Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 900-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Анна Бориславова Пелова, Павел Павлов Антонов, Мартин Тодоров Мачков, Варужан Вартан Апелян и Димитър Първанов Димитров кандидати за  общински съветник в Столична община в кандидатската листа на ПП“Зелените“  

 

Общинска избирателна комисия в Столична община  е уведомена с писмо от Централан избирателна комисия с вх.№ 390/29.09.2015г. за резултати от извъшена проверка в изпълнение на решение № 2000-МИ/08.09.2015г. на ЦИК, че следните лица регистрирани с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община, а именно:

- Анна Бориславова Пелова с ЕГН ……….., номер в листата 9

- Павел Павлов Антонов с ЕГН ………..,, номер в листата 12

-Мартин Тодоров Мачков с ЕГН………..,, номер в листата 27

-Варужан Вартан Апелян с ЕГН ………..,, номер в листата 28

- Димитър Първанов Димитров с ЕГН ………..,, номер в листата 36

 

нямат настоящ адрес в страната.

Съгласно чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, право да бъдат избирани за общински съветници имат български граждани, които заедно с останалите изисквания на посочената разпоредба, следва да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

С оглед на установената проверка и констатираното нарушение на изискването по чл.397, ал.1 от ИК, регистрацията на посочените по-горе лица с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община,следва да бъде заличена.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.15, във вр. С чл.397, ал.1  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Анна Бориславова Пелова с ЕГН ………..,, регистрирана с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК,  под № 9 в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община
 2. ЗАЛИЧАВА регистрацията на  Павел Павлов Антонов с ЕГН ……….., , регистриран с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК,  под № 12 в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община
 3. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Мартин Тодоров Мачков с ЕГН ………..,, регистриран с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК,  под № 27  в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община
 4. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Варужан Вартан Апелян с ЕГН ……….., , регистриран с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК,  под № 28  в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община
 5. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Димитър Първанов Димитров с ЕГН ………..,, регистриран с решение № 834-МИ/22.09.2015г. на ОИК,  под №36 в кандидатската листа на ПП“Зелените“ за общински съветници в Столична община

 

Анулира издадените  удостоверения на лицата със заличена регистрация.

 1. Преномерира кандидатската листа на ПП“Зелените“, както следва:

 

№ по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

 1.

Иван Велков Велков

………..,

 2.

Петко Димитров Цветков

………..,

 3.

Владислав Панчев Панев

………..,

 4.

Веселин Веселинов Кирев

………..,

 5.

Ива Александрова Петрова

………..,

 6.

Никола Петров Газдов

………..,

 7.

Румен Гълъбинов Гълъбинов

………..,

 8.

Борислав Димитров Сандов

………..,

 9.

Кристина Боянова Димитрова

………..,

 10.

Петър Йорданов Василев

………..,

 11.

Петър Пламенов Кърджилов

………..,

 12.

Бистра Веселинова Матракчиева

………..,

 13.

Петко Костадинов Ковачев

………..,

 14.

Васил Костадинов Гюров

………..,

 15.

Жана Иванова Иванова

………..,

 16.

Цанко Руменов Арабаджиев

………..,

 17.

Станислав Александров Пенович

………..,

 18.

Илка Варадинова Котакова

………..,

 19.

Димитър Владимиров Мирчев

………..,

 20.

Тодор Йорданов Тодоров

………..,

 21.

Павлина Илиева Кушалиева

………..,

 22.

Ния Иванова Пушкарова

………..,

 23.

Николай Христофоров Грънчаров

………..,

 24.

Рая Тенкова Лечева

………..,

 25.

Димитър Илков Илиев

………..,

 26.

Стефан Стоянов Ламбрев

………..,

 27.

Юлия Иванова Йорданова

………..,

 28.

Васил Василев Кънев

………..,

 29.

Андрей Христов Ралев

………..,

 30.

Анна Антонова Димитрова

………..,

 31.

Веселин Петков Петков

………..,

 32.

Георг Георгиев Тупарев

………..,

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 25.09.2015 в 20:29 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения