Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 890-МИ
София, 25.09.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решениe № 551-МИ/22.09.2015 г. на ОИК в Столична община

Във връзка с върната проверка от база данни „Население“ на регистрираните кандидатски листи е констатирана допусната явна фактическа грешка в имената на кандидати под номера 24,31,37 и 48 в канддидатската листа, регистриран кандидат с Решениe № 551-МИ/22.09.2015 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 13 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

           ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решениe № 551-МИ/22.09.2015 г. на ОИК Столична община, както следва:

1/ имената на кандидат под номер 24 да се четат „ЕМИЛ НИКОЛОВ КИРОВ“ ВМЕСТО „ЕМИЛ НИКОЛОВА КИРОВ“;

2/ имената на кандидат под номер 31 да се четат „АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ“ ВМЕСТО „АТАНАС ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВ“;

3/ имената на кандидат под номер 37 да се четат „РАДОСЛАВ НИКОЛОВ МАНОЛОВ“ ВМЕСТО „РАДОСЛАВ НИКОЛОВА МАНОЛОВ“;

4/ имената на кандидат под номер 48 да се четат „ЛИДИЯ ИВАНОВА МАНГЪРОВА“ ВМЕСТО „ЛИДИЯ ИВАНОВА ВАНЧЕВА“;

 

Да се коригира издаденото удостоверение на кандидата.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Зам. председател: Георги Людмилов Владимиров

* Публикувано на 25.09.2015 в 20:03 часа

Свързани решения:

551-МИ/22.09.2015

906-МИ/29.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения