Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 171–МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Пламен Иванов Колев, независим кандидат за кмет на кметство с.Долни Богров, Столична община , предложен от Инициативен комитет, представляван от Юлияна Красимирова Тодорова за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 216/16.09.2015г. от Инициативен комитет, представляван от Юлияна Красимирова Тодорова за регистрация на Пламен Иванов Колев като независим кандидат за кмет на кметство с.Долни Богров. Предложението е заведено под №1 на 16.09.2015г. в 09.20 часа, в регистъра на каднидатите за кмет на кметство на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги); декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги).

С предложението е представен и списък с избиратели , включващ подписите на 400 избиратели. При проверка от ТЗ“ГРАО“-София град са установени 331 коректни записа, с което е изпълнено изискването на чл.416, ал.1,т.4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413, чл.414, чл.416 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 

Регистрира Пламен Иванов Колев с ЕГН------------, независим кандидат за кмет на кметство с.Долни Богров , Столична община , предложен от Инициативен комитет, представляван от Юлияна Красимирова Тодорова за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Издава удостоверение на регистрарания кандидат.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 18.09.2015 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения