Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 907-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Сердика, община Столична

 Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Сердика, община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 1858/11.09.22015г. на Изпълнителния директор на Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, Заповед №249/11.09.2015г. на Изпълнителния директор на Пета многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, Заповед № Р-63/10.09.2015г. и Заповед № Р-64/10.09.2015г. на ВПД начланик на Затвора-София при Министерство на правосъдието-ГД“Изпълнение на наказанията“-Централен софийски затвор и Заповед № 1-1477/14.09.2015г. на Началника на Областна служба“Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на ул.“М-р Векилски“№2, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на тези заведения .

Със заповед №СО15- РД-09-1138 от 08.09.2015г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения , които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РД-0901-148  от 15.09.2015г. на Кмета на район „Сердика” , с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: 224605063-служебна секция във Втора МБАЛ-София АД; 224605064 - служебна секция в  Пета МБАЛ - София ЕАД; 224605065-Централен софийски затвор и 224605066-Следствен арест, ул.“М-р Г.Веколски“ №2 ;

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл.9, 7 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.4 , във вр.с § 2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка със Заповед № 1858/11.09.22015г. на Изпълнителния директор на Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, Заповед №249/11.09.2015г. на Изпълнителния директор на Пета многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД, Заповед № Р-63/10.09.2015г. и Заповед № Р-64/10.09.2015г. на ВПД начланик на Затвора-София при Министерство на правосъдието-ГД“Изпълнение на наказанията“-Централен софийски затвор и Заповед № 1-1477/14.09.2015г. на Началника на Областна служба“Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на ул.“М-р Векилски“№2,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „Сердика ” , Столична община както следва:

224605063- Втора МБАЛ-София АД;

224605064 - Пета МБАЛ - София ЕАД;

224605065-Централен софийски затвор

224605066-Следствен арест, ул.“М-р Г.Веколски“ №2 където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

 05  е номерът  на административния район Сердика съгласно ЕКАТТЕ

063,064,065 и 066 са номерата на служебните секции в административния район

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения