Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 901 -МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Любена Миткова Начева-Григорова, кандидат за общински съветник в Столична община, предложен за регистрация в кандидатската листа за общински съветници на ПП“ НОВА АЛТЕРНАТИВА“

Общинска избирателна комисия в Столична община е уведомена с писмо от Централан избирателна комисия с вх.№ 390/29.09.2015г. за резултати от извъшена проверка в изпълнение на решение № 2000-МИ/08.09.2015г. на ЦИК, че лицето Любена Миткова Начева-Григорова, издигната от ПП“ НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за кандидат за общински съветник под № 10 в Столична община, няма постоянен и/или настоящ адрес в Столична община.

Съгласно чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат български граждани, които заедно с останалите изисквания на посочената разпоредба, следва да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

С оглед на установената проверка и констатираното нарушение на изискването по чл.397, ал.1 от ИК, предложение последно, регистрацията на Любена Миткова Начева-Григорова с ЕГН ..., издигната от ПП“ НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за кандидат за общински съветник в Столична община, следва да бъде заличена.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.15, във вр. С чл.397, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Любена Миткова Начева-Григорова, кандидат за общински съветник в Столична община, предложен за регистрация от ПП“ НОВА АЛТЕРНАТИВА“ и регистрирана с Решение № 683-МИ/22.09.2015г. на ОИК-Столична община.

Анулира издаденото удостоверение.

 1. С оглед горното, служебно преподрежда регистрираната кандидатска листа за общински съветници на ПП“ НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25,10,2015г, както следва:

Номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Желяз Андреев Турлаков

2

Любомир Василев Малоселски

3

Мая Славчева Василева

4

Евгени Иванов Цаков

5

Евелина Стефанова Кънчева

6

Красимира Димитрова Дуковска

7

Малина Боянова Начкова

8

Милчо Дойчев Карагьозов

9

Михаил Руменов  Михайлов

10

Елена Георгиева Карабойчева

11

Мариана Георгиева Петрова

12

Златина Иванова Иванова

13

Надя Тодорова Лазарова - Мишева

14

Васил Георгиев Костов

15

Десислава Николава Мирчева

16

Анна Георгиева Симитчийска

17

Станислав Кръстев Стоянов

18

Пламен Венциславов Митев

19

Красимир Живков Велинов

20

Стефан Драгиев Марков

21

Светослав Иванов Козаров

22

Николай Христов Калеев

23

Стелиян Христов Христов

24

Владимир Светославов Владимиров

25

Станка Найденова Карагьозова

26

Иван Илиев Григоров

27

Славчо Борисов Василев

28

Даниела Николова Петрова

29

 Асен Руменов  Георгиев 

30

Калин Николов Единаков

31

Калинка Тодорова Дафинова

32

Илия Асенов Илиев

33

Тодор Василев Стоянов

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 14:30 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения