Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 923-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 71 / седемдесет и един броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Красна поляна” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столичнаобщина е постъпило предложение от Кмета на район „Красна поляна” с вх. № 380/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 71 / седемдесет и един броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ:  176 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  82 бр. членове, ПП ДПС – 76 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 49 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 38 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 30 бр.; Партия АТАКА – 23 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 23 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 71 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  36 бр. членове, ПП ДПС – 34 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 22 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 17 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 13 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)10 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 71 / седемдесет и един броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

№ 224611

Секция №     001

 

име,презиме,фамилия

ЕГН

 

 

 

 

Председател

 

Васил Юлиев Тодоров

 

Зам.предс.

 

Виолета Веселинова Харалампиева

 

Секретар

 

Стефан Василев Стефанов

 

Член

 

Антоанета Атанасова Григорова

 

Член

 

Люблина Теодорова Михайлова

 

Член

 

Александър Кръстев Феодоров

 

Член

 

Иван Димитров Барамов

 

 

 

 

 

Секция №     002

 

име,презиме,фамилия

ЕГН

 

 

 

 

Председател

 

Стаменка Владимирова Везенкова

 

Зам.предс.

 

Мария Прокопиева Луканова

 

Секретар

 

Васил Руменов Димитров

 

Член

 

 Зоя Стефанова Джанкова

 

Член

 

Иван Лозанов Вълов

 

Член-

 

Асен Георгиев Петров

 

Член

 

Валентина Костадинова Ивкова

 

 

 

 

 

Секция №     003

 

име,презиме,фамилия

ЕГН

 

 

 

 

Председател

 

 Зоя Стефанова Джанкова

 

Зам.предс.

 

Цецка Петкова Цвяткова

 

Секретар

 

Агнес Маринова Филипова

 

Член

 

Мими Кънчева Таларкова

 

Член

 

Илия Григоров Папазов

 

Член

 

Валя Иванова Грънчарова

 

Член

 

Георги Каменов Георгиев

 

 

 

 

 

Секция №     004

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Лазар Методиев Рахов

 

Зам.председс.

 

Мими Стоианова Гопева

 

Секретар

 

Надя Петрова Янакиева

 

Член

 

Мирела Момчилова Стефанова

 

Член

 

НАДЯ ЗДРАВЧОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

Член

 

Лилия Александрова Иванова

 

Член

 

Гълъбина Георгиева Иванова

 

 

 

 

 

Секция №     005

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Антоанета Цветозарова Цветкова

 

Зам.председс.

 

Даниела Варбанова Данева

 

Секретар

 

Десислава Лазарова Лазарова

 

Член

 

Катерина Карлова  Максимова

 

Член

 

Нели Христова Георгиева

 

Член

 

Катя Димитрова Матеева

 

Член

 

Тихомир Пешев Христов

 

 

 

 

 

Секция №     006

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Мила Валериева Пенева

 

Зам.предс.

 

Лидия Кирилова Манчева

 

Секретар

 

Богданка Борисова Иванова

 

Член

 

Венцислав Илиев Велиславов

 

Член

 

Силвия Георгиева Василева

 

Член

 

Дилиана Иванова Барамова

 

Член-

 

Моника Василева Атанасова

 

 

 

 

 

Секция №     007

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Албена Богомилова Петрова

 

Зам.предс.

 

Анко Александров Петров

 

Секретар

 

Иван Цветанов Радев

 

Член-

 

Цвета Иржи Атанасова

 

Член-

 

Светла Ангелова Бешкова

 

Член

 

Димитринка Ташкова Георгиева

 

Член

 

Румяна Бориславова Христова

 

 

 

 

 

Секция №     008

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Марио Александров Овчаров

 

Зам.предс.

 

Виолета Захариева Йорданова

 

Секретар

 

Анета Величкова Ангелова

 

Член

 

Антоанета Валентинова Тончева

 

Член

 

Емилия Бориславова Георгиева

 

Член

 

Тодорка Кирилово Николова

 

Член

 

 Драгоман Маринов Василев

 

 

 

 

 

Секция №     009

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Светла Стефанова Димитрова

 

Зам.предс.

 

Владислав Пламенов Миков

 

Секретар

 

Михаела Божидарова Бабунова

 

Член

 

Дамян Пенчев Дайлиев

 

Член

 

Тодор Димитров Димитров

 

Член

 

Цветанка Крумова Митрева

 

Член

 

Ивалина Апостолова Иванова

 

 

 

 

 

Секция №     010

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Цветелин Емилианов Цонев

 

Зам.предс.

 

МАРИЯ  МИХАЙЛОВА ВЕЛЧЕВА

 

Секретар

 

Дима Лилиева Симеонова

 

Член

 

Ива Георгиева Алексиева

 

Член

 

Светлана Караджова Митрова

 

Член-

 

Иво  Петров Кротнев

 

Член

 

Силвия Иванова Мариянова

 

 

 

 

 

Секция №     011

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Марияна Илиянова Михайлова

 

Зам.предс.

 

Георги Ефтимов Ефтимов

 

Секретар

 

Виолета Костадинова Митрова

 

Член

 

Мариета Кирилова Димитрова

 

Член

 

Филка Жорева Димитрова

 

Член

 

Петър Янков Александров

 

Член

 

Ася Димитрова Соколова

 

 

 

 

 

Секция №     012

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Йорданка Димитрова Павлова

 

Зам.предс.

 

Цеко Лозанов Ценов

 

Секретар

 

Невена Чавдарова Тодорова

 

Член

 

Войно Стоянов Стоянов

 

Член

 

 Владимир Илиев Власаков

 

Член-

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА  СОЛАКОВА

 

Член

 

Божика Драгомирова Иванова

 

 

 

 

 

Секция №     013

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Спас Николов Джуров

 

Зам.предс.

 

Пепа Василева Аврамова

 

Секретар

 

Надежда Цветкова Колева

 

Член

 

Ангелина Игнатова Иванова

 

Член

 

Стоянка Стефанова Златaнова

 

Член

 

Атидже Рамзиева Осман

 

Член

 

Елена Христова Благоева

 

 

 

 

 

Секция №     014

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Виктория Стефанова Станоева

 

Зам.предс.

 

Ангел Кръстев Грозев

 

Секретар

 

Елица Тодорова Динева

 

Член

 

Константин Иванов Панайотов

 

Член

 

Таня Здравчева Йовчева

 

Член

 

Юлиан Любомиров Велков

 

Член

 

 Мая Аначкова Цветанова

 

 

 

 

 

Секция №     015

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Иванка Петрова Ефтимова

 

Зам.предс.

 

Марио Цонев Стефанов

 

Секретар

 

Димитринка Петкова Генчева

 

Член

 

Доброслава Михайлова Георгиева

 

Член

 

Румяна Сталиянова Борисова

 

Член

 

Михаил Петков Петков

 

Член

 

Мартина Атанасова Георгиева

 

 

 

 

 

Секция №     016

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Надежда Емилова Великова

 

Зам.предс.

 

Людмила Найденова Грозева

 

Секретар

 

Албена Руменова Ташкова

 

Член

 

Теменужка Георгиева Тренкова

 

Член

 

Пламен Иванов Ангелов

 

Член

 

Кана Славчева Пенева

 

Член

 

Атанас Зафиров Атанасов

 

 

 

 

 

Секция № 017

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Янко Александров Никифоров

 

Зам.предс.

 

Младенка Йорданова Цакова

 

Секретар

 

Радостин Колев Райнов

 

Член

 

 Калинка Асенова Райчева

 

Член

 

Юлия Георгиева Томова

 

Член

 

Зорка Панчева Спасова

 

Член

 

Татяна Рашкова Григорова

 

 

 

 

 

Секция №   018

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Даниела Кирилова Йорданова

 

Зам.предс.

 

Красимир Георгиев Сираков

 

Секретар

 

Красимир Климентов Цаков

 

Член

 

Снежана Тодорова Иванова

 

Член

 

Маргарита Ангелова Георгиева

 

Член

 

Куна Орлинова Орлинова

 

Член

 

Радослав Георгиев Лазаров

 

 

 

 

 

Секция №     019

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Красимир Стойчев Димитров

 

Зам.предс.

 

Яна Димитрова Нанкова

 

Секретар

 

Виолета Сергеева Вълчинова

 

Член

 

ДАРИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

 

Член

 

Сашка Славчева Младенова

 

Член

 

Геновева Цветанова Матева-Благоева

 

Член

 

 Лилия Добрева Кирева

 

 

 

 

 

Секция №     020

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Райна Любенова Йорданова

 

Зам.предс.

 

Галя Венцеславова Давидкова

 

Секретар

 

Снежана  Василева Аначкова        

 

Член

 

Иван Мйхаилов Иванов

 

Член

 

Снежа Стефанова Спасова-Янкулова

 

Член

 

Теодора Бешкова Бешкова

 

Член

 

 Теодора Емилова Методиева

 

 

 

 

 

Секция №     021

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Габриел Пламенов Първанов

 

Зам.предс.

 

Валентина Иванова Василева

 

Секретар

 

Вихра Георгиева Станчева

 

Член

 

Николай Тодоров Кайряков

 

Член

 

Людмила Стоянова Шишкова

 

Член

 

 Лидия Йорданова Русева

 

Член

 

Божура Иванова Фурнаджиева

 

 

 

 

 

Секция №     022

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Надя Петрова Джанкушева

 

Зам.предс.

 

Лозина Цветанова Мартинова

 

Секретар

 

САШКА ЙОРДАНОВА БЕЧЕВСКА

 

Член

 

Ася Лазарова Янева

 

Член

 

 Инна Стоянова Русева

 

Член

 

Анелия Георгиева Димитрова

 

Член

 

Радостина Найденова Димитрова

 

 

 

 

 

Секция №     023

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Марио Русинов Недялков

 

Зам.предс.

 

Таня Парашкевова Свечева

 

Секретар

 

Маргаритка Петкова Начева

 

Член

 

Райхан Адил Хюсеин

 

Член

 

Маргарита Георгиева Петрова

 

Член

 

Лидия Лоренова Колева

 

Член

 

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА

 

 

 

 

 

Секция №     024

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Дорка Вутова Маринова

 

Зам.предс.

 

Кристиян Петров Желев

 

Секретар

 

Теодор Младенов Тодоров

 

Член

 

Добринка Константинова Гeоргиева

 

Член

 

Александър Ивайлов Младенов

 

Член

 

Василка Тодорова Кайрякова

 

Член

 

Иванка Донева Василева

 

 

 

 

 

Секция №     025

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Гергана Младенова Никифорова

 

Зам.предс.

 

 Силвана Георгиева Томова

 

Секретар

 

Мариета Александрова Новоселска-Младенова

 

Член

 

Марияна Крачунова Гицова

 

Член

 

Дора Стоянова Цветанова

 

Член

 

Манол Христов Пейчев

 

Член

 

СВЕТЛАНА КАРАДЖОВА  МИТРОВА

 

 

 

 

 

Секция №     026

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Крум Георгиев Петров

 

Зам.предс.

 

Нели Евгениева Димитрова

 

Секретар

 

Светла Викторова Стоичкова

 

Член

 

Илиян Дамянов Панов

 

Член

 

Иван Цветанов Паскалев

 

Член

 

РОЗА ТИХОМИРОВА ЧЕРКЕЗОВА

 

Член

 

Радка Вълкова Милева

 

 

 

 

 

Секция №     027

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Екатерина Георгиева Александрова

 

Зам.предс.

 

Петя Малчева Радомирова

 

Секретар

 

Марияна Ангелова Паскалева

 

Член-

 

Мариян Димитров Карагьозов

 

Член

 

 Николай Данаилов Колев

 

Член

 

Цветелина Николаева Дафинова

 

Член

 

Димитрина Димитрова Велкова

 

 

 

 

 

Секция №     028

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Ева Томи Томова

 

Зам.предс.

 

Алцек Владимиров Панов

 

Секретар

 

Ивон Иванова Чокойска

 

Член

 

Грозданка Василева Андонова

 

Член

 

Янка Йорданова Симеонова

 

Член

 

Тодорка Георгиева Христва

 

Член

 

Елизабет Иванова Иванова

 

 

 

 

 

Секция №     029

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Надежда Велизарова Качулева

 

Зам.предс.

 

Антон Василев Антонов

 

Секретар

 

 Десислава Димитрова Жаркова

 

Член

 

Янка Йорданова Симеонова

 

Член

 

Бойко Йорданов Николов

 

Член

 

АЛЕКСАНДЪР ЖОРОВ ЧЕРКЕЗОВ

 

Член

 

Емил Георгиев Дафинов

 

 

 

 

 

Секция №     030

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

РЕНЕТА ИЛИЕВА ДЖОРГОВА

 

Зам.предс.

 

Петя Димитрова Маринова

 

Секретар

 

Владислав Атанасов Димитров

 

Член

 

Елена Ангелова Константинова

 

Член

 

Велко Тодоров Спасов

 

Член

 

Иванка Борисова Кръстева

 

Член

 

Веска Печева Буджакова

 

 

 

 

 

Секция №     031

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

МИЛЕНА НИКОЛОВА ДЖОРГОВА

 

Зам.предс.

 

Кръстьо Димитров Панов

 

Секретар

 

Димитър Тодоров Буджаков

 

Член

 

Стоиан Николов Петров

 

Член

 

Десислава Ненова Цветанова

 

Член

 

Емил Пламенов Богданов

 

Член

 

Емилия Костадинова Грешева

 

 

 

 

 

Секция №     032

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Силвия Георгиева Шушарова

 

Зам.предс.

 

Вера Димитрова Пенева

 

Секретар

 

Тида Тончова Нинова

 

Член

 

Борислава Христова Йорданова

 

Член

 

Венетка Георгиева Златанова

 

Член

 

Димитър Димитров Мандраджиев

 

Член

 

Верка Траянова Петкова

 

 

 

 

 

Секция №     033

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Кальопа Иванова Кирилова

 

Зам.предс.

 

МАРИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

 

Секретар

 

Стефан Василев Стефанов

 

Член

 

Филип Вергилов Русенов

 

Член

 

Райна Апександрова Николова

 

Член

 

Йонка Кирилова Димова-Богданова

 

Член

 

 Юлия Асенова Борисова

 

 

 

 

 

Секция №     034

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

ЕЛКА БОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

Зам.предс.

 

 Александър Александров Александров

 

Секретар

 

Стефка Иванова Стефанова

 

Член

 

Анета Станкова Танева

 

Член

 

Румен Ангелов Данев

 

Член

 

Петранка Живкова Михайлова

 

Член

 

Илия Стоянов Киряков

 

 

 

 

 

Секция №     035

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Анелия Ангелова Костадинова

 

Зам.предс.

 

Емилия Бойчева Пиперкова

 

Секретар

 

Камелия Илиева Димитрова

 

Член

 

Николай Георгиев Сираков

 

Член

 

Людмила Иванова Власакова

 

Член

 

Татяна Спирова Илкова

 

Член

 

Райна Георгиева Грозданова

 

 

 

 

 

Секция №     036

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Венета Тончева Божкова

 

Зам.предс.

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

 

Секретар

 

Биляна Чавдарова Борисова

 

Член

 

Десислава Пламенова Христова

 

Член

 

Антоанела Златанова Николова

 

Член

 

Елена Станкова Георгиева

 

Член

 

Лидия Димитрова Попова

 

 

 

 

 

Секция №     037

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

МАРИНЕЛА ВАКЛИНОВА ВАКЛИНОВА

 

Зам.предс.

 

Христо Харалампиев Стоянов

 

Секретар

 

Боряна Георгиева Бенчева

 

Член

 

 Йорданка Алексиева Ярославова

 

Член

 

Нина Георгиева Христова

 

Член

 

Виктория Петрова Борисова

 

Член

 

Елизабет Цанева Цанева

 

 

 

 

 

Секция №     038

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Мариана Панайотова Календжиева

 

Зам.предс.

 

Христо Николов Христов

 

Секретар

 

ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ

 

Член

 

Александър Иванов Станев

 

Член

 

Калоян Иванов Дренков

 

Член

 

Веска Темелкова Темелкова

 

Член

 

Радост Георгиева Георгиева

 

 

 

 

 

Секция №     039

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Недялка Тинкова Петрова

 

Зам.предс.

 

Анна Анелиева Павлова

 

Секретар

 

Красимира Иванова Василева

 

Член

 

Александър Людмилов Евтимов

 

Член

 

 Николина Веселинова Харалампиева

 

Член

 

Андреа Иванова Данова

 

Член

 

Снежина Христова Манолова

 

 

 

 

 

Секция №     040

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Иван Василев Йотов

 

Зам.предс.

 

Анелия Анкова Петкова

 

Секретар

 

Йоана Викторова Йорданова

 

Член

 

Борис Григоров Оров

 

Член

 

Христина Георгиева Чолакова

 

Член

 

Симеон Филипов Филипов

 

Член

 

Никола Иванов Кубчиев

 

 

 

 

 

Секция №     041

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Цветан Нинчев Нинчев

 

Зам.предс.

 

 Пачко Пеков Петков

 

Секретар

 

Десислава Йорданова Харискова

 

Член

 

Виолета Райчева Хаджиперова

 

Член

 

Лидия Миткова Атанасова

 

Член

 

ЗДРАВЧО ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Член

 

Валентина Димитрова Георгиева

 

 

 

 

 

Секция №     042

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Иванка Русенова Първанова

 

Зам.предс.

 

Мариан Точев Иванов

 

Секретар

 

Ивайло Александров Рулев

 

Член-

 

Наташа Милчева Савова

 

Член

 

Северина Миланова Георгиева

 

Член

 

Денис Вечеславов Николов

 

Член

 

Виолета Янакиева Стефанова

 

 

 

 

 

Секция №     043

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Милда Стефанова Методиева

 

Зам.предс.

 

Румяна Огнянова Стоева

 

Секретар

 

Милка Борисова Манева

 

Член

 

Аселина Антониева Лазарова

 

Член

 

ЙОАННА БОРИСОВА ИВАНОВА

 

Член

 

 Анна Стоименова Антонова

 

Член

 

Лилия Георгиева Кошова

 

 

 

 

 

Секция №     044

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Елисавета Руменова Тодорова

 

Зам.предс.

 

Румяна Стоянова Илиева

 

Секретар

 

Николай Драганов Воденичаров

 

Член

 

МАГДАЛИНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

 

Член

 

 Иванка Асенова Велинова-Пенчева 

 

Член

 

Веселин Георгиев Ангелушев

 

Член

 

Ивелина Борисова Михайлова

 

 

 

 

 

Секция №     045

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Нина Димитрова Атанасова

 

Зам.предс.

 

Венцислав Николов Тръпков

 

Секретар

 

Ивайло Емилов Пухаров

 

Член-

 

Първолетка Йордан.Ортакчийска

 

Член

 

Валентина Стоилова Стойчева

 

Член

 

КРАСИМИРА БОЯНОВА ЕВТИМОВА

 

Член

 

Мария Дикова Драганичка

 

 

 

 

 

Секция №     046

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Атанас Георгиев Атанасов

 

Зам.предс.

 

Иван Цеков Дзедзов

 

Секретар

 

Уляна Георгиева Петкова-Александрова

 

Член

 

Анка Иванова Павлова

 

Член

 

Тихомир Георгиев Ангелушев

 

Член

 

Лияна Стоилова Методиева

 

Член

 

Лазаринка Михайлова Аврамова

 

 

 

 

 

Секция №     047

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Незабравка Георгиева Тасева

 

Зам.предс.

 

Диана Георгиева Савова

 

Секретар

 

Олеся Георгиева Иванова

 

Член

 

Антоанета Кирилова Хаджова

 

Член

 

Димитър Живков Спасевски

 

Член

 

Катерина Иванова Мичева

 

Член

 

Николай Тодоров Маринов

 

 

 

 

 

Секция №     048

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Чайка Бонева Александрова

 

Зам.предс.

 

Гинка Тодорова Костадинова

 

Секретар

 

Стефан Йорданов Първанов

 

Член

 

Снежана Стоилова Стоичкова

 

Член

 

Кета Димова Георгиева

 

Член

 

Христина Драганова Воденичарова-Крумова

 

Член

 

Спаско Зарчев Жоевски

 

 

 

 

 

Секция №     049

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Бойка Стоянова Минева

 

Зам.предс.

 

Росица Янакиева Додова Гочева

 

Секретар

 

Марияна Богданова Цветкова

 

Член

 

Иван Николов Дунчев

 

Член

 

Славка Спасова Воденичарова

 

Член

 

Димитър Томов Димитров

 

Член

 

Антон Николов Драганички

 

 

 

 

 

Секция №     050

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Еленка Георгиева Сотирова

 

Зам.предс.

 

Здравка Петрова Лазарова

 

Секретар

 

Надежда Петрова Чиплакова

 

Член

 

Виолета Милкова Папазова

 

Член

 

МАРИЯ СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА

 

Член

 

Илия Цветанов Генчев

 

Член

 

 Анна Стоименова Антонова

 

 

 

 

 

Секция №     051

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Лилия Александрова Джерекарова

 

Зам.предс.

 

Стефан Христов Червениванов

 

Секретар

 

 Христина Красимирова Тошева

 

Член

 

Никола Милков Дафинов

 

Член

 

Емилиан Георгиев Керемидов

 

Член

 

Пламен Иванов Даракчиев

 

Член

 

Николай Любчов Христов

 

 

 

 

 

Секция №     052

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Михаел Димитров Лештански

 

Зам.предс.

 

Искра Николова Георгиева

 

Секретар

 

Емил Симеонов Брандийски

 

Член

 

Йорданка Тодорова Мичева

 

Член

 

Александрина Неофитова Александрова

 

Член

 

Елка Григорова Златанова

 

Член

 

Виолета Маринова Христова

 

 

 

 

 

Секция №     053

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Десислава Косева Георгиева

 

Зам.предс.

 

Димитър Асенов Иванов

 

Секретар

 

Васил Иванов Щетински

 

Член

 

Анелия Симеонова Дунчева

 

Член

 

Христо Филипов Георгиев

 

Член

 

Евгения Софрониева Алексиева

 

Член

 

Лена Миланова Танкова

 

 

 

 

 

Секция №     054

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Райна Георгиева Христова

 

Зам.предс.

 

Трайко Георгиев Трайков

 

Секретар

 

Николай Петков Петков

 

Член

 

Мария Кирилова Попова

 

Член

 

Анна Методиева Симеонова

 

Член

 

Мария Пламенова Пакова

 

Член

 

Райна Стефанова Колева

 

 

 

 

 

Секция №     055

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Калина Петрова Генкова

 

Зам.предс.

 

Йорданка Петкова Спасова

 

Секретар

 

Николай Николаев Ланджев

 

Член

 

Петя Радославова Колева

 

Член

 

Адриана Георгиева Паничерска

 

Член

 

Мая Минчева Карова

 

Член

 

Анна Вескова Димитрова

 

 

 

 

 

Секция №     056

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Гергина Михайлова Николова

 

Зам.предс.

 

Антоанета Огнянова Славчева

 

Секретар

 

Петър Маринов Зиновиев

 

Член

 

Силвия Танкова Янкова

 

Член

 

Марио Иванов Радев

 

Член

 

Величка Атанасова Герганова

 

Член

 

Павел Миланов Раденков

 

 

 

 

 

Секция №     057

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Васил Видинов Тасев

 

Зам.предс.

 

Николета Методиева Николова

 

Секретар

 

Станислав Владимиров Гочев

 

Член

 

Цветина Иванова Зойн

 

Член

 

Виктория Валериева Нинова

 

Член

 

Мария Василева Бачева

 

Член

 

Даринка Тодорова Янакиева

 

 

 

 

 

Секция №     058

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Цеца Страхилова Величкова

 

Зам.предс.

 

Александра Любомирова Иванова

 

Секретар

 

Искра Дикова Дикова

 

Член

 

Габриел Пенков Георгиев

 

Член

 

Геновева Цолова Шушарова

 

Член

 

 Радостина Божидарова Владимирова

 

Член

 

Зорница Младенова Ралчева

 

 

 

 

 

Секция N-59

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Ценка Илиева Тонева

 

Зам.предс.

 

Стойчо Лоренов Рашев

 

Секретар

 

Борис Найденов Алексиев

 

Член

 

Георги Валериев Пенев

 

Член

 

Желана Ценова Иванова

 

Член

 

Мариета Божидарова Иванова

 

Член

 

Виктория Петрова Желева

 

 

 

 

 

Секция №     060

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Камелия Симеонова Костова

 

Зам.предс.

 

Силвия Шанкова Асенова

 

Секретар

 

Надка Йорданова Панова

 

Член

 

Аракси Ервант Попхристова

 

Член

 

 Лъчезар Викторов Кандов

 

Член

 

Тихомир Лайд Джофелкид

 

Член

 

Зоя Тодорова Лазарова

 

 

 

 

 

Секция №     061

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Петър Георгиев Миланов

 

Зам.предс.

 

Асен Петров Иванов

 

Секретар

 

Василка Симеонова Илиева

 

Член

 

Снежана Димитрова Славкова

 

Член

 

Галя Руменова Стефанова

 

Член

 

Методи Методиев Стоянов

 

Член

 

Иван Стефанов Иванов

 

 

 

 

 

Секция №     062

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Здравко Илиев Панайотов

 

Зам.предс.

 

Цветко Митков Трайков

 

Секретар

 

СЛАВЧО БОРИСОВ КОСТАДИНОВ

 

Член

 

Донка Яворкова Стойанова

 

Член

 

Таня Миткова Младенова

 

Член

 

Благовеста Костова Чолакова

 

Член

 

Йорданка Любенова Манова

 

 

 

 

 

Секция №     063

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Евелина Захариева Мавродиева

 

Зам.предс.

 

Добринка Димитрова Миланова

 

Секретар

 

Петьо Антонов Божилов

 

Член

 

 Валентин Асенов Борисов

 

Член

 

Ани Пешева Калчева

 

Член

 

Владимир Руменов Ангелов

 

Член

 

Георги Илиев Ганев

 

 

 

 

 

Секция №     064

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Васил Ангелов Стоев

 

Зам.предс.

 

Снежана Янкова Янева

 

Секретар

 

Женя Александрова Стефанова

 

Член

 

Стефан Янков Стефанов

 

Член

 

Христо Кирилов Герджиков

 

Член

 

Зоя Славчева Димитрова

 

Член

 

Стефанка Петрова Големанова

 

 

 

 

 

Секция №     065

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Веселина Здравкова Найденова

 

Зам.предс.

 

Юлиан Евгениев Йорданов

 

Секретар

 

Радка Николова Панайотова

 

Член

 

Румяна Константинова Тодорова

 

Член

 

Мадлен Венциславова Гагова

 

Член

 

Богомил Кирилов Цанов

 

Член

 

Тодор Кръстанов Евстратиев

 

 

 

 

 

Секция №     066

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Катерина Василева Кацева

 

Зам.предс.

 

Елена Христова Нинова

 

Секретар

 

Славчо Методиев Илиев

 

Член

 

Ваня Николаева Николова

 

Член

 

Антон Димитров Калчев

 

Член

 

Диана Романова Манова

 

Член

 

Христина Любчова Герджикова

 

 

 

 

 

Секция №     067

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Симеон Кирчев Симеонов

 

Зам.предс.

 

Димитър Валентинов Иванов

 

Секретар

 

Цанка Кръстева Ценова

 

Член

 

Десислава Генчева Панайотова

 

Член

 

Ирина Симеонова Николова

 

Член

 

Живка Димитрова Ташева

 

Член

 

Орхан Османов Мустафов

 

Секция №     069

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Николай  СтефановМедникаров

 

Зам.предс.

 

Иван Матеев Матеев

 

Секретар

 

Анита Янушева Йорданова

 

Член

 

Елена Савова Петрова

 

Член

 

Георги Петодиев Стефанов

 

Член

 

Юлия Петрова Коцакова

 

Член

 

Даниел Иванов Христов

 

 

 

 

 

Секция №     070

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Стоян Драгов Коев

 

Зам.предс.

 

Магдален Илиев Данкушев

 

Секретар

 

 Юлия Страхомирова Александрова

 

Член-

 

Петя Иванова Игнатова

 

Член-

 

Петър Янков Кротнев

 

Член

 

Борислав Ангелов Стоев

 

Член

 

Василка Стоянова Иванова

 

 

 

 

 

Секция №     071

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Катя Велизарова Евстратиева

 

Зам.предс.

 

Николай Добрев Добрев

 

секретар

 

Милена Василева Бачева

 

Член-

 

Бойка Рускова Алексиева

 

Член-

 

Цеца Георгиева Маринова

 

Член

 

Мими Петрова Иванова

 

Член

 

Стефка Иванова Василева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция №     074

 

име,презиме,фамилия

 

 

 

 

 

Председател

 

Димяна Василева Лепоева

 

Зам.предс.

 

Катя Валентинова Харалампиева

 

секретар

 

Галина Димитрова Тонева

 

Член

 

Стефан Симеонов Атанасов

 

Член

 

Даниела Михайлова Емилова

 

Член

 

Весела Никифорова Стефанова

 

Член

 

Божидар Борисов Иванов

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Красна поляна”.

Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:52 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения