Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 759-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Политическа партия „Движение Напред България” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 326/22.09.2015г. от “Национално движение за стабилност и възход“ подписано от Йорданка Цанкова Малинова, упълномощена от Зорница Атанасова Тодорова – представляваща партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 23 (двадесет и три) кандидати . Предложението е заведено под № 26 на 22.09.2015г. в 15.15 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-23 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-23 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-23 бр.; копие на пълномощно..

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от  Политическа партия „Движение Напред България” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. както следва:

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Зорница Атанасова Тодорова

 

2

Тодор Иванов Славков

 

3

Цветелина Благойчева Найденова

 

4

Димитър Георгиев Байлов

 

5

Христо Евгениев Топалов

 

6

Милен Любомиров Илиев

 

7

Симон Николов Спасов

 

8

Любен Пламенов Томов

 

9

Марио Владимиров Василев

 

10

Соня Тотева Женкова

 

11

Георги Ангелинов Марков

 

12

Николай Добрев Добрев

 

13

Върбан Иванов Върбанов

 

14

Светослав Димчев Костадинов

 

15

Мартин Красимиров Кънчев

 

16

Кирил Иванов Толев

 

17

Ивелина Паскалева Колева-Димитрова

 

18

Миглена Асенова Маринова

 

19

Цветанка Стоянова Ел Хадж Гозе

 

20

Юрий Георгиев Сапунджиев

 

21

Венцислав Славейков Йорданов

 

22

Звезделина Илиева Петрова

 

23

Веселин Стоянов Асенов

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:21 часа

Свързани решения:

856-МИ/23.09.2015

881-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения