Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 676-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Веселина Петрова Цветанова за кандидат за кмет на кметство Доброславци в Столична община, предложена от Партия „Български демократичен център“ - /БДЦ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 313/22.09.2015г. от коалиция Партия „Български демократичен център“ - /БДЦ/, подписано от Александър Димитров Димитров – пълномощник на Стефан Георгиев Кенов и д-р Красимира Арангелова Ковачка- съпредседатели и представляващи партията, с което е предложена за регистрация Веселина Петрова Цветанова с ЕГН ... за кандидат за кмет на кметство Доброславци в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г . Предложението е заведено под № 100 на 22.09.2015г. в 13,10 часа, в регистъра на кандидатите за кмет на кметство на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги); декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги), копие на пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА Веселина Петрова Цветанова с ЕГН ... за кандидат за кмет на кметство Доброславци в Столична община, издигната от Партия „Български демократичен център“ - /БДЦ/, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г.

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 10:56 часа

Свързани решения:

878-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения