Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 166–МИ
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК удостоверения за регистрация на кандидати за общински съветници/кмет на община/кмет на район и кмет на кметство за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г

Общинска избирателна комисия в Столична община, област София град като взе предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения,  

на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.14 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Общинска избирателна комисия в Столична община, област София издава Удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници/кмет на община/кмет на район и кмет на кметство, които имат единна последователна номерация от номер 1.

Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за общински съветници/кмет на община/кмет на район и кмет на кметство.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 17.09.2015 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения