Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 904-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Служебно преподреждане на кандидатската листа на общински съветници на ПП”Движение демократично действие-Д3 ”, извършена с решение № 477-МИ /21.09.2015г. на ОИК в Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община като взе в предвид, че с Решение № 858-МИ/23.09.2015г. на комисията е заличена регистрацията на Камелия Пламенова Костова като кандидат за общински съветник в листата на ПП“Движение за демократично действие-Д3“, извършена в решение № 477-МИ/21.09.2015г. на ОИК.

С оглед невъзможността в кандидатската листа на дадена партия да съществува празна позиция, незаета от кандидат, се налага преномериране на регистрираната с решение № 477-МИ/21.09.2015г. на ОИК кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Движение за демократично действие-Д3“

.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Преномерира регистрираната с решение № 477-МИ/21.09.2015г. на ОИК кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Движение за демократично действие-Д3“, както следва:

номер по ред в кадидатската листа

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Стефан Титков Иванов

2

Цоньо Георгиев Ботев

3

Милена Христова Стефанова

4

Георги Сергеев Борисов

5

Агоп Овагим Овагимян

6

Николай Иванов Радулов

7

Цветан Александров Милев

8

Васил Стефанов Караиванов

9

Ангел Николов Иванов

10

Пламен Константинов Николов

11

Христо Светославов Птухин

12

Верка Николова Русинов

13

Искрен Чавдаров Цветков

14

Емилия Асенова Цанкова

15

Христо Христова Петков

16

ПетърХристов Атанасов

17

Кирил Ангелов Кирилов

18

Румен Димитров Иванов

19

Величка Василева Витанова

20

Бранимир Александров Спасов

21

Веселин Иванов Макавеев

22

Владимир Владимиров Колишкин

23

Трифон Георгиев Трифонов

24

Бранимир Андреев Андреев

25

Людмила Стефанова Василева

26

Петър Димов Петров

27

Лрасимир Станев Стоев

28

Пиерета Рачева Чалъкова

29

Стефания Любенова Николова-Тодорова

30

Кръстьо Миладинов Кръстев

31

Петко Парашкевов Миков

32

Цветан Георгиев Александров

33

Момчил Атанасов Момчев

34

Христо Стефанов Стефанов

35

Ива Гошева Георгиева

36

Теодор Николов Николов

37

Кристиян Борисов Русинов

38

Камен Петров Горненски

39

Лидия Георгиева Георгиева

40

Юлия Тодорова Еленкова

41

Валентина Владимирова Димитрова

42

Цветелин Тодоров Анев

43

Мария Ангелова Атанасова

44

Александър Христов Филипов

45

Живка Доньо Донева

46

Евелина Гешкова Желева

  

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 14:35 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения