Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 924-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Красно село” с вх. № 357/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 92 /деветдесет и два броя/ СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 185 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  107 бр. членове, ПП ДПС – 99 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 92 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -54 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 46 бр.; Партия АТАКА – 42 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 20 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 93 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  47 бр. членове, ПП ДПС – 44 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 36 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 22 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 17 бр.; Партия АТАКА – 13 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)5 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 92 /деветдесет и два броя/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

 № 22460200.

Длъжност и № на СИК          Име                            Презиме              Фамилия                    ЕГН

1

Председател

Лазаринка

Иванова

Тодорова

 

1

Заместник председател

Иван

Цветанов

Цветков

 

1

Секретар

Галина    

Йорданова

Господинова

 

1

Член

Румяна

Йорданова

Делчева 

 

1

Член

Людмила

Владимирова

Хардалиева

 

1

Член

Васка

Славчева

Василева

 

1

Член

Емилия

Василева

Пейчинова

 

2

Председател

Иван       

Тодоров

Карагьозов

 

2

Заместник председател

Валентин

Славчев

Петров

 

2

Секретар

Ирина

Славчева

Вълчовска

 

2

Член

Лидия

Божилова

Грозданова

 

2

Член

Юлиян

Даниелов

Ковачки

 

2

Член

Ралица    

Ангелова

Ангелова

 

2

Член

Пролетина

Иванова

Ценева-Тасева

 

3

Председател

Александър

Ташков

Ташков

 

3

Заместник председател

Недялка   

Димитрова

Димитрова

 

3

Секретар

Мила           

Николова

Венкова

 

3

Член

Ангелина

Якимова

Калоерова

 

3

Член

Маринела

Йотова

Маджарова

 

3

Член

Надежда

Филиповна

Шишова

 

3

Член

Румен                     

Петров

Камбуров

 

4

Председател

Камелия

Пламенова

Атанасова

 

4

Заместник председател

Павлина

Филкова

Досева

 

4

Секретар

Кирил

Николаев

Танев

 

4

Член

Марина

Веселинова

Дановска

 

4

Член

Даниела   

Тодорова

Лазарова

 

4

Член

Весела

Александрова

Петрова

 

4

Член

Дочка

Генчева

Гинева

 

5

Председател

Илияна

Василева

Бранзелова

 

5

Заместник председател

Татяна

Петрова

Гинева

 

5

Секретар

Лиляна    

Атанасова

Динева

 

5

Член

Валентин

Илиев

Йорданов

 

5

Член

Женя

Стефанова

Обрешкова

 

5

Член

Мария     

Венциславова

Факирова

 

5

Член

Офелия

Владимирова

Йорданова

 

6

Председател

Петко          

Спасов

Панчев

 

6

Заместник председател

Елена     

Тодорова

Ацарова

 

6

Секретар

Екатерина

Михайлова

Паничарова-Анаткова

 

6

Член

Людмила

Стефанова

Клячева

 

6

Член

Детелина

Колева

Николова

 

6

Член

Румяна

Георгиева

Пашова

 

6

Член

Василка

Стоянова

Иванчева

 

7

Председател

Пламен

Луканов

Луканов

 

7

Заместник председател

Марияна

Иванова

Димитрова-Балова

 

7

Секретар

Георги

Пламенов

Атанасов

 

7

Член

Надя

Валентинова

Клячева

 

7

Член

Цветелина 

Атанасова

Динева

 

7

Член

Кристиан       

Дафнис

Рангелов

 

7

Член

Станимира

Цонкова

Димитрова-Цанева

 

8

Председател

Благородна                

Георгиева

Ангелова

 

8

Заместник председател

Весела

Николова

Додекова

 

8

Секретар

Бойко

Стефанов

Адамов

 

8

Член

Емилия

Петрова

Михайлова

 

8

Член

Румяна

Георгиева

Лазарова

 

8

Член

Полина    

Тодорова

Щедрицка

 

8

Член

Мирела

Петева

Францова

 

9

Председател

Снежинка

Кирилова

Андреева

 

9

Заместник председател

Лиляна    

Христова

Багджийска

 

9

Секретар

Венета                    

Венева

Стефанова

 

9

Член

Венцислав

Никифоров

Михайлов

 

9

Член

Георги

Димитров

Агонцев

 

9

Член

Дорет

Христова

Цонева-Григорова

 

9

Член

Румянка

Павлова

Димитрова

 

10

Председател

Тодор     

Борисов

Лазаров

 

10

Заместник председател

Пенка

Цветанова

Кръстинкова

 

10

Секретар

Георги

Кирилов

Кирилов

 

10

Член

Емил

Желязков

Желязков

 

10

Член

Любомира  

Йорданова

Веселинова

 

10

Член

Валерий

Георгиев

Беломорски

 

10

Член

Даниела        

Благоева

Захариева

 

11

Председател

Васил

Георгиев

Василев

 

11

Заместник председател

Теодор

Димитров

Бъчваров

 

11

Секретар

Лалка     

Трифонова

Цанева

 

11

Член

Магда

Миткова

Димитрова

 

11

Член

Яким

Николов

Христов

 

11

Член

Илирия

Симеонова

Караниколова

 

11

Член

Петкана

Драгиева

Топалова

 

12

Председател

Мария

Цветкова

Димитрова

 

12

Заместник председател

Райка                     

Любенова

Иванова

 

12

Секретар

Лиляна

Спасова

Василева

 

12

Член

Надя

Георгиева

Илиева

 

12

Член

Татяна         

Ганчева

Стоева

 

12

Член

Искра     

Маринова

Пейчева

 

12

Член

Виолета

Савова

Петкова

 

13

Председател

Светослав

Маринов

Григоров

 

13

Заместник председател

Десислава

Венциславова

Димитрова

 

13

Секретар

Здравка   

Богданова

Боева

 

13

Член

Димчо

Георгиев

Илиев

 

13

Член

Искра     

Николова

Бянова

 

13

Член

Елена

Григорова

Милушева

 

13

Член

Борислава

Петрова

Гьошева

 

14

Председател

Антон-Константин       

Константинов

Оруш

 

14

Заместник председател

Асен

Недков

Минчев

 

14

Секретар

Маргарита

Стефанова

Йонкова

 

14

Член

Елена

Бориславова

Дамянова

 

14

Член

Здравко

Николов

Митков

 

14

Член

Василка   

Велева

Василева

 

14

Член

Пенка

Григорова

Тодорова

 

15

Председател

Милена

Стефанова

Дудева

 

15

Заместник председател

Стоян

Стоянов

Даракчиев

 

15

Секретар

Таня      

Константинова

Христова

 

15

Член

Денка

Златанова

Рангелова

 

15

Член

Лора

Кирилова

Лазарова

 

15

Член

Весела

Константинова

Кирова

 

15

Член

Хълми

Мехмед

Сали

 

16

Председател

Ивайло

Траянов

Гавазки

 

16

Заместник председател

Емануил

Стефанов

Димитров

 

16

Секретар

Добринка

Николова

Петрова

 

16

Член

Петранка

Радева

Георгиева

 

16

Член

Красимира 

Стойнева

Методиева

 

16

Член

Елена

Михайлова

Даракчиева

 

16

Член

Румен          

Кирилов

Ефремов

 

17

Председател

Огнян

Пламенов

Дудев

 

17

Заместник председател

Мартин

Маринов

Николчев

 

17

Секретар

Йордан    

Емилов

Станчев

 

17

Член

Александър

Асенова

Стефанов

 

17

Член

Весела

Павлова

Райчинова

 

17

Член

Дора      

Минкова

Антонова

 

17

Член

Екатерина

Петрова

Димитрова

 

18

Председател

Осман

Ибрям

Осман

 

18

Заместник председател

Харитина  

Лука

Джартазанова

 

18

Секретар

Светослав

Ненков

Беличев

 

18

Член

Георги

Димитров

Хаджиев

 

18

Член

Иван

Стефанов

Панайотов

 

18

Член

Дамян

Райков

Дамянов

 

18

Член

Милен

Иванов

Атанасов

 

19

Председател

Анета

Христова

Иванова

 

19

Заместник председател

Дориана

Георгиева

Топалова

 

19

Секретар

Евелина

Димитрова

Гуленова

 

19

Член

Светлана

Благоева

Стойкова

 

19

Член

Венета    

Велева

Драганова

 

19

Член

Гюлбия

Ибрям

Чичек

 

19

Член

Ташо                      

Христов

Панайотов

 

20

Председател

Красимира

Йорданова

Спасова

 

20

Заместник председател

Джон

Самир

Ал-Хаммуд

 

20

Секретар

Лора

Венелинова

Тодорова

 

20

Член

Огнян

Димитров

Цветанов

 

20

Член

Генади

Найденов

Гетовски

 

20

Член

Евгения

Любомирова

Костова

 

20

Член

Петър          

Владимиров

Шипков

 

21

Председател

Велислав

Иванов

Иванов

 

21

Заместник председател

Станка    

Петкова

Костадинова

 

21

Секретар

Юлия           

Цветанова

Стойканова

 

21

Член

Донка

Стефанова

Куновска

 

21

Член

Искра

Илиева

Пиралкова

 

21

Член

Таня      

Серафимова

Кошова

 

21

Член

Румяна

Цветкова

Митова

 

22

Председател

Христо         

Стефанов

Цанков

 

22

Заместник председател

Жана

Средкова

Николова

 

22

Секретар

Миладин

Георгиев

Атанасов

 

22

Член

Цветан

Димитров

Цветанов

 

22

Член

Любен     

Петров

Димитров

 

22

Член

Захари

Бойков

Петков

 

22

Член

Пенка                     

Иванова

Панайотова

 

23

Председател

Валерия

Светлиева

Антимова

 

23

Заместник председател

Габриела

Ангелова

Ракова

 

23

Секретар

Йолина    

Живкова

Стойчева-Костова

 

23

Член

Марианна

Богданова

Павлова

 

23

Член

Бранислав

Юлиянов

Бонев

 

23

Член

Вили

Тодорова

Славкова

 

23

Член

Росица                    

Тодорова

Пимпирева

 

24

Председател

Лили

Атанасова

Петкова

 

24

Заместник председател

Правка

Георгиева

Елкина

 

24

Секретар

Янка

Стоянова

Петкова

 

24

Член

Диана

Методиева

Цекова

 

24

Член

Паулина                   

Павлова

Муканова

 

24

Член

Богдана        

Христова

Петкова

 

24

Член

Виолета

Иванова

Кичева

 

25

Председател

Михаил

Божидаров

Николов

 

25

Заместник председател

Радка

Лазарова

Водева

 

25

Секретар

Магда

Миткова

Ангелова

 

25

Член

Валерия

Георгиева

Цанкова

 

25

Член

Галина    

Христова

Василева

 

25

Член

Светослава

Миленова

Радославова

 

25

Член

Спаска          

Иванова

Йовева

 

26

Председател

Захари    

Боянов

Захариев

 

26

Заместник председател

Велин

Стоянов

Георгиев

 

26

Секретар

Йорданка

Кузманова

Попова

 

26

Член

Диляна

Николова

Пенджурова

 

26

Член

Цветелина

Богомилова

Колева

 

26

Член

Красимира 

Лука

Джартазанова-Котение

 

26

Член

Радка

Иванова

Стаматова-Димитрова

 

27

Председател

Инес

Александрова

Топалова-Дръндева

 

27

Заместник председател

Атанас

Бойков

Петков

 

27

Секретар

Диана     

Илиева

Стойчева

 

27

Член

Николина

Кольова

Петрова

 

27

Член

Величка

Христова

Лунгова

 

27

Член

Адриана                   

Иванова

Стоянова

 

27

Член

Маргарита

Колева

Русева

 

28

Председател

Мартин

Стоянов

Борисов

 

28

Заместник председател

Горан

Василев

Димитров

 

28

Секретар

Ивайло

Георгиев

Попов

 

28

Член

Борислав

Енчов

Тагаров

 

28

Член

Димитър   

Димов

Стойчев

 

28

Член

Евгений        

Иванов

Йовев

 

28

Член

Сандрела

Зафер

Саад

 

29

Председател

Андрей

Рашков

Атанасов

 

29

Заместник председател

Емилия

Пейчева

Гладичева

 

29

Секретар

Росица    

Атанасова

Петкова

 

29

Член

Иглика

Иванова

Иванова-Тагарова

 

29

Член

Иванка                    

Пенчева

Бъчварова

 

29

Член

Андрей

Стоянов

Борисов

 

29

Член

Илчо

Николов

Лунгов

 

30

Председател

Ангелина  

Рангелова

Миланова

 

30

Заместник председател

Радина

Стоянова

Борисова

 

30

Секретар

Павлинка

Стойова

Атанасова-Георгиева

 

30

Член

Петя

Митова

Николова 

 

30

Член

Христо

Петров

Хаджиев

 

30

Член

Соня      

Цветкова

Цветкова

 

30

Член

Елена          

Стоилова

Антонова

 

31

Председател

Венцислав

Василев

Якимов 

 

31

Заместник председател

Мариана

Георгиева

Китипова-Пеловска

 

31

Секретар

Екатерина      

Александрова

Николова

 

31

Член

Лилия

Благовестова

Илиева

 

31

Член

Теменужка 

Кирилова

Милтенова

 

31

Член

Стефка

Благоева

Атанасова

 

31

Член

Джейми

Банкова

Пендова

 

32

Председател

Снежанка       

Димитрова

Томева

 

32

Заместник председател

Михаил

Лозанов

Минев

 

32

Секретар

Виктория

Владимирова

Генчева

 

32

Член

Благовест

Горанов

Илиев

 

32

Член

Георги

Димитров

Попчев

 

32

Член

Васил

Наумов

Бошнаков

 

32

Член

Вера      

Павлова

Грънчарова

 

33

Председател

Александър

Костадинов

Филев

 

33

Заместник председател

Павел     

Ангелов

Павлов

 

33

Секретар

Калинка

Иванова

Раловска

 

33

Член

Силвия

Иванова

Янкова

 

33

Член

Николай        

Венциславов

Христов

 

33

Член

Невена    

Димитрова

Бойкова

 

33

Член

Любослава

Бориславова

Аршинкова

 

34

Председател

Юлия                      

Иванова

Пранжева

 

34

Заместник председател

Стефан

Стефанов

Дунев

 

34

Секретар

Пламен

Павлинов

Каликин

 

34

Член

Николай

Александров

Садовски

 

34

Член

Евдокия   

Атанасова

Пандезова

 

34

Член

Явор

Веселинов

Раловски

 

34

Член

Никола

Дельов

Тодев

 

35

Председател

Калина

Руменова

Бачева

 

35

Заместник председател

Христо         

Стефанов

Цанков

 

35

Секретар

Мартина   

Василева

Гигова

 

35

Член

Красимира

Любомирова

Кабакова

 

35

Член

Мартин

Светлинов

Табаков

 

35

Член

Дейвид

Атанасов

Геренчев

 

35

Член

Емил

Иванов

Щерев

 

36

Председател

Шенгюл

Махмуд

Григорова

 

36

Заместник председател

Георги

-----

Чомовски

 

36

Секретар

Григор

Янушев

Яниславов

 

36

Член

Десислава

Христова

Лазарова

 

36

Член

Александър                

Благоев

Иванов

 

36

Член

Нада      

Стоилова

Йонева

 

36

Член

Йорданка

Николова

Александрова

 

37

Председател

Стефан

Димитров

Цветков

 

37

Заместник председател

Тиха

Благоева

Монева

 

37

Секретар

Николета  

Владимирова

Танева

 

37

Член

Януш

Маринов

Яниславов

 

37

Член

Цветанка  

Кирилова

Иванова

 

37

Член

Ирина

Христова

Христова

 

37

Член

Симеон

Костадинов

Григоров

 

38

Председател

Румяна

Николова

Борисова

 

38

Заместник председател

Йорданка

Методиева

Тонева

 

38

Секретар

Цветан

Димитров

Александров

 

38

Член

Живка

Иванова

Вътева

 

38

Член

Йорданка

Георгиева

Манчева

 

38

Член

Александър

Николов

Ангелов

 

38

Член

Стоян          

Иванов

Михов

 

39

Председател

Тодор

Георгиев

Станчев

 

39

Заместник председател

Петьо     

Ангелов

Дафинкичев

 

39

Секретар

Венцислав                 

Костадинов

Янков

 

39

Член

Антония 

Панайоти

Геримпапази

 

39

Член

Велислава

Петрова

Борисова

 

39

Член

Андрей

Трифонов

Стефанов

 

39

Член

Здравка

Димитрова

Костадинова-Минчева

 

40

Председател

Марияна   

Петрова

Антонова

 

40

Заместник председател

Еленка

Иванова

Карапеткова

 

40

Секретар

Иван

Тодоров

Цанков

 

40

Член

Катя

Стоянова

Велинова 

 

40

Член

Руслан    

Александров

Димитров

 

40

Член

Ширин

Аптула

Акъ

 

40

Член

Кирчо                     

Методиев

Вълчев

 

41

Председател

Христо

Здравков

Паскалев

 

41

Заместник председател

Иванчо

Янков

Янков

 

41

Секретар

Мартин    

Лъчезаров

Дамянов

 

41

Член

Блага

Петрова

Борисова

 

41

Член

Веска

Иванова

Норлиева

 

41

Член

Радослав

Йорданов

Петров

 

41

Член

Ромео

Харампиев

Стоядинов

 

42

Председател

Радка

Петкова

Ташева-Нацкова

 

42

Заместник председател

Христинка

Димитрова

Малинова

 

42

Секретар

Денислав

Стилианов

Динев

 

42

Член

Жулиета

Мирчева

Личева

 

42

Член

Александър

Иванов

Милев

 

42

Член

Стефка    

Николова

Йорданова

 

42

Член

Людмила        

Кръстева

Александрова

 

43

Председател

Ивелина

Христофорова

Бекчиева

 

43

Заместник председател

Благодатка

Борисова

Душанова

 

43

Секретар

Тодор

Иванов

Медковски

 

43

Член

Стефани

Костадинова

Стефанова

 

43

Член

Тодорка   

Дамянова

Арсова

 

43

Член

Станислав                 

Любомиров

Иванов

 

43

Член

Лъчезар

Атанасов

Щерев

 

44

Председател

Иван           

Иванов

Тотов

 

44

Заместник председател

Лазар

Станев

Станев

 

44

Секретар

Митко

Йорданов

Божилов

 

44

Член

Мануела

Василева

Янкова

 

44

Член

Иглика

Любенова

Недева

 

44

Член

Славчо    

Тодоров

Арсов

 

44

Член

Стефка

Борисова

Кръстева

 

45

Председател

Румен

Евгениев

Борисов

 

45

Заместник председател

Пламен    

Ангелов

Денчев

 

45

Секретар

Живко          

Велинов

Йорданов

 

45

Член

Изабела

Мартинова

Хаджиева

 

45

Член

Никола

Иванов

Кутрин

 

45

Член

Цветанка

Георгиева

Ерменкова

 

45

Член

Горка                     

Ботева

Галева

 

46

Председател

Шенол

Ахмед

Назиф

 

46

Заместник председател

Мария

Стефанова

Стамболиева

 

46

Секретар

Полина

Николова

Петрова

 

46

Член

Весела

Юлиянова

Димитрова

 

46

Член

Станка    

Андреева

Чолакова

 

46

Член

Вероника

Пламенова

Гърбова

 

46

Член

Христинка

Иванова

Трудникова

 

47

Председател

Петя

Кирилова

Киронова

 

47

Заместник председател

Лиляна

Иванова

Пимпирева

 

47

Секретар

Габриела  

Стоянова

Денчева

 

47

Член

Милена

Вълчева

Панкова

 

47

Член

Иван                      

Славчев

Иванов

 

47

Член

Едуард

Любомиров

Младенов

 

47

Член

Ася

Борисова

Назиф

 

48

Председател

Пламен

Ненков

Коларов

 

48

Заместник председател

Красимир

Тодоров

Пеловски

 

48

Секретар

Анна

Тодорова

Гиновска

 

48

Член

Ангелина

Георгиева

Милева

 

48

Член

Екатерина       

Тодорова

Алексова

 

48

Член

Теодора   

Любомирова

Митева

 

48

Член

Станислав

Лазаров

Станев

 

49

Председател

Искра

Искренова

Мурарова

 

49

Заместник председател

Емилия

Йорданова

Коларова

 

49

Секретар

Таня

Грозданова

Велчева

 

49

Член

Мартин

Емилио

Торесиас

 

49

Член

Даниела   

Петрова

Сакеларева

 

49

Член

Васил                     

Пламенов

Пиралков

 

49

Член

Мариела

Томчова

Станева

 

50

Председател

Иван      

Петров

Мирчев

 

50

Заместник председател

Стоян

Велинов

Георгиев

 

50

Секретар

Полина

Борисова

Стефанова

 

50

Член

Юлияна

Крумова

Димитрова

 

50

Член

Ася

Василева

Димитрова

 

50

Член

Николина

Йорданова

Вълева

 

50

Член

Симеон

Бориславов

Механджийски

 

51

Председател

Александър

Марков

Георгиев

 

51

Заместник председател

Слави

Божидаров

Власов

 

51

Секретар

Андрей

Янков

Чернев

 

51

Член

Йоана

Валериева

Иванова

 

51

Член

Виктор

Димитров

Иванов

 

51

Член

Йонка     

Цолова

Илиева

 

51

Член

Фани

Илиева

Иванова

 

52

Председател

Мартин

Петров

Гьошев

 

52

Заместник председател

Рогнеда

Петкова

Дренкова

 

52

Секретар

Божидарка

Кирилова

Хамид

 

52

Член

Мариана

Георгиева

Иванова

 

52

Член

Теодора   

Иванова

Ширкова

 

52

Член

Емил

Йорданов

Георгиев

 

52

Член

Гйокхан

Александров

Велев

 

53

Председател

Тодор

Милев

Милев

 

53

Заместник председател

Кирил

Румянов

Кирилов

 

53

Секретар

Валя      

Димитрова

Игнатова

 

53

Член

Рени

Николаева

Илиева

 

53

Член

Владислава

Любомирова

Войкинска

 

53

Член

Дияна

Павлова

Димитрова

 

53

Член

Красимира      

Димитрова

Скординова-Георгиева

 

54

Председател

Марияна                    

Илиева

Михалева

 

54

Заместник председател

Галина    

Милославова

Чомпова

 

54

Секретар

Венелин

Стефков

Терзиев

 

54

Член

Марияна

-------

Чеке-Ненова

 

54

Член

Радослав

Александров

Дакин

 

54

Член

Мила      

Николова

Николова

 

54

Член

Ивайло

Иванов

Станков

 

55

Председател

Марияна

Василева

Георгиева

 

55

Заместник председател

Виолета

Василева

Бошнакова

 

55

Секретар

Ваня

Енчева

Златева

 

55

Член

Гета

Томова

Великова

 

55

Член

Мария     

Христова

Владимирова

 

55

Член

Елеонора

Станиславова

Станчева

 

55

Член

Тодор

Маргаритов

Маргаритов

 

56

Председател

Кирил

Илиев

Руменов

 

56

Заместник председател

Полина

Христова

Кокошарова

 

56

Секретар

Силвия

Христова

Никодимова

 

56

Член

Татяна

Иванова

Миланова

 

56

Член

Галина

Николаева

Пейчева

 

56

Член

Светла    

Атанасова

Костадинова

 

56

Член

Николай

Евгениев

Стоянов

 

57

Председател

Венцислав

Иванов

Петров

 

57

Заместник председател

Босилка                   

Асенова

Митева

 

57

Секретар

Анна

Райчева

Руменова

 

57

Член

Блага

Димитрова

Митева

 

57

Член

Лиляна         

Петкова

Пъшкова

 

57

Член

Георги    

Илиев

Костадинов

 

57

Член

Цанка

Милорова

Николчева

 

58

Председател

Ивета

Георгиева

Георгиева

 

58

Заместник председател

Таня

Димитрова

Алексова

 

58

Секретар

Ангел

Симеонов

Петров

 

58

Член

Росен

Донев

Русинов

 

58

Член

Надежда   

Иванова

Дундарова

 

58

Член

Митко

Николаев

Борисов

 

58

Член

Константин

Емануилов

Рафаилов

 

59

Председател

Георги

Димитров

Димитров

 

59

Заместник председател

Елена

Симеонова

Микова

 

59

Секретар

Дияна     

Василева

Василева

 

59

Член

Стефан

Мартинов

Стефанов

 

59

Член

Николета

Георгиева

Дойчинова

 

59

Член

Румяна                    

Цветанова

Гигова-Тренова

 

59

Член

Галя      

Йотова

Иванова

 

60

Председател

Виктор    

Ференц

Бозаи

 

60

Заместник председател

Диана                      

Паунова

Бекярова

 

60

Секретар

Стефан

Димитров

Никодимов

 

60

Член

Руси

Кирилов

Русев

 

60

Член

Ценка

Маринова

Георгиева

 

60

Член

Гергина

Стоилова

Методиева

 

60

Член

Стефан

Александров

Василев

 

61

Председател

Росица

Димитрова

Петрова

 

61

Заместник председател

Капка

Филипова

Филипова

 

61

Секретар

Франциско-Алберто

Фелипе

Ариас

 

61

Член

Антоанета

Анастасова

Миланова

 

61

Член

Милена    

Милянова

Бачева

 

61

Член

Николай

Светославов

Дупаринов

 

61

Член

Лиляна

Цветанова

Костуренска 

 

62

Председател

Димитрина

Русева

Славчева

 

62

Заместник председател

Иванка

Цветанова

Лещарска

 

62

Секретар

Румен

Василев

Васев

 

62

Член

Елица

Георгиева

Димитрова

 

62

Член

Владимир

Георгиев

Стратиев

 

62

Член

Живка     

Георгиева

Георгиева

 

62

Член

Едоард

Драгомиров

Байов

 

63

Председател

Валери

Николов

Златанов

 

63

Заместник председател

Катя      

Тодорова

Балабанова

 

63

Секретар

Росица

Добрева

Тодева

 

63

Член

Вяра

Виденова

Митова 

 

63

Член

Лиляна

Станимирова

Кръстева

 

63

Член

Нели                       

Цонева

Стоянова

 

63

Член

Олга

Христова

Върбанова

 

64

Председател

Веселина

Любомир

Андреева

 

64

Заместник председател

Детелина

Христова

Велева

 

64

Секретар

Татяна

Бертранова

Стефанова

 

64

Член

Божидар

Светославов

Катерински

 

64

Член

Станислав 

Емануилов

Александров

 

64

Член

Мария

Желева

Желева

 

64

Член

Антоанета

Георгиева

Димитрова

 

65

Председател

Мартин

Стефанов

Мартинов

 

65

Заместник председател

Йорданка

Борисова

Илиева

 

65

Секретар

Мая       

Харалампиева

Бакърджиева

 

65

Член

Силвия

Иванова

Димитрова

 

65

Член

Мария

Тодорова

Кисьова

 

65

Член

Галина

Иванова

Боянова

 

65

Член

Анна

Георгиева

Розева

 

66

Председател

Тереза                    

Георгиева

Шопова

 

66

Заместник председател

Иван

Тодоров

Маноилов

 

66

Секретар

Мариола

Стаменкова

Петрова

 

66

Член

Велислава

Христова

Михайлова

 

66

Член

Стефка

Иванова

Лазова

 

66

Член

Борислав  

Динчев

Динчев

 

66

Член

Лозан

Методиев

Минев

 

67

Председател

Евтим

Любомиров

Кацаров

 

67

Заместник председател

Марияна

Владимирова

Арнаудова

 

67

Секретар

Ивайло

Валентинов

Лумбев

 

67

Член

Мак

Михайлов

Златковски

 

67

Член

Мария     

Миткова

Динчева

 

67

Член

Милена

Цонкова

Ахмад

 

67

Член

Славка                    

Милорад

Попова

 

68

Председател

Константин

Василев

Сираков

 

68

Заместник председател

Пенка

Минкова

Найденова-Минева

 

68

Секретар

Александър

Розалинов

Димитров

 

68

Член

Ксения

Иванова

Дечева

 

68

Член

Виктория

Димитрова

Михайлова

 

68

Член

Валя      

Ценова

Кочова

 

68

Член

Екатерина

Борисова

Малинова

 

69

Председател

Пенка

Минкова

Атанасова

 

69

Заместник председател

Мира      

Харалампиева

Бакърджиева

 

69

Секретар

Галя                      

Витанова

Баракова

 

69

Член

Георги

Петров

Дерменджиев

 

69

Член

Даниела

Евгениева

Георгиева

 

69

Член

Ясен

Иванов

Панайотов

 

69

Член

Леонид

Иванов

Петров

 

70

Председател

Васил     

Николов

Василев

 

70

Заместник председател

Веселина

Христова

Иванова

 

70

Секретар

Лидия

Иванова

Петрова

 

70

Член

Мирела

Ивайлова

Кацарска

 

70

Член

Павлина   

Славеева

Владова

 

70

Член

Филип

Александров

Калайджиев

 

70

Член

Спартак

Атанасов

Геренчев

 

71

Председател

Снежана

Михайлова

Мухарска

 

71

Заместник председател

Сашко

Асенов

Сашков

 

71

Секретар

Никола    

Костадинов

Жеков

 

71

Член

Радмил

Георгиев

Тотев

 

71

Член

Николай                    

Иванов

Тошев

 

71

Член

Румен

Иванов

Ангелов

 

71

Член

Филип

Мариов

Миразчийски

 

72

Председател

Христина

Генадиева

Николова

 

72

Заместник председател

Мария                     

Захариева

Николова

 

72

Секретар

Тихомир

Петров

Велков 

 

72

Член

Кирил

Славеев

Пашин

 

72

Член

Дико

Вълчев

Груев

 

72

Член

Минка     

Николова

Георгиева

 

72

Член

Мариян

Георгиев

Минев

 

73

Председател

Силвана

Георгиева

Каменова-Милева

 

73

Заместник председател

Светла

Радославова

Табакова

 

73

Секретар

Стилиян

Петров

Атанасов

 

73

Член

Спаска

Иванова

Данева-Стефанова

 

73

Член

Капка     

Виденова

Гогова

 

73

Член

Станислава

Калинова

Василева

 

73

Член

Малина                    

Лозанова

Малинова-Първанова

 

74

Председател

Стойна

Манолова

Станкова

 

74

Заместник председател

Антония   

Боянова

Белчева

 

74

Секретар

Стоян

Томов

Георгиев

 

74

Член

Радослав

Валериев

Михайлов

 

74

Член

Елизабет

Генчева

Колева

 

74

Член

Офелия

Венциславова

Войнова

 

74

Член

Ангелина

Иванова

Спасова

 

75

Председател

Пелагия

Стоянова

Чернева-Георгиева

 

75

Заместник председател

Филип

Константинов

Ковачев

 

75

Секретар

Мерием

Мартинова

Белева

 

75

Член

Нели

Петрова

Мънкова

 

75

Член

Пламен                    

Асенов

Аврамов

 

75

Член

Лилияна   

Велчева

Василева

 

75

Член

Грета

Николова

Лазарова

 

76

Председател

Йордан

Светославов

Андреев

 

76

Заместник председател

Вера

Йосифова

Михайлова

 

76

Секретар

Андрей

Ивайлов

Филипов   

 

76

Член

Наталия

Христова

Лазарова

 

76

Член

Петранка  

Лефтерова

Ангелова

 

76

Член

Светлана

Стоянова

Иванова

 

76

Член

Светлана                  

Борисова

Папалезова

 

77

Председател

Румяна

Златкова

Коцева-Апостолова

 

77

Заместник председател

Илияна

Дачова

Николова

 

77

Секретар

Стоян     

Петков

Бонев

 

77

Член

Стефанка

Благоева

Аджарова

 

77

Член

Ангел                      

Йорданов

Папалезов

 

77

Член

София

Руменова

Костова

 

77

Член

Светлана

Георгиева

Перфанова

 

78

Председател

Емануил

Иванов

Михов

 

78

Заместник председател

Светлан

Симеонов

Георгиев

 

78

Секретар

Мартин

Розалинов

Димитров

 

78

Член

Гергана

Николова

Андреева-Мутафова

 

78

Член

Силвия

Тодорова

Комитска

 

78

Член

Даринка   

Иванова

Иванова

 

78

Член

Маргарита

Веселинова

Томова

 

79

Председател

Ива

Борисова

Нинова

 

79

Заместник председател

Сийка

Борисова

Велкова

 

79

Секретар

Александър

Иванов

Цветанов

 

79

Член

Милко

Христомилов

Аджаров

 

79

Член

Ефросина  

Василева

Йорданова-Пангарова

 

79

Член

Живка

Костова

Чолакова-Цветкова

 

79

Член

Стефан

Иванов

Атанасов

 

80

Председател

Давидко   

Борисов

Николов

 

80

Заместник председател

Валентина

Петьова

Асенова

 

80

Секретар

Стефка

Георгиева

Найденова

 

80

Член

Добрин

Стефанов

Добрев

 

80

Член

Надежда

Любенова

Първанова

 

80

Член

Борислав

Александров

Христов

 

80

Член

Костадин

Николаев

Николов

 

81

Председател

Цвета

Александрова

Георгиева

 

81

Заместник председател

Мария     

Иванова

Стойнова

 

81

Секретар

Веселин

Владимиров

Милушев

 

81

Член

Величка

Иванова

Бачева

 

81

Член

Владислав

Пламенов

Георгиев

 

81

Член

Кристина  

Бориславова

Илиева

 

81

Член

Румен

Христов

Костов

 

82

Председател

Петя

Георгиева

Иванова

 

82

Заместник председател

Георги

Стефанов

Джелепов

 

82

Секретар

Стефка

Иванова

Лазова

 

82

Член

Теодора

Иванова

Добрева

 

82

Член

София     

Богданова

Васева

 

82

Член

Борис                     

Георгиев

Лютаков

 

82

Член

Михаил

Стоянов

Бонев

 

83

Председател

Пламен

Милчов

Болдов

 

83

Заместник председател

Николай

Костадинов

Николов

 

83

Секретар

Рая       

Мариова

Павлова

 

83

Член

Анчо

Ралчев

Василев

 

83

Член

Румен

Викторов

Генчев

 

83

Член

Живко

Иванов

Димитров

 

83

Член

Ралица

Иванова

Милетиева

 

84

Председател

Борислав

Николов

Борисов

 

84

Заместник председател

Росица

Китанова

Панева-Дикова

 

84

Секретар

Симона

Марианова

Янушева

 

84

Член

Петър

Георгиев

Ташев

 

84

Член

Пламен                    

Георгиев

Здравков

 

84

Член

Красимира 

Георгиева

Игнатова

 

84

Член

Пепа

Павлова

Димитрова

 

85

Председател

Маргарита

Пенчева

Алексиева

 

85

Заместник председател

Стефан

Стефанов

Димитров

 

85

Секретар

Росица

Богомилова

Чонкова

 

85

Член

Мариела

Петрова

Стоянова

 

85

Член

Магдалена 

Ивайлова

Шаранкова

 

85

Член

Красимир

Петров

Пахарски

 

85

Член

Верка

Димитрова

Бъчварова

 

86

Председател

Красимира                 

Илиева

Атанасова

 

86

Заместник председател

Николай   

Павлов

Йорданов

 

86

Секретар

Мима

Георгиева

Тодорова-Тенева

 

86

Член

Румяна

Рангелова

Григорова

 

86

Член

Любица

Райчева

Янева

 

86

Член

Десислава

Генадиева

Антова

 

86

Член

Мария

Михайлова

Платнарска

 

87

Председател

Александра

Ангелова

Миронова

 

87

Заместник председател

Иван

Георгиев

Гладичев

 

87

Секретар

Цветелина 

Ананиева

Ананиева

 

87

Член

Стоян

Великов

Стоянов

 

87

Член

Иво

Андреев

Стефанов

 

87

Член

Тинка

Иванова

Мишкалова

 

87

Член

Найден

Георгиев

Трайков

 

88

Председател

Петър

Йорданов

Петров

 

88

Заместник председател

Аглаида

Аспарухова

Айдемирска-Радева

 

88

Секретар

Светлана

Веселинова

Прангова

 

88

Член

Паулина

Мечислав

Венцлаш

 

88

Член

Светла    

Маринова

Петрова

 

88

Член

Георги

Василев

Матеев

 

88

Член

Юлия                      

Стефанова

Генкова

 

89

Председател

Бистра

Здравкова

Башева

 

89

Заместник председател

Емир

Мохамед

Хумади

 

89

Секретар

Милен     

Симеонов

Елкин

 

89

Член

Десислава

Славейкова

Гетова

 

89

Член

Гергана

Славчева

Фирова

 

89

Член

Емил

Симеонов

Гергов

 

89

Член

Антоанета

Борисова

Добрякова

 

90

Председател

Александър

Георгиев

Александров

 

90

Заместник председател

Магдалена                 

Драгова

Божова

 

90

Секретар

Огнян

Славчев

Керелски

 

90

Член

Виолета

Живкова

Алексиева

 

90

Член

Ангел          

Красимиров

Асенов

 

90

Член

Йоана

Андонова

Пальова

 

90

Член

Малина

Лазарова

Аппен

 

91

Председател

Красимирка

Георгиева

Тодорова

 

91

Заместник председател

Пенка

Илиева

Петрова

 

91

Секретар

Методи

Сафер

Незири

 

91

Член

Захари

------

Куртов

 

91

Член

Валентина 

Арсентиева

Драгулева

 

91

Член

Цветанка

Любомирова

Христова

 

91

Член

Васил                     

Янков

Митев

 

92

Председател

Ели

Стоянова

Мартинова

 

92

Заместник председател

Невена

Ангелова

Пешева

 

92

Секретар

Нина

Стаменова

Зафирова 

 

92

Член

Дафина

Борисова

Петрова

 

92

Член

Капка

Любенова

Курдова

 

92

Член

Виолета   

Димитрова

Канджева

 

92

Член

Илиана                    

Бориславова

Иванова

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Красно село”.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения