Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 922-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 76 / седемдесет и шест броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Искър” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Искър” с вх. № 364/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 76 / седемдесет и шест броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 188 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  88 бр. членове, ПП ДПС – 81 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 52 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -41 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 32 бр.; Партия АТАКА – 25 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 25 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 76 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  39 бр. членове, ПП ДПС – 36 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 23 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 18 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 14 бр.; Партия АТАКА – 11 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)11 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 76 / седемдесет и шест броя /  СИК в състав от по 7 /седем/ членове, както следва:

СИК

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224614001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ЧЕРКЕЗОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБА ЛЮБЕНОВА БИСЕРИНА

 

 

СЕКРЕТАР

АНЕТА ЛЮБОМИРОВА ЛЪВЧИЙСКА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ТОМОВА

 

 

ЧЛЕН

ГИНКА СЛАВОВА ГАВРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

КОСТАДИН ИВАНОВ РУСЕВ

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА БОРИСОВА ПЕТКОВА

 

224614002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ КАЛИНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЙНА МИРОНОВА МАРИНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТРУНКА СПАСОВА ВЕЛКОВА

 

224614003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИШО ДИНКОВ ДИНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ЖИВКОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА СОТИРОВА КУТИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧЕРКЕЗОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ТЕОФИЛОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН ТОМОВ ТОМОВ

 

224614004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ШЕЙНАНЗ ДУРМУШАЛИ ДУРМУШАЛИ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ САВОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ТОМОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ МИНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНКА КРУМОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР ИВАНОВ ЕВТИМОВ

 

224614005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИНКА МИРОНОВА ЯНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР НИКИФОРОВ МИЦЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЕНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИС МИШЕВ ДИНКОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИНА ИВАНОВА ВЕКОВСКА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

 

224614006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИСЕР СИМЕОНОВ РИЗОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА ГРУЙЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

БОЖИДАР ЯНКОВ ЯНЕВ

 

 

ЧЛЕН

АННА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯМ САШОВА ЦАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ХУБЧЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ПЕТРОВ МАВРОВ

 

224614007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ СЕРАФИМОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА АНГАРЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МОМЧИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ БЯЛКОВ АТАНАСОВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ НЕДКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЗА ОНИК МАНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ЦЕЦОВА АСЕНОВА

 

224614008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА МАРКОВА БИЖЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕРКА ИВАНОВА КУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ КОМИТОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ РУСЕВ РАДЕВ

 

 

ЧЛЕН

СИЛВА ЛЮБЧОВА ЯНАКИЕВА

 

224614009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ МАЛЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА ЕФТИМОВА КАПЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИС ДИМИТРОВ МАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 

224614010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФАНИ ИВАНОВА КОМИТОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУЖА ЦЕНКОВА САВОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГИНКА ДИМИТРОВА МАРИНСКА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР СТОИЛОВ СЛАВОВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

224614011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ПИРИНОВ АТАНАСОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

МАЯ МЕТОДИЕВА ГОРАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ГАВРИЛОВА СТОЙЛОВА

 

224614012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕТОДИ ТОМОВ КОРДЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАДКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ДИМИТРОВА СТАНОЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЙКА БОНЕВА КОРЕЙНА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА СТЕФАНОВА СТАНОЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА КУРТЕВА

 

224614013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВАКАВЛИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

СТЕФАНКА БОРИСОВА НАЛБАНТОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИАНА ХРИСТОВА ДЕШОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ СЛАВЧЕВА СТАНОЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИН АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА НЕНОВА ГАВРИЛОВА

 

224614014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА СТАЙКОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ СТОИМЕНОВА КОКОЛИЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПОПОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕДЯЛКО СИЛВИЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ТАКОВА

 

224614015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСКА НЕДЕВА БЪЧВАРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КАБЗИМАЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЙКА НИКОЛОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЮЛКА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН АХМАД ИСТАНБУЛИ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЬОШКОВА

 

224614016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУГА ДЕНЧЕВА СТАНИШЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КОМИТОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИБРАНИЯ ХРИСТОВА ТАКЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА

 

224614017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕТА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АДРИАНА ГЮРОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА МИТКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРТИН МАРИОВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

 

224614018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН ИЛИЕВ ЧАКЪРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ПАВЛОВА ВАКАВЛИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕАН СТАНИСЛАВОВ ДОКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЗАМБЕТКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ АТАНАСОВ КИРПИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТОНИ АНГЕЛОВ МАВРОВ

 

224614019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТКО СТАНЧЕВ ПЕТКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТОДОРКА ЦВЕТКОВА СТАВРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИАНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛАМБРИНКА ХРИСТОВА АНАНИЕВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН СТЕФАНОВ СТАНОЕВ

 

224614021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАЗАР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА МЛАДЕНОВА ПАВЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАНКА ИЛИЕВА АМПОВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГА БОРИСОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ТАКОВА

 

224614022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КАЛОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДУКОВ

 

 

ЧЛЕН

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЗГУРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ

 

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА

 

224614023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА КЛИСУРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА СТОЙНЕВА ПАУНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ДАНАИЛОВ СПАСОВ

 

 

ЧЛЕН

МИЛА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА АСЕНОВ КИТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ

 

224614024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИНКА АТАНАСОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДОНКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НАДКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛКА ГЕРГОВА ЦЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛОРА ЛЮДМИЛОВА ЙОСИФОВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛИНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА

 

224614025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖУЛИЕТА СЛАВЧЕВА ДОНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА БЕЛЕВЕЗЛИ

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ КАЗЪМСКИ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ

 

 

ЧЛЕН

НИНА ВЕСЕЛИНОВА КЪНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ СТЕФАНОВА САВОВА

 

224614026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА ДОБРОМИРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТКА КИРЕВА СТОЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЙКА СКРИМОВА КАЛАЙДЖИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЯКИМОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТРАНКА СПАСОВА ДИМИТРОВА

 

224614027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ЦВЕТАНОВ КИТАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

НЕЛИ НИКОЛОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ВАНКОВ ВАНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ВЕЛИНОВА ИГНАТОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ БОРИСОВА НАСЕВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

224614028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ТОНЕВ МИХАЙЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА ЛЮБОМИРОВА АРГИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ НИСТОРОВ НИСТОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕЛИН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГАЛЯ СЪЙКОВА ВЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДОНИКА СЛАВЕВА ГРИГОРОВА

 

 

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН ХРИСТОС ГЕНЕМУНА

 

224614029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ИВАНОВ ТИНЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН АСЕНОВ ПЕНЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ СЛАВЕВА БЕКЯРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ БОРИСОВ КАПЛАНОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВА МАРИНОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

224614030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АГЛИКА СЛАВЕЕВА ГРИГОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА СПАСОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА КОСТАДИНОВА РУСЕВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАИЛ АТАНАСОВ САВОВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА БОРИСОВА ЦВЕТАНОВА

 

224614031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ДИНКОВА КОТЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА БРЪНКИНА

 

 

СЕКРЕТАР

БОЯН ВАСИЛЕВ ЧУБАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГОРЯНА ПЕНЧЕВА КИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА ВАНЬОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

МАЛИНА ТОДОРОВА КОЦОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА СТОЙНЕВА ЗАХАРИНОВА

 

224614032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТКА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРЯНА МИРОСЛАВОВА ЛУКАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НЕЛИ СТОЯНОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА СТЕФАНОВА АЛЕКСИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ РАДОСЛАВОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВИКТОРОВА ГЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

 

224614033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ВЕЛКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИСТРА ИВАНОВА МАНГЪРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВА РАЙКОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА МАНАСИЕВА СОТИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДЕРЕЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР КРУМОВ ПЕШЕВ

 

 

ЧЛЕН

РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

 

224614034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА ДЕНКОВА ДЕНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР БОГДАНОВ ПЕТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА СТАМБОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА РИЗОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА САВОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНКА ИВАНОВА ГЮРОВА

 

224614035

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ЛАЗЕВА ГЕРГИНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СЕЛИМСКИ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ КРИСИНСКИ

 

 

ЧЛЕН

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА СТАМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ВЪЛЧЕВ

 

224614036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МАНАНСКА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА ТЮЛЯКИС

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

 

224614037

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯ РАНГЕЛОВ ТОРОЗОВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ГОРАНОВА ГЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

СПАСКА БОРИСОВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛКОВ

 

224614038

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЖЕЛА МИТКОВА ХРИСТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА АНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОСЛАВА ДАНИЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА АТАНАСОВА ТАШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

 

224614039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ДРАГОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА СТОЯНОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСА ДИМИТРОВА МАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА ФЕРДИНАНДОВА ДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

224614040

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ КОТЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИ ДЕЧКОВ ЙОРДАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА БОЖКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА ГЕОРГИЕВА МАТОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ МИХАЙЛОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА ИВАНОВА СПАСОВА

 

224614041

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЕТКА АСЕНОВА СТОИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ НАЙЧОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КОЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРИЧКОВА

 

224614042

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ПЕТРОВА СТОЙНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНИ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ЛУНГАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЯРА МАКСИМОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ВАЛТЕР СИМОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН-КИРИ КИРИЛОВ

 

224614043

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОЯ ЛАЗАРОВА КОНСУЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ ЦЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТРАНА КРЪСТЕВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА МИТЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ИЛИЕВ РУСЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА СТОЯДИНОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА

 

224614044

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛА ЦОЛОВА КАМЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЪЧЕЗАР ПЕНКОВ ПЕНЕВ

 

 

ЧЛЕН

АННА АТАНАСОВА МУРТИНА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИЧКА БОГДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МИМИ БИСЕРОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОРКА ЛЮЦКАНОВА ПЕТРОВА

 

224614045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ЙОРДАНОВ НЕДЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВИКТОР ЖИВКОВ ДЖАДЖАРОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА КИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН АСЕНОВ ПЕНЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА МИЛЯНЧЕВА

 

224614046

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИНА ПАВЛОВА МЕРДЖАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ НИКОЛОВА ГЮРДЖИЙСКА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ БОРИСОВА МИЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА ПАВЛОВА АРСОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КАРПОВА

 

 

ЧЛЕН

СЕРГЕЙ ЛЪЧЕЗАРОВ НАЧЕВ

 

224614047

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА БОГОМИЛОВА ТОНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

БОСИЛКА СТОИЛОВА ДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГИНКА ОГНЯНОВА СМОЛЕНСКА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА КУРТЕВА

 

 

ЧЛЕН

МОРИС НИСИМОВ ТАЛВИ

 

224614048

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНАИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АТАНАСКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ДИМОВ

 

 

ЧЛЕН

МАЛИНКА ЦВЕТАНОВА НЯГОЛОВА

 

224614049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ХРИСТОВА ПАВЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛАЛКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

БИЛЯНА БРАНИМИРОВА ТОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ВЕСЕЛИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НАСКОВ КЯНКОВ

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

 

224614050

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЖУЛИО ТЕНКОВ ГОЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ СТАНИМИРОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦОНКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

 

224614051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВИМИР ТОДОРОВ ГЮРДЖИЙСКИ

 

 

СЕКРЕТАР

БОЙКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

БОГДАНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ГЕТОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА АТАНАСОВА

 

224614052

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА ОГНЯНОВА ДОНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ЛОЗАНОВА СТАМЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ ИВАНОВА БАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСКА ГЕОРГИЕВА ПЕРГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ ГРОЗДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЪЛЪБКА ВЛАЙКОВА АНДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ВЕЛИСЛАВОВА КИРКОВА

 

224614053

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГАВРИЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ САРАФОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛКА ИВАЙЛОВА ВЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАЛИНКА ИВАНОВА СЕЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА ДИЧОВА СТОЯНОВА

 

224614054

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАНОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНИ ВАСИЛЕВА РУСЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДЖАМШИТ ШАМСИ ПУР

 

 

ЧЛЕН

НАДА СТРАХИЛОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ВАКЛИНОВА

 

224614055

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАУЛА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ ВЕЛИНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДАРИНКА ИВАНОВА РАЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА МАНОЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СПИРИДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАЯ ГЕОРГИЕВА МИНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

224614056

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНИ МЪГЪРДИЧ САРГАВАКЯН

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН НИКОЛОВ РАЙКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛКО ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

 

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ИЛИЕВА БОГДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ГРОЗДАНОВА ГРОЗДАНОВА

 

224614057

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОРА ДРАГОМИРОВА БАЛАБАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИМИ ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

АТАНАСКА ПЛАМЕНОВА ЯНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОР ПЕТРОВ ГЕШКОВ

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ПЕТКОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ РАЙКОВА СТОЯНОВА

 

224614058

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ КРАСИМИРОВА АЛЕКСОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОХАН ВЪТОВ СТОЯНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА АНДРУШКОВА СТОЕВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА ШИШЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

 

224614059

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ НИКОЛОВА ИЧОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ДОЧЕВА ИЛИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛИНА ВЕЛИСЛАВОВА ВЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДКА ЙОТОВА ЙОТОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН КЪНЧЕВ ХРИСТОВ

 

224614060

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТКО НАЧЕВ ПЕТКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АБРОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА БОГОМИЛОВА СТОИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБЕН АСЕНОВ СПАСОВ

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИЦОВ

 

224614061

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЪРВОЛЕТА СПАСОВА ТОДОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ САШКОВА БОРИСОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЯ ЦОЛОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНИ ДИМИТРОВА ДУДЕВСКА

 

 

ЧЛЕН

МАРИО ЕМИЛОВ ПАУНОВ

 

 

ЧЛЕН

НЕЛИ БОГОМИЛОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

224614062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНА ЦОЛОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА ДОНЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА КАРАДАШКА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИВЕЛИНОВ МАРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА ДИКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ДОБРЕВА

 

224614063

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ЯНКОВ АВРАМОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛЕТА ИВАНОВА ХАНДЖИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА НИЦОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ТИМЕС

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

НЕДКА ТОДОРОВА НЕДЕВА

 

 

ЧЛЕН

СОНЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

 

224614064

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МИХАЕЛА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗАФЕР РЕМЗИ ХЮСЕИН

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА КОСТАДИНОВА АСЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

РУСКА РУСЕВА ЛАЛЧЕВА

 

224614065

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА НИКОЛОВА РУСЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АЛБЕНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЦВЕТЕЛИНОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНКО ДИМИТРОВ МОЦОВ

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ЕДРЕВА

 

224614066

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕВЕРИНА ОРЛИНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СТЕФКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АНКА БЛАГОЕВА КАМЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ЦВЕТКОВ ОХОДЕНСКИ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА РАДКОВА КОСТАДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА СТОЙНЕВА СТОЯНОВА

 

224614067

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ БОТЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСЕЙ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА КОЦЕВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ИВАНОВ НОВАКОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛЕТА ЛЮДМИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СУМЕА  АЛИЛИ

 

224614068

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЕРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИНКА ИВАНОВА РАЛОВСКА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ КИРИЛОВА ЗАХОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР АНТОНИОВ СИМЕОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЗВЕЗДА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РУСКА ТОДОРОВА КАСАБОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН РАДКОВ ЦЕКОВ

 

224614069

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ДАФИНОВ ДРЕЙ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА МАРКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНИТА ПЕШЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

ЖАНА ЛИЯНОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

МИНКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИНАН НУРИТДИН ФЕЙЗУЛА

 

224614070

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ГРОЗДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

МИХАЕЛА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛБЕНА БЛАГОЕВА РАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ВАЧОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224614071

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ХИКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САВА ПАВЛОВ ПАВЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВА НИКОЛОВА НАКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ИВАНОВА ВЕЦОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА ХРИСТОВА ВЕЛКОВА

 

224614072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦАНКА ХАРАЛАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТКА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ЮРИЕВ МАРЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА УЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЯНА РАДЕВА ИВАНОВА

 

224614073

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОЛЕТ ВЕСЕЛИНОВА ДОНКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ШИШЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА СЕРАФИМОВА ЦОМПОВА

 

 

ЧЛЕН

БОЯН МИЛАНОВ ПЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА ПЕТЬОВА ДИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛ БОРИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

 

224614074

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА СПАСОВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНОЙ СТАСОВ ВЕСЕЛИНСКИ

 

 

СЕКРЕТАР

ДИЛЯН РАДОСТИНОВ ДАЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ГЮРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ШАРЕНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВКА ВАСИЛЕВА ТРЪНСКА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛОЗАР ДИНЕВ МЛАДЕНОВ

 

224614075

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИНА ЛАЗАРОВА АТАНАСОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ДИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИСКРА ЙОРДАНОВА СЛАВКОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ЧЕНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

224614076

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТОЙНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДИАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА АСПАРУХОВА ТОТЕВА

 

224614077

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ФИЛИП ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИН БОРИСОВ ПЕТКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ИРЕНА ДИМИТРОВА ТИНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕРА НИКОЛОВА ГЮРОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТАНИСЛАВОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

ОКСАНА АЛЕКСЕВНА ЗЛАТИНОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Искър”.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения