Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 917-ми
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 70 /седемдесет броя/ секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Витоша” с вх. № 375/24.09.2015 г, за назначаване съставите на 70 /седемдесет броя/  СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ: 174 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 82 бр. членове, ПП ДПС – 76 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 49 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 34 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 29 бр.; Партия АТАКА – 23 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 23 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 71 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  37 бр. членове, ПП ДПС – 34 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 21бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 12 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 13 бр.; Партия АТАКА – 10 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)10 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.84, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 70 /седемдесет броя/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

СИК

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

224617001

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА ВЕЛИНОВА АРСОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФЧО ЛОЗАНОВ БЕРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНГЕЛИНА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ МАРИНКОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ СИМЕОНОВА ДЖАЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЦВЕТКОВА ВЪЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА БАРБАЛОВА

 

224617002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЛАДЕН ПЕТРОВ ПЕЙЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ПОПОВ ПОПОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕРА ИВАНОВА КРУМОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР БОЖИЛОВ КРЪСТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТОДОРЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА СТОЯНОВА СОРОКИНА

 

 

ЧЛЕН

СТОИМЕНА НЕНКОВА ЦВЕТКОВА

 

224617003

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛБЕНА ГРИГОРОВА СЕДЕФЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВЕЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

ХЕЛЕН ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТКО КИРИЛОВ БАРБАЛОВ

 

224617004

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА СТАНИМИРОВА ВИТКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ПАНЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВАНИНА ПЛАМЕНОВА КАЛЪШКОВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГА МАНЧЕВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ДИМОВСКИ

 

 

ЧЛЕН

РАДЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА

 

 

ЧЛЕН

РАЙНА ПЕТРОВА СТАНКОВА

 

224617005

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА НИКОЛАЕВА СОРОКИНА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАН ИВАНОВ ДРУМЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИН СИМЕОНОВ ГРЪНЧАРОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ТЕПАВИЧАРОВ

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

 

224617006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА БОРИСОВА СТОЙНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

РАЛИЦА РУМЕНОВА ТОШАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИСУС ТРАЯНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

КРУМ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИНА ДОНЧЕВА ТЕПАВИЧАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

224617007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТОМИРА ТОДОРОВА БОЦАНОВСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ЛЮБОМИРОВ КАНЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНИСЛАВ ИВАНОВ БАРАНСКИ

 

 

ЧЛЕН

ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА ПЕТРОВА КАСТРЕВА

 

224617008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕВЕНА ЯНЧОВА АНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА ТРЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ЯНА ВИКТОРОВА САРАФОВА

 

224617009

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИСЕР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ХРИСТОВА АВГАРСКА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГА КИРИЛОВА ЛОЗАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛАТИНКА БОРИСЛАВОВА СТОЯНОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ НЯГОЛОВ

 

224617010

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ПАУНОВА КАРАВАСИЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РИДВАН ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛУИЗА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АНИ ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

МЕТОДИ АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВ

 

 

ЧЛЕН

МИНА ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЯСЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

 

224617011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИСЛАВ ВАСКОВ СТОЯНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА МИЛУШЕВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВЯРА СТЕФАНОВА ЦУКЕВА

 

 

ЧЛЕН

КОСТАДИН ИВАНОВ УШОВСКИ

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ГЕОРГЕИВ ГЕОРГИЕВ

 

224617012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ МАРИНОВ НЕДЕВ

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА МИШЕВА

 

224617013

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВА ГЕОРГИЕВА ИЛКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЯВОР РОСТИСЛАВОВ ШИШКОВ

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА РУМЕНОВА СТОЙНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВО ВАНКОВ ЗАРКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА БОРИСОВА БОРИСОВА

 

224617014

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖАНКА ВЕЛИНОВА ЛАШКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛМИ ХЮСЕИНОВ СУСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

МАЯ ЙОРДАНОВА ЛЮБОМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА КИФИРЧОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА АСЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЦВЕТКОВ ГОРЕЛСКИ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

224617015

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛИЛИ ВАЛЕНТИНОВА СТАНИМИРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЛАГОВЕСТА СЪБЕВА ЗАФИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ БЛАГОЕВА ЕВЛОГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

АНИ СЕРГЕЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛЕВТЕРОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛА ТРАЙЧЕВ ТРАЙКОВ

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДИНКОВ

 

224617016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РИЛКА МИТКОВА ЙОТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛКА МИЛУШЕВА МИЛУШЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

МАРИЯ ДИМИТРОВА МИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИС СЪБИНОВ ИСАЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ПЕТЪРЧОВА СТОЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ДАМЯНОВА ФИДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СЛАВКА ЙОРДАНОВА РУСЕВА-БОТЕВА

 

224617017

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СНЕЖА ЯНКОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ БОНЧЕВ БОНЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ БОГОМИЛОВА БУРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОР РИМЧЕВ РАЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ЗАХАРИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕВДОКИЯ ДАНЧОВА МЛАДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

МОНИКА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА

 

224617018

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН РАНГЕЛОВ СТОИЛКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА СТОЯНЧЕВА МИТРЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЖАНА АТАНАСОВА МИЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИРА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРГА БЛАГОЕВА БОЕВА

 

224617019

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ПАВЛОВА ГАШАРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РУМЯНА ПЕТРОВА КАПЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ТРАПАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА КРУМОВА САВОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ВЪЛКОВА

 

224617020

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯ МАРТИНОВА РАЙКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ МИТКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ МИТЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИРОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ НАЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ПЛАМЕНОВА

 

224617021

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНКА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЯРА ИВАЙЛОВА КРУШКОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ИГНАТОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕЛИА РОБЕРТ КЕМПИСТИ

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

РЕНВИЕ КАДИР АХМЕДОВА

 

224617022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПОПЕКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН КРАСИМИРОВ ПОПОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР ЛЮДМИЛОВ СТОЯНОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА РАЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА

 

224617023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕБАЙДИН МЕХМЕД ХАСАН

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНОЙ ИВАНОВ БОТЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

СПАС ЙОРДАНОВ ПАНКОВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ВУЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ДОСЕВА ФУДУЛОВА

 

224617024

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОНКА ЙОРДАНОВА КЪРДЖОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИРИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛЕНА ДАНАИЛОВА МИТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИХАЕЛА ИВАНОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ФИКРЕТ АЛИ ИНЖЕ

 

224617025

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЕТА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАНЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА МИХАЙЛОВНА ГАРВАНСКА

 

224617026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ПОПОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗДРАВКА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА-

 

 

СЕКРЕТАР

ПАВЛИНА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЧОБАНОВ

 

 

ЧЛЕН

КОНСТАНТИН БЛАГОВЕСТОВ ВЕЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА СТАНЕВА КОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

РАЛИЦА ПАВЛОВА СЛАВЧЕВА

 

224617027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯНКА ВАСИЛЕВА ГОЙЛАШКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АТАНАС КОЛОВ АТАНАСОВ

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКС БОНЧЕВ ШЕЙНОВ

 

 

ЧЛЕН

БОЯН СЛАВЧЕВ ЙОВЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА МИХА?ЛОВА МАРИНОВА

 

224617028

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ МОТЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЮРГИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

НАДКА ДИМИТРОВА МАНГЕШОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЙОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВЛАДИСЛАВ БОЙКОВ ГОЙЛАШКИ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА НИКОЛОВА АНГЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛИНА ГЕОРГИЕВА ФОТЕВА

 

224617029

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА СИМЕОНОВА ГРИГОРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ БАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА БОНЧЕВА ШЕЙНОВА

 

 

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ МЕТОДИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕРОЙКА ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

224617030

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЯКИМОВА

 

 

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА КИРИЛОВА БРАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОПРИНКОВ

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИАН КОНСТАНТИНОВ ЯНАКИЕВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ДЕЧКОВА СТЕФАНОВА

 

224617031

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ НАЙДЕНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ВИДЕНОВА МИКОВА

 

 

ЧЛЕН

СИДЕР СТЕФАНОВ БОРИСОВ

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ПЕТКОВА ПЕШЕВА

 

224617032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ДИНЕВ КОПРИНКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА МАЗНИЧКА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕПА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕЛИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЪЛЮ ТОШЕВ ВЪЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА БОРИСОВА АНТОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ КАЛЕНСКИ

 

224617033

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ЗУБЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИЯ ЛЮБОМИРОВА ПЪРВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛИНА ХАРИЕВА ЦВЕТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ КОЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ТОДОРОВА СПАСОВА

 

224617034

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНТОН ТОДОРОВ АНТОНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

НИНА МИНЧЕВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНА ЛЮДМИЛОВА НЕЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

БОРЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ СПИРИЕВА ЛЬОТОВА

 

224617035

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВА ИВАНОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА-

 

 

СЕКРЕТАР

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕРМАН ВАСИЛЕВ ГЕРМАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГРЕТА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

ТРАЙКО ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

 

224617036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ТУШЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЛАДА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТЕВ

 

 

ЧЛЕН

ИВАНКА ПЕЕВА ЗЛАТАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

СТЕФАН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ

 

224617037

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЕН РУМЕНОВ СПРОСТРАНОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕЛИСЛАВА РАЙЧЕВА РАЙЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ ДРЕМДЖИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ИЛИИЕВА ЦЕНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ГОРАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТКА ВЪРБАНОВА ПЕТКОВА

 

224617038

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР НИКОЛОВ ДЕЛЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА НОЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ТРАЙЧЕВА КЛЕЩАНОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИСКРА ПЕТКОВА ВРАБЕВСКА

 

 

ЧЛЕН

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ЛЮБОМИРОВ МАКАРИЕВ

 

224617039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ ЯНКОВ ЯНКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ВАСИЛКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ВАСИЛЕВ НАКОВ

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

224617040

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ МИШКОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСИСЛАВА БОРИСОВА САВОВА

 

 

ЧЛЕН

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ГЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

КЕТИ БИСЕРОВА БОРИСОВА

 

 

ЧЛЕН

МИМИ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ

 

224617041

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАУЛА ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛЧЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ПЕТКО ЙОТОВ ПЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

ГАЛИНА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВЕТА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

НИКОЛИНА СВИЛКОВА АНТОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ

 

224617042

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОЛГА НИКОЛАЕВА ПОПОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЛЮБЧО ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЕТА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ДЯКОНОВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕПА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

 

224617043

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР ТИХОМИРОВ КИРЧЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНГЕЛИНА ПЕТКОВА БОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА БОГДАНОВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСТ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛКО СТОЯНОВ ИЛИЕВ

 

44

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОНКОВА

 

44

СЕКРЕТАР

МЛАДЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ

 

44

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ТОМОВА ИВАНОВА

 

44

ЧЛЕН

НАТАЛИЯ МИЛАНОВА МАРИНОВА

 

44

ЧЛЕН

ПЛАМЕН МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ

 

44

ЧЛЕН

РАДОИЛ ЯНЕВ МАРКОВ

 

224617045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДАНЕВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ДИМИТРА ПЕТРОВА ПОПОВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА ДИМИТРОВА МАРКОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖИНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

 

224617046

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БУНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА РАЙЧЕВА РАДНЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

АНА ХРИСТОВА ТРОПАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

БИСЕРА ТИХОМИРОВА ДОБЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА МАТЕЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН РАСИ МЕХМЕДАЛИ

 

 

ЧЛЕН

МАРИАНА ХРИСТОВА ПОПОВА

 

224617047

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СЪБЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИАНА ТОЛЕВА ТОЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ИВАН НИКОЛАЕВ ЛЮЦКАНОВ

 

 

ЧЛЕН

АЛБЕНА РОСЕНОВА ШАЛГАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

МЕХМЕД ИБРАМОВ КЮЧЮКОВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ВАСИЛЕВА СТОЙКОВА

 

224617048

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ИЛИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ МАНУИЛОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ СТОИЧКОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ЯНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗДРАВКО ИЛИЕВ ИЛИЕВ

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ МИТОВА СТОЯНОВА

 

224617049

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА-

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ЦЕРКОВСКА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

РОМАН ЙОРДАНОВ БРАТОЕВ

 

 

ЧЛЕН

РУМЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

 

224617050

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ СТОИЧКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТАНКА СТОИЧКОВА ГАТЕШКА

 

 

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИС НИКОЛОВА ЙОНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА СПАСОВА СПАСОВА

 

 

ЧЛЕН

НАТАЛИ ИВОВА КАЗАНДЖИЕВА

 

224617051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА СИМОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР

АТАНАС ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ

 

 

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

СТОЯНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОРКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА

 

224617052

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЛАМЕН СЕДЕФЧОВ ЛОЗАНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БАЙРЯМ АХМЕД ЮСУФ

 

 

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА КРЪСТЕВА -

 

 

ЧЛЕН

ИВО НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

НЕВЕНА ЛЮБОМИРОВА ТОЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

НЕВЕНА ПЕТРОВА АНДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ СТОЯНОВА МИРЧЕВА

 

224617053

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ГРЪНЧАРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЦВЕТОМИРА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЖАКЛИН КРАСИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЗЛАТАНОВА КИРИЛОВА

 

224617054

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА ДИНОВСКА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВЛАХОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОИМИРОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИН БОГДАНОВ ПЪРВАНОВ

 

 

ЧЛЕН

РАДОСТИН ИЛИЕВ ПАУНОВ

 

 

ЧЛЕН

ЦОЧО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

224617055

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЯНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРАСИМИРА ДАНАНИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНИ ВАЧЕВА ЦВЕТКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН АСЕНОВ ЗИДАРОВ

 

 

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

224617056

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОЦЕ ТОДОРОВ СИМОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛИН КОНСТАНТИНОВ ЧАКЪРОВ

 

 

СЕКРЕТАР

АНГЕЛ ХРИСТОВ УЗУНОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МИРЧЕВ МИРЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕЛЕВА

 

 

ЧЛЕН

ИРИНА КОНСТАНТИНОВА ВЪЖАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЗАФИРОВ

 

224617057

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АНТОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ МИРЧЕВ МИРЧЕВ

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ЕДОАРДОВА ДЕНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

ЧЛЕН

ЦЕЦА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

 

224617058

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАДЛЕНА ВАСИЛЕВА МЗАРКОВА-ДИБ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МАНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАСИЛ МАРИЯНОВ МАРИНОВ

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ВУНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КУМОВ ГАДЖЕВ

 

 

ЧЛЕН

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

224617059

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНЕТА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

 

 

ЧЛЕН

МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЧОВАНСКА

 

 

ЧЛЕН

СИМОНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

 

224617060

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР АНАНИЕВ АПСТОЛОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЖАНА СТОЯНОВА РАДУЛОВА

 

 

ЧЛЕН

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

 

 

ЧЛЕН

СИМЕОН АНТОНОВ ШАЛГАНОВ

 

 

ЧЛЕН

ТАТЯНА КРУМОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

ХЕНРИЕТА БОРИСОВА РАЧКОВА

 

224617061

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСКО СЛАВЧОВ ВЕСКОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА МИХНЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

НАТАША МАРИЯНОВА ЙОНЕВА

 

 

ЧЛЕН

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

 

 

ЧЛЕН

КРИСТИЯНА КРАСИМИРОВА

 

 

ЧЛЕН

МИТКО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

 

 

ЧЛЕН

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

 

224617062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМЕОН ИВАНОВ ЙОТОВСКИ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ НИКОЛОВА СИМОВА

 

 

СЕКРЕТАР

РОСИЦА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЗДРАВКА КОНСТАНТИНОВА НЕНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЙОАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛЮБОМИР ВЛАДОВ КЛЕЩАНОВ

 

 

ЧЛЕН

МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА

 

224617063

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАНЯ ПЕНКОВА ГЮРОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН КИРОВ СИМОВ

 

 

СЕКРЕТАР

ВЛАДКА КРЪСТЕВА КЕСАРОВА

 

 

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ДОНОВА БОЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ САМАРДЖИЕВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ТОШЕВ КЕКОВ

 

 

ЧЛЕН

СВЕТЛА АСЕНОВА ИВАНОВА

 

224617064

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ДРАГИЕВА РАДИЧЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КРУМОВ

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ МУТАФОВ

 

 

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ИВАНОВА ЯНЕВА

 

 

ЧЛЕН

ПОЛИАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

 

 

ЧЛЕН

СТАНКА ИВАНОВА САМОКОВСКА

 

224617065

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

 

 

ЧЛЕН

АННА ДАНАИЛОВА ДЕКОВА

 

 

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

КАТЯ ЕНЕВА ПЕТРОВА

 

 

ЧЛЕН

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

 

224617066

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА МАРИНОВА ДАНЕВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ЗДРАВКО АНГЕЛОВ БЕРОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЕНОВ

 

 

ЧЛЕН

НИЯ АРСОВА ВЪЛКОВА

 

 

ЧЛЕН

САША БОЯНОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ЧЛЕН

ТОДОР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

 

224617067

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТИАННА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА АСЕНОВА ТРАКАЛДЖИЙСКА

 

 

СЕКРЕТАР

ДОРА ВАСИЛЕВА ПАНКОВА

 

 

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ТОНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ЧУЧКОВА

 

 

ЧЛЕН

ИВАН НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ

 

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ПЛАМЕНОВА ПАВЛИКЯНОВ

 

224617068

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ЦЕЛКОВА

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ СТОЕВА МАКЕДОНСКА

 

 

СЕКРЕТАР

ФИДАНКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЙОСИФОВ

 

 

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

ЧЛЕН

ПЕТЪР КРЪСТЕВ МАРКОВ

 

 

ЧЛЕН

ХРИСТИНА НИКОЛОВА САМОКОВСКА

 

224617069

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ТОДОРОВ НЕНОВ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ИВАНОВА ДАКОВА

 

 

СЕКРЕТАР

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

 

 

ЧЛЕН

ЛОРА ЕВТИМОВА АНДОНОВА

 

 

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ИЛИЕВА КЕСАРОВА

 

 

ЧЛЕН

НОНА МЕТОДИЕВА КЪНЧЕВА

 

 

ЧЛЕН

РОСЕН МАРИЯНОВ МАРИНОВ

 

224617070

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАКЛИН АМИР ДИБ

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДКА АСЕНОВА ИЛИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР

КРЕМЕНА МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА

 

 

ЧЛЕН

АНТОН ЖУЛИАН ДИМОВ

 

 

ЧЛЕН

ЙОАННА ЦВЕТОЗАРОВА МАРИНОВА

 

 

ЧЛЕН

МАРИЯ ИВЕЛИНОВА МАДЖАРОВА

 

 

ЧЛЕН

МЕТОДИ БОРИСОВ ИЛИЕВ

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Витоша”.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 18:10 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения