Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 921-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 40 /четиридесет броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Илинден” и утвърждаване списъците с резервните членове.  

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Илинден” с вх. № 356/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 40 /четиридесет броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ:  99 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  47 бр. членове, ПП ДПС – 43 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 27 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 21 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 12 бр.; Партия АТАКА – 13 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 13 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 40 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  31 бр. членове, ПП ДПС – 19 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 12 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 9 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 7 бр.; Партия АТАКА – 6 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)6 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 40 /четиридесет броя / СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК № 22461200

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЯНКА ЛЮБЕНОВА СТАВРОВА

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА СПИЛКОВА ХУБЕНОВА

 

1

СЕКРЕТАР

ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАМОВА

 

1

ЧЛЕН

ВИРЖИНИЯ ГЕОРГИЕВА СЪЙКОВА

 

1

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ШМУГАРСКА

 

1

ЧЛЕН

МАРИАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

 

1

ЧЛЕН

МАРИЯ ПЕТКОВА БОЯДЖИЕВА

 

2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЕНИКИЕВА

 

2

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНСТАНТИН СТОЯНОВ МИНГОВ

 

2

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ КУЮМДЖИЕВ

 

2

ЧЛЕН

ГРИГОР СЛАВЧЕВ НАКОВ

 

2

ЧЛЕН

ИЛИЯН ПЕТРОВ РАЙНОВ

 

2

ЧЛЕН

МАКСИМ АСЕНОВ ЗАРЕВ

 

2

ЧЛЕН

МАРИЯ НИКОЛОВА ЧЕЛЕБИЕВА

 

3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА ГРИГОРОВА ВАСИЛЕВА

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

 

3

СЕКРЕТАР

КАМЕН БОРИСОВ НЕДЯЛКОВ

 

3

ЧЛЕН

ВЯРА ИВАНОВА ГЮРОВА

 

3

ЧЛЕН

ЕЛКА БЛАГОЕВА АЛЕКСИЕВА

 

3

ЧЛЕН

ЗДРАВОСЛАВ СЛАВЧЕВ НАКОВ

 

3

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ БОРИСОВ ТОДОРОВ

 

4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ПЕТРОВА СЪЙКОВА

 

4

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЯ ДИМИТРОВА СТАНИМИРОВА

 

4

СЕКРЕТАР

АНА ДЕЧЕВА МИТОВА

 

4

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ НЕДЯЛКОВА ЗЛАТКОВА

 

4

ЧЛЕН

МАРИН СИМЕОНОВ МАРИНОВ

 

4

ЧЛЕН

МИЛКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

4

ЧЛЕН

НАДЯ ДЕЯНОВА ХАДИЕВА

 

5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКО АНТОНОВ КИРОВ

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНИ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА

 

5

СЕКРЕТАР

НАТАЛИЯ ТЕНЕВА ДИНЕВА

 

5

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА

 

5

ЧЛЕН

ВЕЛИСЛАВ АПОСТОЛОВ

 

5

ЧЛЕН

ГАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА

 

5

ЧЛЕН

ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ЙОТОВ

 

6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗВЕЗДОМИР РАДКОВ ЗЛАТЕВ

 

6

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

6

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

 

6

ЧЛЕН

ЗИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

 

6

ЧЛЕН

МАРИЯ ЙОНЧЕВА КОВАЧЕВА

 

6

ЧЛЕН

МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

6

ЧЛЕН

СИМЕОН ЯБЛЕНОВ СИМЕОНОВ

 

7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ИВАНОВ РАДАЙСКИ

 

7

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОИЛ НИКОЛОВ ТАБАКОВ

 

7

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО МИЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

7

ЧЛЕН

ВЕРА ВИНСЕН ИВАНОВА

 

7

ЧЛЕН

ДИАНА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА

 

7

ЧЛЕН

ПОЛЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕЛКОВА

 

7

ЧЛЕН

СИМЕОН АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ

 

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОСИФ ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ

 

8

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕГРИТА ЯНКОВА АНДРЕЕВА

 

8

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛ БОЖИДАРОВ ФИЛИПОВИЧ

 

8

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

8

ЧЛЕН

ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ДЕРЖАВИН

 

8

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ИВАНОВА ЦОЛОВА

 

8

ЧЛЕН

ПЕТЪР ИЛИЕВ НИКОЛОВ

 

9

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ДЕРЖАВИН

 

9

СЕКРЕТАР

ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ГЕЦОВ

 

9

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА НИКОЛОВА КОЛЕВА

 

9

ЧЛЕН

НЕЛИ ВЛАДИМИРОВА ЦЕНЕВА

 

9

ЧЛЕН

РАЛИЦА ИВАНОВА САВОВА

 

9

ЧЛЕН

СТЕФАНИЯ ДАНИЕЛ ФИЛИПОВИЧ

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ КИРИЛОВ

 

10

СЕКРЕТАР

ЦВЕТЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

 

10

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

 

10

ЧЛЕН

ТЕОДОРА АТАНАСОВА БОЯДЖИЕВА

 

10

ЧЛЕН

ЦЕЦКА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА

 

10

ЧЛЕН

ЮЛИЯН ИЛИЕВ МАРИНОВ

 

11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

 

11

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ СТАНЕВ

 

11

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

 

11

ЧЛЕН

ИВАИЛО ПЛАМЕНОВ БОЖУРИН

 

11

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

 

11

ЧЛЕН

МАРИЯ МИТКОВА СТОЯЧЕВА

 

11

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА МУТАФОВА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЯ ИВАНОВА МЕТОДИЕВА

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКО ЕМИЛОВ БОРИСОВ

 

12

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛИНОВ

 

12

ЧЛЕН

ДИАНА ХРИСТОВА ИЧЕВА

 

12

ЧЛЕН

ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ДАНОВА

 

12

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ САВОВ

 

12

ЧЛЕН

СТЕФАН ПЕТРОВ СЛАВОВ

 

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР РАЛЧЕВ АРАБАДЖИЕВ

 

13

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКИТА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА

 

13

СЕКРЕТАР

КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА

 

13

ЧЛЕН

АННА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА

 

13

ЧЛЕН

ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА

 

13

ЧЛЕН

ИЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

 

13

ЧЛЕН

РОСИЦА МИХАЙЛОВА ТРОШАНОВА

 

14

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

14

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОНКА МИХАЙЛОВА МИНЕВА

 

14

СЕКРЕТАР

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

 

14

ЧЛЕН

ЗДРАВКА ИЛИЕВА РАЙНОВА

 

14

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ИЛЧОВ ВЕЛКОВ

 

14

ЧЛЕН

СТЕФКА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА

 

14

ЧЛЕН

СТЕФКА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

 

15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСЕН НЕДЕЛЧЕВ ТОПАЛОВ

 

15

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА МИРЧЕВА ЕВГЕНИЕВА

 

15

СЕКРЕТАР

ЛЕОНОРКА ИВАНОВА ШОПОВА

 

15

ЧЛЕН

ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ

 

15

ЧЛЕН

НАУМ СТАНЧЕВ КЪНЗОВ

 

15

ЧЛЕН

ПЕТКО АТАНАСОВ БОЯДЖИЕВ

 

15

ЧЛЕН

СИМЕОН МИХАЙЛОВ ДИМОВ

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА

 

16

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА ПЕНЧЕВА ЛЕСЕВА

 

16

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА БОРИСОВА

 

16

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ШОПОВА

 

16

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА ВЕНКОВА ГАНЧЕВА

 

16

ЧЛЕН

ПЕТЪР ВЪРБАНОВ ДАНЧЕВ

 

16

ЧЛЕН

ТАМАРА ДАМОВА БИКОВА

 

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЖИЛДА ПЕТРОВА ДИНКОВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИНА АЛЕСЕЕВНА САНТОВА

 

17

СЕКРЕТАР

АННА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

 

17

ЧЛЕН

АНЕТА ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА

 

17

ЧЛЕН

БЛАГОЙКА ЛЕФТЕРОВА ИВАНОВА

 

17

ЧЛЕН

СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

 

17

ЧЛЕН

ЮЛИАН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ

 

18

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ КРЪСТЕВА БОГДАНОВА

 

18

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ СЛАВЧОВ СОКОЛОВ

 

18

СЕКРЕТАР

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ

 

18

ЧЛЕН

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ВАЧОВА

 

18

ЧЛЕН

ЖАНЕТ АТАНАСОВА ГИГОВА

 

18

ЧЛЕН

НИКОЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

18

ЧЛЕН

РУМЯНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

 

19

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

 

19

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ КРАЕВ

 

19

СЕКРЕТАР

НИКОЛА ИЛИЯНОВ КОЛЕВ

 

19

ЧЛЕН

ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА

 

19

ЧЛЕН

ДИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

 

19

ЧЛЕН

ИВАЛИНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА

 

19

ЧЛЕН

ПАВЛИНА КАМЕНОВА АРТЪЧКА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖЕНЯ СТОЯНОВА КУЦАРОВА

 

20

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

20

СЕКРЕТАР

ХРИСТИНА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА

 

20

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

 

20

ЧЛЕН

ЙОАННА ПЕТКОВА РАЙНОВА

 

20

ЧЛЕН

МАРИЯ АТАНАСОВА ЛОЗАНОВА

 

20

ЧЛЕН

СТЕФАНИЯ СВЕТОСЛАВОВА СИМОВА

 

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСТИНА РАЙКОВА ИВАНОВА

 

21

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЛАДЕН ТРАЯНОВ МЛАДЕНОВ

 

21

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛКА СТАНИСЛАВОВА БУТЕНКО

 

21

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

21

ЧЛЕН

ВИРГИНИЯ КИРИЛОВА ЛЮБИЧЕВА

 

21

ЧЛЕН

ЛИЛИЯНА ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА

 

21

ЧЛЕН

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА

 

22

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

22

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ СИМОВ

 

22

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ГАНКОВА КАРАДОЧЕВА

 

22

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ БИЛЯРСКИ

 

22

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА

 

22

ЧЛЕН

ДЕНИЦА НИКОЛОВА МАРКОВА

 

22

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА СИМЕОНОВА СОЛЕНКОВА

 

23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

 

23

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЕНКА СТОЙЛОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

23

СЕКРЕТАР

ФАНИ МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

 

23

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ЕВСТАТИЕВА

 

23

ЧЛЕН

АСЯ СОТИРОВА АНГЕЛОВА

 

23

ЧЛЕН

ЕЛВИРА МАРИНОВА ПЕТРОВА

 

23

ЧЛЕН

КИРИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ШАКРАЧКИ

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ САКУЛАРЕВ

 

24

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРЕТКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

24

СЕКРЕТАР

ВАЛЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА

 

24

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ РУСКОВА НАКОВА

 

24

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

 

24

ЧЛЕН

ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ

 

24

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

 

25

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ

 

25

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОР КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

25

СЕКРЕТАР

ДИАНА ЗВЕЗДЕЛИНОВА АТАНАСОВА

 

25

ЧЛЕН

ЛОРА ИЛИАНОВА ВЪРБАНОВ

 

25

ЧЛЕН

ПАВЛИНА СТАНИМИРОВА СТОЙЛОВА

 

25

ЧЛЕН

ПЕТКО РАДОСЛАВОВ РАЙНОВ

 

25

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА ТРАЙКОВА ЯНКОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА

 

26

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА РАДОМИРОВА СТОЯНОВА

 

26

СЕКРЕТАР

РОСИЦА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

 

26

ЧЛЕН

МЕТОДИ СТОЯНОВ НИКОЛОВ

 

26

ЧЛЕН

РАДОСТИНА ПЕТРОВА КАНАЛИЕВА

 

26

ЧЛЕН

СПАС ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

 

26

ЧЛЕН

ЦАНКО ИВАНОВ СТАЛИРАДЕВ

 

27

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТУРУЛИЙСКИ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ХРИСТОВА ПЕРПЕЛИЕВА

 

27

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ДЗАНКОВА

 

27

ЧЛЕН

ДЕНКА ИВАНОВА СЛЪНЧЕВА

 

27

ЧЛЕН

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

27

ЧЛЕН

НАДЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

27

ЧЛЕН

СПАСКА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВО АНАНИЕВ АСЕНОВ

 

28

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛИНА БОЖИДАРОВА ГРЪНЧАРОВА

 

28

СЕКРЕТАР

ИВАН КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ

 

28

ЧЛЕН

ГАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

28

ЧЛЕН

МАЙЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА

 

28

ЧЛЕН

РОЗА ГЕОРГИЕВА ИЛИШКОВА

 

28

ЧЛЕН

ТАНЯ БОЖИДАРОВА МЕТОДИЕВА

 

29

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА КАДАЛЕВА

 

29

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА ВИТАНСКА

 

29

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ЛАПАДУЦОВ АНГЕЛОВ

 

29

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ДЕМИРЕВА

 

29

ЧЛЕН

ГАЛИНА ХУБЕНОВА ХУБЕНОВА

 

29

ЧЛЕН

ДОРА СТЕФАНОВА АНЕВА

 

30

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА СВИЛЕНОВА ГОГИЧЕВА

 

30

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОН БИЯНКОВ БИЯНКОВ

 

30

СЕКРЕТАР

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА

 

30

ЧЛЕН

АДРИАНА СТИЛЯНОВА ЗЕРИНОВА

 

30

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

 

30

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

30

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИЛИЕВА ФИЛИПОВА

 

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

 

31

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА

 

31

СЕКРЕТАР

СВЕТЛА БОРИСОВА ПЕТРОВА

 

31

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА АСЕНОВА

 

31

ЧЛЕН

КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ МЕТРАНОВ

 

31

ЧЛЕН

САВИНА МАРИАНОВА САВОВА

 

31

ЧЛЕН

ЦВЕТЕЛИНА РОМЕЛОВА ДЖУНКОВА

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНГЕЛИНА КОСТАДИНОВА

 

32

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ПАНДЕЗОВА

 

32

СЕКРЕТАР

СИМОНА СОТИРОВА АНГЕЛОВА

 

32

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГУЙОВ

 

32

ЧЛЕН

ДИАНА ЕВГЕНИЕВА КРЪСТЕВА

 

32

ЧЛЕН

МАРИАН САВОВ ПЕТРОВ

 

32

ЧЛЕН

НЕВЯНА МЕТОДИЕВА ДИКОВА

 

33

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА

 

33

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВЯНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

33

СЕКРЕТАР

МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

 

33

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

 

33

ЧЛЕН

ДИМЧО ГОЦЕВ ГОСПОДИНОВ

 

33

ЧЛЕН

ИРИНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

 

33

ЧЛЕН

СТОЯН ПЕТРОВ ПРИСАДНИШКИ

 

34

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИНКА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА

 

34

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ЗЕРИНОВ

 

34

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДУРЕВ

 

34

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАЛГАНОВА

 

34

ЧЛЕН

ГРИГОР ХРИСТОВ МАНОЛОВ

 

34

ЧЛЕН

МАРИАНА ЙОСИФОВА ДИКОВА

 

34

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ

 

35

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТОСЛАВА БОЖИДАРОВА

 

35

СЕКРЕТАР

ДЕЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

35

ЧЛЕН

ЗЛАТКА РАШКОВА КИРИЛОВА

 

35

ЧЛЕН

СТАНКА ПЕТКОВА ВЛАСОВА

 

35

ЧЛЕН

ТОДОР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

 

35

ЧЛЕН

ЮЛИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУБИНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

 

36

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ГРАНЧАРОВ

 

36

СЕКРЕТАР

СТЕФАН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

 

36

ЧЛЕН

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

 

36

ЧЛЕН

ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ

 

36

ЧЛЕН

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

 

36

ЧЛЕН

ПЕТЯ СТОЯНОВА МАЛИНОВА

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДРАГА САНДОВА АПОСТОЛОВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИДИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

 

37

СЕКРЕТАР

ПЕТЬО ГЕНЧЕВ ДАНКОВ

 

37

ЧЛЕН

ИРЕНА ВЕЛКОВА НАУМОВА

 

37

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СТАНИМИРОВ

 

37

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА МАРКОВА

 

37

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ТРИЧКОВА

 

38

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ДАФИНОВА ПИПЕРКОВА

 

38

СЕКРЕТАР

ДАРИНКА ВАСИЛЕВА КИРОВА

 

38

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ПЕТРОВА МИЦОВСКА

 

38

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ЛОЗАНОВ

 

38

ЧЛЕН

ИВАНКА НИКОЛОВА МАРКОВА

 

38

ЧЛЕН

РАДКА КОЛЕВА ПАТАРИНСКА

 

39

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

39

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ МИЧЕВ

 

39

СЕКРЕТАР

СНЕЖАНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

39

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ

 

39

ЧЛЕН

ИРИНА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА

 

39

ЧЛЕН

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ХАЛИЛ

 

39

ЧЛЕН

СЕВДАЛИНА ВЛАДИМИРОВА

 

40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА РАДКОВА РАДКОВА

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

САНДА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

40

СЕКРЕТАР

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

 

40

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРА

 

40

ЧЛЕН

ГАЛИНА ТОДОРОВА НИКИФОРОВА

 

40

ЧЛЕН

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЦОЙКОВА

 

40

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Илинден”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения