Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1423-МИ
София, 08.11.2016

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 1421-МИ/06.11.2016г.

Във връзка с констатирана допусната явна фактическа грешка в Решение № 1421-МИ/06.11.2016 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 26 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, (ОИК)

 РЕШИ:

 ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1421-МИ/06.11.2016 г.  на Общинска избирателна комисия в Столична община,  като от коя дата е решението да се чете „07.11.2016г.“ , вместо „06.11.2016г.“

 Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Живка Василева Котева (временно заместващ)

* Публикувано на 08.11.2016 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения