Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 919-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три броя / секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Възраждане” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Възраждане” с вх. № 363/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 53 /петдесет и три броя /  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 125 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  62 бр. членове, ПП ДПС – 64 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 38 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО -29 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 22 бр.; Партия АТАКА – 17 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 14 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 53 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  50 бр. членове, ПП ДПС – 5 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 15 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 11 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 10 бр.; Партия АТАКА – 8 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 7 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 53 /петдесет и три броя /  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

СИК № 224603001

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНА ДЖОНЕВА АЛЕКСИЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАСКА ИВАНОВА ТЪРПЕВА

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ЛАМБОВА ГЕЧЕВА

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КИРИЛОВА МИТЕВА

 

ЧЛЕН

МАЯ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ЧАВДАРОВ ПАНАЙОТОВ

 

СИК № 224603002

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА-СИЛВИЯ КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНАТОЛ АТАНАСОВ ФРЕНСКИ

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИКОВ

 

ЧЛЕН

ЕЛИ СТОЯНОВА ЦВЕТАНОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

 

ЧЛЕН

РОСИЦА ВЪРБАНОВА ВАСИЛЕВА

 

СИК № 224603003

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ПАНЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ БОЯНОВ ГЕЧЕВ

 

СЕКРЕТАР

КРАЛЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ТЪРПЕВА

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА КАМЕНОВА

 

ЧЛЕН

ЗЛАТИНКА ТОТЕВА ТОТЕВА

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА БОЖИЛОВА СИМОВА

 

СИК № 224603004

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА БОРИСОВА ДОБРЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА БОРИСОВА ДАВИДОВА

 

СЕКРЕТАР

МАРИЙКА НИКОЛОВА ВЛАХОВА

 

ЧЛЕН

БОЖУРКА СЛАВЕВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ТОДОРОВА МАНОЛОВА

 

ЧЛЕН

МАЯ ЛЮБОМИРОВА МАНОЛОВА

 

СИК № 224603006

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИГЛЕНА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТРОВ

 

ЧЛЕН

АДРИАНА ГЕОРГИЕВА ТЕТЕВЕНСКА

 

ЧЛЕН

МАРИН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВА ЛЕОНИДОВА ИСАКОВА

 

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА САШОВА АЛЕКСИЕВА

 

СИК № 224603007

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ИНА ЙОРДАНОВА КЪНЧЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ДОЙЧИНОВА

 

СЕКРЕТАР

БОЙКО ТОДОРОВ ВАНКОВ

 

ЧЛЕН

БОЖИЛА КРАСИМИРОВА СИМОВА

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА ЦЕНКОВА МИТОВА

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВА РАДИОНОВА КОЛЕВА

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ЕМИЛОВ БОРИСОВ

 

СИК № 224603008

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОЯ ПЕТРОВА ШАЛАМАНОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ БОЯНОВ БЕШОВИШКИ

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСПАРТОВ

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА БЕБЕЛ ЦУРЕВА

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ВЕСЕЛИНОВА ВИКЕНТИЕВА

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОСКОВА

 

СИК № 224603009

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА САШКОВА СТОИМЕНОВА

 

СЕКРЕТАР

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ПРОКОПОВА

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ИВАНОВА ДРАГНЕВА

 

ЧЛЕН

ПЕНКА СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА

 

ЧЛЕН

РОСЕН СТОЯНОВ МАНАСИЕВ

 

ЧЛЕН

ФЛОРЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОЯНОВА

 

СИК № 224603011

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДРАГОМИР ПЕЕВ БЕЕВСКИ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВДОКИЯ ЙОРДАНОВА АСЕНОВА

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ИВАНОВ БАТУНСКИ

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

ЧЛЕН

МАРИЯН ВЛАДИМИРОВ ГЕЩАКОВ

 

ЧЛЕН

РОЗА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

 

ЧЛЕН

ЯВОР ТОДОРОВ ТАШКОВ

 

СИК № 224603012

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖЕНИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА ЦАНКОВА ХРИСТОВА

 

СЕКРЕТАР

БОРИС ПЕТРОВ БОРОВ

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

ГРАЦИЕЛА МИРОНОВА РАДУЛОВА

 

ЧЛЕН

ЗАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕНКОВА

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ПЛАМЕНОВА БОГДАНОВА

 

СИК № 224603013

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИСИМ САБИТАЙ ГЕРШОН

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

 

СЕКРЕТАР

ЕВГЕНИЯ КРЪСТЕВА ГЕШЕВА

 

ЧЛЕН

ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА ПРОШЕВА

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА АСПАРУХОВА ДЕЛЕВА

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ЕВСТАТИЕВА КРУМОВА

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

 

СИК № 224603014

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ТОДОРОВ СТОЙКОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЛАГОРОДНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

ИВАНКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ЗДРАВКОВА КОСЕВА

 

ЧЛЕН

ШЕРМИН ИСМАИЛОВА БИНГЬОЛ

 

СИК № 224603016

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ТЕМЕЛКОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРГАРИТА КИРИЛОВА ИГНАТОВА

 

СЕКРЕТАР

ТОШКО ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

 

ЧЛЕН

АНТОН БОГДАНОВ МАНОЛОВ

 

ЧЛЕН

ДАФИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

 

ЧЛЕН

ПЕТКО ЛЮБЕНОВ ЙОНКОВ

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ДИМОВ ДРАГНЕВ

 

СИК № 224603017

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА КОНСТАНТИНОВА ВЪЛЧЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНА ПАНЧЕВА ПАВЛОВА

 

ЧЛЕН

ДАНАИЛ СИМЕОНОВ КОЛЕВ

 

ЧЛЕН

МАРИЯ КРУМОВА АТАНАСОВА

 

ЧЛЕН

МАЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

РАЙНА КОСТАДИНОВА СТАНКОВА

 

СИК № 224603018

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

САВИНА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА

 

СЕКРЕТАР

РЕНИ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

АНИ ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

МАРТИН ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

 

ЧЛЕН

СЛАВКА ПЕТКОВА КАСАПОВА

 

СИК № 224603020

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОЛЮБ КИРИЛОВ ЕВЛОГИЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

СЕКРЕТАР

СВЕТЛА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА-

 

ЧЛЕН

ИЛИАНА КОСТЕВА МАРИНОВА

 

ЧЛЕН

ОЛГА БОЯНОВА ПЕТРУНОВА

 

ЧЛЕН

РЕНИ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ИВАНОВА ДЕВЕДЖИЕВА

 

СИК № 224603021

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ШИШКОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА БОРИСОВА ЧОЛАКОВА

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ВОЛОДИЕВА СТОЯНОВА

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ПЕНЧЕВА ЦВЕТАНОВА

 

ЧЛЕН

ДИАНА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

 

СИК № 224603022

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАНЕТ МИЛЧОВА БОБОЦОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВА НЕНОВА ЧОЛАКОВА

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ СТОИЛОВ ОРМАНКОВ

 

ЧЛЕН

ВЕРКА ПЕТРУШИНОВА СОТИРОВА

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХАЙДУТОВ

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

СИК № 224603024

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА БОЯНОВА ХАЛАДЖОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ДИМИТРОВ БАЗЕЛКОВ

 

СЕКРЕТАР

ВЕРКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

БОРЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА КАРЧЕВА

 

ЧЛЕН

РОСИЦА МАРИНОВА ЯРЛОВСКА

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА ЛЮБОМИРОВА ГЕШЕВА

 

СИК № 224603025

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛА КРЪСТЕВ ИГНАТОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ДИМИТРИТРОВ

 

СЕКРЕТАР

БИСТРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-

 

ЧЛЕН

ЖАНА ДИМИТРОВА БОТЕВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

ЧЛЕН

МАЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОИМЕНОВА

 

ЧЛЕН

МИЛКА ЛЮБЕНОВА КЮРКЧИЕВА

 

СИК № 224603026

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

 

ЧЛЕН

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНДРЕЕВ

 

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

 

ЧЛЕН

КИРИЛ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА

 

СИК № 224603028

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

МИЛКА АНТОНОВА ПАСКАЛЕВА-

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЙЧО ИЛИЕВ ТАФРАДЖИЕВ

 

СЕКРЕТАР

ИВА ПЛАМЕНОВА БОГДАНОВА

 

ЧЛЕН

ВАРАДИН БОГДАНОВ ТОНЧЕВ

 

ЧЛЕН

МИХАЙЛ ВЕЛКОВ МИХАЙЛОВ

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

 

ЧЛЕН

ТЯНИКА ТОДОРОВА ВАРИМЕЗОВА

 

СИК № 224603031

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ИЛКОВ КЮЧУКОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАНИА ХРИСТОВА ЦЕНКОВА

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

АННА АНДРЕЕВА ШУЛЕВА

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА НЕДКОВА СТАНЕВА

 

ЧЛЕН

МАРТА ДИНКОВА ИВАНОВА

 

СИК № 224603032

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КЕТИ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНЧО НИКОЛОВ ГРУЕВ

 

ЧЛЕН

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ДЖАНТОВ

 

ЧЛЕН

РОСИЦА СТОЯНОВА РАНЧЕВА

 

СИК № 224603034

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА МАРИНОВА МАРЧЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИСЕРКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР

НЕВЯНА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

 

ЧЛЕН

ДИАНА ХРИСТОВА БАЛЪКЧИЕВА

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

ЛЕНА НИКОЛОВА ТАФРАДЖИЕВА

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНКА АСЕНОВА МАКСИМОВА

 

СИК № 224603035

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА ЯНАКИЕВА БОРИСОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

 

СЕКРЕТАР

РАДОСТИНА АТАНАСОВА

 

ЧЛЕН

ЕЛИСАВЕТА ЕВЛОГИЕВА ПЕТРОВА

 

ЧЛЕН

ИВАН ВАСИЛЕВ СПАСОВ

 

ЧЛЕН

КИРИЛ РОМАНОВ СТОЯНОВ

 

ЧЛЕН

СОНЯ БОРИСЛАВОВА ГУГОВА

 

СИК № 224603036

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДКА НИКОЛОВА ПАЧЕДЖИЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАСКА КОСТОВА АТЕВА

 

СЕКРЕТАР

ТОДОР ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-

 

ЧЛЕН

ИВАН ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСИЕВА

 

СИК № 224603037

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА МАНОЛОВА ЦОНКОВСКА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНА ДЕЛЧЕВА ЯКАЛИЕВА

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

ЧЛЕН

ГАНКА ТАНЕВА ДАНЧОВА

 

ЧЛЕН

КРИСТИНА БУРЯНОВА ЧОМПОЛОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ПЕЕВА АНДРЕЕВА

 

ЧЛЕН

СОФИЯ КИРИЛОВА АНДРОВА

 

СИК № 224603038

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ МИТЕВ

 

СЕКРЕТАР

ИВО ТЕДИЕВ ГЕШЕВ

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ВЕНКОВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

МАРИАНА АСПАРУХОВА АНГЕЛОВА

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

 

ЧЛЕН

СТЕФАНКА СПАСОВА ГЕРГИНЕНОВА

 

СИК № 224603039

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕН НЕНЧЕВ ИЛИЕВ

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТО БОРИСОВ ЦЕНОВ

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

 

ЧЛЕН

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ПЕТКОВА

 

ЧЛЕН

МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ЛЮДМИЛОВ ЧИРОВ

 

СИК № 224603040

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНА МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА

 

СЕКРЕТАР

ЕЛЕОНОРА ВЛАДИМИРОВА

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ МИЛКОВ

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ХРИСТОВ КИРИЛОВ

 

СИК № 224603041

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН КИРИЛОВ САВОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАША ПАНЕВА НИКОЛОВА

 

СЕКРЕТАР

СПАСЕНА ИВАНОВА АЛБАНСКА

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАКАВЕЕВ

 

ЧЛЕН

ЛЮБИМИРА КИРИЛОВА ЖЕКОВА

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

 

ЧЛЕН

САВИНА ГЕНАДИЕВА ИВАНОВА

 

СИК № 224603042

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ДИМОВА СЕРАФИМОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТКОВА

 

СЕКРЕТАР

ПЕТЯ МИТКОВА МИТЕВА

 

ЧЛЕН

ГЮЛШЕН МАХМУД ЧАЛЪК

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНИ КАЛИНОВА МАРИНОВА

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА АСЕНОВА БОЖИЛОВА

 

ЧЛЕН

ЯНА АНГЕЛОВА ГЕКОВА

 

СИК № 224603043

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ КИРИЛОВ РАКЪДЖИЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РИЛКА АСЕНОВА СЛАВЧЕВА

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

АНЕТА МАТЕЕВА СТОИЧКОВА

 

ЧЛЕН

ДЕНИС КАСРА СОБХИ

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

ЧЛЕН

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОСКОВ

 

СИК № 224603044

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ДИМОВ СТОЯНОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ ЛОЗАНОВА АНГЕЛОВА

 

СЕКРЕТАР

АЛБЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

БОГДАН ГАВРИЛОВ КЛЕМЕНТОВ

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ГЕНАДИЕВА ИВАНОВА

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

 

ЧЛЕН

СЕВДЕЛИНА ВЪЛЧАНОВА ТОДОРОВА

 

СИК № 224603045

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИН СТИЛЯНОВ ЛАЗАРОВ

 

СЕКРЕТАР

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ УЗУНОВ

 

ЧЛЕН

АНЪЛ ЮЛКЮ АЙХАН

 

ЧЛЕН

ОЛГА СЛАВЧЕВА АРСОВА

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ВОЙНОВА ПРОКОПИЕВА

 

ЧЛЕН

ТЕДИ КРЪСТЕВ ГЕШЕВ

 

СИК № 224603046

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОЗМАРИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР МАРКОВ МАРКОВ

 

СЕКРЕТАР

МАЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДОБРИКОВА

 

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА

 

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

 

ЧЛЕН

ЖАНЕТА АТАНАСОВА САДРАЗАНОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМОВА ДИМОВА

 

СИК № 224603047

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ МИЛЧЕВ ЛУКАНОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ГЕРЧЕВ ГЕРЧЕВ

 

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СПИРОВА

 

ЧЛЕН

МЕТОДИ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА

 

ЧЛЕН

ЦВЕТКО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

 

СИК № 224603048

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ДРАГОМИРОВ БЕЕВСКИ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЙКО ГЕОРГИЕВ САДРАЗАНОВ

 

СЕКРЕТАР

ТОДОРКА НИКОЛОВА КИРОВА

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ВИЧЕВ

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ПЕТКОВА ИЛКОВА

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КОТЕВА

 

ЧЛЕН

НАРГИС АСЕНОВА ЖЕЛЕВА

 

СИК № 224603050

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТИХОЛ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА ПЕЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

 

ЧЛЕН

ДЕНИЗ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

 

ЧЛЕН

ИРИНА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ СОТИРОВА ХРИСТОВА

 

ЧЛЕН

ЯНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

СИК № 224603052

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧАВДАР ВЕНЕЛИНОВ ДРАГАНОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИНКА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА СЕРАФИМОВА

 

ЧЛЕН

КАТЯ БОРИСОВА ВЪЛКОВА

 

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА РАНДЖЕВА

 

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ИЛКОВА СИМОВА

 

ЧЛЕН

ХАЧИК АГОП КЕРЕМИДЖИАН

 

СИК № 224603053

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРА ИВАНОВА КОСТОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВА ВАСИЛЕВА НЕСТЕРОВА

 

СЕКРЕТАР

БОЖИДАРКА ВАСИЛЕВА БАХМЕТЬЕВА

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЩОНОВА ЗАБИЛЕВА

 

ЧЛЕН

НЕРИМАН МЕХМЕДОВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

 

СИК № 224603054

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН АРМЕНЧЕВ МИХОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ АНДРЕЕВА ЗАБИЛЕВА

 

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ РУСЕВ

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА СТОЙКОВА СТОЙКОВА

 

ЧЛЕН

ИРИНА КОСТАДИНОВА ЖИВКОВА

 

ЧЛЕН

МАРИЯНКА ИВАНОВА АНТОВА

 

ЧЛЕН

ЦОНКА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

 

СИК № 224603055

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КИРИЛ СЛАВЕЙКОВ ИЛКОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛОЗИНКА ХРИСТОВА ВАСЕВА

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА КРАСИМИРОВА ВЪЛКОВА

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗЛАТАНОВ

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЙКОВА

 

ЧЛЕН

КРУМ РАДОСЛАВОВ КРУМОВ

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ЧАВДАРОВ АСЕНОВ

 

СИК № 224603056

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИО СПАСИМИРОВ ПЕШЕВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ЯКИМОВ ЯКИМОВ

 

СЕКРЕТАР

КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ

 

ЧЛЕН

АТАНАС БОЯНОВ КАВРАКИРОВ

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ЧЛЕН

СТОЯН СЛАВОВ МИХОВ

 

СИК № 224603057

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО НИКОЛОВ ИГНАТОВ

 

СЕКРЕТАР

РУМЕН ЛЮБОМИРОВ СИМОВ

 

ЧЛЕН

ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ЙОНЧЕВ

 

ЧЛЕН

РАЛИЦА РУМЕНОВА ДЗЮБЕНКО

 

ЧЛЕН

СОФИ РУБЕРТ ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ БОЖИДАРОВА ВАСИЛЕВА

 

СИК № 224603058

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН МАРИНОВ ЗДРАВКОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ДИМИТРОВА

 

СЕКРЕТАР

АЛЕКС КРАСИМИРОВ ПАНЕВ

 

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ВЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА БОРИСОВА ЧОНЕВА

 

ЧЛЕН

МАРТИН ВАЛЕРИЕВ КОВАЧЕВ

 

СИК № 224603059

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ДУДОВ СТАМБОЛОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР

ОЛГА НИКОЛОВА СОТЕВА

 

ЧЛЕН

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ДОМУЗОВА

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ АНДРЕЕВ ПЕТРУНОВ

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЛАЗАРОВА НОВОСЕЛСКА

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

СИК № 224603060

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

УНИ ЖЕЛЯЗКОВА ЛОЛОВА-

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО АНДРЕЕВ ПЕТРУНОВ

 

СЕКРЕТАР

РАДКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

 

ЧЛЕН

БОЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ЕФТИМОВА НИКОЛОВА

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДОМУЗОВ

 

СИК № 224603061

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДОМУЗОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПЕТРУНОВ

 

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

 

ЧЛЕН

АННА АНГЕЛОВА ЕВСТАТИЕВА

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ВОЙКОВА-

 

ЧЛЕН

ЕМИЛ РУМЕНОВ АТАНАКОВ

 

ЧЛЕН

МОМЧИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЦЕНОВ

 

СИК № 224603062

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВРЕТОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИ КИРИЛОВА СИМОВА

 

СЕКРЕТАР

АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА

 

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ЧОНЕВА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕН

ЗОРИЦА ИВАНОВА СПАСОВА

 

ЧЛЕН

ИВАН АСЕНОВ СТОЯНОВ

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА МИНЕВА БОРИСОВА

 

СИК № 224603063

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН КРУМОВ СИМОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ ИВАНОВ ЗАНЕВ

 

СЕКРЕТАР

БЛАГА ЙОСИФОВА КЪНЧЕВА

 

ЧЛЕН

НИНА БОЖИДАРОВА ЖЕКОВА

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ТОМОВ

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ РУМЕНОВА ВИДЕНОВА

 

ЧЛЕН

СОНЯ ЦВЕТАНОВА АРСОВА

 

СИК № 224603064

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

РАДКА ДОСЕВА ДИМОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХЕЛИАНА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА

 

СЕКРЕТАР

ЦАНКО ВАСИЛЕВ ДЪНКОВ

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВ ЕМИЛОВ БЛАГОЕВ

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА НЕНОВА КОЛЕВА

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ГАВРИЛОВА ТОМОВА

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Възраждане”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения