Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 174–МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Местна коалиция “БСП лява България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 231/17.09.2015г. от Местна коалиция “БСП лява България“ подписано от Калоян Драгомиров Паргов -представляващ коалицията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 61(шестдесет и един) кандидати . Предложението е заведено под №3 на 17.09.2015г. в 16.10 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-61 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-61бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-61 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Местна коалиция “БСП лява България“ за участие в изборите за участие за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Калоян Драгомиров Паргов

 

2

Милка Христова Христова

 

3

Владимир Димитров Данев

 

4

Румен Николов Георгиев

 

5

Христо Танчев   Проданов

 

6

Борис Цветков Цветков

 

7

Альоша Маков Даков

 

8

Марин Василев Пенков

 

9

Петър Илиянов Кичашки

 

10

Теодора Симеонова Делисивкова

 

11

Мичо Дочев Райковски

 

12

Ирена Тодорова Анастасова

 

13

Иван Янчов Таков

 

14

Орлин Георгиев Ваташки

 

15

Иван Митьов Виделов

 

16

Коста Тома Иванов

 

17

Николай Милчев Николов

 

18

Анна Николаева Славова

 

19

Райна Николаева Душкова

 

20

Бойко Митков Петев

 

21

Иван Максимов Пешев

 

22

Николай Йорданов Белалов

 

23

Николай Иванов Цонков

 

24

Анастасия Иванова Бошнакова

 

25

Панайот Андреев Бончев

 

26

Евгений Николаевич Белий

 

27

Бойко Александров Маринков

 

28

Надя Радева Динчева

 

29

Ива Петрова Станкова

 

30

Диана Нинова Тонова

 

31

Иван Николаев Мечков

 

32

Орлин Киров Димов

 

33

Енчо Георгиев Мянушев

 

34

Румен Вълов Петков

 

35

Ангел Димитров Митов

 

36

Веска Иванова Иванова-Илиева

 

37

Даниела Христова Гочева

 

38

Цецка Димитрова Кочкова

 

39

Марин Борисов Стоянов

 

40

Иван Петров Бонев

 

41

Нойко Бончев Кутев

 

42

Мирослав Мирославов Каракашев

 

43

Петър Цветанов Начев

 

44

Зефир Зафиров Николов

 

45

Иван Николов Банков

 

46

Иван Филипов Ковачев

 

47

Екатерина Валериева Гетова

 

48

Тома Мариов Трайков

 

49

Ивайло Цветанов Алексиев

 

50

Снежинка Атанасова Стойкова

 

51

Александър Спасов Грозданов

 

52

Мария Стоилова Димитрова

 

53

Ивона Петрова Никова

 

54

Мариана Неделчова Божкова

 

55

Анатолий Христов Станкулов

 

56

Койчо Панов Козаров

 

57

Юлиан Асенов Иванов

 

58

Катя Тодорова Топалова

 

59

Екатерина Евтимова Димитрова

 

60

Даниела Тодорова Гълъбова

 

61

Лидия Цветкова Кирезова

 

  

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.09.2015 в 18:20 часа

Свързани решения:

892-МИ/25.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения