Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 905-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Служебно преподреждане на кандидатската листа на общински съветници на ПП”Национална Републиканска Партия ”, извършена с решение № 577-МИ /22.09.2015г. на ОИК в Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община като взе в предвид, че с Решение № 577-МИ/23.09.2015г. на комисията е отказана регистрацията на кандидати за общински съветници под номер 5 и 12 в предложението на партията, а именно на Тони Димитров Баждаров и на Кристофър Нейджъл Пас и с оглед невъзможността в кандидатската листа на дадена партия да съществува празна позиция, незаета от кандидат, се налага преномериране на регистрираната с решение № 577-МИ/22.09.2015г. на ОИК кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“ Национална Републиканска Партия“

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Преномерира регистрираната с решение № 577-МИ/22.09.2015г. на ОИК кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“ Национална Републиканска Партия“, както следва:

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Николай Петров Гацев

2

Светозар Стоянов Съев

3

Лидия Петева Хаджиева

4

Валентина Димитрова Петрова

5

Пламен Ангелов Борисов

6

Пламен Михайлов Траянов

7

Веселин Митков Панчугов

8

Диана Владимирова Таскова

9

Милка Кирилова Стоименова

10

Станислав Иванов Косаков

11

Марина Божидарова Мучакова

12

Иван Любомиров Мутафчийски

13

Виктор Георгиев Петров

14

Десислава Петрова Донева

15

Кръстю Делчев Руйнеков

16

Албена Благова Гечева

17

Армандо Оник Касабян

18

Ирина Алексеевна Алехина

19

Николай Цветанов Цветков

20

Таня Колева Петрова

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения