФАНОВ

 

 

ЧЛЕН

АННА ТОДОРОВА РУСКОВА

 

 

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ДРАГАНОВА

 

224619023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ПЕТКОВА ШАЛАМАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВРЪБКА ПЕНЧОВА КРУМОВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА МОМЧИЛОВА МИНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНДРЕЕВ

 

 

ЧЛЕН

СУЗАНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

 

224619024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЦЕНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСКО ЛЮБЕНОВ СИМОВ

 

 

ЧЛЕН

КАРОЛИНА АНДРЕЕВА ДРАГАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА АНТОНОВА ПЕТРОВСКА

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ РЕМЕНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВ ВРАГОВА

 

224619025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

САМУИЛ СТОЙЧЕВ КОЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОР ЛЮБЕНОВ СИМОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ ЯНАЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРУСЯ ГРИГОРОВА ТОДОРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

 

224619026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЕНА АНГЕЛОВА КОЖУХАРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДКА ВАСИЛЕВА ЦАКОВА-

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ВЛАДКОВА МЕЗОВА

 

 

ЧЛЕН

АТАНАС ИЛИЕВ СОТИРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ САВОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРТА СЛАВЧЕВА КОРДИНА

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА НИКОЛАЕВА КАРЛОВСКА

 

224619027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕПА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА ШИШКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ НЕЙКОВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА БОРИСОВА ЧОБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ СТАНИСЛАВОВА ЙОНЧЕВА

 

224619028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНКА АНГЕЛОВА СТАРОМАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ МЛАДЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЕЛА ЦАНКОВА ПАСКАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДАВИД ТИХОМИРОВ СИМЕООВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА-

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ СТЕФАНОВА КАПАРАШЕВА-

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АРСОВА

 

224619029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИС МАРИНОВ ТАШКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА КОЛЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

АДЕЛИНКА БОРИСОВА ДЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ЯНАКИЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙЧО МАНОЛОВ ДИМИТРОВ

 

224619030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ГАНЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ИЗАБЕЛА САМУЕЛ МУАНГИ

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

НАДЯ ИЛИЕВА ГЕРГОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФЧО КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ

 

224619031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБКА АНДРЕЕВА ВИШАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОСКА СЛАВЧЕВА КЕПЕНЕРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КАТЯ ИЛИЕВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

КРЪСТАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИНЧО ГЕОРГИЕВ КАЛБАКОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА КИРИЛОВ СЪБЕВ

 

224619032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КИРИЛ БОРИСОВ ШОПСКИ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИДИЯ НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ИВАНОВА ВРАЖАЛОВА

 

224619033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТРИН ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

АСЯ АРСОВА СЛАВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВА АНГЕЛОВА ВУЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА РАДКОВА РАДКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ГРОЗДАНОВА СЛАВКОВА

 

224619034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИН ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЙЧО ЗЛАТКОВ ЦЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ХЕНРИЕТА СТОИЛОВА БАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА СПАСОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОРКА ПЕТКОВА СПАСОВА

 

224619035

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ТОРОС АЛЕКСИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЧО ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ТОПЧИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИЦА АНДОНОВА ВРАЖАЛОВА-

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

224619036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ СТОЯНОВА КЮЧУКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА СТОИЛОВА МАНОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТКА СТЕФАНОВА БОБОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГОГУШЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ИВАНОВА КОРТОВА

 

224619037

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ КАЦАРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИЯНА САШОВА ВЕЛЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНДИ НИНОВ САШЕВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА КОРТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН  ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА БОРИСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА НИКОЛОВА РАЙКОВА

 

224619038

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТАНЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА НИКОЛОВ АТАНАСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СИМЕОН ВЛАДКОВ МЕЗОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА-

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАНКА ИВАНОВА ДИЧИНА-

 

224619039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ВИДОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СОФИЯ ДЕНИСОВНА МАРЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОЙКО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯМ ХАЧИК ГЪРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

 

224619040

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ЗЛАТАРЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ГЕНОВА РАЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МИЛЕВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ ПРОДАНОВА КМЕТСКА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ВЕРГИЛОВ ВЛАДИМИРОВ

 

 

ЧЛЕН

СЕВЕЛИНА НИКОЛОВА МАКСИМОВА

 

224619041

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН ЕМИЛОВ МАВРОДИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ТЕОФИЛОВА НГУЕН

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУЖКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯНА ВЕЛКОВА ЧАНОВА-

 

224619042

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМА НИКОЛОВА ЧОНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ БОГДАНОВА ГРОЗДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАЯ СИМЕОНОВА ПЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

АННА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТРИН НИКОДИМОВА ЛИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА ИВАНОВА НАЧЕВА

 

224619043

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЗАБЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНЕТА ДИМИТРОВА ДОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ТОНИНА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ИВАНОВА ГЕШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ КИРИЛОВА ГЕНОВА

 

224619044

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИХРА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЧО ЯНКОВ ДЕДИКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЗОЯ ВОЙКОВА ЗАХАРИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕДКА ГЕОРГИЕВА БЕТОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ БЛАГОЕВА КОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

 

224619045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИЧКА БОЖИНОВА КАРАИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ АНТОНОВ МОСКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АННА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОМОВА

 

 

ЧЛЕН

НИНА ИВАНОВА ПАУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ОЛИТА БОРИСОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА СИМЕОНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

224619046

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА СЕРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИ КОНСТАНТИНОВА ТАХОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОАННА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЕМИЛОВА СТАНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ГЕОРГИЕВ БРАТОЕВ

 

224619047

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНКА ЙОСИФОВА НОВЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ ГАЛИНОВ СТАНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН АСЕНОВ СИМОВ

 

224619048

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА КИРИЛОВА МОДРЕВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАНКА ЕВТИМОВА ТОМОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНКА ДЖУРОВА ПЕНЧЕВА-

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЦЕКОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИУС ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224619049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАРА ЖЕЛЯЗКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДОЙЧИНА СИРМАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ТОДОРОВ БАРБУТСКИ

 

 

ЧЛЕН

ДАРЯ СЛАВЧЕВА ЯНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ЕВЛОГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА

 

224619050

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛЯ ДАНКОВА РАХНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ДИНЕВА ПЕЙЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТЕФАН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

 

 

ЧЛЕН

АНЖЕЛА КИМ ТУА

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ КРЪСТЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАЛИНКА ТОДОРВА КОНЧАРСКА

 

 

ЧЛЕН

НЕЗАБРАВКА ЕРМЕНКОВА ДЖОРГОВА

 

224619051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКО КИРИЛОВ ЗЛАТКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БУДИСЛАВА АТАНАСВА СЛАВКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИАНА ЧАВДАРОВА ГЪЛЪБОВА

 

 

ЧЛЕН

МИТКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ ТОДОРОВА КРАПЕШКА

 

224619052

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА ПЕТРОВА АРАБСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ЯНКОВ НАЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН ДАНЧЕВ ДАКОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЕМИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЗОРНИЦА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ СТАВРЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ПЕТРОВА МИЛКОВА

 

224619053

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРАПЕШКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА СОКОЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВА ВЛАДИМИРОВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ НАЙДЕНОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ЙОТОВА КОЖУХАРОВА

 

224619054

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС СВИЛЕНОВ НИКОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАСМИНА СЛАВЧЕВА ХРАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ЛАПАДУЦОВ АНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИС ИВОВ РУБЕВ

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛИНА НЕНКОВА ЗЛАТКОВА

 

224619055

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ БЛАГОЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ЛЕОНИДОВ УЗУНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НЕЛИ КОСТАДИНОВА МАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОНКА БОРИСОВА ФИЛИПОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИ ПЕТЬОВА ВОЙНОВА

 

224619056

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО БОРИСОВ ЯНЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦАНКА АСЕНОВ КАНЕВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

 

224619057

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИНА ЛЮДМИЛОВА ДЕМИРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАРЯ РАДОСЛАВОВА НИКОЛАЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА РАЙКОВА КАРАГЬДЗОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЗДРАВКА СВИЛЕНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

 

224619058

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ЦАНКОВА ПАВЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ МАРКОВA САМУИЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ФИЛИПОВА ЦОКОВА

 

 

ЧЛЕН

АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГА СИМЕОНОВА КАНЕВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФЧО ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ

 

224619059

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА ЙОНЧЕВА ГРАМЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЖЕМАЛ ФЕХИМ МЕХМЕД

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОНИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ФРЕДЕРИКОВ БАЙКУШЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЛАТЕВ АПОСТОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ НИКОЛАЕВ

 

224619060

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ДИМИТРОВ ЧОРБАДЖИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ДИМИТРОВА ДОЙНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВ ТОНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ТОДОРОВ МАНОИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА АСЕНОВА КАЗАШКА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА НИКОЛОВА МАТЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛЯ СТАНКОВА РУСЕВА

 

224619061

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ КОРФОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИАНА ЛЮБЕНОВА УЗУНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА КИРИЛОВА МИТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ ДОЙНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА ДИМИТРОВА ЯЛАМАС

 

 

ЧЛЕН

НАДКА ХРИСТОВА ХАДЖИЙСКА

 

224619062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГРОЗДЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖИНА ЙОРДАНОВА МАРКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮБКА ТОДОРОВА ЯНАКИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ГАДЖЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН КОЛЕВ МАРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА БОЯНОВА ВЕЛЕВА

 

224619063

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА МИТРОВА ЙОСИФОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА МИТКОВА ВЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛТЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ЧОНОВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

224619064

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ЕВСТАТИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОМРИС ШЕФКЕТ МЕХМЕД

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАМЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА РАНГЕЛОВА МИЛАЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА КОСТАДИНОВА ГАДЖЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ГРИГОРОВ АЛЕКСОВ

 

 

ЧЛЕН

СЕВДА СТОИЛОВА ДЖАДЖАРОВА

 

224619065

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ИСТИЛЯНОВ ЗВЕЗДАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНУШКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДОРА ВЪЛЧАНОВА ТАМАЙО

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА БЕНОВА ДЕЧЕВА

 

224619066

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНИ ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРЕТА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНЯ НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА БОГДАНОВА ПОМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА ЕРУСАЛИМОВА ГАДЖЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА СПАСОВА ИВАНОВА

 

224619067

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЕВСТАТИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ТРАЙКОВА НИКОЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЙОЦОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАВЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

224619068

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕРА ИВАНОВА МИТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ПОМЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ПЕЕВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕТА НИКОЛАЕВА АЛЕКСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА ПЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН ДИМИТРОВ КУКЕНСКИ

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА АТАНАСОВА МИНЕВА

 

224619069

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТО АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

 

 

ЧЛЕН

АСЕН СТАНКОВ АСЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪО ВАЛЕНТИНОВ АНДРЕЕВ

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА

 

224619070

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСКА ИВАНОВА ШОТЕВА-ЗЛАТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГИНКА ТОМОВА АСЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ЯЦИН

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ПЕТЬОВА ДОЙЧИНОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ГЕТОВА ЛАЗАРОВА

 

224619071

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ КОЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИЛ КУНЧЕВ АСЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СПАСОВ

 

 

ЧЛЕН

БЕРДЖУХИ ТАКВОР ТОМОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛАН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ТРАЯН СТЕФАНОВ ЛАТИНОВ

 

224619072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ФЕРДИНАНДОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИВА

 

 

СЕКРЕТАР

САРА АНТОНОВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМЧО НАЙДЕНОВ РАКОВСКИ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИЛИЕВА НИКОФОРОВА

 

 

ЧЛЕН

СОТИР ГЕОРГИЕВ РУШЕНИН

 

 

ЧЛЕН

ТРАЙЧО ГИНОВ ИВАНОВ

 

224619073

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЙОВЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ РАДКОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСКА ИВАНОВА АНАЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ПЕТРОВА ТРОНЧОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА НИКОЛОВА ГОРЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА АТАНАСОВА ГОСТЕВА

 

224619074

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГОРИЦА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИН НИКОЛОВ ЦЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНЕЛИЯ ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА БОЯНОВА СВИЛЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛ АСЕНОВА СТОЕВ

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВА РУМЕНОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

 

224619075

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЙОВЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА КРЪСТЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СНЕЖАНКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА-

 

 

ЧЛЕН

БОЯНА ГАНЧЕВА ГАРЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛИНКА МИТЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БОЖИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

СЛАВИНА ДЕСИСЛАВОВА

 

224619076

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МОХАМАД ШАХ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

АДЕЛА ЛЕВЕНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА МИРОЛЮБОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ПАВЛОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ВЕНЦЕВА БЛАГОДУМОВА

 

224619077

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА КИРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НАКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕНИЦА ЛЮДМИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ПАНЧОВА НЕДЯЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ХИКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНЧО ИЛИЕВ АНАНИЕВ

 

224619078

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА АТАНАСОВ ЧАЛЪКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТРУНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ МИТЕВ КАЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ РУСИМОВ КИРОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ДИМИТРОВА БОШИКОВА

 

224619079

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛ НЕЛКОВ МАРИНЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕЙКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НЕЛИ ДИМИТРОВА НАКОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГАТЕВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛА ПЕТРОВА АЙДАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ИВАНОВА БЛАГОВА

 

224619080

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯН ДАНЧОВ АНАНИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЕЙСИМ ЮСЕЙН МЕХМЕД

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕШЕВА

 

 

ЧЛЕН

АДРИАН РУМЕНОВ ПЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ИСИДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ВЕЛИЧКОВА НАКОВА

 

 

ЧЛЕН

РЪМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

224619081

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ ПЕШЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

КАТЕРИНА ЦВЕТКОВА МИЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА АНАНИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ РАДОЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЕВА

 

224619082

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУЖКА ВЕЛИЧКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИРИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ЛИНКОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА АВРАМОВА

 

 

ЧЛЕН

НИНА АНГЕЛОВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

 

224619083

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА БЕНОВА МАРКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕНИЦА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЖЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЧО ЯКИМОВ ЛИЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА

 

224619084

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНКА ДИМИТРОВА ГЮРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА РАШКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ДИМИТРОВА СТАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГИНКА КИРИЛОВА ВЪЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

САША БОРИСОВА ВЕЛКОВА

 

224619085

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕАНА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЕТКА ГОРАНОВА ХРИСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ШАНГАЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСЯ НИКОЛОВА МИТРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР ВИТАНОВ ТОДОРОВ

 

224619086

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ВЕЛЧЕВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ГРИГОРОВ НАЙДЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ПРОЙКОВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

 

 

ЧЛЕН

САШКА ГРОЗДАНОВА

 

224619087

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА ХРИСТОВА МИНЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР АСЕНОВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВЕТА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ЙОСКОВ ТРАЙКОВ

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ДИМИТОВ ЙОТОВ

 

 

ЧЛЕН

ТОДОРКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА

 

224619088

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦОЛО ЙОРДАНОВ ЛИНКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРЕТА ЕВГЕНИЕВА СИМЕОНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА ПЪРВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОН ИВАНОВ ТОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ТОШКОВ СВИНАРОВ

 

 

ЧЛЕН

НАТАША ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

СЛАВЕЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА

 

224619089

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ЕВТИМВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕТА НИКИФОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЖАНА ГЕОРГИЕВА ЩЪРКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА ЛЮБОМИРОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ

 

224619090

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ЕВТИМВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ВЕНКОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ГИГОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИС ГОСПОДИНОВ ЙОЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ СТОЯНОВА ГРОЗДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНКА ЗДРАВКОВА КАЛАФИРОВА

 

224619091

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНКА ЗЛАТАНОВА МИНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЛОРИЯ-НИКОЛ ЕМИЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИАНА ТОТЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АГЛИКА АНТОНОВА ГАВРАИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ТРАЙЧО АЛЕКСАНДРОВ ТУШЕВ

 

224619092

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ МЕТОДИЕВ СЕРГИЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОВО СТОЯНОВ ЙОВЕВ

 

 

ЧЛЕН

МЕТОДИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

СОФИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

 

224619093

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЬО БОГДАНОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСКА ХРИСТОЗОВА НАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ ТИНКОВА ЯНКОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНИЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ГЬОРИНА

 

224619094

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ВЕЛКОВА ГИГОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГДАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ГЮРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РОЗИТА НАЙДЕНОВА СЛАВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА АНГЕЛОВА КРУМОВА

 

224619095

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ИВОВ ЕФТИМОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

АННА ИЛИЕВА ДРЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОНИ НИКОЛАЕВ АНТОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖОРГОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ

 

224619096

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ВНЦИСЛАВОВ СОКОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЗОЛИНА БОТЕВА ФИЛИПОВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛИН СТЕФАНОВ МИЛОЕВ

 

 

ЧЛЕН

КАТЕРИНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

224619097

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ВЕРГИЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКСАНДРИНА ТАТЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛИН СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВСКИ

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА

 

224619098

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВО ЕМИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМОНА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КАТЯ КОСТОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЦКА СЛАВЧЕВА СТАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЗОРКА КОНСТАНТИНОВА СТАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАЕЛА АНТОАНОВА НИКОЛОВА

 

224619099

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТЕНДЖОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН КИРИЛОВ НИКОЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НЕДЯЛКО РУМЕНОВ ПЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИНКО ТОДОРОВ МИНКОВ

 

224619100

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГОМИЛ ФИЛОТЕЕВ ПЕТКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ТОШЕВА РУСИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИАНА ЖЕЛЯЗКОВА ПРОДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЪРВАН МАНОЛОВ ПЕТРОВ

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СИМОВА

 

224619101

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ГЕНЧЕВА СТОЯНОВА-

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА САШКОВА ЯНКУЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТКА ИСИДОРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СИМОВ

 

 

ЧЛЕН

ЦЕЦКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЯВОР ВЕЛИЧКОВ ТАШЕВ

 

224619102

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИЕЛА МИЛЧЕВА ГАНЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МИЛКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВА БЛАГОЕВА БЛАГОЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА МЕЧКАРСКА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЕЛЕОНОРОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ПЕТРОВА ГИЦОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ИЛИЕВА СОКОЛОВА

 

224619103

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ОГНЯНОВ ПЕТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ НИКОЛОВА ИЧОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ БОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ВЕЛИЧКОВ ТАШЕВ

 

224619104

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТРИФОН ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА САВОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

НИНА ГЕОРГИЕВА ЦАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

РОСЕН ГЕОРГИЕВА РАШЕВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

 

224619105

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРЯНА ВЕЛКОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛКА ГEРАСИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИХАИЛ КИРИЛОВ ГАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНКА НИКОЛОВА СОКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ЛАЗАРОВ

 

 

ЧЛЕН

МАЯ ДУШЕВА КОЛЕВА

 

224619106

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА ХРИСТОВА АРСОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАМАТЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

НИНА ВЕСКОВА НЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОНКА КРЪСТЕВА ВАРАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНКА МИХАЙЛОВА ГРУЕВА

 

224619107

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МОНИКА ИЛИЕВА ТАШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА МИТЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТЕФАН БОЙКОВ ЩЕРЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХАЛИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ТРЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА СОКОЛОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

 

224619108

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА МИТРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ВЛАЙКОВА ПЕТРУНОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЯ БОРИСОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ БОЙКОВА СЛАВКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ТАСКОВА

 

224619109

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛКА ДРАГАНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

АРАХАНГЕЛ ВЕНЕВ РАДУЛОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ЗЛАТКОВА МИЛЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ КУНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР КИРИЛОВ КОНОВ

 

224619110

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ХАЛИЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КОНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ БРАТОЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЯ НИКОЛАЕВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ЦЕКОВ РАЙКОВ

 

224619111

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДМИТРИЙ ЮРИЕВИЧ НОВГОРОДЦЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРГАРЕТА БОРИСОВА МИЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГРОЗДЕНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЕРИНА БОРИСОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОНИ СТОЯНОВ ТОНЕВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА КЪНЕВА

 

224619112

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ИЛЧОВ КАЗАШКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН ВАЛЕРИЕВ ВАЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

НЕЛИ ГОЧЕВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТИНКА ПЕНЕВА ДРАГАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДЕРИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТИНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

 

224619113

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЬО ИЛИЕВ ДИМОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНКА ЛЮБОМИРОВА МАТЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАНЯ БОРИСОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДОНКА ПЕТРОВА РАДУЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ КЪНЕВ

 

224619114

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН АНДОНОВ АНДОНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕВЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИРЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВ ЗЕРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КОСТАДИН НИКОЛОВ ХАЛКАЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

 

224619115

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРА РУСКОВА МУТАФЧИЙСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ МИТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИХАЕЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

АСЯ АСЕНОВА АНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГОШО НИКЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА ГОСПОДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

224619116

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА САНДЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА БЛАГОЕВА ФИЛЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ДИМИТРОВА КАРАДИМЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО НИКОЛОВ КАЗАКОВ

 

224619117

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИОЛА АЛИПИЕВА АЛИПИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА ФИЛИПОВА КАМАРАШ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МИРЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВА НИКОЛОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН НИКОЛОВ РУСИНОВ

 

224619118

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР РАДУЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА РОНКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОЯ ТАСЕВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛКА БОРИСОВА ПАНТАЛЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕДКО КРАСИМИРОВ БОШКИЛОВ

 

224619119

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСКА ИВАНОВА РУСИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН СНЕЖАНКОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕНКА ИВАНОВА БОШКИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАМЯН НИКОЛАЕВ ВАНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА КЪРЦЕЛИНА

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ТРАЯНОВА КРУШКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВВТАНКА АСЕНОВА НИКОЛОВА

 

224619120

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА КАЛУШКОВА ВЪЛЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРЪСТЬО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАФИНКА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

АСЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА- ЙОВЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КИРОВА ШАПАРОВА

 

224619121

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛАН БЕЛЬОВ АСЕНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВДОКИЯ ЛЮБЕНОВА БАКЪРДЖИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТОИЛКА НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ИВАЙЛОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

МАКЕДОНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КАЛБУРОВ

 

224619122

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА РУСКОВА ХРИСТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИЛА ВЛАДИМИИРОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСИ ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕНОВЕВА БОРИСОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЙКО СПАСОВ КОЛЕВ

 

224619123

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВА КИРИЛОВА ШАПАРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТРИНКА СЛАВЕЕВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ПАКУШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА НИКОЛАЕВА БОЧЕВА

 

224619124

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА РАГИНА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА НИКОЛОВА СЛАВКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИАНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА-

 

224619125

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ВЪЛЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ СЛАВЕЙКОВА ПАВЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ КОНСТАНТИНОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА БОРИСОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

 

224619126

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОТКА АНГЕЛОВА КРЕКМАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВИЛЕНА МИЛЧЕВА ЧЕРНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА РОНКОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛБЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНЧО ВАСИЛЕВ ЛАЗОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

 

224619127

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ СЛАВЕВ РОНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДРАГА КРЪСТЕВА РАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИРЯНА БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА-

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОНИ ТРИФОНОВ ТОТЕВ

 

224619128

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ КОСТОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ГЕРАСИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА РАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ДАВИДКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА МИТОВА

 

224619129

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙЧО ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА ПЕТРОВА МИТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА КИСЬОВА

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ПЕТРОВ МИТОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ВАСИЛЕВА МИЛЕНОВА

 

224619130

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИ СИМЕОНОВА МИЛАЧКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ГРИГОРОВА КОСТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛМИРА ДИМИТРОВА МИТОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ГЕРАСИМОВА

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Люлин”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения