Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 775-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП „Българска социалдемокрация” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 330/22.09.2015г. от ПП „Българска социалдемокрация” подписано от Димитър Александров Митев, пълномощник на представляващия партията Александър Трифонов Томов, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 40 (четирдесет) кандидати . Предложението е заведено под № 27 на 22.09.2015г. в 15.40 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-40 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-40 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-40 бр.; копие на пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП „Българска социалдемокрация” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. , както следва:

 

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Васил Георгиев Младенов

 

2

Альоша Аврамов Аврамов

 

3

Добринка Веселинова Димитрова-Пантазиева

 

4

Калина Любомирова Радева

 

5

Хари Савов Хараламбов

 

6

Галя Димитрова Грошлева

 

7

Огнян Дичев Атанасов

 

8

Ина Людмилова Караиванова

 

9

Николай Борисов Къркеланов

 

10

Стефан Стефанов Митев

 

11

Росен Цветанов Китов

 

12

Иван Георгиев Асенов

 

13

Весела Веселинова Шаранкова

 

14

Николай Антонов Радев

 

15

Силвия Димитрова Христова

 

16

Евгения Величкова Ангелова

 

17

Велизар Тодоров Петков

 

18

Павел Владимиров Павлов

 

19

Христо Руменов Станев

 

20

Симона Ивайлова Иванова

 

21

Росен Григоров Топалов

 

22

Снежина Любчова Величкова

 

23

Веселка Иванова Стоянова - Пейчева

 

24

Теменужка Любомирова Гугова

 

25

Николай Димитров Пейчев

 

26

Владимир Христов Оронов

 

27

Георги Кръстев Панов

 

28

Розалия Валериева Николова

 

29

Борис Николаев Къркеланов

 

30

Александър Милчев Попов

 

31

Бойко Тодоров Тодоров

 

32

Цветанка Веселинова Костандинова

 

33

Ивайло Венциславов Нинов

 

34

Атанас Любенов Захариев

 

35

Светослав Людмилов Григоров

 

36

Александър Стоянов Бахчеванов

 

37

Асен Ангелов Сименов

 

38

Виктор Венелинов Милев

 

39

Даниел Кирилов Митев

 

40

Димитър Александров Митев

 

 

 

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:19 часа

Свързани решения:

863-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения