Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 851-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Отказ на рагистрация на Димитър Александров Митев за кандидат за кмет на кметство с. Казичене, Столична община, издигнат от ПП „Българска социалдемокрация”

В Обищинска избирателна комисия Столична община е постъпило Предложение от партия „Българска социалдемокрация “ за регистрация на кмет на кметство с. Казичене, Столична община с вх. № 332/22.09.2015г в 15.40ч, подписано от Димитър Александров Митев, пълномощник на представляващия партията Александър Трифонов Томов. Предложението е заведено под № 133 от 22.09.2015г в регистъра за кандидатите за кмет на кметство на ОИК. Към предложението са приложени Заявление за съгласие от кандидата Приложение Обр 62 МИ; Декларация от кандидати- български граждани за общински съветници и кметове Приложение Обр. 64 МИ; Декларация Приложение Обр. 63 МИ, подписани от кандидата. При извършената от членове на ОИК проверка на документите е установено, че кандидатът Димитър Александров Митев е с постоянен и настоящ адрес в гр. София, жк. Младост, бл 50, вх 1, ет. 3, ап 7.

С оглед горното и на основание чл 397 ал 1 ИК и Решение № 1632-МИ/31,08,2015г, ОИК Столична община констатира, че кандидатът издигнат от партия „Българска социалдемокрация “ за кмет на кметство с. Казичене, Столична община не отговаря на изискванията, за да може да бъде такъв. Предвид изложеното и на основание чл87 ал 1 т 14 във връзка с чл 397 ал 1 ИК и Решение № 1632-МИ/31.08.2015г на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Отказва регистрацията на Димитър Александров Митев за кандидат за кмет на кметство с. Казичене, Столична община, предложен от партия „Българска социалдемокрация “.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:47 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения