Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 164–МИ
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 118-МИ/13.09.2015, Решение № 119-МИ/13.09.2015г., Решение № 120-МИ/13.09.2015г. и Решение №121-МИ/13.09.2015г.

Във връзка с констатирана допусната явна фактическа грешка Решение № 129-МИ/14.09.2015, Решение № 130-МИ/14.09.2015г., Решение № 131-МИ/14.09.2015г. и Решение №132-МИ/14.09.2015г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 13 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 129-МИ/14.09.2015, Решение № 130-МИ/14.09.2015г., Решение № 131-МИ/14.09.2015г. и Решение №132-МИ/14.09.2015г. на Общинска избирателна комисия в Столична община като в същите „Димитър Иванов Самодулов“ да се четат „Димитър Иванов Самодумов“.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 15.09.2015 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения