Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 914-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 1352/11.09.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Пирогов“, Заповед № 2175/10.09.2015г. на директора на МБАЛ, Медицински институт на МВР и Заповед № 1119/09.09.2015г. на Изпълнителния директор на IV-та MБАЛ-София ЕАД  , с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на  тези заведения .

Със заповед № СО15- РД-09-1138 от 08.09.2015г. на Кмета на Столична община, е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения , които секции се образуват от ръководителите на тези заведения. Със  Заповед № РД-2400-299/14.09.2015г. на Кмета на район „Красно село“  са определени следните номера на служебните секции: в УМБАЛСМ „Пирогов“-224602093, в Медицински институт на МВР-224602094 и в IV-та MБАЛ-София ЕАД  -224602095. 

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл.9, 7 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.4, във вр.с § 2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка със Заповед № 1352/11.09.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Пирогов“, Заповед № 2175/10.09.2015г. на директора на МБАЛ, Медицински институт на МВР и Заповед № 1119/09.09.2015г. на Изпълнителния директор на IV-та MБАЛ-София ЕАД,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

 

Р Е Ш И:

 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „Красно село“. Столична община, както следва:

224602093- УМБАЛСМ „Пирогов“,

224602094- Медицински институт на МВР,

224602095- IV-та MБАЛ-София ЕАД ,

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

 02  е номерът  на административния район Красно село ,съгласно ЕКАТТЕ

093, 094 и 095 са номерата на служебните секции в административния район

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения