Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 683-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП „Нова алтернатива” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 318/22.09.2015г. от ПП „Нова алтернатива” подписано от Елена Васкова Арнаудова, пълномощник на представляващия партията Николай Георгиев Цонев, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 34(тридесет и четири) кандидати . Предложението е заведено под № 24 на 22.09.2015г. в 14.00 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-34 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-34 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-34 бр.; копие на пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП „Нова алтернатива” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. , както следва:

Номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Желяз Андреев Турлаков

 

2

Любомир Василев Малоселски

 

3

Мая Славчева Василева

 

4

Евгени Иванов Цаков

 

5

Евелина Стефанова Кънчева

 

6

Красимира Димитрова Дуковска

 

7

Малина Боянова Начкова

 

8

Милчо Дойчев Карагьозов

 

9

Михаил Руменов  Михайлов

 

10

Любена Миткова Начева -Григорова

 

11

Елена Георгиева Карабойчева

 

12

Мариана Георгиева Петрова

 

13

Златина Иванова Иванова

 

14

Надя Тодорова Лазарова - Мишева

 

15

Васил Георгиев Костов

 

16

Десислава Николава   Мирчева

 

17

Анна Георгиева Симитчийска

 

18

Станислав Кръстев Стоянов

 

19

Пламен Венциславов Митев

 

20

Красимир Живков Велинов

 

21

Стефан Драгиев Марков

 

22

Светослав Иванов Козаров

 

23

Николай Христов Калеев

 

24

Стелиян Христов Христов

 

25

Владимир Светославов Владимиров

 

26

Станка Найденова Карагьозова

 

27

Иван Илиев Григоров

 

28

Славчо Борисов Василев

 

29

Даниела Николова Петрова

 

30

 Асен Руменов  Георгиев 

 

31

Калин Николов Единаков

 

32

Калинка Тодорова Дафинова

 

33

Илия Асенов Илиев

 

34

Тодор Василев Стоянов

 

 

Издава удостоверение на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:29 часа

Свързани решения:

875-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения